Hopp til innholdet

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for

Aerofoils GmbH

Karl-Reichel-Strasse 27

95237 Weißdorf

 Administrerende direktører: Franz Hofmann og Christian Rößler

 

Telefon: 09251 4388900

E-post: shop@aerofoils.de

 

§ 1 Anvendelsesområde

 (1) For juridiske relasjoner etablert via denne Internett-butikken (inkludert vår app) mellom Aerofoils GmbH og dets kunder, skal følgende generelle vilkår og betingelser i versjonen gjeldende på tidspunktet for bestillingen gjelde utelukkende.

 (2) Avvikende generelle vilkår for kunden avvises.

 

§ 2 Inngåelse av kontrakten

 (1) Presentasjonen av produktene i nettbutikken representerer ikke et juridisk bindende tilbud, men kun en invitasjon til bestilling.

 (2) Ved å klikke på knappen (kjøp/bestill med kostnader) legger du inn en bindende bestilling på de valgte varene.

 (3) Kjøpekontrakten inngås ved at du på den ene siden personaliserer og bestiller produktene på aerofoils.de og på den andre siden at Aerofoils GmbH aksepterer bestillingen din ved å sende en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter å ha mottatt bestillingen din.

 

§ 3 Produkter

 (1) Kjøperen kan lære om hovedegenskapene til produktene ved å klikke på det detaljerte produktarket på nettstedet. Ved produktfeil vil kjøperen bli informert i e-posten med ordrebekreftelsen og erkjenner at Aerofoils GmbH har rett til å kansellere bestillingen. Aerofoils GmbH har rett til å endre utvalget av produkter som tilbys for salg på nettsiden når som helst.

(2) Materialene som brukes i våre utgangsmaterialer og produksjonsprosesser kan endre seg over tid, f.eks. farger når de utsettes for sollys.

 

§ 4 Kundens plikter til å samarbeide

 (1) I denne sammenhengen, vær oppmerksom på vår personvernerklæring.

 

§ 5 Priser og betaling

 (1) Gyldige er prisene som er angitt på nettstedet ved bestillingstidspunktet.

 (2) Med bekreftelse av ordren forfaller ordreverdien til betaling. Betaling skjer på nett, f.eks. med kredittkort. Betaling av kjøpesummen skal skje umiddelbart og uten trekk etter mottak av ordrebekreftelsen.

 (3) Produksjonen starter ikke før du har foretatt hele forfallsbetalingen; dette kan føre til tilsvarende fraktforsinkelser.

 (4) De bestilte produktene forblir eiendommen til Aerofoils GmbH inntil full betaling er mottatt.

 (5) Ved tilbakeføringer fra banken din, kan den videre behandlingen av transaksjonen overføres til et partnerselskap. Kunden vil bli belastet for alle returbelastninger, forsinkelsesrenter og alle tredjepartskostnader som advokatsalærer.

(6) De respektive lands tollavgifter og landsavgifter må betales av kjøperen.

 

§ 6 Frakt

 

(1) Etter mottak av betaling og produksjon vil varene bli sendt til spesifisert leveringsadresse. De for øyeblikket mulige leveringslandene blir synlige på appen når leveringsadressen angis. Etter levering vil du motta en bekreftelse på e-post fra oss. Leveringstiden er vanligvis ca 3-10 virkedager, avhengig av leveringsland og produksjonssted. Lengre leveringstid vil bli kommunisert til deg i enkeltsaker.

 For mer informasjon, se vår fraktpolicy.

 (2) Standardleveranser skjer til fraktkostnadene oppgitt på nettsiden. Fraktkostnadene kan variere avhengig av produktet og leveringslandet.

(3) Alle andre fraktkostnader, f.eks. for ekspressleveranser, må avtales med Aerofoils GmbH på telefon eller e-post.

 (4) Forekomsten av en forsinkelse i leveringen av Aerofoils GmbH er bestemt av lovbestemmelsene, med forbehold om at en påminnelse fra deg uansett er nødvendig og den påfølgende leveringsperioden må være minst 14 dager.

