Hopp til innholdet

Personvernerklæring

Personvernerklæring

1. En oversikt over databeskyttelse

Generell informasjon

Følgende informasjon vil gi deg en oversiktlig oversikt over hva som vil skje med dine personlige data når du besøker denne nettsiden. Begrepet "personopplysninger" omfatter alle data som kan brukes til å identifisere deg personlig. For detaljert informasjon om emnet for databeskyttelse, vennligst se vår databeskyttelseserklæring, som vi har inkludert under denne kopien.

Dataregistrering på denne nettsiden

Hvem er ansvarlig for registrering av data på denne nettsiden (dvs. "kontrolløren")?

Dataene på denne nettsiden behandles av operatøren av nettstedet, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig under avsnittet "Informasjon om den ansvarlige parten (referert til som "kontrolløren" i GDPR)" i denne personvernerklæringen.

Hvordan registrerer vi dataene dine?

Vi samler inn dataene dine som et resultat av at du deler dataene dine med oss. Dette kan for eksempel være informasjon du legger inn i vårt kontaktskjema.

Andre data skal registreres av våre IT-systemer automatisk eller etter at du samtykker til registreringen under ditt besøk på nettstedet. Disse dataene omfatter primært teknisk informasjon (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunktet siden ble åpnet). Denne informasjonen registreres automatisk når du går inn på denne nettsiden.

Hva er formålene vi bruker dataene dine til?

En del av informasjonen genereres for å garantere feilfri levering av nettstedet. Andre data kan brukes til å analysere brukermønstrene dine.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder informasjonen din?

Du har rett til å motta informasjon om kilden, mottakerne og formålene med dine arkiverte personopplysninger når som helst uten å måtte betale et gebyr for slike avsløringer. Du har også rett til å kreve at opplysningene dine blir rettet eller slettet. Hvis du har samtykket til databehandling, har du muligheten til å tilbakekalle dette samtykket når som helst, noe som vil påvirke all fremtidig databehandling. Dessuten har du rett til å kreve at behandlingen av opplysningene dine begrenses under visse omstendigheter. Videre har du rett til å logge en klage til det kompetente tilsynsorganet.

Ikke nøl med å kontakte oss når som helst hvis du har spørsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterte problemer.

Analyseverktøy og verktøy levert av tredjeparter

Det er en mulighet for at nettlesermønstrene dine blir statistisk analysert når du besøker denne nettsiden. Slike analyser utføres primært med det vi omtaler som analyseprogrammer.

For detaljert informasjon om disse analyseprogrammene, se vår databeskyttelseserklæring nedenfor.

2. Hosting

Shopify

Vi er vert for nettstedet vårt hos Shopify International Limited, Victoria Building, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (heretter: "Shopify").

Shopify er et verktøy for å lage og hoste nettsteder. Når du besøker nettstedet vårt, samler Shopify inn din IP-adresse og informasjon om enheten og nettleseren du bruker. Shopify analyserer også antall besøkende, besøkskilder og kundeatferd og samler brukerstatistikk. Når du foretar et kjøp på nettstedet vårt, samler Shopify også inn navn, e-postadresse, leverings- og faktureringsadresser, betalingsinformasjon og annen informasjon relatert til kjøpet (f.eks. telefonnummer, antall utførte salg osv.). Shopify lagrer informasjonskapsler i nettleseren din for analyseformål.

Se Shopifys personvernerklæring for detaljer: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Bruken av Shopify er basert på Art. 6(1)(f) GDPR. Vi har en legitim interesse for den mest pålitelige presentasjonen av nettstedet vårt. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

3. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

Data beskyttelse

Operatørene av dette nettstedet og dets sider tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Derfor behandler vi dine personopplysninger som konfidensiell informasjon og i samsvar med lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæringen.

Hver gang du bruker denne nettsiden, vil en rekke personlig informasjon bli samlet inn. Personopplysninger omfatter data som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, samt formålene vi bruker disse dataene til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål informasjonen samles inn.

Vi anbefaler deg herved at overføring av data via Internett (dvs. via e-postkommunikasjon) kan være utsatt for sikkerhetshull. Det er ikke mulig å fullstendig beskytte data mot tredjeparts tilgang.

Informasjon om den ansvarlige parten (referert til som "kontrolløren" i GDPR)

Databehandlingsansvarlig på denne nettsiden er:

Aerofoils GmbH
Brauneckweg 14
85748 Garching

Telefon: +49 9251 438890-0
E-post: info@aerofoils.de

Den behandlingsansvarlige er den fysiske personen eller den juridiske enheten som på egen hånd eller sammen med andre tar beslutninger om formål og ressurser for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Lagringsvarighet

Med mindre en mer spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne personvernerklæringen, vil dine personopplysninger forbli hos oss inntil formålet de ble samlet inn for ikke lenger gjelder. Hvis du hevder en berettiget forespørsel om sletting eller tilbakekaller samtykket ditt til databehandling, vil dataene dine bli slettet, med mindre vi har andre juridisk tillatte grunner for å lagre dine personopplysninger (f.eks. skatte- eller handelsrettslige oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle vil slettingen finne sted etter at disse grunnene opphører å gjelde.

Generell informasjon om rettsgrunnlaget for databehandlingen på denne nettsiden

Hvis du har samtykket til databehandling, behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9 (2)(a) GDPR, dersom spesielle kategorier av data behandles i henhold til art. 9 (1) DSGVO. Ved uttrykkelig samtykke til overføring av personopplysninger til tredjeland er databehandlingen også basert på art. 49 (1)(a) GDPR. Hvis du har samtykket til lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i sluttenheten din (f.eks. via enhetsfingeravtrykk), er databehandlingen i tillegg basert på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst. Hvis opplysningene dine er nødvendige for oppfyllelse av en kontrakt eller for gjennomføring av pre-kontraktuelle tiltak, behandler vi opplysningene dine på grunnlag av art. 6(1)(b) GDPR. Videre, hvis opplysningene dine er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse, behandler vi dem på grunnlag av art. 6(1)(c) GDPR. Videre kan databehandlingen utføres på grunnlag av vår legitime interesse iht. 6(1)(f) GDPR. Informasjon om det relevante rettslige grunnlaget i hvert enkelt tilfelle er gitt i de følgende avsnittene i denne personvernerklæringen.

Informasjon om dataoverføring til USA og andre land utenfor EU

Blant annet bruker vi verktøy fra selskaper hjemmehørende i USA eller andre fra et databeskyttelsesperspektiv usikre land utenfor EU. Hvis disse verktøyene er aktive, kan dine personopplysninger potensielt bli overført til disse ikke-EU-landene og kan bli behandlet der. Vi må påpeke at i disse landene kan et databeskyttelsesnivå som er sammenlignbart med det i EU ikke garanteres. For eksempel er amerikanske virksomheter under et mandat til å frigi personopplysninger til sikkerhetsbyråene, og du som den registrerte har ingen rettstvister for å forsvare deg i retten. Derfor kan det ikke utelukkes at amerikanske byråer (f.eks. Secret Service) kan behandle, analysere og permanent arkivere dine personopplysninger for overvåkingsformål. Vi har ingen kontroll over disse behandlingsaktivitetene.

Tilbakekall av ditt samtykke til behandling av data

Et bredt spekter av databehandlingstransaksjoner er kun mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan også når som helst tilbakekalle ethvert samtykke du allerede har gitt oss. Dette skal ikke påvirke lovligheten av enhver datainnsamling som skjedde før tilbakekallingen din.

Rett til å protestere mot innsamling av data i spesielle tilfeller; rett til å protestere mot direkte reklame (Art. 21 GDPR)

I HVIS DATA BEHANDLES PÅ GRUNNLAG AV ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, DU HAR RETTEN TIL TIL ETHVERT TIDSPUNKT KOMME IGEN MOT BEHANDLING AV DINE PERSONLIGE DATA BASERT PÅ GRUNNER SOM STÅR FRA DIN UNIKE SITUASJON. DETTE GJELDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. FOR Å AVGJØRE DET JURIDISKE GRUNNLAG SOM ENHVER BEHANDLING AV DATA ER BASERT PÅ, VENNLIGST KONSULTER DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU LOGGER EN INNsigelse, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE DINE PÅREKTE PERSONOPPLYSNINGER, MED MINDRE VI ER I POSISJON TIL Å PRESENTERE OVERVANGENDE BESKYTTELSE VERDIG GRUNNLEGG FOR BEHANDLING AV DINE DATA, SOM VEGNER OVER DINE INTERESSER OG FRIE INTERESSER, ER KRAV, UØVELSE ELLER FORSVAR AV JURIDISKE RETTIGHETER (INNsigelse I HENHOLD TIL ART. 21(1) GDPR).

HVIS DINE PERSONOPPLYSNINGER BLIVER BEHANDLET FOR Å DELTA I DIREKTE ANNONSER, HAR DU NÅR SOM HELST RETTEN TIL Å GJØRE INNSATS MOT BEHANDLING AV DINE BERØRTE PERSONOPPLYSNINGER FOR FORMÅL MED SLIK ANNONSER. DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERING I DEN UTSTREKNING DEN ER TILKNYTTET SLIK DIREKTE ANNONSER. HVIS DU MOTTERER, VIL DINE PERSONLIGE DATA SENERE IKKE LENGER BLI BRUKT TIL DIREKTE ANNONSEFORMÅL (INNsigelse I HENHOLD TIL ART. 21(2) GDPR).

