Μετάβαση στο περιεχόμενο
από aerofoils

Aerofoils eFoil Stabilizer Shims

€25,00
Συμπεριλαμβανομένου του φόρου. Η αποστολή υπολογίζεται στο ταμείο.

Shim set

A set of shims in different thicknesses (-1, +1, +2) to change the driving experience. Replacing the shims changes the downforce of the rear stabilizer and also affects the eFoil balance point and response.

Set Set

Σετ από ροδέλες διαφορετικού βαθμού ( -1, +1, +2) για να αλλάξετε την εμπειρία οδήγησης. Η αλλαγή των ρολλών αλλάζει την ποσότητα της σταθεροποιητικής δύναμης που παρέχεται από την ουρά και επηρεάζει επίσης το σημείο ισορροπίας του φύλλου και την απόκριση.