 I tillegg, ettersom Corona-viruset sprer seg over hele verden og påvirker produksjonsanlegg og godstrafikk, kan det bli ytterligere betydelige forsinkelser i leveranser og tilsvarende lengre leveringstider.

 (5) Hvis de bestilte produktene ikke kan leveres av årsaker som Aerofoils GmbH ikke er ansvarlig for, har Aerofoils GmbH rett til å trekke seg fra kjøpskontrakten helt eller delvis og tilbakebetale betalinger som allerede er mottatt fra deg i samsvar med dette.

 (6) Aerofoils GmbH har rett til delleveranser og deltjenester når som helst.

 (7) Hvis du ikke aksepterer de leverte varene, har Aerofoils GmbH rett til å trekke seg fra bestillingen eller kreve erstatning for manglende oppfyllelse etter det resultatløse utløpet av en frist på to uker som skal settes.

 

§ 7 Aksept

 (1) Gjenstand for aksept er de fysiske produktene. Du som kjøper må kontrollere innen fem dager etter vellykket levering av de bestilte produktene om produksjonen er utført i henhold til spesifikasjonene og dataene du baserte din bestilling på.

 (2) Hvis du føler deg forhindret fra å akseptere de leverte produktene, er du pålagt å sende inn de berørte produktene til Aerofoils GmbH innen perioden som følger av (1) innenfor rammen av dine forpliktelser til å samarbeide for å registrere defektene som hindrer aksept ( ved hjelp av digitale bilder) og om nødvendig sørge for retur av de berørte produktene. I løpet av inspeksjonen av Aerofoils GmbH, vil kun manglene du har klaget på under akseptprøven bli tatt i betraktning. Uvesentlige mangler kan ikke holdes mot en akseptanseprøve.

 

§ 8 Garanti for materialfeil

 (1) Et tilfelle av garanti eksisterer ikke hvis de bestilte produktene ble produsert og produsert i henhold til kundens spesifikasjoner. Defekter ved produkter, som særlig er basert på feil spesifikasjoner eller data, bæres av kunden.

 (2) Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varene samt risikoen for forsinkelse overgår til Kjøper ved levering av varene til speditøren, transportøren eller enhver annen person eller institusjon som er utpekt til å utføre forsendelsen . Når det gjelder persontilpassede produkter, gjelder lovbestemmelsene i lov om kontrakter om arbeid og tjenester (kontrakt for arbeid og materialer).

 (3) En garanti i enhver form for leverte produkter utover en eventuell lovlig garanti foreligger kun dersom dette var uttrykkelig angitt i ordrebekreftelsen for de respektive produktene.

 (4) Eventuelle mangler må varsles skriftlig til Aerofoils GmbH ved å presentere de defekte produktene til Aerofoils GmbH (f.eks. ved hjelp av digitale bilder eller returforsendelse).

 

§ 9 Rett til etterlevering

 (1) Etter utløpet av leveringsperioden har Aerofoils GmbH rett til en etterleveringstid på maksimalt 20 dager. Etter utløpet av tilleggsleveringsperioden skal heving fra kontrakten anses å ha funnet sted med unntak av erstatningskrav.

 (2) Transaksjoner for levering innen fastsatt dato skal ikke gjennomføres.

 (3) Ved berettigede reklamasjoner på defekter har Aerofoils GmbH rett til utbedring av mangler eller levering av feilfrie erstatningsvarer innen 20 dager etter mottak av de returnerte varene.

 

§ 10 Ansvar og erstatning

 (1) Erstatningskrav fra deg som kunde er utelukket. Unntatt fra dette er erstatningskrav fra kjøperen som følge av skade på liv, lem eller helse eller fra brudd på vesentlige kontraktsmessige forpliktelser (kardinalforpliktelser) samt ansvar for andre skader basert på et forsettlig eller grovt uaktsomt pliktbrudd av Aerofoils GmbH, dets juridiske representanter eller stedfortredende agenter.

 (2) Ved brudd på grunnleggende kontraktsmessige forpliktelser er Aerofoils GmbH kun ansvarlig for forutsigbare skader som er typiske for kontrakten dersom denne er forårsaket av enkel uaktsomhet, med mindre kundens erstatningskrav er basert på skade på liv, kropp eller Helse.