Rett til å logge en klage hos det kompetente tilsynsorganet

Ved brudd på GDPR har registrerte rett til å melde en klage til et tilsynsorgan, spesielt i medlemsstaten der de vanligvis har bopel, arbeidssted eller på stedet der det påståtte bruddet skjedde. Retten til å logge en klage er gjeldende uavhengig av andre administrative eller rettslige prosesser som er tilgjengelige som rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kreve at vi utleverer data vi automatisk behandler på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt, utleveres til deg eller en tredjepart i et vanlig brukt, maskinlesbart format. Dersom du skulle kreve direkte overføring av dataene til en annen behandlingsansvarlig, vil dette kun gjøres dersom det er teknisk mulig.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, som for eksempel innkjøpsordrer eller forespørsler du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker denne nettsiden enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved å sjekke om adresselinjen til nettleseren bytter fra "http://" til "https://" og også ved utseendet til låsikonet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktivert, kan ikke data du overfører til oss leses av tredjeparter.

Krypterte betalingstransaksjoner på denne nettsiden

Hvis du er forpliktet til å dele betalingsinformasjonen din (f.eks. kontonummer hvis du gir oss fullmakt til å belaste bankkontoen din) med oss ​​etter at du har inngått en gebyrbasert kontrakt med oss, er denne informasjonen nødvendig for å behandle betalinger.

Betalingstransaksjoner som bruker vanlige betalingsmåter (Visa/MasterCard, debet til bankkontoen din) behandles utelukkende via krypterte SSL- eller TLS-forbindelser. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling ved å sjekke om adresselinjen til nettleseren bytter fra "http://" til "https://" og også ved utseendet til låsikonet i nettleserlinjen.

Hvis kommunikasjonen med oss ​​er kryptert, vil ikke tredjeparter kunne lese betalingsinformasjonen du deler med oss.

Informasjon om, retting og utryddelse av data

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til når som helst å kreve informasjon om dine arkiverte personopplysninger, deres kilde og mottakere samt formålet med behandlingen av dine data. Du kan også ha rett til å få dataene dine rettet eller slettet. Hvis du har spørsmål om dette emnet eller andre spørsmål om personopplysninger, ikke nøl med å kontakte oss når som helst.

Rett til å kreve behandlingsbegrensninger

Du har rett til å kreve innføring av begrensninger når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger. For å gjøre det kan du kontakte oss når som helst. Retten til å kreve begrensning av behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

 • I tilfelle du skulle bestride riktigheten av dataene dine som er arkivert av oss, vil vi vanligvis trenge litt tid for å bekrefte dette kravet. I løpet av tiden denne etterforskningen pågår, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.
 • Hvis behandlingen av dine personopplysninger ble/blir utført på en ulovlig måte, har du muligheten til å kreve begrensning av behandlingen av dine data i stedet for å kreve at disse dataene slettes.
 • Hvis vi ikke trenger dine personopplysninger lenger, og du trenger dem for å utøve, forsvare eller kreve juridiske rettigheter, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i stedet for å fjerne dem.
 • Dersom du har reist innsigelse etter art. 21(1) GDPR vil dine rettigheter og våre rettigheter måtte veies opp mot hverandre. Så lenge det ikke er fastslått hvem sine interesser som går foran, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse dataene – med unntak av deres arkivering – kun behandles med ditt samtykke eller for å kreve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter eller for å beskytte rettighetene til andre fysiske personer eller juridiske personer eller av viktige grunner av allmenn interesse oppgitt av EU eller et medlemsland i EU.

Avvisning av uønskede e-poster

Vi motsetter oss herved bruken av kontaktinformasjon publisert i forbindelse med den obligatoriske informasjonen som skal oppgis i vår nettstedsmelding for å sende oss reklame- og informasjonsmateriale som vi ikke uttrykkelig har bedt om. Operatørene av dette nettstedet og dets sider forbeholder seg den uttrykkelige retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket sending av reklameinformasjon, for eksempel via SPAM-meldinger.

4. Registrering av data på denne nettsiden

Informasjonskapsler

Våre nettsteder og sider bruker det bransjen omtaler som "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er små tekstfiler som ikke forårsaker skade på enheten din. De lagres enten midlertidig i løpet av en økt (øktinformasjonskapsler), eller de arkiveres permanent på enheten din (permanente informasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du avslutter besøket. Permanente informasjonskapsler forblir arkivert på enheten din til du aktivt sletter dem, eller de slettes automatisk av nettleseren din.

I noen tilfeller er det mulig at tredjeparts informasjonskapsler lagres på enheten din når du går inn på nettstedet vårt (tredjeparts informasjonskapsler). Disse informasjonskapslene gjør at du eller oss kan dra nytte av visse tjenester som tilbys av tredjeparten (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har en rekke funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk essensielle siden visse nettstedsfunksjoner ikke ville fungere i fravær av informasjonskapslene (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Hensikten med andre informasjonskapsler kan være analyse av brukermønstre eller visning av reklamemeldinger.

Informasjonskapsler, som kreves for gjennomføring av elektroniske kommunikasjonstransaksjoner, eller for å tilby visse funksjoner du ønsker å bruke (f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller de som er nødvendige for optimalisering (påkrevde informasjonskapsler) av nettstedet (f.eks. , informasjonskapsler som gir målbar innsikt i nettpublikummet), skal lagres på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR, med mindre et annet rettslig grunnlag er sitert. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i lagring av nødvendige informasjonskapsler for å sikre teknisk feilfri og optimalisert levering av operatørens tjenester. Hvis ditt samtykke til lagring av informasjonskapslene og lignende gjenkjennelsesteknologier er blitt bedt om, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av samtykket som er oppnådd (art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG); dette samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

Du har muligheten til å sette opp nettleseren din på en slik måte at du vil bli varslet hver gang informasjonskapsler plasseres og kun tillate aksept av informasjonskapsler i spesifikke tilfeller. Du kan også utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt eller aktivere slettefunksjonen for automatisk fjerning av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonene til denne nettsiden være begrenset.

I tilfelle det brukes tredjeparts informasjonskapsler eller hvis informasjonskapsler brukes til analytiske formål, vil vi varsle deg separat i forbindelse med disse retningslinjene for personvern og, hvis aktuelt, be om ditt samtykke.

Samtykke med Usercentrics

Denne nettsiden bruker samtykketeknologien til Usercentrics for å innhente ditt samtykke til lagring av visse informasjonskapsler på enheten din eller for bruk av spesifikke teknologier, og for å dokumentere førstnevnte på en databeskyttelseskompatibel måte. Parten som tilbyr denne teknologien er Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, nettsted: https://usercentrics.com/ (heretter referert til som "Usercentrics").

Når du besøker nettstedet vårt, vil følgende personopplysninger bli overført til Usercentrics:

 • Din(e) samtykkeerklæring(er) eller tilbakekalling av samtykkeerklæring(er).
 • Din IP-adresse
 • Informasjon om nettleseren din
 • Informasjon om enheten din
 • Datoen og klokkeslettet du besøkte nettstedet vårt

I tillegg skal Usercentrics lagre en informasjonskapsel i nettleseren din for å kunne tildele samtykkeerklæringen(e) eller eventuelle tilbakekallinger av førstnevnte. Dataene som registreres på denne måten skal lagres til du ber oss om å utrydde dem, slette Usercentrics-informasjonskapselen eller til formålet med å arkivere dataene ikke lenger eksisterer. Dette skal ikke påvirke eventuelle obligatoriske juridiske oppbevaringsperioder.

Usercentrics bruker informasjonskapsler for å innhente samtykkeerklæringene som er pålagt ved lov. Det rettslige grunnlaget for bruk av spesifikke teknologier er art. 6(1)(c) GDPR.

Samtykke med Cookiebot

Nettstedet vårt bruker samtykketeknologi fra Cookiebot for å innhente ditt samtykke til lagring av visse informasjonskapsler på sluttenheten din eller for bruk av visse teknologier og for å dokumentere dette på en databeskyttelseskompatibel måte. Leverandøren av denne teknologien er Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark (heretter kalt "Cookiebot").

Når du går inn på nettstedet vårt, opprettes en forbindelse med Cookiebot-serverne for å innhente ditt samtykke og gi deg andre forklaringer angående bruken av informasjonskapsler. Cookiebot vil deretter lagre en informasjonskapsel i nettleseren din for å identifisere samtykket du har gitt eller tilbakekallet. Dataene som samles inn på denne måten blir lagret til du ber oss om å slette dem, sletter selve Cookiebot-informasjonskapselen eller formålet som dataene lagres for ikke lenger gjelder. Obligatoriske juridiske lagringsforpliktelser forblir upåvirket.

Cookiebot brukes for å innhente det lovpålagte samtykket for bruk av informasjonskapsler. Rettsgrunnlaget for dette er art. 6(1)(c) GDPR.

Serverloggfiler

Leverandøren av denne nettsiden og dens sider samler og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som din nettleser kommuniserer til oss automatisk. Informasjonen omfatter:

 • Type og versjon av nettleseren som brukes
 • Det brukte operativsystemet
 • Henvisnings-URL
 • Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang
 • Tidspunktet for serverforespørselen
 • IP-adressen

Disse dataene er ikke slått sammen med andre datakilder.

