Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

1. Επισκόπηση της προστασίας δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας παρέχουν μια εύκολη στην πλοήγηση επισκόπηση του τι θα συμβεί με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, συμβουλευτείτε τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων μας, την οποία έχουμε συμπεριλάβει κάτω από αυτό το αντίγραφο.

Καταγραφή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την καταγραφή των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο (δηλαδή ο «υπεύθυνος επεξεργασίας»);

Τα δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον χειριστή του ιστότοπου, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι διαθέσιμα στην ενότητα «Πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο μέρος (αναφέρεται ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» στον GDPR)» στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πώς καταγράφουμε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας ως αποτέλεσμα της κοινής χρήσης των δεδομένων σας μαζί μας. Αυτά μπορεί, για παράδειγμα, να είναι πληροφορίες που εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας μας.

Άλλα δεδομένα θα καταγράφονται από τα συστήματα πληροφορικής μας αυτόματα ή αφού συναινέσετε στην καταγραφή τους κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν κυρίως τεχνικές πληροφορίες (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης ιστού, λειτουργικό σύστημα ή ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο). Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται αυτόματα όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ένα μέρος των πληροφοριών δημιουργείται για να εγγυηθεί την χωρίς σφάλματα παροχή του ιστότοπου. Άλλα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των μοτίβων των χρηστών σας.

Τι δικαιώματα έχετε όσον αφορά τις πληροφορίες σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την πηγή, τους παραλήπτες και τους σκοπούς των αρχειοθετημένων προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να καταβάλετε χρέωση για τέτοιες αποκαλύψεις. Έχετε επίσης το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ή την εξάλειψη των δεδομένων σας. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, η οποία θα επηρεάσει όλη τη μελλοντική επεξεργασία δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας υπό ορισμένες συνθήκες. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να καταγράψετε μια καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία δεδομένων.

Εργαλεία και εργαλεία ανάλυσης που παρέχονται από τρίτους

Υπάρχει πιθανότητα τα μοτίβα περιήγησής σας να αναλυθούν στατιστικά όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Τέτοιες αναλύσεις γίνονται κυρίως με αυτά που ονομάζουμε προγράμματα ανάλυσης.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης, συμβουλευτείτε τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων μας παρακάτω.

2. Φιλοξενία

Shopify

Φιλοξενούμε τον ιστότοπό μας με Shopify International Limited, Victoria Building, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland (στο εξής: «Shopify»).

Το Shopify είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία και τη φιλοξενία ιστοσελίδων. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το Shopify συλλέγει τη διεύθυνση IP σας και τις πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Το Shopify αναλύει επίσης τον αριθμό των επισκεπτών, τις πηγές επισκεπτών και τη συμπεριφορά των πελατών και καταρτίζει στατιστικά στοιχεία χρηστών. Όταν κάνετε μια αγορά στον ιστότοπό μας, το Shopify συλλέγει επίσης το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις διευθύνσεις αποστολής και χρέωσης, πληροφορίες πληρωμής και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την αγορά (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, αριθμό πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κ.λπ.). Το Shopify αποθηκεύει cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας για σκοπούς ανάλυσης.

Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Shopify για λεπτομέρειες: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Η χρήση του Shopify βασίζεται στο άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Έχουμε έννομο συμφέρον η πιο αξιόπιστη παρουσίαση της ιστοσελίδας μας. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

3. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι χειριστές αυτού του ιστότοπου και των σελίδων του λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικές πληροφορίες και σε συμμόρφωση με τους νομοθετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα συλλέγονται ποικίλες προσωπικές πληροφορίες. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Αυτή η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε καθώς και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συλλέγονται οι πληροφορίες.

Με το παρόν σας συμβουλεύουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (δηλαδή μέσω επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να είναι επιρρεπής σε κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο μέρος (αναφέρεται ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» στον GDPR)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Aerofoils GmbH
Brauneckweg 14
85748 Garching

Τηλέφωνο: +49 9251 438890-0
Email: info@aerofoils.de

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μόνος του ή από κοινού με άλλους λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τους πόρους για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Διάρκεια αποθήκευσης

Εκτός εάν έχει καθοριστεί πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης στην παρούσα πολιτική απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου δεν ισχύει πλέον ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν. Εάν υποβάλετε αιτιολογημένο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτούς λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης φορολογικού ή εμπορικού δικαίου). στην τελευταία περίπτωση, η διαγραφή θα γίνει αφού παύσουν να ισχύουν αυτοί οι λόγοι.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου. 6(1)(α) GDPR ή άρθρο. 9 (2)(α) ΓΚΠΔ, εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία ειδικές κατηγορίες δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 9 (1) DSGVO. Σε περίπτωση ρητής συναίνεσης για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται επίσης στο άρθρο. 49 (1)(α) GDPR. Εάν έχετε συναινέσει στην αποθήκευση cookie ή στην πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή σας (π.χ. μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής), η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται επιπλέον στην § 25 (1) TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή για την υλοποίηση προσυμβατικών μέτρων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση το άρθρο. 6(1)(β) GDPR. Περαιτέρω, εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, τα επεξεργαζόμαστε με βάση το άρθρο. 6(1)(γ) GDPR. Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Πληροφορίες σχετικά με τη σχετική νομική βάση σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση παρέχονται στις ακόλουθες παραγράφους αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε εργαλεία εταιρειών που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες από την άποψη της προστασίας δεδομένων μη ασφαλείς χώρες εκτός ΕΕ. Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε αυτές τις χώρες εκτός ΕΕ και να υποβληθούν σε επεξεργασία εκεί. Πρέπει να επισημάνουμε ότι σε αυτές τις χώρες δεν μπορεί να διασφαλιστεί επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με αυτό στην ΕΕ. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ έχουν την εντολή να κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα στις υπηρεσίες ασφαλείας και εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχετε καμία εναλλακτική λύση για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας στο δικαστήριο. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι υπηρεσίες των ΗΠΑ (π.χ. η Μυστική Υπηρεσία) ενδέχεται να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να αρχειοθετούν μόνιμα τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς παρακολούθησης. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατή μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε ήδη δώσει. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα οποιασδήποτε συλλογής δεδομένων που έλαβε χώρα πριν από την ανάκλησή σας.

Δικαίωμα αντίρρησης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις. δικαίωμα αντίρρησης σε απευθείας διαφήμιση (άρθρο 21 GDPR)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. 6(1)(Ε) Ή (ΣΤ) ΓΚΠΔ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΚΡΙΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΞΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21(1) GDPR).

ΕΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΝΤΑΤΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ. ΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΕΙΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21(2) GDPR).

Δικαίωμα καταγραφής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του GDPR, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να καταγράψουν μια καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος όπου διατηρούν συνήθως την κατοικία τους, τον τόπο εργασίας τους ή στον τόπο όπου σημειώθηκε η εικαζόμενη παραβίαση. Το δικαίωμα καταγραφής μιας καταγγελίας ισχύει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία που είναι διαθέσιμη ως νομική προσφυγή.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε να παραδώσουμε οποιαδήποτε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή προκειμένου να εκπληρώσουμε μια σύμβαση να παραδοθούν σε εσάς ή σε τρίτο μέρος σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Εάν πρέπει να απαιτήσετε την απευθείας μεταφορά των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή/και TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως εντολές αγοράς ή ερωτήσεις που υποβάλλετε σε εμάς ως διαχειριστή του ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πρόγραμμα κρυπτογράφησης SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση ελέγχοντας εάν η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και επίσης από την εμφάνιση του εικονιδίου κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν η κρυπτογράφηση SSL ή TLS είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα που μεταδίδετε σε εμάς δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Κρυπτογραφημένες συναλλαγές πληρωμών σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν είστε υποχρεωμένοι να μοιραστείτε μαζί μας τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. τον αριθμό λογαριασμού, εάν μας δώσετε την εξουσία να χρεώσουμε τον τραπεζικό σας λογαριασμό) αφού συνάψετε μια σύμβαση βάσει χρέωσης μαζί μας, αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών.

