Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πολιτική επιστροφής

Δικαίωμα ανάκλησης

(για μη εξατομικευμένα προϊόντα)

(1) Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αιτιολογήσετε. Η περίοδος ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο πρόσωπο που ορίζεται από εσάς, που δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε λάβει ή έχει αποκτήσει τα εμπορεύματα.

(2) Για να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησής σας, πρέπει να μας ενημερώσετε (Aerofoils GmbH, Karl-Reichel-Straße 27, 95237 Weißdorf, Τηλέφωνο: 09251 4388900, E-Mail: shop@aerofoils.de) μέσω δήλωση (π.χ. επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) της απόφασής σας να ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση.

(3) Για τη συμμόρφωση με την περίοδο ανάκλησης, αρκεί να αποστείλετε την ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης πριν από τη λήξη της περιόδου ανάκλησης.

 

Συνέπειες ανάκλησης

(1) Εάν ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση, η Aerofoils GmbH πρέπει να σας αποζημιώσει για όλες τις πληρωμές που έλαβε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (με εξαίρεση τα άλλα έξοδα αποστολής), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα παραλαβής της Aerofoils GmbH ειδοποίηση για την ανάκλησή σας αυτής της σύμβασης.

(2) Για αυτήν την επιστροφή χρημάτων, η Aerofoils GmbH θα χρησιμοποιήσει τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή (εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας· σε καμία περίπτωση η Aerofoils GmbH δεν θα σας χρεώσει για αυτήν την επιστροφή χρημάτων).

(3) Η Aerofoils GmbH μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων έως ότου η Aerofoils GmbH παραλάβει τα αγαθά πίσω ή έως ότου προσκομίσετε απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά (όποιο είναι νωρίτερα).

(4) Πρέπει να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα προϊόντα στην Aerofoils GmbH χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που ενημερώσατε την Aerofoils GmbH για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από το τέλος της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών. Θα επιβαρυνθείτε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων.

(5) Θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται σε χειρισμό εκ μέρους σας που δεν είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας των αγαθών.

 

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

(1) Εάν είστε επιχειρηματίας κατά την έννοια της § 14 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB) και ενεργείτε υπό την εμπορική ή μη μισθωτή σας ιδιότητα κατά τη σύναψη της σύμβασης, δεν υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης.

Δείγμα φόρμας ακύρωσης

(Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω.)

– To Aerofoils GmbH, Brauneckweg 14, 85748 Garching, Γερμανία, info@aerofoils.de

– Εγώ/εμείς (*) ανακαλούμε με το παρόν τη σύμβαση που έχει συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των παρακάτω
Αγαθά (*)/η παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

– Παραγγέλθηκε στις (*)/λήφθηκε στις (*)

– Όνομα καταναλωτή(ών)

– Διεύθυνση καταναλωτή(ών)

– Υπογραφή του(των) καταναλωτή(ων) (μόνο για έντυπη ειδοποίηση)

- Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.