Disse dataene er registrert på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse i den teknisk feilfrie avbildningen og optimaliseringen av operatørens nettside. For å oppnå dette må serverloggfiler registreres.

Kontakt skjema

Hvis du sender inn forespørsler til oss via vårt kontaktskjema, vil informasjonen som er oppgitt i kontaktskjemaet, samt eventuell kontaktinformasjon som oppgis der, lagres av oss for å håndtere din henvendelse og i tilfelle vi har ytterligere spørsmål. Vi deler ikke denne informasjonen uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene er basert på art. 6(1)(b) GDPR, hvis forespørselen din er relatert til gjennomføringen av en kontrakt eller hvis det er nødvendig å utføre pre-kontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår legitime interesse i effektiv behandling av forespørslene rettet til oss (Art. 6(1)(f) GDPR) eller på din avtale (Art. 6(1)(a) GDPR) hvis dette har blitt bedt om; samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Informasjonen du har oppgitt i kontaktskjemaet skal forbli hos oss inntil du ber oss om å slette dataene, tilbakekalle ditt samtykke til arkivering av data eller hvis formålet som informasjonen blir arkivert for ikke lenger eksisterer (f.eks. etter at vi har avsluttet vårt svar på din henvendelse). Dette skal ikke berøre eventuelle obligatoriske lovbestemmelser, spesielt oppbevaringsperioder.

Forespørsel via e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil forespørselen din, inkludert alle resulterende personopplysninger (navn, forespørsel) bli lagret og behandlet av oss med det formål å behandle forespørselen din. Vi gir ikke disse dataene videre uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av art. 6(1)(b) GDPR hvis din henvendelse er relatert til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for å utføre pre-kontraktuelle tiltak. I alle andre tilfeller behandles dataene på grunnlag av vår legitime interesse i effektiv håndtering av henvendelser sendt til oss (Art. 6(1)(f) GDPR) eller på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6(1) )(a) GDPR) hvis den er innhentet; samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataene du sender til oss via kontaktforespørsler forblir hos oss inntil du ber oss om å slette, tilbakekalle ditt samtykke til lagringen eller formålet med datalagringen bortfaller (f.eks. etter at forespørselen din er fullført). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt lovpålagte oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

Kommunikasjon via WhatsApp

For kommunikasjon med våre kunder og andre tredjeparter, er en av tjenestene vi bruker, direktemeldingstjenesten WhatsApp. Leverandøren er WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Kommunikasjonen er kryptert ende-til-ende (peer-to-peer), som hindrer WhatsApp eller andre tredjeparter i å få tilgang til kommunikasjonsinnholdet. WhatsApp får imidlertid tilgang til metadata opprettet under kommunikasjonsprosessen (for eksempel avsender, mottaker og tid). Vi vil også påpeke at WhatsApp har uttalt at de deler personlige data om brukerne sine med sitt USA-baserte morselskap Meta. Ytterligere detaljer om databehandling finner du i WhatsApps personvernerklæring på: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Bruken av WhatsApp er basert på vår legitime interesse i å kommunisere så raskt og effektivt som mulig med kunder, interesserte parter og andre forretnings- og kontraktspartnere (Art. 6(1)(f) GDPR). Dersom det er bedt om et tilsvarende samtykke, utføres databehandling utelukkende på grunnlag av samtykket; dette samtykket kan tilbakekalles når som helst med virkning for fremtiden.

Kommunikasjonsinnholdet som utveksles mellom og på WhatsApp forblir hos oss til du ber oss om å slette det, tilbakekalle ditt samtykke til lagring eller formålet som dataene lagres for slutter å gjelde (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser, spesielt oppbevaringsperioder, forblir upåvirket.

Vi bruker WhatsApp i "WhatsApp Business"-varianten.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum?lang=en.

Vi har satt opp WhatsApp-kontoene våre på en slik måte at det ikke er noen automatisk synkronisering av data med adresseboken på smarttelefonene som er i bruk.

Typeform

Vi har integrert Typeform på denne nettsiden. Leverandøren er TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, ​​Spania (heretter "Typeform").

Typeform lar oss lage elektroniske skjemaer og integrere dem på nettsiden vår. Dataene du oppgir i Typeform-skjemaene våre lagres på Typeforms servere til du ber oss om å slette dem, tilbakekalle ethvert samtykke du har gitt til å lagre dem, eller formålet med å lagre dataene ikke lenger gjelder (f.eks. etter at vi har fullført behandlingen av dine be om). Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsperioder – forblir upåvirket av dette.

Bruken av Typeform er basert på Art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i fungerende nettskjemaer. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Google Skjemaer

Vi har integrert Google Forms på denne nettsiden. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter referert til som «Google»).

Google Forms gjør det mulig for oss å generere elektroniske skjemaer for å registrere meldinger, forespørsler og andre oppføringer som er lagt inn av besøkende på nettstedet vårt. Alle oppføringer du gjør vil bli behandlet på Googles servere. Google Forms lagrer en informasjonskapsel i nettleseren din som inneholder en unik ID (NID-informasjonskapsel). Denne informasjonskapselen lagrer et bredt spekter av informasjon, inkludert for eksempel språkinnstillingene dine.

Vi bruker Google Forms på grunnlag av vår legitime interesse i å avgjøre dine behov så effektivt som mulig (Art. 6(1)(f) GDPR). Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataene du oppgir i skjemaet vil forbli i vår besittelse til du ber oss om å slette dem, tilbakekalle ditt samtykke til arkivering av dataene dine eller til formålet med å arkivere dataene ikke lenger eksisterer (f.eks. etter fullføring av behandlingen av dine data) forespørsel). Dette påvirker ikke obligatoriske lovbestemmelser – spesielt de som regulerer oppbevaringsperioder.

For mer informasjon, se Googles retningslinjer for personvern på https://policies.google.com/.

Calendly

Du kan gjøre avtaler med oss ​​på vår nettside. Vi bruker "Calendly"-verktøyet for å bestille avtaler. Leverandøren er Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (heretter kalt "Calendly").

For å bestille en time, skriv inn de forespurte dataene og ønsket dato i skjermbildet. Oppgitte data vil bli brukt til planlegging, gjennomføring og eventuelt til oppfølging av ansettelsen. Avtaledataene lagres for oss på serverne til Calendly, hvis personvernregler kan ses her: https://calendly.com/de/pages/privacy.

Dataene du har lagt inn vil forbli hos oss inntil du ber oss om å slette dem, tilbakekalle ditt samtykke til lagring eller formålet som dataene ble lagret for slutter å gjelde. Obligatoriske lovbestemmelser, spesielt oppbevaringsperioder, forblir upåvirket.

Det rettslige grunnlaget for databehandling er art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse av å gjøre avtaler med interesserte og kunder på en så ukomplisert måte som mulig. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://calendly.com/pages/dpa.

Hubspot CRM

Vi bruker Hubspot CRM på denne nettsiden. Leverandøren er Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (heretter Hubspot CRM).

Hubspot CRM gjør oss i stand til blant annet å administrere eksisterende og potensielle kunder og kundekontakter, å kommunisere med deg og å planlegge og gjennomføre markedsføringsaktiviteter i tråd med dine interesser. Hubspot CRM gjør det mulig for oss å fange opp, sortere og analysere kundeinteraksjoner via e-post, sosiale medier eller telefon på tvers av flere kanaler. Personopplysningene som samles inn på denne måten kan evalueres og brukes til kommunikasjon med den potensielle kunden eller markedsføringstiltak (f.eks. nyhetsbrevutsendelser). Hubspot CRM gjør oss også i stand til å samle inn og analysere brukeratferden til kontaktene våre på nettstedet vårt.

Bruken av Hubspot CRM er basert på Art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i en mest mulig effektiv kundebehandling og kundekommunikasjon. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

For detaljer, se Hubspots personvernpolicy: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Registrering på denne nettsiden

Du har muligheten til å registrere deg på denne nettsiden for å kunne bruke flere nettsidefunksjoner. Vi skal kun bruke dataene du oppgir for å bruke det respektive tilbudet eller tjenesten du har registrert deg for. Den nødvendige informasjonen vi ber om ved registreringen må oppgis i sin helhet. Ellers avviser vi registreringen.

For å varsle deg om viktige endringer i omfanget av vår portefølje eller i tilfelle tekniske endringer, skal vi bruke e-postadressen som ble oppgitt under registreringsprosessen.

Vi skal behandle dataene som er lagt inn under registreringsprosessen på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR).

Dataene som registreres under registreringsprosessen skal lagres av oss så lenge du er registrert på denne nettsiden. Deretter skal slike data slettes. Dette skal ikke berøre lovpålagte oppbevaringsplikter.

5. Analyseverktøy og annonsering

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Tag Manager er et verktøy som lar oss integrere sporings- eller statistiske verktøy og andre teknologier på nettstedet vårt. Google Tag Manager oppretter ikke selv noen brukerprofiler, lagrer ikke informasjonskapsler og utfører ingen uavhengige analyser. Den administrerer og kjører bare verktøyene integrert via den. Imidlertid samler Google Tag Manager inn IP-adressen din, som også kan overføres til Googles morselskap i USA.