Οι συναλλαγές πληρωμών με χρήση κοινών τρόπων πληρωμής (Visa/MasterCard, χρέωση στον τραπεζικό σας λογαριασμό) διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση ελέγχοντας εάν η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και επίσης από την εμφάνιση του εικονιδίου κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν η επικοινωνία μαζί μας είναι κρυπτογραφημένη, τρίτα μέρη δεν θα μπορούν να διαβάσουν τα στοιχεία πληρωμής που μοιράζεστε μαζί μας.

Πληροφορίες σχετικά με, διόρθωση και εξάλειψη δεδομένων

Εντός του πεδίου εφαρμογής των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα αρχειοθετημένα προσωπικά σας δεδομένα, την πηγή και τους παραλήπτες τους καθώς και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή την εξάλειψη των δεδομένων σας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα ή οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με προσωπικά δεδομένα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα απαίτησης περιορισμών επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την επιβολή περιορισμών όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Το δικαίωμα απαίτησης περιορισμού της επεξεργασίας ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που αμφισβητήσετε την ορθότητα των δεδομένων σας που αρχειοθετήθηκαν από εμάς, συνήθως θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να επαληθεύσουμε αυτόν τον ισχυρισμό. Κατά το διάστημα που αυτή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διενεργήθηκε/διεξήχθη με παράνομο τρόπο, έχετε τη δυνατότητα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας αντί να απαιτήσετε την εξάλειψη αυτών των δεδομένων.
 • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα και τα χρειάζεστε για να ασκήσετε, να υπερασπιστείτε ή να διεκδικήσετε νομικά δικαιώματα, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί για την εξάλειψή τους.
 • Εάν έχετε υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο. 21(1) GDPR, τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματά μας θα πρέπει να σταθμιστούν μεταξύ τους. Εφόσον δεν έχει καθοριστεί ποιανού τα συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα δεδομένα – με εξαίρεση την αρχειοθέτησή τους – μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για αξίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών δικαιωμάτων ή για προστασία των δικαιωμάτων άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ή για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κράτος μέλος της Ε.Ε.

Απόρριψη ανεπιθύμητων e-mail

Με το παρόν αντιτιθέμεθα στη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται σε συνδυασμό με τις υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ειδοποίηση του ιστότοπού μας για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχουμε ζητήσει ρητά. Οι χειριστές αυτού του ιστότοπου και των σελίδων του διατηρούν το ρητό δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση αυτόκλητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων SPAM.

4. Καταγραφή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Μπισκότα

Οι ιστότοποι και οι σελίδες μας χρησιμοποιούν αυτό που ο κλάδος αναφέρει ως "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που δεν προκαλούν καμία βλάβη στη συσκευή σας. Είτε αποθηκεύονται προσωρινά για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης (cookies περιόδου λειτουργίας) είτε αρχειοθετούνται μόνιμα στη συσκευή σας (μόνιμα cookies). Τα cookie περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα μόλις τερματίσετε την επίσκεψή σας. Τα μόνιμα cookie παραμένουν αρχειοθετημένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε ενεργά ή να εξαλειφθούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό τα cookies τρίτων να αποθηκεύονται στη συσκευή σας μόλις εισέλθετε στον ιστότοπό μας (cookies τρίτων). Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε εσάς ή σε εμάς να επωφεληθείτε από ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από το τρίτο μέρος (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν μια ποικιλία λειτουργιών. Πολλά cookie είναι τεχνικά απαραίτητα, καθώς ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν απουσία των cookies (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η εμφάνιση βίντεο). Ο σκοπός άλλων cookies μπορεί να είναι η ανάλυση των μοτίβων των χρηστών ή η εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων.

Cookies, τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση συναλλαγών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (π.χ. για τη λειτουργία καλαθιού αγορών) ή εκείνων που είναι απαραίτητες για τη βελτιστοποίηση (απαιτούμενα cookies) του ιστότοπου (π. , cookies που παρέχουν μετρήσιμες πληροφορίες για το κοινό του Ιστού), θα αποθηκεύονται με βάση το άρθρο. 6(1)(στ) GDPR, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετική νομική βάση. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των απαιτούμενων cookies για να διασφαλίσει την χωρίς τεχνικά σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του χειριστή. Εάν έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών αναγνώρισης, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεση που ελήφθη (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR και § 25 (1) TTDSG). αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που τοποθετούνται cookies και να επιτρέπεται η αποδοχή των cookies μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε την αποδοχή cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής για την αυτόματη εξάλειψη των cookies όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα, οι λειτουργίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται cookies τρίτων ή εάν χρησιμοποιούνται cookies για αναλυτικούς σκοπούς, θα σας ειδοποιήσουμε ξεχωριστά σε συνδυασμό με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και, εάν ισχύει, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Συναίνεση με Usercentrics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία συναίνεσης της Usercentrics για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookies στη συσκευή σας ή για τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών και για την τεκμηρίωση των πρώτων με τρόπο συμβατό με την προστασία δεδομένων. Το μέρος που προσφέρει αυτήν την τεχνολογία είναι η Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Γερμανία, ιστότοπος: https://usercentrics.com/ (εφεξής «Usercentrics»).

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα μεταφερθούν στο Usercentrics:

 • Οι δηλώσεις συγκατάθεσής σας ή η ανάκληση της δήλωσης συναίνεσής σας
 • Η διεύθυνση IP σας
 • Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησής σας
 • Πληροφορίες για τη συσκευή σας
 • Η ημερομηνία και η ώρα που επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας

Επιπλέον, η Usercentrics θα αποθηκεύσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να είναι σε θέση να εκχωρήσει τις δηλώσεις συγκατάθεσής σας ή τυχόν ανακλήσεις της προηγούμενης. Τα δεδομένα που καταγράφονται με αυτόν τον τρόπο θα αποθηκεύονται έως ότου μας ζητήσετε να τα εξαλείψουμε, να διαγράψουμε το cookie Usercentrics ή έως ότου ο σκοπός για την αρχειοθέτηση των δεδομένων δεν υφίσταται πλέον. Αυτό δεν θίγει τυχόν υποχρεωτικές νόμιμες περιόδους διατήρησης.

Η Usercentrics χρησιμοποιεί cookies για να λάβει τις δηλώσεις συναίνεσης που επιβάλλονται από το νόμο. Η νομική βάση για τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών είναι το άρθρο. 6(1)(γ) GDPR.

Συναίνεση με το Cookiebot

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τεχνολογία συναίνεσης από το Cookiebot για να λάβει τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ορισμένων cookies στην τελική συσκευή σας ή για τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών και για να το τεκμηριώσει αυτό με τρόπο συμβατό με την προστασία δεδομένων. Ο πάροχος αυτής της τεχνολογίας είναι η Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark (εφεξής «Cookiebot»).

Όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές Cookiebot για τη λήψη της συγκατάθεσής σας και την παροχή άλλων εξηγήσεων σχετικά με τη χρήση των cookies. Στη συνέχεια, το Cookiebot θα αποθηκεύσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να προσδιορίσει τη συγκατάθεση που έχετε δώσει ή την ανάκλησή της. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να διαγράψουμε το ίδιο το cookie Cookiebot ή ο σκοπός για τον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα δεν ισχύει πλέον. Οι υποχρεωτικές νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Το Cookiebot χρησιμοποιείται για τη λήψη της νομικά απαιτούμενης συναίνεσης για τη χρήση των cookies. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο. 6(1)(γ) GDPR.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου και των σελίδων του συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μας κοινοποιεί αυτόματα. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 • Ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται
 • Το χρησιμοποιημένο λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής
 • Το όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
 • Η ώρα της έρευνας του διακομιστή
 • Η διεύθυνση IP

Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά καταγράφονται με βάση το άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την απεικόνιση χωρίς τεχνικά σφάλματα και τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου του χειριστή. Για να επιτευχθεί αυτό, τα αρχεία καταγραφής διακομιστή πρέπει να καταγράφονται.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν μας υποβάλετε ερωτήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, οι πληροφορίες που παρέχονται στη φόρμα επικοινωνίας καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται σε αυτήν θα αποθηκευτούν από εμάς προκειμένου να διεκπεραιώσουμε το ερώτημά σας και σε περίπτωση που έχουμε περαιτέρω ερωτήσεις. Δεν θα κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθ. 6(1)(β) GDPR, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση σύμβασης ή εάν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν προσυμβατικά μέτρα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) ή στη συμφωνία σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ) εάν αυτό έχει ζητηθεί· η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Οι πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας έως ότου μας ζητήσετε να εξαλείψουμε τα δεδομένα, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για την αρχειοθέτηση των δεδομένων ή εάν ο σκοπός για τον οποίο αρχειοθετούνται οι πληροφορίες δεν υπάρχει πλέον (π.χ. αφού έχουμε ολοκληρώσαμε την απάντησή μας στο ερώτημά σας). Αυτό δεν θίγει τυχόν υποχρεωτικές νομικές διατάξεις, ιδίως τις περιόδους διατήρησης.

Ζητήστε μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, αίτημα) θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο. 6(1)(β) GDPR εάν το ερώτημά σας σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή απαιτείται για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που μας υποβάλλονται (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) ή βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 )(α) GDPR) εάν έχει ληφθεί· η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που μας αποστέλλετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας παραμένουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε να διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή να ακυρωθεί ο σκοπός για την αποθήκευση δεδομένων (π.χ. μετά την ολοκλήρωση του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις - ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

Επικοινωνία μέσω WhatsApp

Για την επικοινωνία με τους πελάτες μας και άλλα τρίτα μέρη, μία από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε είναι η υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων WhatsApp. Ο πάροχος είναι η WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Η επικοινωνία είναι κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο (peer-to-peer), γεγονός που εμποδίζει το WhatsApp ή άλλα τρίτα μέρη να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο επικοινωνίας. Ωστόσο, το WhatsApp αποκτά πρόσβαση στα μεταδεδομένα που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία επικοινωνίας (για παράδειγμα, αποστολέας, παραλήπτης και χρόνος). Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι η WhatsApp έχει δηλώσει ότι μοιράζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της με τη μητρική εταιρεία Meta που εδρεύει στις ΗΠΑ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του WhatsApp στη διεύθυνση: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Η χρήση του WhatsApp βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να επικοινωνούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά με πελάτες, ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους επιχειρηματικούς και συμβατικούς εταίρους (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR). Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσης· αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Το περιεχόμενο επικοινωνίας που ανταλλάσσεται μεταξύ και στο WhatsApp παραμένει μαζί μας έως ότου μας ζητήσετε να το διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο σκοπός για τον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα παύσει να ισχύει (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις, ιδίως οι περίοδοι διατήρησης, παραμένουν ανεπηρέαστες.

Χρησιμοποιούμε το WhatsApp στην παραλλαγή "WhatsApp Business".

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum?lang=en.

Έχουμε ρυθμίσει τους λογαριασμούς μας WhatsApp με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων με το βιβλίο διευθύνσεων στα smartphone που χρησιμοποιούνται.

Typeform

Έχουμε ενσωματώσει το Typeform σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, ​​Spain (εφεξής «Typeform»).

Το Typeform μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ηλεκτρονικές φόρμες και να τις ενσωματώσουμε στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα που εισάγετε στις φόρμες Typeform αποθηκεύονται στους διακομιστές του Typeform έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε οποιαδήποτε συγκατάθεση που έχετε δώσει για την αποθήκευσή τους ή ο σκοπός αποθήκευσης των δεδομένων δεν ισχύει πλέον (π.χ. αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία σας αίτηση). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες από αυτό.

Η χρήση του Typeform βασίζεται στο Art. 6(1)(στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να λειτουργούν ηλεκτρονικές φόρμες. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Φόρμες Google

Έχουμε ενσωματώσει τις Φόρμες Google σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (εφεξής «Google»).

Οι Φόρμες Google μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ηλεκτρονικές φόρμες για την καταγραφή μηνυμάτων, ερωτημάτων και άλλων καταχωρήσεων που εισάγονται από επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Όλες οι καταχωρίσεις που κάνετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία στους διακομιστές της Google. Οι Φόρμες Google αποθηκεύουν ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας που περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό (cookie NID). Αυτό το cookie αποθηκεύει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ρυθμίσεων της γλώσσας σας.

Χρησιμοποιούμε τις Φόρμες Google με βάση το έννομο συμφέρον μας να προσδιορίσουμε τις ανάγκες σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά (Άρθρο 6(1)(στ) GDPR). Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που εισάγετε στη φόρμα θα παραμείνουν στην κατοχή μας έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για την αρχειοθέτηση των δεδομένων σας ή έως ότου ο σκοπός αρχειοθέτησης των δεδομένων δεν υφίσταται πλέον (π.χ. μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων σας έρευνα). Αυτό δεν επηρεάζει τις υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις – ιδίως αυτές που διέπουν τις περιόδους διατήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της Google στη διεύθυνση https://policies.google.com/.

Calendly

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού μαζί μας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε το εργαλείο «Calendly» για την κράτηση ραντεβού. Ο πάροχος είναι η Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (εφεξής «Calendly»).

Για να κλείσετε ένα ραντεβού, εισαγάγετε τα δεδομένα που ζητήσατε και την επιθυμητή ημερομηνία στην οθόνη που παρέχεται. Τα δεδομένα που εισάγονται θα χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και, εάν είναι απαραίτητο, για την παρακολούθηση του ραντεβού. Τα δεδομένα του ραντεβού αποθηκεύονται για εμάς στους διακομιστές του Calendly, του οποίου την πολιτική απορρήτου μπορείτε να δείτε εδώ: https://calendly.com/de/pages/privacy.

Τα δεδομένα που έχετε εισαγάγει θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός για τον οποίο αποθηκεύτηκαν τα δεδομένα. Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις, ιδίως οι περίοδοι διατήρησης, παραμένουν ανεπηρέαστες.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει δικαιολογημένο συμφέρον να κάνει ραντεβού με ενδιαφερόμενα μέρη και πελάτες με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://calendly.com/pages/dpa.

