Hopp til innholdet

Forordning om avhending av batterier

Kjære kunde, du har kjøpt et batteri/et batteridrevet produkt hos oss.
Selv om batterilevetiden er veldig lang, må den på et tidspunkt kasseres.


I forbindelse med salg av batterier eller levering av enheter som inneholder batterier, er vi forpliktet til å gjøre deg oppmerksom på følgende:


Som sluttbruker er du juridisk forpliktet til å returnere brukte batterier. Du kan returnere gamle batterier, som vi har eller har hatt i vårt sortiment som nye batterier, til vårt fraktlager "Aerofoils GmbH, Brauneckweg 14, D-85748 Garching" gratis.


Søppeldunken betyr: Batterier og akkumulatorer må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Symbolet for søppelkassen med kryss over betyr at batteriet ikke må kastes sammen med husholdningsavfallet.


Symbolene som vises på batteriene har følgende betydning:


Pb = batteri inneholder mer enn 0,004 % bly etter masse
Cd = batteri inneholder mer enn 0,002 masseprosent kadmium
Hg = batteri inneholder mer enn 0,0005 vektprosent kvikksølv.