Google Tag Manager brukes på grunnlag av Art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedoperatøren har en berettiget interesse i rask og ukomplisert integrasjon og administrasjon av ulike verktøy på sin nettside. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Google Analytics

Denne nettsiden bruker funksjoner til nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren av denne tjenesten er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gjør det mulig for nettstedoperatøren å analysere atferdsmønstrene til besøkende på nettstedet. For dette formål mottar nettstedoperatøren en rekke brukerdata, for eksempel sider som er åpnet, tid brukt på siden, det brukte operativsystemet og brukerens opprinnelse. Disse dataene er oppsummert i en bruker-ID og tilordnet den respektive sluttenheten til den besøkende på nettstedet.

Videre lar Google Analytics oss blant annet registrere muse- og rullebevegelser og klikk. Google Analytics bruker ulike modelleringsmetoder for å utvide de innsamlede datasettene og bruker maskinlæringsteknologier i dataanalyse.

Google Analytics bruker teknologier som gjenkjenner brukeren med det formål å analysere brukeratferdsmønstrene (f.eks. informasjonskapsler eller fingeravtrykk på enheten). Informasjonen om nettstedets bruk registrert av Google blir som regel overført til en Google-server i USA, hvor den lagres.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

På denne nettsiden har vi aktivert IP-anonymiseringsfunksjonen. Som et resultat vil IP-adressen din bli forkortet av Google i medlemslandene i EU eller i andre stater som har ratifisert konvensjonen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet før den overføres til USA. Den fullstendige IP-adressen vil bli overført til en av Googles servere i USA og forkortet der kun i unntakstilfeller. På vegne av operatøren av denne nettsiden skal Google bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av denne nettsiden for å generere rapporter om nettstedets aktiviteter og for å yte andre tjenester til operatøren av dette nettstedet som er relatert til bruken av nettstedet og Internett . IP-adressen som overføres i forbindelse med Google Analytics fra nettleseren din skal ikke slås sammen med andre data i Googles besittelse.

Nettleserplugin

Du kan forhindre registrering og behandling av dataene dine av Google ved å laste ned og installere nettleserplugin-modulen som er tilgjengelig under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

For mer informasjon om håndteringen av brukerdata av Google Analytics, vennligst se Googles personvernerklæring på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google-signaler

Vi bruker Google Signals. Når du besøker nettstedet vårt, registrerer Google Analytics blant annet posisjonen din, progresjonen av søket og YouTube-progresjonen samt demografiske data (data om besøkende). Disse dataene kan brukes til tilpasset annonsering ved hjelp av Google Signal. Hvis du har en Google-konto, vil informasjonen om besøkende på nettstedet ditt kobles til Google-kontoen din av Google Signal og brukes til å sende deg tilpassede reklamemeldinger. Dataene brukes også til å kompilere anonymisert statistikk over brukernes nettmønstre.

Demografiske parametere levert av Google Analytics

Denne nettsiden bruker funksjonen "demografiske egenskaper" til Google Analytics, for å kunne vise kompatible annonser for besøkende i Googles annonsenettverk. Dette gjør det mulig å lage rapporter som inneholder informasjon om alder, kjønn og interesser til de besøkende på nettstedet. Kildene til denne informasjonen er interesserelatert annonsering fra Google samt besøksdata hentet fra tredjepartsleverandører. Disse dataene kan ikke tildeles en bestemt person. Du har muligheten til å deaktivere denne funksjonen når som helst ved å gjøre relevante innstillinger for annonsering i Google-kontoen din, eller du kan generelt forby registrering av dataene dine av Google Analytics som forklart i avsnittet "Innvendinger mot registrering av data".

Google Analytics e-handelssporing

Denne nettsiden bruker «E-handelssporing»-funksjonen til Google Analytics. Ved hjelp av e-handelssporing er nettstedoperatøren i stand til å analysere kjøpsmønstrene til besøkende på nettstedet med sikte på å forbedre operatørens online markedsføringskampanjer. I denne sammenhengen spores informasjon, slik som bestillinger som er lagt inn, gjennomsnittlig ordreverdi, fraktkostnader og tiden fra du ser produktet til du tar kjøpsbeslutningen. Disse dataene kan bli konsolidert av Google under en transaksjons-ID, som tildeles den respektive brukeren eller brukerens enhet.

Hotjar

Denne nettsiden bruker Hotjar. Leverandøren er Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (nettsted: https://www.hotjar.com).

Hotjar er et verktøy som brukes til å analysere dine brukermønstre på denne nettsiden. Hotjar lar oss for eksempel registrere muse- og rullebevegelser samt klikket ditt. Under denne prosessen har Hotjar også muligheten til å bestemme hvor lenge markøren forble i en bestemt posisjon. Basert på denne informasjonen, utarbeider Hotjar såkalte Heatmaps, som gjør det mulig å bestemme hvilke deler av nettsiden den besøkende vurderer med preferanse.

Vi er også i stand til å fastslå hvor lenge du har vært på en side på denne nettsiden og når du dro. Vi kan også fastslå på hvilket tidspunkt du suspenderte oppføringer i et kontaktskjema (såkalte konverteringstrakter).

Videre kan Hotjar distribueres for å få direkte tilbakemeldinger fra besøkende på nettstedet. Denne funksjonen tar sikte på å forbedre nettstedets tilbud til nettstedoperatøren.

Hotjar bruker teknologier som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren med det formål å analysere brukermønstrene (f.eks. informasjonskapsler eller utplassering av enhetsfingeravtrykk).

Hvis din godkjenning (samtykke) er innhentet, skal bruken av ovennevnte tjeneste skje på grunnlag av Art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikasjonsloven). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst. Hvis ditt samtykke ikke ble innhentet, vil bruken av tjenesten skje på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR; Nettsideoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukermønstre for å optimalisere både nettpresentasjonen og operatørens annonseringsaktiviteter.

Deaktivering av Hotjar

Hvis du ønsker å deaktivere registreringen av data av Hotjar, vennligst klikk på lenken nedenfor og følg instruksjonene gitt under lenken: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Vær oppmerksom på at du må deaktivere Hotjar separat for hver nettleser og hver enhet.

For mer detaljert informasjon om Hotjar og dataene som skal registreres, vennligst se Hotjars personvernerklæring under følgende lenke: https://www.hotjar.com/privacy.

Synlig

Denne nettsiden bruker åpen kildekode-nettanalysetjenesten Matomo. Matomo bruker teknologier som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren på tvers av flere sider med sikte på å analysere brukermønstrene (f.eks. informasjonskapsler eller fingeravtrykk på enheten). Informasjonen registrert av Matomo om bruken av denne nettsiden vil bli lagret på vår server. Før arkivering vil IP-adressen først anonymiseres.

Gjennom Matomo er vi i stand til å samle inn og analysere data om bruken av våre nettside-for-nettsted-besøkende. Dette gjør oss i stand til for eksempel å finne ut når hvilke sidevisninger skjedde og fra hvilken region de kom. I tillegg samler vi inn ulike loggfiler (f.eks. IP-adresse, henvisningsadresse, nettleser og operativsystem som brukes) og kan måle om besøkende på nettstedet vårt utfører bestemte handlinger (f.eks. klikk, kjøp osv.).

Bruken av dette analyseverktøyet er basert på Art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i analyse av brukermønstre, for å optimalisere operatørens netttilbud og annonsering. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Hosting

Vi hoster Matomo utelukkende på våre egne servere slik at alle analysedata forblir hos oss og ikke videreformidles.

Klarhet

Denne nettsiden bruker Clarity. Leverandøren er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 (USA), https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (heretter referert til som "Klarhet").

Clarity er et verktøy for å analysere brukermønstre på denne nettsiden. Clarity registrerer spesielt markørbevegelser og setter sammen grafikk som viser på hvilke deler av nettsiden brukerne scroller med stor frekvens (varmekart). Clarity kan også ta opp økter slik at vi kan se bruken av siden i form av videoer. I tillegg mottar vi informasjon om den generelle brukeratferden på nettstedet vårt.

Clarity bruker teknologier som gjør det mulig å gjenkjenne brukere med det formål å analysere brukermønstre (f.eks. informasjonskapsler eller bruk av enhetsfingeravtrykk). Dine personlige data vil bli arkivert på Microsoft-servere (Microsoft Azure Cloud Service) i USA.

Hvis din godkjenning (samtykke) er innhentet, skal bruken av ovennevnte tjeneste skje på grunnlag av Art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (tysk telekommunikasjonslov). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst. Dersom ditt samtykke ikke ble innhentet, vil bruken av tjenesten skje på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR; nettstedoperatøren har en legitim interesse i effektiv analyse av brukermønstre.

