Hopp til innholdet

Angrerett

Angrerett

(for ikke-tilpassede produkter)

(1) Du har rett til å heve denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi grunn. Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart utpekt av deg, som ikke er transportør, har tatt eller har tatt varen i besittelse.

(2) For å utøve tilbakekallingsretten må du informere oss (Aerofoils GmbH, Karl-Reichel-Straße 27, 95237 Weißdorf, telefon: 09251 4388900, e-post: shop@aerofoils.de) ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev eller e-post sendt i posten) om din beslutning om å heve denne kontrakten.

(3) For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utøvelse av angreretten før angrefristens utløp.

 

Konsekvenser av tilbakekall

(1) Hvis du hever denne kontrakten, må Aerofoils GmbH refundere deg for alle betalinger mottatt fra deg, inkludert fraktkostnader (med unntak av andre fraktkostnader), umiddelbart og senest innen fjorten dager etter dagen da Aerofoils GmbH mottar varsel om tilbakekalling av denne kontrakten.

(2) For denne refusjonen vil Aerofoils GmbH bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen (med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil Aerofoils GmbH belaste deg for denne refusjonen).

(3) Aerofoils GmbH kan nekte refusjon inntil Aerofoils GmbH har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varene (avhengig av hva som er tidligere).

(4) Du må returnere eller overlevere produktene til Aerofoils GmbH uten opphold og i alle fall innen fjorten dager senest fra den dagen du informerte Aerofoils GmbH om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen anses å være overholdt dersom du sender varene før utløpet av fjortendagersfristen. Du vil bære de direkte kostnadene ved å returnere produktene.

(5) Du skal bare være ansvarlig for verditap på varene dersom dette verditapet skyldes håndtering fra din side som ikke er nødvendig for å teste varens art, egenskaper og funksjonalitet.

 

Unntak fra angreretten

(1) Hvis du er en entreprenør i henhold til § 14 i den tyske sivilloven (BGB) og handler i din kommersielle eller selvstendige egenskap når du inngår kontrakten, er det ingen angrerett.

Eksempel på avbestillingsskjema

(Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.)

– Til Aerofoils GmbH, Brauneckweg 14, 85748 Garching, Tyskland, info@aerofoils.de

– Jeg/vi (*) hever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende
Varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)

– Bestilt den (*)/mottatt den (*)

– Navnet på forbrukeren(e)

– Adresse til forbrukeren(e)

– Signatur fra forbrukeren(e) (kun for papirvarsling)

- Dato

(*) Slett det som ikke er aktuelt.