Hopp til innholdet

Garantibetingelser

Produsenten Aerofoils GmbH gir 2 års garanti på produktet som annonseres med garantiløftet. Perioden for beregning av garantiperioden begynner med fakturadatoen. Det territorielle omfanget av produsentens garanti strekker seg til Forbundsrepublikken Tyskland.
Hvis det oppstår material- eller produksjonsfeil på varene du har kjøpt i løpet av denne perioden, vil produsenten, som garantist, gi deg en av følgende tjenester etter eget skjønn innenfor rammen av denne garantien:
gratis reparasjon av varene eller
gratis bytte av varene til en tilsvarende vare

Ved garantikrav, vennligst kontakt garantisten:
Aerofoils GmbH
Brauneckweg 14
D-85748 Garching
Telefon: 0049 9251 438890-0
E-post: kontakt@aerofoils.de

Garantikrav er utelukket i tilfelle skade på varene
normal slitasje
feil eller krenkende behandling
Unnlatelse av å følge noen sikkerhetstiltak
bruk av makt (f.eks. juling)
Gjør-det-selv reparasjonsforsøk
Miljøpåvirkninger (varme, fuktighet osv.)

Forutsetningen for å benytte garantien er at kausjonisten kan kontrollere garantisaken (f.eks. ved å sende inn varene). Det er viktig å sikre at skader på varene under transport unngås ved å bruke sikker emballasje. Ved søknad om garanti skal kopi av faktura vedlegges forsendelsen slik at garantisten kan kontrollere om garantitiden er overholdt. Uten kopi av faktura kan garantisten nekte garantitjenesten. Du må også oppgi selgers navn og adresse dersom disse dataene ikke fremgår av kopien av fakturaen.

Ved berettigede garantikrav vil garantien bli behandlet gratis for deg uansett, det vil si at garantisten vil refundere eventuelle fraktkostnader for utgående forsendelse. Dersom det er nødvendig å fjerne varene mot et gebyr for å sende dem til kausjonisten, skal kausjonisten bære kostnadene som kreves for fjerningen.

Viktig merknad: Denne produsentgarantien begrenser ikke dine lovbestemte rettigheter ved feil, og du kan benytte deg av dem gratis. Eventuelle eksisterende lovpålagte garantirettigheter overfor oss forblir upåvirket av dette garantiløftet. Dette garantiløftet fra produsenten krenker ikke dine juridiske rettigheter, men utvider snarere din juridiske stilling.

Hvis den kjøpte varen er defekt, kan du alltid kontakte oss innenfor rammen av den lovpålagte garantien, uavhengig av om det foreligger et garantikrav eller om det er gjort krav på garantien.