For mer informasjon om Claritys retningslinjer for personvern, se: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Google Ads

Nettstedoperatøren bruker Google Ads. Google Ads er et nettbasert markedsføringsprogram fra Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gjør det mulig for oss å vise annonser i Googles søkemotor eller på tredjeparts nettsteder, hvis brukeren skriver inn bestemte søkeord i Google (søkeordmålretting). Det er også mulig å plassere målrettede annonser basert på brukerdataene Google har (f.eks. stedsdata og interesser; målgruppemålretting). Som nettstedsoperatør kan vi analysere disse dataene kvantitativt, for eksempel ved å analysere hvilke søkeord som resulterte i visningen av annonsene våre og hvor mange annonser som førte til respektive klikk.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (ikke personlig)

Dette nettstedet bruker Google AdSense, en annonseinnbyggingstjeneste levert av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker Google AdSense i «ikke-tilpasset»-modus. I motsetning til den personlige modusen, er ikke annonsene basert på dine tidligere brukermønstre, og tjenesten genererer ikke en brukerprofil for deg. I stedet bruker tjenesten såkalt «kontekstinformasjon» for å velge annonsene som legges ut slik at du kan se dem. De valgte annonsene er dermed basert for eksempel på din plassering, innholdet på nettstedet du besøker på det tidspunktet, eller søkeordene du bruker. For å lære mer om de distinkte forskjellene mellom personlig målretting og målretting som ikke er tilpasset av Google AdSense, klikk på følgende kobling: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Vær oppmerksom på at hvis Google Adsense brukes i ikke-tilpasset modus, er det mulig at informasjonskapsler lagres eller sammenlignbare gjenkjenningsteknologier (f.eks. enhetsfingeravtrykk) brukes.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Du har muligheten til selv å justere annonseinnstillingene i brukerkontoen din. For å gjøre det, klikk på lenken nedenfor og logg inn: https://adssettings.google.com/authenticated.

For mer informasjon om Googles annonseringsteknologier, vennligst klikk her: https://policies.google.com/technologies/ads og https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Remarketing

Denne nettsiden bruker funksjonene til Google Analytics Remarketing. Leverandøren av disse løsningene er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserer brukermønstrene dine på nettstedet vårt (f.eks. klikk på spesifikke produkter), for å tildele deg bestemte annonseringsmålgrupper og for deretter å vise matchende netttilbud til deg når du besøker andre netttilbud (remarketing eller retargeting).

I tillegg er det mulig å knytte annonseringsmålgruppene generert med Google Remarketing til enheter som omfatter funksjoner til Google. Dette gjør det mulig å vise interessebaserte tilpassede reklamemeldinger, avhengig av tidligere bruk og nettlesermønstre på en enhet (f.eks. mobiltelefon) på en måte som er skreddersydd for deg så vel som på alle enhetene dine (f.eks. nettbrett eller PC) ).

Hvis du har en Google-konto, har du muligheten til å protestere mot personlig tilpasset annonsering under følgende kobling: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

For mer informasjon og relevante databeskyttelsesbestemmelser, vennligst se Googles retningslinjer for personvern på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Dannelse av målgrupper med kundeavstemming

For dannelsen av målgrupper bruker vi blant annet Google Remarketing-kundeavstemmingsfunksjonen. For å oppnå dette overfører vi visse kundedata (f.eks. e-postadresser) fra kundelistene våre til Google. Hvis de respektive kundene er Google-brukere og er logget på Google-kontoene sine, vises samsvarende reklamemeldinger i Google-nettverket (f.eks. YouTube, Gmail eller i en søkemotor) slik at de kan se dem.

Googles konverteringssporing

Denne nettsiden bruker Googles konverteringssporing. Leverandøren av denne tjenesten er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjelp av Googles konverteringssporing er vi i stand til å gjenkjenne om brukeren har fullført visse handlinger. For eksempel kan vi analysere hvor ofte hvilke knapper på nettstedet vårt har blitt klikket på, og hvilke produkter som vurderes eller kjøpes med spesiell hyppighet. Formålet med denne informasjonen er å kompilere konverteringsstatistikk. Vi lærer hvor mange brukere som har klikket på annonsene våre og hvilke handlinger de har utført. Vi mottar ingen informasjon som gjør at vi kan identifisere brukerne personlig. Google som sådan bruker informasjonskapsler eller sammenlignbare gjenkjenningsteknologier for identifikasjonsformål.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

For mer informasjon om Googles konverteringssporing, se Googles retningslinjer for databeskyttelse på: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google DoubleClick

Dette nettstedet bruker funksjonene til Google DoubleClick. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (heretter kalt "DoubleClick").

DoubleClick brukes til å vise deg interessebaserte annonser i hele Google-nettverket. Annonser kan skreddersys til seerens interesser ved hjelp av DoubleClick. Annonsene våre kan for eksempel vises i Googles søkeresultater eller i bannere knyttet til DoubleClick.

For å kunne vise interesseriktig reklameinnhold til brukere, må DoubleClick gjenkjenne den respektive besøkende slik at den kan tildele brukeren de besøkte nettstedene, klikkene og annen brukermønsterinformasjon. For å gjøre dette, distribuerer DoubleClick informasjonskapsler eller sammenlignbare gjenkjenningsteknologier (f.eks. fingeravtrykk på enheten). Den registrerte informasjonen konsolideres til en pseudonym brukerprofil slik at den respektive brukeren kan bli vist interesseriktig reklame.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

For mer informasjon om hvordan du protesterer mot annonsene som vises av Google, se følgende lenker: https://policies.google.com/technologies/ads og https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

For å måle konverteringsfrekvenser bruker denne nettsiden besøkspikselen til Facebook. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. I følge Facebooks uttalelse vil de innsamlede dataene også bli overført til USA og andre tredjepartsland.

Dette verktøyet gjør det mulig å spore besøkende på siden etter at de har blitt koblet til nettsiden til leverandøren etter å ha klikket på en Facebook-annonse. Dette gjør det mulig å analysere effektiviteten til Facebook-annonser for statistiske og markedsundersøkelsesformål og for å optimalisere fremtidige annonsekampanjer.

For oss som operatører av denne nettsiden er de innsamlede dataene anonyme. Vi er ikke i stand til å komme til noen konklusjoner om brukernes identitet. Facebook arkiverer imidlertid informasjonen og behandler den, slik at det er mulig å koble til den respektive brukerprofilen og Facebook er i stand til å bruke dataene til egne reklameformål i samsvar med Retningslinjer for bruk av Facebooks data . Dette gjør det mulig for Facebook å vise annonser på Facebook-sider så vel som på steder utenfor Facebook. Vi som operatør av denne nettsiden har ingen kontroll over bruken av slike data.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I den grad personopplysninger samles inn på nettsiden vår ved hjelp av verktøyet beskrevet her og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ansvarlige for denne databehandlingen ( Art. 26 DSGVO). Fellesansvaret er utelukkende begrenset til innsamling av data og videresending til Facebook. Behandlingen av Facebook som finner sted etter videreoverføring er ikke en del av fellesansvaret. Forpliktelsene som påhviler oss i fellesskap er nedfelt i en felles behandlingsavtale. Ordlyden i avtalen finner du under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne avtalen er vi ansvarlige for å oppgi personverninformasjonen ved bruk av Facebook-verktøyet og for personvernsikker implementering av verktøyet på nettstedet vårt. Facebook er ansvarlig for datasikkerheten til Facebook-produkter. Du kan hevde registrerte rettigheter (f.eks. forespørsler om informasjon) angående data behandlet av Facebook direkte med Facebook. Hvis du hevder de registrerte rettighetene hos oss, er vi forpliktet til å videresende dem til Facebook.

I Facebooks retningslinjer for personvern finner du tilleggsinformasjon om beskyttelse av personvernet ditt på: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du har også muligheten til å deaktivere remarketingfunksjonen «Egendefinerte målgrupper» i annonseinnstillinger-delen under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For å gjøre dette, må du først logge på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere all brukerbasert annonsering fra Facebook på nettstedet til European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook tilpassede målgrupper

Vi bruker Facebook Custom Audiences. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Når du besøker eller bruker nettstedet vårt og appene våre, bruker porteføljen vår (f.eks. deltar i konkurranser), overfører data til oss eller samhandler med Facebook-innholdet til selskapet vårt, registrerer vi relaterte personopplysninger. I tilfelle du har gitt oss ditt samtykke til bruk av Facebook Custom Audiences, vil vi dele disse dataene med Facebook for å sette Facebook i stand til å sende deg kompatible annonser. Disse dataene kan også brukes til definerte målgrupper (Lookalike Audiences).

Facebook behandler disse dataene som vår kontraktsbehandler. For detaljer, vennligst se brukeravtalen til Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Overføringen av dato til USA er basert på standard kontraktsklausuler til EU-kommisjonen. For detaljer, se: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience og https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

LinkedIn Insight Tag

Denne nettsiden bruker Insight-taggen fra LinkedIn. Denne tjenesten leveres av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Databehandling av LinkedIn Insight tag

Vi bruker LinkedIn Insight-taggen for å få informasjon om besøkende på nettstedet vårt. Når en besøkende på nettstedet er registrert hos LinkedIn, kan vi analysere nøkkeldataene (f.eks. karrierenivå, bedriftsstørrelse, land, beliggenhet, bransje, stillingstittel) for besøkende på nettstedet vårt for å hjelpe oss bedre å målrette nettstedet vårt mot den relevante målgruppen. Vi kan også bruke LinkedIn Insight-tagger for å måle om besøkende på nettsidene våre foretar et kjøp eller utfører andre handlinger (konverteringsmåling). Konverteringsmåling kan også utføres på tvers av enheter (f.eks. fra PC til nettbrett). LinkedIn Insight Tag har også en retargeting-funksjon som lar oss vise målrettet annonsering til besøkende på nettstedet vårt utenfor nettstedet. Ifølge LinkedIn finner det ingen identifikasjon av annonseadressen sted.