Hubspot CRM

Χρησιμοποιούμε Hubspot CRM σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (εφεξής Hubspot CRM).

Το Hubspot CRM μας δίνει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να διαχειριζόμαστε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες και επαφές με πελάτες, να επικοινωνούμε μαζί σας και να σχεδιάζουμε και να εκτελούμε δραστηριότητες μάρκετινγκ σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Το Hubspot CRM μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφουμε, να ταξινομούμε και να αναλύουμε τις αλληλεπιδράσεις των πελατών μέσω email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τηλεφώνου σε πολλά κανάλια. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με τον δυνητικό πελάτη ή για μέτρα μάρκετινγκ (π.χ. αποστολές ενημερωτικών δελτίων). Το Hubspot CRM μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να συλλέγουμε και να αναλύουμε τη συμπεριφορά των χρηστών των επαφών μας στον ιστότοπό μας.

Η χρήση του Hubspot CRM βασίζεται στο άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την αποτελεσματικότερη διαχείριση πελατών και επικοινωνία με τους πελάτες. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Έχετε την επιλογή να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες ιστότοπου. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που εισάγετε μόνο για τους σκοπούς της χρήσης της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Τα απαιτούμενα στοιχεία που ζητάμε κατά την εγγραφή πρέπει να καταχωρηθούν πλήρως. Διαφορετικά, θα απορρίψουμε την εγγραφή.

Για να σας ειδοποιήσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στο εύρος του χαρτοφυλακίου μας ή σε περίπτωση τεχνικών τροποποιήσεων, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση e-mail που παρέχεται κατά τη διαδικασία εγγραφής.

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που εισάγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR).

Τα δεδομένα που καταγράφονται κατά τη διαδικασία εγγραφής θα αποθηκεύονται από εμάς για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε αυτόν τον ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν. Αυτό δεν θίγει τις υποχρεωτικές εκ του νόμου υποχρεώσεις διατήρησης.

5. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμισης

Διαχειριστής ετικετών Google

Χρησιμοποιούμε τον Διαχειριστή ετικετών Google. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να ενσωματώνουμε εργαλεία παρακολούθησης ή στατιστικής και άλλες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. Ο ίδιος ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν δημιουργεί προφίλ χρηστών, δεν αποθηκεύει cookie και δεν πραγματοποιεί ανεξάρτητες αναλύσεις. Διαχειρίζεται και εκτελεί μόνο τα εργαλεία που είναι ενσωματωμένα μέσω αυτού. Ωστόσο, ο Διαχειριστής ετικετών Google συλλέγει τη διεύθυνση IP σας, η οποία μπορεί επίσης να μεταφερθεί στη μητρική εταιρεία της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Διαχειριστής ετικετών Google χρησιμοποιείται με βάση το άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για τη γρήγορη και απλή ενσωμάτωση και διαχείριση διαφόρων εργαλείων στον ιστότοπό του. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Analytics δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή του ιστότοπου να αναλύει τα πρότυπα συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστότοπου. Για το σκοπό αυτό, ο χειριστής του ιστότοπου λαμβάνει μια ποικιλία δεδομένων χρήστη, όπως σελίδες στις οποίες έχει προσπελαστεί, ο χρόνος που αφιερώνεται στη σελίδα, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα και η προέλευση του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα συνοψίζονται σε ένα user-ID και εκχωρούνται στην αντίστοιχη τελική συσκευή του επισκέπτη του ιστότοπου.

Επιπλέον, το Google Analytics μας επιτρέπει να καταγράφουμε, μεταξύ άλλων, τις κινήσεις και τα κλικ του ποντικιού και της κύλισης. Το Google Analytics χρησιμοποιεί διάφορες προσεγγίσεις μοντελοποίησης για να αυξήσει τα συλλεγόμενα σύνολα δεδομένων και χρησιμοποιεί τεχνολογίες μηχανικής εκμάθησης στην ανάλυση δεδομένων.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που κάνουν την αναγνώριση του χρήστη με σκοπό την ανάλυση των μοτίβων συμπεριφοράς των χρηστών (π.χ. cookie ή δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής). Οι πληροφορίες χρήσης του ιστότοπου που καταγράφονται από την Google μεταφέρονται κατά κανόνα σε διακομιστή Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αποθηκεύονται.

Η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Ανωνυμοποίηση IP

Σε αυτόν τον ιστότοπο, έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP. Ως αποτέλεσμα, η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη διαβίβασή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε έναν από τους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συντμηθεί εκεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση αυτού του ιστότοπου για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με δραστηριότητες ιστότοπου και για την παροχή άλλων υπηρεσιών στον χειριστή αυτού του ιστότοπου που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου . Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται σε συνδυασμό με το Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν θα συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα που έχει στην κατοχή της η Google.

Προσθήκη προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την καταγραφή και την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων χρήστη από το Google Analytics, συμβουλευτείτε τη Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Signals

Χρησιμοποιούμε Google Signals. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το Google Analytics καταγράφει, μεταξύ άλλων, την τοποθεσία σας, την εξέλιξη της αναζήτησής σας και την πρόοδό σας στο YouTube καθώς και δημογραφικά δεδομένα (δεδομένα επισκεπτών ιστότοπου). Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσαρμοσμένη διαφήμιση με τη βοήθεια του Google Signal. Εάν διαθέτετε Λογαριασμό Google, οι πληροφορίες επισκεπτών του ιστότοπού σας θα συνδεθούν με τον Λογαριασμό σας Google από το Google Signal και θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή προσαρμοσμένων διαφημιστικών μηνυμάτων. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών των διαδικτυακών μοτίβων των χρηστών μας.

Οι δημογραφικές παράμετροι παρέχονται από το Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία «δημογραφικά χαρακτηριστικά» του Google Analytics, για να μπορεί να προβάλλει στον ιστότοπο διαφημίσεις συμβατές με τον επισκέπτη εντός του διαφημιστικού δικτύου της Google. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Οι πηγές αυτών των πληροφοριών είναι διαφημίσεις που σχετίζονται με ενδιαφέροντα από την Google, καθώς και δεδομένα επισκεπτών που λαμβάνονται από τρίτους παρόχους. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Έχετε την επιλογή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή κάνοντας κατάλληλες αλλαγές ρυθμίσεων για τη διαφήμιση στον λογαριασμό σας Google ή μπορείτε γενικά να απαγορεύσετε την καταγραφή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως εξηγείται στην ενότητα "Ένσταση στην καταγραφή δεδομένων".

Google Analytics E-Commerce-Tracking

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία «Παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου» του Google Analytics. Με τη βοήθεια της Παρακολούθησης Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ο χειριστής του ιστότοπου είναι σε θέση να αναλύσει τα μοντέλα αγορών των επισκεπτών του ιστότοπου με στόχο τη βελτίωση των διαδικτυακών καμπανιών μάρκετινγκ του χειριστή. Σε αυτό το πλαίσιο, παρακολουθούνται πληροφορίες, όπως οι παραγγελίες που έγιναν, οι μέσες τιμές παραγγελίας, τα έξοδα αποστολής και ο χρόνος από την προβολή του προϊόντος έως τη λήψη της απόφασης αγοράς. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να ενοποιηθούν από την Google με ένα αναγνωριστικό συναλλαγής, το οποίο εκχωρείται στον αντίστοιχο χρήστη ή στη συσκευή του.

Hotjar

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Hotjar. Ο πάροχος είναι η Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Μάλτα, Ευρώπη (ιστότοπος: https://www.hotjar.com).

