Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προϋποθέσεις εγγύησης

Ο κατασκευαστής Aerofoils GmbH παρέχει 2ετή εγγύηση για το προϊόν που διαφημίζεται με την υπόσχεση εγγύησης. Η περίοδος για τον υπολογισμό της περιόδου εγγύησης ξεκινά με την ημερομηνία του τιμολογίου. Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της εγγύησης του κατασκευαστή εκτείνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
Εάν παρουσιαστούν υλικά ελαττώματα ή κατασκευαστικά ελαττώματα στα αγαθά που αγοράσατε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κατασκευαστής, ως εγγυητής, θα σας παράσχει μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες κατά την κρίση του στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης:
δωρεάν επισκευή των εμπορευμάτων ή
δωρεάν ανταλλαγή των εμπορευμάτων για ισοδύναμο είδος

Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, επικοινωνήστε με τον εγγυητή:
Aerofoils GmbH
Brauneckweg 14
D-85748 Garching
Τηλέφωνο: 0049 9251 438890-0
Email: kontakt@aerofoils.de

Οι αξιώσεις εγγύησης αποκλείονται σε περίπτωση ζημιάς στα εμπορεύματα
κανονική φθορά
ακατάλληλη ή καταχρηστική μεταχείριση
Μη τήρηση οποιωνδήποτε προφυλάξεων ασφαλείας
χρήση βίας (π.χ. ξυλοδαρμοί)
Φτιάξτο μόνος σου απόπειρες επισκευής
Περιβαλλοντικές επιδράσεις (ζέστη, υγρασία κ.λπ.)

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εγγύησης είναι ο εγγυητής να μπορεί να ελέγξει την περίπτωση της εγγύησης (π.χ. με την αποστολή των εμπορευμάτων). Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι αποφεύγεται η ζημιά στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά χρησιμοποιώντας ασφαλή συσκευασία. Κατά την υποβολή αίτησης για την εγγύηση, πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του τιμολογίου στην αποστολή, ώστε ο εγγυητής να μπορεί να ελέγξει εάν έχει τηρηθεί η περίοδος εγγύησης. Χωρίς αντίγραφο του τιμολογίου, ο εγγυητής μπορεί να αρνηθεί την υπηρεσία εγγύησης. Πρέπει επίσης να δώσετε το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, εάν αυτά τα δεδομένα δεν εμφανίζονται από το αντίγραφο του τιμολογίου.

Σε περίπτωση δικαιολογημένων αξιώσεων εγγύησης, η εγγύηση θα διεκπεραιωθεί δωρεάν για εσάς σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ο εγγυητής θα αποζημιώσει τυχόν έξοδα αποστολής για την αποστολή προς τα έξω. Εάν είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί τα εμπορεύματα έναντι αμοιβής για την αποστολή τους στον εγγυητή, ο εγγυητής επιβαρύνεται με τα έξοδα που απαιτούνται για την απομάκρυνση.

Σημαντική σημείωση: Αυτή η εγγύηση του κατασκευαστή δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματά σας σε περίπτωση ελαττωμάτων και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε δωρεάν. Τυχόν υπάρχοντα νομοθετικά δικαιώματα εγγύησης έναντι μας παραμένουν ανεπηρέαστα από αυτήν την υπόσχεση εγγύησης. Αυτή η υπόσχεση εγγύησης από τον κατασκευαστή δεν παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας, αλλά διευρύνει τη νομική σας θέση.

Εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι ελαττωματικό, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο πλαίσιο της νόμιμης εγγύησης, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει αξίωση εγγύησης ή εάν διεκδικείται η εγγύηση.