LinkedIn selv samler også inn loggfiler (URL, henvisnings-URL, IP-adresse, enhets- og nettleseregenskaper og tidspunkt for tilgang). IP-adressene er forkortet eller (hvis de brukes til å nå LinkedIn-medlemmer på tvers av enheter) hashet (pseudonymisert). De direkte identifikatorene til LinkedIn-medlemmer slettes av LinkedIn etter syv dager. De gjenværende pseudonymiserte dataene vil da bli slettet innen 180 dager.

Dataene som samles inn av LinkedIn kan ikke tildeles av oss som nettstedoperatør til bestemte personer. LinkedIn vil lagre personopplysningene som samles inn fra besøkende på nettstedet på sine servere i USA og bruke dem til sine egne reklameaktiviteter. For detaljer, se LinkedIns personvernerklæring på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Lovlig basis

Hvis din godkjenning (samtykke) er innhentet, skal bruken av ovennevnte tjeneste skje på grunnlag av Art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikasjonsloven). Slikt samtykke kan tilbakekalles når som helst. Hvis ditt samtykke ikke ble innhentet, vil bruken av tjenesten skje på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR; nettstedoperatøren har en legitim interesse i effektive reklamekampanjer som inkluderer bruk av sosiale medier.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa og https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Innvending mot bruk av LinkedIn Insight Tag

Du kan protestere mot LinkedIns analyse av brukeratferd og målrettet annonsering på følgende lenke: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

I tillegg kan LinkedIn-medlemmer kontrollere bruken av personopplysningene deres til reklameformål i kontoinnstillingene. For å forhindre at LinkedIn kobler informasjon samlet på nettstedet vårt til din LinkedIn-konto, må du logge ut av LinkedIn-kontoen din før du besøker nettstedet vårt.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevdata

Hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet som tilbys på denne nettsiden, trenger vi en e-postadresse fra deg samt informasjon som gjør at vi kan bekrefte at du er eieren av e-postadressen som er oppgitt og samtykke til kvitteringen av nyhetsbrevet. Ingen ytterligere data skal samles inn eller skal kun samles inn på frivillig basis. Vi skal kun bruke slike data for å sende den forespurte informasjonen og skal ikke dele slike data med noen tredjeparter.

Behandlingen av informasjonen som legges inn i abonnementsskjemaet for nyhetsbrev skal skje utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR). Du kan når som helst tilbakekalle samtykket du har gitt til arkivering av data, e-postadressen og bruken av denne informasjonen for sending av nyhetsbrevet, for eksempel ved å klikke på lenken "Avslutt abonnement" i nyhetsbrevet. Dette skal ikke påvirke lovligheten av databehandlingstransaksjoner som har funnet sted til dags dato.

Dataene som er deponert hos oss for å melde deg på nyhetsbrevet vil bli lagret av oss inntil du melder deg av nyhetsbrevet eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren og slettes fra nyhetsbrevdistribusjonslisten etter at du melder deg av nyhetsbrevet eller etter at formålet har opphørt å gjelde. . Vi forbeholder oss retten til å slette eller blokkere e-postadresser fra vår distribusjonsliste for nyhetsbrev etter eget skjønn innenfor rammen av vår legitime interesse i henhold til art. 6(1)(f) GDPR.

Data lagret for andre formål hos oss forblir upåvirket.

Etter at du har meldt deg av nyhetsbrevdistribusjonslisten, kan e-postadressen din lagres av oss eller nyhetsbrevtjenesteleverandøren på en svarteliste, hvis slik handling er nødvendig for å forhindre fremtidige utsendelser. Dataene fra svartelisten brukes kun til dette formålet og ikke slått sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse i å overholde de juridiske kravene ved sending av nyhetsbrev (legitime interesse i henhold til Art. 6(1)(f) GDPR). Lagringen i svartelisten er ubestemt. Du kan protestere mot lagringen hvis interessene dine veier tyngre enn vår legitime interesse.

7. Plug-ins og verktøy

YouTube

Denne nettsiden bygger inn videoer fra nettstedet YouTube. Nettstedets operatør er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis du besøker en side på denne nettsiden der en YouTube er innebygd, vil en forbindelse med YouTubes servere opprettes. Som et resultat vil YouTube-serveren bli varslet om hvilke av sidene våre du har besøkt.

Videre vil YouTube kunne plassere ulike informasjonskapsler på enheten din eller sammenlignbare teknologier for gjenkjenning (f.eks. fingeravtrykk på enheten). På denne måten vil YouTube kunne få informasjon om besøkende på denne nettsiden. Denne informasjonen skal blant annet brukes til å generere videostatistikk med sikte på å forbedre brukervennligheten til siden og for å forhindre forsøk på svindel.

Hvis du er logget på YouTube-kontoen din mens du besøker nettstedet vårt, lar du YouTube tildele nettlesingsmønstrene dine direkte til din personlige profil. Du har muligheten til å forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

Bruken av YouTube er basert på vår interesse for å presentere vårt nettbaserte innhold på en tiltalende måte. I henhold til art. 6(1)(f) GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

For mer informasjon om hvordan YouTube håndterer brukerdata, se YouTubes retningslinjer for personvern for data under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Denne nettsiden bruker plug-ins fra videoportalen Vimeo. Leverandøren er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hvis du besøker en av sidene på nettstedet vårt der en Vimeo-video er integrert, vil en tilkobling til Vimeos servere opprettes. Som en konsekvens vil Vimeo-serveren motta informasjon om hvilke av våre sider du har besøkt. Dessuten vil Vimeo motta IP-adressen din. Dette vil også skje hvis du ikke er logget på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. Informasjonen som registreres av Vimeo vil bli overført til Vimeos server i USA.

Hvis du er logget på din Vimeo-konto, aktiverer du Vimeo til å tildele nettlesermønstrene dine direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av Vimeo-kontoen din.

Vimeo bruker informasjonskapsler eller sammenlignbare gjenkjenningsteknologier (f.eks. enhetsfingeravtrykk) for å gjenkjenne besøkende på nettstedet.

Bruken av Vimeo er basert på vår interesse i å presentere vårt nettbaserte innhold på en tiltalende måte. I henhold til art. 6(1)(f) GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen og, ifølge Vimeo, på "legitime forretningsinteresser". Detaljer finner du her: https://vimeo.com/privacy.

For mer informasjon om hvordan Vimeo håndterer brukerdata, vennligst se Vimeos retningslinjer for personvern under: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts (lokal innebygging)

Denne nettsiden bruker såkalte nettfonter levert av Google for å sikre enhetlig bruk av fonter på denne siden. Disse Google-fontene er lokalt installert, slik at en tilkobling til Googles servere ikke blir opprettet i forbindelse med denne applikasjonen.

For mer informasjon om Google Web Fonts, følg denne lenken: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles erklæring om personvern under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe-fonter

For å sikre ensartet fremstilling av visse fonter, bruker denne nettsiden fonter kalt Adobe Fonts levert av Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Når du går inn på sidene på dette nettstedet, vil nettleseren din automatisk laste inn de nødvendige skriftene direkte fra Adobe-siden for å kunne vise dem riktig på enheten din. Som et resultat vil nettleseren din opprette en forbindelse med Adobes servere i USA. Derfor får Adobe vite at IP-adressen din ble brukt for å få tilgang til dette nettstedet. I henhold til informasjonen fra Adobe vil ingen informasjonskapsler bli lagret i forbindelse med levering av fontene.

Data lagres og analyseres på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i en enhetlig presentasjon av fonten på operatørens nettside. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

For mer informasjon om Adobe Fonts, vennligst les retningslinjene under: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobes erklæring om personvern kan gjennomgås under: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Kart

Denne nettsiden bruker karttjenesten Google Maps. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For å aktivere bruken av Google Maps-funksjonene, må IP-adressen din lagres. Som regel overføres denne informasjonen til en av Googles servere i USA, hvor den arkiveres. Operatøren av denne nettsiden har ingen kontroll over dataoverføringen. I tilfelle Google Maps har blitt aktivert, har Google muligheten til å bruke Googles nettfonter for den enhetlige fremstillingen av fonter. Når du åpner Google Maps, vil nettleseren din laste de nødvendige nettskriftene inn i nettleserbufferen for å vise tekst og fonter korrekt.

Vi bruker Google Maps for å presentere vårt nettbaserte innhold på en tiltalende måte og for å gjøre stedene som er avslørt på nettstedet vårt enkle å finne. Dette utgjør en legitim interesse som definert i art. 6(1)(f) GDPR. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

For mer informasjon om håndtering av brukerdata, se Googles erklæring om personvern under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Vi bruker "Google reCAPTCHA" (heretter referert til som "reCAPTCHA") på denne nettsiden. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hensikten med reCAPTCHA er å finne ut om data som er lagt inn på denne nettsiden (f.eks. informasjon som er lagt inn i et kontaktskjema) blir gitt av en menneskelig bruker eller av et automatisert program. For å fastslå dette, analyserer reCAPTCHA atferden til de besøkende på nettstedet basert på en rekke parametere. Denne analysen utløses automatisk så snart den besøkende på nettstedet kommer inn på nettstedet. For denne analysen evaluerer reCAPTCHA en rekke data (f.eks. IP-adresse, tid den besøkende på nettstedet tilbrakte på nettstedet eller markørbevegelser initiert av brukeren). Dataene som spores under slike analyser videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyser kjører helt i bakgrunnen. Besøkende på nettstedet blir ikke varslet om at en analyse er i gang.