Το Hotjar είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των μοτίβων των χρηστών σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Hotjar μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να καταγράφουμε τις κινήσεις του ποντικιού και της κύλισης καθώς και το κλικ σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το Hotjar έχει επίσης τη δυνατότητα να καθορίσει πόσο καιρό παρέμεινε ο δρομέας σας σε μια συγκεκριμένη θέση. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το Hotjar συγκεντρώνει τους λεγόμενους χάρτες θερμότητας, οι οποίοι καθιστούν δυνατό να προσδιορίσετε ποια μέρη του ιστότοπου εξετάζει κατά προτίμηση ο επισκέπτης του ιστότοπου.

Μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε πόσο καιρό έχετε μείνει σε μια σελίδα αυτού του ιστότοπου και πότε φύγατε. Μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε σε ποιο σημείο αναστείλατε την πραγματοποίηση καταχωρίσεων σε μια φόρμα επικοινωνίας (τις λεγόμενες διοχετεύσεις μετατροπής).

Επιπλέον, το Hotjar μπορεί να αναπτυχθεί για να λαμβάνει απευθείας σχόλια από τους επισκέπτες του ιστότοπου. Αυτή η λειτουργία στοχεύει στη βελτίωση των προσφορών της ιστοσελίδας του διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Το Hotjar χρησιμοποιεί τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του χρήστη με σκοπό την ανάλυση των μοτίβων χρήστη (π.χ. cookie ή την ανάπτυξη δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής).

Εάν έχει ληφθεί η έγκρισή σας (συγκατάθεση), η χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας θα γίνει με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 TTDSG (Γερμανικός νόμος περί τηλεπικοινωνιών). Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η χρήση της υπηρεσίας θα γίνει με βάση το άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση των μοτίβων των χρηστών για τη βελτιστοποίηση τόσο της παρουσίασης στο διαδίκτυο όσο και των διαφημιστικών δραστηριοτήτων του χειριστή.

Απενεργοποίηση του Hotjar

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την καταγραφή δεδομένων από το Hotjar, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται κάτω από τον σύνδεσμο: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να απενεργοποιήσετε ξεχωριστά το Hotjar για κάθε πρόγραμμα περιήγησης και κάθε συσκευή.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Hotjar και τα δεδομένα που πρόκειται να καταγραφούν, συμβουλευτείτε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Hotjar στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.hotjar.com/privacy.

Ορατός

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού ανοιχτού κώδικα Matomo. Το Matomo χρησιμοποιεί τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του χρήστη σε πολλές σελίδες με στόχο την ανάλυση των μοτίβων χρήστη (π.χ. cookie ή δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής). Οι πληροφορίες που καταγράφονται από τη Matomo σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου θα αποθηκευτούν στον διακομιστή μας. Πριν από την αρχειοθέτηση, η διεύθυνση IP θα είναι πρώτα ανώνυμη.

Μέσω του Matomo, είμαστε σε θέση να συλλέγουμε και να αναλύουμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση των επισκεπτών του ιστότοπού μας ανά ιστότοπο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε, για παράδειγμα, πότε έγιναν προβολές σελίδας και από ποια περιοχή προήλθαν. Επιπλέον, συλλέγουμε διάφορα αρχεία καταγραφής (π.χ. διεύθυνση IP, παραπομπή, πρόγραμμα περιήγησης και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται) και μπορούμε να μετρήσουμε εάν οι επισκέπτες του ιστότοπού μας εκτελούν ορισμένες ενέργειες (π.χ. κλικ, αγορές κ.λπ.).

Η χρήση αυτού του εργαλείου ανάλυσης βασίζεται στο άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση των μοτίβων των χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις προσφορές και τις διαφημίσεις του χειριστή στο διαδίκτυο. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Φιλοξενία

Φιλοξενούμε το Matomo αποκλειστικά στους δικούς μας διακομιστές, ώστε όλα τα δεδομένα ανάλυσης να παραμένουν μαζί μας και να μην μεταβιβάζονται.

Σαφήνεια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Clarity. Ο πάροχος είναι η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 (ΗΠΑ), https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (εφεξής «Σαφήνεια»).

Το Clarity είναι ένα εργαλείο για την ανάλυση των προτύπων χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Clarity καταγράφει ιδιαίτερα τις κινήσεις του δρομέα και συγκεντρώνει γραφικά που δείχνουν σε ποια μέρη του ιστότοπου οι χρήστες κάνουν κύλιση με μεγάλη συχνότητα (heatmaps). Το Clarity μπορεί επίσης να καταγράφει συνεδρίες, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τη χρήση του ιστότοπου με τη μορφή βίντεο. Επιπλέον, λαμβάνουμε πληροφορίες για τη γενική συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας.

Το Clarity χρησιμοποιεί τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή την αναγνώριση των χρηστών με σκοπό την ανάλυση μοτίβων χρηστών (π.χ. cookie ή χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αρχειοθετηθούν σε διακομιστές της Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν έχει ληφθεί η έγκρισή σας (συγκατάθεση), η χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας θα γίνει με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 TTDSG (Γερμανικός νόμος περί τηλεπικοινωνιών). Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η χρήση της υπηρεσίας θα γίνει με βάση το άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την αποτελεσματική ανάλυση των προτύπων των χρηστών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική απορρήτου δεδομένων της Clarity, δείτε: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Google Ads

Ο χειριστής του ιστότοπου χρησιμοποιεί το Google Ads. Το Google Ads είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα προώθησης της Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Ads μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε διαφημίσεις στη μηχανή αναζήτησης Google ή σε ιστότοπους τρίτων, εάν ο χρήστης εισάγει συγκεκριμένους όρους αναζήτησης στο Google (στόχευση λέξεων-κλειδιών). Είναι επίσης δυνατή η τοποθέτηση στοχευμένων διαφημίσεων με βάση τα δεδομένα χρήστη που έχει στην κατοχή της η Google (π.χ. δεδομένα τοποθεσίας και ενδιαφέροντα, στόχευση ομάδων στόχου). Ως διαχειριστής του ιστότοπου, μπορούμε να αναλύσουμε ποσοτικά αυτά τα δεδομένα, για παράδειγμα, αναλύοντας ποιοι όροι αναζήτησης οδήγησαν στην εμφάνιση των διαφημίσεών μας και πόσες διαφημίσεις οδήγησαν σε αντίστοιχα κλικ.

Η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://policies.google.com/privacy/frameworks και https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (μη εξατομικευμένο)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdSense, μια υπηρεσία ενσωμάτωσης διαφημίσεων που παρέχεται από την Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία.

Χρησιμοποιούμε το Google AdSense στη λειτουργία "μη εξατομικευμένη". Σε αντίθεση με την εξατομικευμένη λειτουργία, οι διαφημίσεις δεν βασίζονται στα προηγούμενα μοτίβα χρήστη και η υπηρεσία δεν δημιουργεί προφίλ χρήστη για εσάς. Αντίθετα, η υπηρεσία χρησιμοποιεί τις λεγόμενες "πληροφορίες περιβάλλοντος" για να επιλέξει τις διαφημίσεις που δημοσιεύονται για προβολή. Επομένως, οι επιλεγμένες διαφημίσεις βασίζονται π.χ. στην τοποθεσία σας, στο περιεχόμενο του ιστότοπου που επισκέπτεστε εκείνη τη στιγμή ή στους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιείτε. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διακριτές διαφορές μεταξύ της εξατομικευμένης στόχευσης και της στόχευσης που δεν έχει εξατομικευτεί από το Google AdSense, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Λάβετε υπόψη ότι εάν το Google Adsense χρησιμοποιείται σε μη εξατομικευμένη λειτουργία, είναι πιθανό να αποθηκεύονται cookie ή να χρησιμοποιούνται συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής).