(3) Restriksjonene i paragrafene (1) og (2) gjelder også til fordel for de juridiske representantene og stedfortredende agentene til Aerofoils GmbH hvis krav rettes direkte mot dem.

 (4) Bestemmelsene i produktansvarsloven forblir upåvirket.

 

§ 11 Angrerett

 (for ikke-tilpassede produkter)

 (1) Du har rett til å heve denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi grunn. Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart utpekt av deg, som ikke er transportør, har tatt eller har tatt varen i besittelse.

 (2) For å utøve tilbakekallingsretten må du informere oss (Aerofoils GmbH, Karl-Reichel-Straße 27, 95237 Weißdorf, telefon: 09251 4388900, e-post: shop@aerofoils.de) ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev eller e-post sendt i posten) om din beslutning om å heve denne kontrakten.

 (3) For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utøvelse av angreretten før angrefristens utløp.

 

§ 12 Konsekvenser av tilbakekall

 (1) Hvis du hever denne kontrakten, må Aerofoils GmbH refundere deg for alle betalinger mottatt fra deg, inkludert fraktkostnader (med unntak av andre fraktkostnader), umiddelbart og senest innen fjorten dager etter dagen da Aerofoils GmbH mottar varsel om tilbakekalling av denne kontrakten.

 (2) For denne refusjonen vil Aerofoils GmbH bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen (med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil Aerofoils GmbH belaste deg for denne refusjonen).

 (3) Aerofoils GmbH kan nekte refusjon inntil Aerofoils GmbH har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varene (avhengig av hva som er tidligere).

 (4) Du må returnere eller overlevere produktene til Aerofoils GmbH uten opphold og i alle fall innen fjorten dager senest fra den dagen du informerte Aerofoils GmbH om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen anses å være overholdt dersom du sender varene før utløpet av fjortendagersfristen. Du vil bære de direkte kostnadene ved å returnere produktene.

 (5) Du skal bare være ansvarlig for verditap på varene dersom dette verditapet skyldes håndtering fra din side som ikke er nødvendig for å teste varens art, egenskaper og funksjonalitet.

 

§ 13 Unntak fra angreretten

 (1) Hvis du er en entreprenør i henhold til § 14 i den tyske sivilloven (BGB) og handler i din kommersielle eller selvstendige egenskap når du inngår kontrakten, er det ingen angrerett.

 

§ 14 Gjeldende lov

 (1) Kontrakter mellom Aerofoils GmbH og deg som kjøper skal utelukkende styres av lovene i Forbundsrepublikken Tyskland, unntatt FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med bestillingen skal utelukkende styres av tysk lov med unntak av FNs salgskonvensjon.

 (2) Dersom individuelle bestemmelser i disse generelle vilkårene og/eller kontrakten supplert med dem er eller blir ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de andre bestemmelsene, og kontrakten og disse generelle vilkårene forblir ellers gyldige for begge partiene.

 

§ 15 Plassering / bruk av AUDI e-tron-folien

 På hvilke farvann er det tillatt å surfe med en AUDI e-tron Foil?

Vennligst følg lovbestemmelsene. Avhengig av land og region kan kjøring på e-foils være forbudt i de respektive farvannene. Det er kundens ansvar å sjekke de juridiske forskriftene før du bruker AUDI e-tron-folien. I tvilstilfeller, kontakt ansvarlige myndigheter direkte. Aerofoils GmbH påtar seg intet ansvar for straffer eller skader som følge av ikke-tillatt bruk av en e-folie.

 

ECO-samsvar

Tyskland

WEEE-Reg.-Nr. DE 67246208 på faktura

Batt-Reg.-Nr. DE 60596943 på faktura

ZSVR-registreringsnummer: DE1715075052486 på faktura

Frankrike

Syderep Register Unique Identifier No. (IDU): FR331553_05SGOM

RCS – PARIS Company Register 422 582 072

Unikt identifikasjonsnummer (UIN) for bærbare batterier: FR331553_06FKQK

FR340141_01YVIB