Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποτύπωμα

Ειδοποίηση τοποθεσίας

Πληροφορίες σύμφωνα με την Ενότητα. 5 Γερμανικός νόμος για τα τηλεμέσα (TMG)

Aerofoils GmbH
Brauneckweg 14
85748 Garching

Εμπορικό Μητρώο: HRB 246469
Δικαστήριο εγγραφής: Μόναχο

Αντιπροσωπεύεται από:
Christian Rößler & Franz Hofmann

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +49 9251 438890-0
Email: info@aerofoils.de

ταχυδρομική διεύθυνση

Karl-Reichel-Strasse 27
95237 Weißdorf

ΑΦΜ

Αριθμός φορολογικού μητρώου επί των πωλήσεων σύμφωνα με την Ενότητα. 27α του νόμου περί φόρου επί των πωλήσεων:
DE323186033

WEEE-Reg.-No

WEEE-Reg.-No: DE67246208

Επίλυση διαφορών ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας βρίσκεται παραπάνω στην ειδοποίηση του ιστότοπου.

Διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών

Συμμετέχουμε σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών. Το αρμόδιο συμβούλιο διαιτησίας καταναλωτών είναι το Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein (https://www.verbraucher-schlichter.de).