Η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Έχετε την επιλογή να προσαρμόσετε αυτόνομα τις ρυθμίσεις διαφήμισης στον λογαριασμό χρήστη σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και συνδεθείτε: https://adssettings.google.com/authenticated.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφημιστικές τεχνολογίες της Google, κάντε κλικ εδώ: https://policies.google.com/technologies/ads και https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Analytics. Ο πάροχος αυτών των λύσεων είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Remarketing αναλύει τα μοτίβα των χρηστών σας στον ιστότοπό μας (π.χ. κλικ σε συγκεκριμένα προϊόντα), για να εκχωρήσει συγκεκριμένες ομάδες-στόχους διαφημίσεων σε εσάς και στη συνέχεια να εμφανίσει αντίστοιχες προσφορές στο διαδίκτυο όταν επισκέπτεστε άλλες διαδικτυακές προσφορές (επαναληπτικό μάρκετινγκ ή επαναστόχευση).

Επιπλέον, είναι δυνατή η σύνδεση των ομάδων-στόχων διαφήμισης που δημιουργούνται με το Google Remarketing με λειτουργίες της Google που περιλαμβάνουν συσκευές. Αυτό καθιστά δυνατή την προβολή προσαρμοσμένων διαφημιστικών μηνυμάτων βάσει ενδιαφέροντος, ανάλογα με την προηγούμενη χρήση και τα μοτίβα περιήγησής σας σε μια συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο) με τρόπο προσαρμοσμένο σε εσάς καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευή σας (π.χ. tablet ή υπολογιστής ).

Εάν διαθέτετε λογαριασμό Google, έχετε την επιλογή να αντιταχθείτε στην εξατομικευμένη διαφήμιση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, συμβουλευτείτε τις Πολιτικές Απορρήτου Δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Σχηματισμός Ομάδων Στόχων με Συμφιλίωση Πελατών

Για το σχηματισμό ομάδων-στόχων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία εναρμόνισης πελατών Google Remarketing. Για να το πετύχουμε αυτό, μεταφέρουμε ορισμένα δεδομένα πελατών (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τις λίστες πελατών μας στην Google. Εάν οι αντίστοιχοι πελάτες είναι χρήστες Google και είναι συνδεδεμένοι στους λογαριασμούς τους Google, εμφανίζονται αντίστοιχα διαφημιστικά μηνύματα εντός του δικτύου Google (π.χ. YouTube, Gmail ή σε μηχανή αναζήτησης) για να τα δουν.

Google Conversion-Tracking

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την παρακολούθηση μετατροπών Google. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Με τη βοήθεια της παρακολούθησης μετατροπών Google, είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε εάν ο χρήστης έχει ολοκληρώσει ορισμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναλύσουμε πόσο συχνά έχουν γίνει κλικ σε ποια κουμπιά στον ιστότοπό μας και ποια προϊόντα ελέγχονται ή αγοράζονται με ιδιαίτερη συχνότητα. Ο σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων μετατροπών. Μαθαίνουμε πόσοι χρήστες έχουν κάνει κλικ στις διαφημίσεις μας και ποιες ενέργειες έχουν ολοκληρώσει. Δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία που θα μας επέτρεπε να αναγνωρίσουμε προσωπικά τους χρήστες. Η Google χρησιμοποιεί cookies ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης για σκοπούς αναγνώρισης.

Η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση μετατροπών Google, ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google DoubleClick

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες του Google DoubleClick. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, (εφεξής "DoubleClick").

Το DoubleClick χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος στο Δίκτυο Google. Οι διαφημίσεις μπορούν να προσαρμοστούν στα ενδιαφέροντα του θεατή χρησιμοποιώντας το DoubleClick. Για παράδειγμα, οι διαφημίσεις μας μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης Google ή σε banner που σχετίζονται με το DoubleClick.

Για να μπορεί να εμφανίζει στους χρήστες επαρκές περιεχόμενο προώθησης ενδιαφέροντος, το DoubleClick πρέπει να αναγνωρίζει τον αντίστοιχο επισκέπτη, ώστε να μπορεί να εκχωρεί τους ιστότοπους που επισκέφθηκε, τα κλικ και άλλες πληροφορίες μοτίβων χρήστη στον χρήστη. Για να γίνει αυτό, το DoubleClick αναπτύσσει cookie ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Οι καταγεγραμμένες πληροφορίες ενοποιούνται σε ένα προφίλ χρήστη με ψευδώνυμο, ώστε να μπορεί να εμφανιστεί επαρκής διαφήμιση ενδιαφέροντος στον αντίστοιχο χρήστη.

Η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιρρήσεων στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την Google, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους: https://policies.google.com/technologies/ads και https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

Για τη μέτρηση των ποσοστών μετατροπών, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το εικονοστοιχείο δραστηριότητας επισκεπτών του Facebook. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Σύμφωνα με τη δήλωση του Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Αυτό το εργαλείο επιτρέπει την παρακολούθηση των επισκεπτών της σελίδας αφού έχουν συνδεθεί με τον ιστότοπο του παρόχου αφού κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση Facebook. Αυτό καθιστά δυνατή την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων Facebook για λόγους στατιστικούς και έρευνας αγοράς και τη βελτιστοποίηση μελλοντικών διαφημιστικών καμπανιών.

Για εμάς ως διαχειριστές αυτού του ιστότοπου, τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα. Δεν είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, το Facebook αρχειοθετεί τις πληροφορίες και τις επεξεργάζεται, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την Πολιτική χρήσης δεδομένων Facebook . Αυτό επιτρέπει στο Facebook να εμφανίζει διαφημίσεις σε σελίδες Facebook καθώς και σε τοποθεσίες εκτός του Facebook. Εμείς ως διαχειριστής αυτού του ιστότοπου δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στη χρήση τέτοιων δεδομένων.

Η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum και https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook, εμείς και η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων ( Άρθρο 26 DSGVO). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και την προώθηση τους στο Facebook. Η επεξεργασία από το Facebook που πραγματοποιείται μετά την επόμενη μεταφορά δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε από κοινού έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής επεξεργασίας. Η διατύπωση της συμφωνίας βρίσκεται στα ακόλουθα: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτήν τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των πληροφοριών απορρήτου κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας με το Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων μαζί μας, είμαστε υποχρεωμένοι να τα προωθήσουμε στο Facebook.

Στις Πολιτικές Απορρήτου Δεδομένων του Facebook, θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Έχετε επίσης την επιλογή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ "Προσαρμοσμένα είδη κοινού" στην ενότητα ρυθμίσεων διαφημίσεων κάτω από https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο Facebook.

Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε διαφήμιση βάσει χρήστη από το Facebook στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Προσαρμοσμένο κοινό στο Facebook

Χρησιμοποιούμε προσαρμοσμένο κοινό του Facebook. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις εφαρμογές μας, χρησιμοποιείτε το χαρτοφυλάκιό μας (π.χ. συμμετοχή σε κληρώσεις), μεταφέρετε δεδομένα σε εμάς ή αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο Facebook της εταιρείας μας, καταγράφουμε σχετικά προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσαρμοσμένων ειδών κοινού του Facebook, θα κοινοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα στο Facebook για να θέσουμε το Facebook σε θέση να σας στέλνει συμβατές διαφημίσεις. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε καθορισμένα είδη κοινού-στόχου (Lookalike Audiences).