Data lagres og analyseres på grunnlag av art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å beskytte operatørens nettsteder mot støtende automatisert spionasje og mot SPAM. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

For mer informasjon om Google reCAPTCHA, se Googles erklæring om personvern og vilkår for bruk under følgende lenker: https://policies.google.com/privacy?hl=en og https://policies.google.com/terms?hl=en.

Brukerlik med utvidet datavernmodus

Vi bruker Userlike (heretter kalt "Userlike") for å behandle brukerhenvendelser via våre støttekanaler eller live chat-systemer. Leverandøren er Userlike UG (et aksjeselskap), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Köln, Tyskland.

Meldinger du sender til oss kan lagres i brukerliknende billettsystem eller besvares av våre ansatte i live chat. Når du kommuniserer med oss ​​gjennom Userlike, lagrer vi og Userlike blant annet ditt navn og e-postadresse, hvis du har oppgitt dem, og chat-historikken din. Disse dataene er oppsummert i en profil.

Meldinger som er adressert til oss forblir i vår besittelse til du ber oss om å slette dem eller årsaken til datalagringen ikke lenger er effektiv (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Dette skal ikke berøre eventuelle lovbestemmelser – spesielt lovpålagte obligatoriske oppbevaringsplikter.

Userlike er distribuert på grunnlag av Art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i markedsføringsaktiviteter som er så effektive som mulig. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

For mer informasjon, se Userlike databeskyttelseserklæringen: https://www.userlike.com/de/data-privacy og https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Zapier

Vi har integrert Zapier på denne nettsiden. Leverandøren er Zapier Inc, Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, USA (heretter "Zapier").

Zapier lar oss koble til og synkronisere ulike funksjoner, databaser og verktøy med nettstedet vårt. På denne måten er det for eksempel mulig å automatisk spille ut innhold som vi publiserer på nettsiden vår på våre sosiale mediekanaler eller eksportere innhold fra markedsførings- og analyseverktøy. Avhengig av funksjonaliteten kan Zapier også samle inn ulike personopplysninger i prosessen.

Bruken av Zapier er basert på Art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i den mest effektive integrasjonen av verktøyene som brukes. Hvis passende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. enhetsfingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Du finner detaljer her: https://zapier.com/tos.

8. Leverandører av e-handel og betalingstjenester

Behandling av kunde- og kontraktsdata

Vi samler inn, behandler og bruker personlige kunde- og kontraktsdata for etablering, innholdsarrangement og endring av våre kontraktsforhold. Data med personlige referanser til bruken av denne nettsiden (bruksdata) vil kun samles inn, behandles og brukes hvis dette er nødvendig for å gjøre det mulig for brukeren å bruke tjenestene våre eller kreves for faktureringsformål. Det rettslige grunnlaget for disse prosessene er art. 6(1)(b) GDPR.

De innsamlede kundedataene skal slettes ved fullføring av bestillingen eller avslutning av forretningsforholdet og ved utløp av eksisterende lovpålagte arkiveringsperioder. Dette skal ikke berøre eventuelle lovpålagte arkiveringsperioder.

Dataoverføring ved lukking av kontrakter for nettbutikker, forhandlere og forsendelse av varer

Hver gang du bestiller varer fra oss, vil vi dele dine personopplysninger med transportselskapet som er betrodd leveringen, samt betalingstjenesten som har i oppdrag å håndtere betalingstransaksjonene. Kun dataene disse respektive tjenesteleverandørene trenger for å oppfylle sine forpliktelser vil bli delt. Det rettslige grunnlaget for denne delingen er art. 6 (1)(b) GDPR, som tillater behandling av data for oppfyllelse av kontraktsmessige eller pre-kontraktuelle forpliktelser. Hvis du gir oss ditt respektive samtykke i henhold til art. 6 (1)(a) GDPR, vil vi dele e-postadressen din med transportselskapet som er betrodd leveringen, slik at dette selskapet kan varsle deg om fraktstatus for bestillingen din via e-post. Du har muligheten til å tilbakekalle samtykket ditt når som helst.

Kredittsjekk

Vi kan foreta en kredittsjekk i tilfelle kjøp gjøres på konto eller basert på andre betalingsbetingelser som krever at vi forlenger kreditt (scoring). For dette formålet overfører vi dataene du har oppgitt (f.eks. navn, adresse, alder eller bankinformasjon) til et kredittopplysningsbyrå. Basert på disse dataene bestemmes sannsynligheten for manglende betaling. Hvis sannsynligheten for manglende betaling er for stor, kan vi avvise den respektive betalingsbetingelsen.

Kredittsjekken utføres på grunnlag av kontraktsmessig oppfyllelse (Art. 6(1)(b) GDPR) og for å avverge manglende betaling (begrunnet rente i henhold til Art. 6(1)(f) GDPR). Dersom samtykke er innhentet, skal kredittsjekken utføres på grunnlag av dette samtykket (Art. 6(1)(a) GDPR); samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsselskaper på nettstedet vårt. Når du foretar et kjøp fra oss, behandles betalingsdataene dine (f.eks. navn, betalingsbeløp, bankkontodetaljer, kredittkortnummer) av betalingstjenesteleverandøren for betalingsbehandlingen. For disse transaksjonene gjelder de respektive kontrakts- og databeskyttelsesbestemmelsene til de respektive leverandørene. Bruken av betalingstjenesteleverandørene er basert på art. 6(1)(b) GDPR (kontraktsbehandling) og av hensyn til en smidig, praktisk og sikker betalingstransaksjon (Art. 6(1)(f) GDPR). I den grad du ber om ditt samtykke for visse handlinger, art. 6(1)(a) GDPR er det juridiske grunnlaget for databehandling; samtykke kan trekkes tilbake når som helst for fremtiden.

Vi bruker følgende betalingstjenester / betalingstjenesteleverandører innenfor omfanget av denne nettsiden:

PayPal

Leverandøren av denne betalingstjenesten er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt "PayPal").

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detaljer finner du i PayPals personvernerklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Betalingstjenesteleverandøren er Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Apples personvernerklæring finner du på: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du finner Googles personvernregler her: https://policies.google.com/privacy.

Stripe

Leverandøren for kunder innenfor EU er Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (heretter "Stripe").

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://stripe.com/de/privacy og https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Detaljer finner du i Stripes personvernerklæring på følgende lenke: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

Leverandøren er Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter kalt "Klarna"). Klarna tilbyr ulike betalingsalternativer (f.eks. leiekjøp). Dersom du velger å betale med Klarna (Klarna kassaløsning), vil Klarna samle inn ulike personopplysninger fra deg. Klarna bruker informasjonskapsler for å optimalisere bruken av Klarna kassaløsning. For detaljer om bruken av Klarna informasjonskapsler, se følgende lenke: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Detaljer finner du i Klarnas personvernerklæring under følgende lenke: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Leverandøren av denne betalingstjenesten er Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (heretter referert til som "Paydirekt"). Dersom du foretar betaling via Paydirekt, samler Paydirekt inn ulike transaksjonsdata og videresender dem til banken du er registrert hos Paydirekt. I tillegg til data som kreves for betaling, kan Paydirekt også samle inn ytterligere data som leveringsadresse eller enkeltvarer i handlekurven som en del av transaksjonsbehandlingen. Paydirekt autentiserer deretter transaksjonen ved hjelp av autentiseringsprosedyren som er lagret i banken. Betalingsbeløpet overføres deretter fra din konto til vår konto. Verken vi eller tredjeparter har tilgang til kontodataene dine. For detaljer om betaling med Paydirekt, se de generelle vilkårene og Paydirekts personvernerklæring på: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

øyeblikkelig overføring Øyeblikkelig

Leverandøren av denne betalingstjenesten er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (heretter "Sofort GmbH"). Ved hjelp av "Sofortüberweisung"-prosedyren mottar vi en betalingsbekreftelse fra Sofort GmbH i sanntid og kan umiddelbart begynne å oppfylle våre forpliktelser. Hvis du har valgt betalingsmetoden "Sofortüberweisung", vennligst send PIN-koden og en gyldig TAN til Sofort GmbH, som den kan logge inn på nettbankkontoen din med. Sofort GmbH sjekker automatisk kontosaldoen din etter pålogging og utfører overføringen til oss ved hjelp av TAN du har overført. Etterpå sender den oss umiddelbart en transaksjonsbekreftelse. Etter at du har logget inn, kontrolleres også omsetningen din, kredittgrensen på kassekreditten og eksistensen av andre kontoer og deres saldo automatisk. I tillegg til PIN-koden og TAN-en, vil betalingsdataene som er lagt inn av deg, samt personopplysninger bli overført til Sofort GmbH. Dataene om din person er for- og etternavn, adresse, telefonnummer(r), e-postadresse, IP-adresse og eventuelt andre data som kreves for betalingsbehandling. Overføringen av disse dataene er nødvendig for å fastslå identiteten din uten tvil og for å forhindre svindelforsøk. For detaljer om betaling med umiddelbar bankoverføring, se følgende lenker: https://www.sofort.de/datenschutz.html og https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Leverandøren av denne betalingstjenesten er Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Detaljer om bruken av dataene dine finner du i Amazon Pays personvernregler på følgende lenke: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

giropay

Leverandøren av denne betalingstjenesten er paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (heretter referert til som "giropay").