Το Facebook επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα ως ο επεξεργαστής συμβολαίων μας. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τη συμφωνία χρήστη του Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Η χρήση αυτών των υπηρεσιών γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25(1) TTDSG. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά ημερομηνίας στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για λεπτομέρειες, δείτε: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience και https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Ετικέτα Insight του LinkedIn

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την ετικέτα Insight από το LinkedIn. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από την LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Επεξεργασία δεδομένων από την ετικέτα LinkedIn Insight

Χρησιμοποιούμε την ετικέτα LinkedIn Insight για να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Μόλις εγγραφεί ένας επισκέπτης ιστότοπου στο LinkedIn, μπορούμε να αναλύσουμε τα βασικά επαγγελματικά δεδομένα (π.χ. επίπεδο σταδιοδρομίας, μέγεθος εταιρείας, χώρα, τοποθεσία, κλάδος, τίτλος εργασίας) των επισκεπτών του ιστότοπού μας για να μας βοηθήσουν να στοχεύσουμε καλύτερα τον ιστότοπό μας στο σχετικό κοινό. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ετικέτες LinkedIn Insight για να μετρήσουμε εάν οι επισκέπτες των ιστότοπών μας πραγματοποιούν μια αγορά ή πραγματοποιούν άλλες ενέργειες (μέτρηση μετατροπών). Η μέτρηση μετατροπής μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε όλες τις συσκευές (π.χ. από υπολογιστή σε tablet). Το LinkedIn Insight Tag διαθέτει επίσης μια λειτουργία επαναστόχευσης που μας επιτρέπει να προβάλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις στους επισκέπτες του ιστότοπού μας εκτός του ιστότοπου. Σύμφωνα με το LinkedIn, δεν πραγματοποιείται αναγνώριση του αποδέκτη της διαφήμισης.

Το ίδιο το LinkedIn συλλέγει επίσης αρχεία καταγραφής (URL, URL παραπομπής, διεύθυνση IP, χαρακτηριστικά συσκευής και προγράμματος περιήγησης και χρόνος πρόσβασης). Οι διευθύνσεις IP συντομεύονται ή (αν χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση μελών του LinkedIn σε όλες τις συσκευές) κατακερματίζονται (ψευδώνυμα). Τα άμεσα αναγνωριστικά των μελών του LinkedIn διαγράφονται από το LinkedIn μετά από επτά ημέρες. Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα ψευδώνυμα δεδομένα θα διαγραφούν εντός 180 ημερών.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το LinkedIn δεν μπορούν να εκχωρηθούν από εμάς ως διαχειριστής ιστότοπου σε συγκεκριμένα άτομα. Το LinkedIn θα αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από επισκέπτες του ιστότοπου στους διακομιστές του στις ΗΠΑ και θα τα χρησιμοποιεί για τις δικές του προωθητικές δραστηριότητες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Νομική βάση

Εάν έχει ληφθεί η έγκρισή σας (συγκατάθεση), η χρήση της προαναφερθείσας υπηρεσίας θα γίνει με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 TTDSG (Γερμανικός νόμος περί τηλεπικοινωνιών). Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η χρήση της υπηρεσίας θα γίνει βάσει του άρθρου. 6(1)(στ) GDPR. ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για αποτελεσματικές διαφημιστικές προωθήσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa και https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Αντιρρήσεις για τη χρήση της ετικέτας LinkedIn Insight

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών και της στοχευμένης διαφήμισης του LinkedIn στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Επιπλέον, τα μέλη του LinkedIn μπορούν να ελέγχουν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων για προωθητικούς σκοπούς στις ρυθμίσεις λογαριασμού. Για να αποτρέψετε το LinkedIn από τη σύνδεση των πληροφοριών που συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας στο LinkedIn, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο LinkedIn πριν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

6. Ενημερωτικό δελτίο

Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου

Εάν θέλετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο, θα χρειαστούμε από εσάς μια διεύθυνση e-mail καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται και ότι συναινείτε στην απόδειξη του ενημερωτικού δελτίου. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα ή συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα μόνο για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν θα κοινοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

Η επεξεργασία των πληροφοριών που εισάγονται στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει για την αρχειοθέτηση δεδομένων, τη διεύθυνση e-mail και τη χρήση αυτών των πληροφοριών για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Κατάργηση εγγραφής» στο ενημερωτικό δελτίο. Αυτό δεν θίγει τη νομιμότητα οποιωνδήποτε συναλλαγών επεξεργασίας δεδομένων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Τα δεδομένα που κατατίθενται σε εμάς για τους σκοπούς της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκευτούν από εμάς έως ότου διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων και θα διαγραφούν από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων αφού διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ή αφού ο σκοπός παύσει να ισχύει . Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε διευθύνσεις e-mail από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων κατά τη δική μας κρίση, στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο. 6(1)(στ) GDPR.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται για άλλους σκοπούς σε εμάς παραμένουν ανεπηρέαστα.

Αφού διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ενδέχεται να αποθηκευτεί από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων σε μια μαύρη λίστα, εάν μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για την αποτροπή μελλοντικών αποστολών. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν τον σκοπό και δεν συγχωνεύονται με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το συμφέρον σας όσο και το συμφέρον μας να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (νόμιμο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR). Ο αποθηκευτικός χώρος στη μαύρη λίστα είναι αόριστος. Μπορείτε να αντιταχθείτε στον αποθηκευτικό χώρο εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας.

7. Πρόσθετα και Εργαλεία

YouTube

Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει βίντεο του ιστότοπου YouTube. Ο διαχειριστής του ιστότοπου είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Εάν επισκεφτείτε μια σελίδα σε αυτόν τον ιστότοπο στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα YouTube, θα δημιουργηθεί μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ως αποτέλεσμα, ο διακομιστής YouTube θα ειδοποιηθεί, ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί.

Επιπλέον, το YouTube θα μπορεί να τοποθετεί διάφορα cookie στη συσκευή σας ή συγκρίσιμες τεχνολογίες για αναγνώριση (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο το YouTube θα μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου. Μεταξύ άλλων, αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στατιστικών βίντεο με στόχο τη βελτίωση της φιλικότητας προς τον χρήστη του ιστότοπου και την αποτροπή προσπαθειών διάπραξης απάτης.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, επιτρέπετε στο YouTube να εκχωρεί απευθείας τα μοτίβα περιήγησής σας στο προσωπικό σας προφίλ. Έχετε την επιλογή να το αποτρέψετε αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Η χρήση του YouTube βασίζεται στο ενδιαφέρον μας να παρουσιάζουμε το διαδικτυακό μας περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο. Σύμφωνα με το άρθ. 6(1)(στ) GDPR, πρόκειται για έννομο συμφέρον. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το YouTube χειρίζεται τα δεδομένα χρήστη, συμβουλευτείτε την Πολιτική απορρήτου δεδομένων YouTube παρακάτω: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πρόσθετα της πύλης βίντεο Vimeo. Ο πάροχος είναι η Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη 10011, ΗΠΑ.