For detaljer, vennligst se giropays retningslinjer for personvern på: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Shopify-betaling

Leverandøren av denne betalingstjenesten i EU er Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (heretter kalt "Shopify Payment").

For mer informasjon, se Shopify Payments personvernregler: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

American Express

Leverandøren av denne betalingstjenesten er American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (heretter kalt "American Express").

American Express kan overføre data til sitt morselskap i USA. Dataoverføringen til USA er basert på de bindende bedriftsreglene. Detaljer finner du her: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

For mer informasjon, se American Express personvernerklæring: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Leverandøren av denne betalingstjenesten er Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia (heretter kalt "Mastercard").

Mastercard kan overføre data til sitt morselskap i USA. Dataoverføringen til USA er basert på Mastercards bindende bedriftsregler. Detaljer finner du her: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html og https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISUM

Leverandøren av denne betalingstjenesten er Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannia (heretter kalt "VISA").

Storbritannia regnes som et sikkert ikke-EU-land når det gjelder databeskyttelseslovgivning. Dette betyr at databeskyttelsesnivået i Storbritannia tilsvarer databeskyttelsesnivået til EU.

VISA kan overføre data til sitt morselskap i USA. Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler. Detaljer finner du her: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

For mer informasjon, vennligst se VISAs personvernerklæring: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

9. Nettbaserte lyd- og videokonferanser (konferanseverktøy)

Databehandling

Vi bruker blant annet nettbaserte konferanseverktøy for kommunikasjon med våre kunder. Verktøyene vi bruker er oppført i detalj nedenfor. Hvis du kommuniserer med oss ​​via video- eller lydkonferanse via Internett, vil dine personopplysninger samles inn og behandles av leverandøren av det respektive konferanseverktøyet og av oss. Konferanseverktøyene samler inn all informasjon du oppgir/får tilgang til for å bruke verktøyene (e-postadresse og/eller telefonnummeret ditt). Videre behandler konferanseverktøyene konferansens varighet, start og slutt (tidspunkt) for deltakelse på konferansen, antall deltakere og annen «kontekstinformasjon» knyttet til kommunikasjonsprosessen (metadata).

Videre behandler leverandøren av verktøyet alle tekniske data som kreves for behandlingen av nettkommunikasjonen. Dette inkluderer spesielt IP-adresser, MAC-adresser, enhets-IDer, enhetstype, operativsystemtype og versjon, klientversjon, kameratype, mikrofon eller høyttaler og type tilkobling.

Skulle innhold utveksles, lastes opp eller på annen måte gjøres tilgjengelig i verktøyet, lagres det også på verktøyleverandørens servere. Slikt innhold inkluderer, men er ikke begrenset til, skyopptak, chat/direktemeldinger, talepostopplastede bilder og videoer, filer, tavler og annen informasjon som deles mens du bruker tjenesten.

Vær oppmerksom på at vi ikke har full innflytelse på databehandlingsprosedyrene til verktøyene som brukes. Våre muligheter bestemmes i stor grad av selskapets policy til den respektive leverandøren. Ytterligere informasjon om databehandling av konferanseverktøyene finner du i databeskyttelseserklæringene til verktøyene som brukes, og som vi har listet opp under denne teksten.

Formål og rettsgrunnlag

Konferanseverktøyene brukes til å kommunisere med potensielle eller eksisterende kontraktspartnere eller for å tilby visse tjenester til våre kunder (Art. 6(1)(b) GDPR). Videre tjener bruken av verktøyene til generelt å forenkle og akselerere kommunikasjonen med oss ​​eller vårt selskap (legitim interesse i betydningen av Art. 6(1)(f) GDPR). I den grad det er bedt om samtykke, vil de aktuelle verktøyene bli brukt på grunnlag av dette samtykket; samtykket kan tilbakekalles når som helst med virkning fra den datoen.

Varighet av lagring

Data som samles inn direkte av oss via video- og konferanseverktøyene vil bli slettet fra systemene våre umiddelbart etter at du ber oss om å slette dem, tilbakekalle ditt samtykke til lagring, eller årsaken til lagring av dataene ikke lenger gjelder. Lagrede informasjonskapsler forblir på sluttenheten din til du sletter dem. Obligatoriske juridiske oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

Vi har ingen innflytelse på varigheten av lagringen av dine data som lagres av operatørene av konferanseverktøyene for deres egne formål. For detaljer, vennligst kontakt operatørene av konferanseverktøyene direkte.

Konferanseverktøy brukt

Vi bruker følgende konferanseverktøy:

Zoom

Vi bruker Zoom. Leverandøren av denne tjenesten er Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6. etasje, San Jose, CA 95113, USA. For detaljer om databehandling, se Zooms personvernpolicy: https://zoom.us/en-us/privacy.html.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Microsoft Teams

Vi bruker Microsoft Teams. Leverandøren er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. For detaljer om databehandling, se Microsoft Teams personvernerklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

10. Tilpassede tjenester

Håndtering av søkerdata

Vi tilbyr besøkende på nettstedet muligheten til å sende inn jobbsøknader til oss (f.eks. via e-post, via posttjenester ved å sende inn jobbsøknadsskjemaet på nett). Nedenfor vil vi orientere deg om omfanget, formålet og bruken av personopplysningene som samles inn fra deg i forbindelse med søknadsprosessen. Vi forsikrer deg om at innsamling, behandling og bruk av dataene dine vil skje i samsvar med gjeldende personvernrettigheter og alle andre lovbestemte bestemmelser, og at dataene dine alltid vil bli behandlet som strengt konfidensielt.

Omfang og formål med innsamlingen av data

Hvis du sender inn en jobbsøknad til oss, vil vi behandle alle tilknyttede personopplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikasjonsdata, søknadsdokumenter, notater tatt under jobbintervjuer osv.), hvis de er pålagt å ta en beslutning angående etableringen eller en arbeidsforhold. Det juridiske grunnlaget for det nevnte er § 26 GDPR i henhold til tysk lov (Forhandling om et ansettelsesforhold), art. 6(1)(b) GDPR (General Contract Negotiations) og – forutsatt at du har gitt oss ditt samtykke – Art. 6(1)(a) GDPR. Du kan tilbakekalle ethvert samtykke gitt når som helst. Innenfor vårt selskap vil dine personopplysninger kun bli delt med personer som er involvert i behandlingen av jobbsøknaden din.

Dersom din jobbsøknad skulle resultere i din rekruttering, vil dataene du har sendt inn arkiveres på grunnlag av § 26 GDPR og Art. 6(1)(b) GDPR med det formål å implementere ansettelsesforholdet i vårt databehandlingssystem.

Dataarkiveringsperiode

Hvis vi ikke kan gi deg et jobbtilbud eller du avslår et jobbtilbud eller trekker søknaden din, forbeholder vi oss retten til å beholde dataene du har sendt inn på grunnlag av våre legitime interesser (Art. 6(1)(f) GDPR ) i opptil 6 måneder fra slutten av søknadsprosedyren (avslag eller tilbaketrekking av søknaden). Etterpå vil dataene bli slettet, og de fysiske søknadsdokumentene vil bli ødelagt. Lagringen tjener særlig som bevis ved rettstvist. Hvis det er åpenbart at dataene vil bli påkrevd etter utløpet av 6-månedersperioden (f.eks. på grunn av en forestående eller pågående rettstvist), vil sletting kun finne sted når formålet med videre lagring ikke lenger gjelder.

Lengre lagring kan også finne sted hvis du har gitt samtykke (artikkel 6(1)(a) GDPR) eller hvis lovbestemte krav til datalagring utelukker sletting.

OneDrive

Vi har integrert OneDrive på denne nettsiden. Leverandøren er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (heretter kalt "OneDrive").

OneDrive gjør det mulig for oss å inkludere et opplastingsområde på nettstedet vårt der du kan laste opp innhold. Når du laster opp innhold, lagres det på OneDrive-serverne. Når du går inn på nettstedet vårt, opprettes det også en tilkobling til OneDrive slik at OneDrive kan fastslå at du har besøkt nettstedet vårt.

Bruken av OneDrive er basert på Art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i et pålitelig opplastingsområde på nettstedet. Dersom det er bedt om det aktuelle samtykket, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR; samtykke kan trekkes tilbake når som helst.

Google Disk

Vi har integrert Google Disk på denne nettsiden. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Disk lar oss inkludere et opplastingsområde på nettstedet vårt der du kan laste opp innhold. Når du laster opp innhold, lagres det på Google Disks servere. Når du besøker nettstedet vårt, opprettes det i tillegg en tilkobling til Google Disk slik at Google Disk kan fastslå at du har besøkt nettstedet vårt.

Bruken av Google Disk er basert på Art. 6(1)(f) GDPR. Nettstedoperatøren har en legitim interesse i å ha et pålitelig opplastingsområde på nettsiden sin. Dersom et tilsvarende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR; samtykket kan tilbakekalles når som helst.