Εάν επισκεφτείτε μία από τις σελίδες στον ιστότοπό μας στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα βίντεο Vimeo, θα δημιουργηθεί μια σύνδεση με τους διακομιστές του Vimeo. Κατά συνέπεια, ο διακομιστής Vimeo θα λάβει πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες μας που έχετε επισκεφτεί. Επιπλέον, το Vimeo θα λάβει τη διεύθυνση IP σας. Αυτό θα συμβεί επίσης εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Vimeo ή δεν έχετε λογαριασμό στο Vimeo. Οι πληροφορίες που καταγράφονται από το Vimeo θα μεταδοθούν στον διακομιστή του Vimeo στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Vimeo, ενεργοποιείτε το Vimeo να εκχωρεί απευθείας τα μοτίβα περιήγησής σας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Vimeo.

Το Vimeo χρησιμοποιεί cookies ή συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) για την αναγνώριση των επισκεπτών του ιστότοπου.

Η χρήση του Vimeo βασίζεται στο ενδιαφέρον μας να παρουσιάζουμε το διαδικτυακό μας περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο. Σύμφωνα με το άρθ. 6(1)(στ) GDPR, πρόκειται για έννομο συμφέρον. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μετάδοση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, σύμφωνα με το Vimeo, σε «νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα». Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://vimeo.com/privacy.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το Vimeo τα δεδομένα χρήστη, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων του Vimeo παρακάτω: https://vimeo.com/privacy.

Γραμματοσειρές Ιστού Google (τοπική ενσωμάτωση)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές Ιστού που παρέχονται από την Google για να διασφαλίσει την ομοιόμορφη χρήση των γραμματοσειρών σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι γραμματοσειρές Google είναι εγκατεστημένες τοπικά, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί σύνδεση με τους διακομιστές της Google σε συνδυασμό με αυτήν την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Ιστού Google, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://developers.google.com/fonts/faq και συμβουλευτείτε τη Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων της Google παρακάτω: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Γραμματοσειρές Adobe

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη απεικόνιση ορισμένων γραμματοσειρών, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί γραμματοσειρές που ονομάζονται Adobe Fonts που παρέχονται από την Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε σελίδες αυτού του ιστότοπου, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα φορτώσει αυτόματα τις απαιτούμενες γραμματοσειρές απευθείας από τον ιστότοπο της Adobe για να μπορέσει να τις εμφανίσει σωστά στη συσκευή σας. Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους διακομιστές της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, η Adobe μαθαίνει ότι η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιήθηκε για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από την Adobe, δεν θα αποθηκευτούν cookies σε συνδυασμό με την παροχή των γραμματοσειρών.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται με βάση το άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για ομοιόμορφη παρουσίαση της γραμματοσειράς στον ιστότοπο του χειριστή. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Adobe, διαβάστε τις πολιτικές παρακάτω: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων της Adobe μπορεί να αναθεωρηθεί ως εξής: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτογράφησης Google Maps. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση των λειτουργιών των Χαρτών Google, η διεύθυνση IP σας πρέπει να αποθηκευτεί. Κατά κανόνα, αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται σε έναν από τους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και αρχειοθετούνται. Ο χειριστής αυτού του ιστότοπου δεν έχει κανέναν έλεγχο στη μεταφορά δεδομένων. Σε περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί οι Χάρτες Google, η Google έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει τις γραμματοσειρές Ιστού Google για τον σκοπό της ομοιόμορφης απεικόνισης των γραμματοσειρών. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στους Χάρτες Google, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα φορτώσει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές Ιστού στην κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, για να εμφανίσει σωστά το κείμενο και τις γραμματοσειρές.

Χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google για να παρουσιάζουμε το διαδικτυακό μας περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο και για να διευκολύνουμε την εύρεση των τοποθεσιών που αποκαλύπτονται στον ιστότοπό μας. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον όπως ορίζεται στο άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ και https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό των δεδομένων χρήστη, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων της Google στην ενότητα: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε το "Google reCAPTCHA" (εφεξής καλούμενο "reCAPTCHA") σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Ο σκοπός του reCAPTCHA είναι να προσδιορίσει εάν τα δεδομένα που εισάγονται σε αυτόν τον ιστότοπο (π.χ. πληροφορίες που εισάγονται σε μια φόρμα επικοινωνίας) παρέχονται από άνθρωπο χρήστη ή από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για να το προσδιορίσει αυτό, το reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου με βάση μια ποικιλία παραμέτρων. Αυτή η ανάλυση ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέλθει στον ιστότοπο. Για αυτήν την ανάλυση, το reCAPTCHA αξιολογεί μια ποικιλία δεδομένων (π.χ. διεύθυνση IP, χρόνο που πέρασε ο επισκέπτης του ιστότοπου στον ιστότοπο ή κινήσεις του δρομέα που ξεκίνησε ο χρήστης). Τα δεδομένα που παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια τέτοιων αναλύσεων προωθούνται στην Google.

Οι αναλύσεις reCAPTCHA εκτελούνται εξ ολοκλήρου στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες του ιστότοπου δεν ειδοποιούνται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανάλυση.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αναλύονται με βάση το άρθρο. 6(1)(στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την προστασία των ιστότοπων του χειριστή από καταχρηστική αυτοματοποιημένη κατασκοπεία και από SPAM. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων της Google και στους Όρους Χρήσης στους ακόλουθους συνδέσμους: https://policies.google.com/privacy?hl=en και https://policies.google.com/terms?hl=en.

Userlike με εκτεταμένη λειτουργία απορρήτου δεδομένων

Χρησιμοποιούμε Userlike (εφεξής "Userlike") για την επεξεργασία ερωτημάτων χρηστών μέσω των καναλιών υποστήριξης ή των συστημάτων ζωντανής συνομιλίας. Ο πάροχος είναι η Userlike UG (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Κολωνία, Γερμανία.

Τα μηνύματα που μας στέλνετε ενδέχεται να αποθηκευτούν στο σύστημα εισιτηρίων Userlike ή να απαντηθούν από το προσωπικό μας σε ζωντανή συνομιλία. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Userlike, εμείς και το Userlike αποθηκεύουμε, μεταξύ άλλων, το όνομα και τη διεύθυνση email σας, εάν τα έχετε δώσει, και το ιστορικό συνομιλιών σας. Αυτά τα δεδομένα συνοψίζονται σε ένα προφίλ.

Τα μηνύματα που απευθύνονται σε εμάς παραμένουν στην κατοχή μας έως ότου μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή ο λόγος για την αποθήκευση δεδομένων δεν είναι πλέον αποτελεσματικός (π.χ. μετά την επεξεργασία του ερωτήματός σας). Αυτό δεν θίγει οποιεσδήποτε νομοθετικές διατάξεις – ιδιαίτερα τις νομοθετικές υποχρεωτικές υποχρεώσεις διατήρησης.

Το Userlike αναπτύσσεται με βάση το Art. 6(1)(στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον σε δραστηριότητες μάρκετινγκ που είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη δήλωση προστασίας δεδομένων Userlike: https://www.userlike.com/de/data-privacy και https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Ζάπιερ

Έχουμε ενσωματώσει το Zapier σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Zapier Inc, Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, USA (εφεξής «Zapier»).

Το Zapier μας επιτρέπει να συνδέσουμε και να συγχρονίσουμε διάφορες λειτουργίες, βάσεις δεδομένων και εργαλεία με τον ιστότοπό μας. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή, για παράδειγμα, η αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου που δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας στα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή η εξαγωγή περιεχομένου από εργαλεία μάρκετινγκ και ανάλυσης. Ανάλογα με τη λειτουργικότητα, το Zapier μπορεί επίσης να συλλέξει διάφορα προσωπικά δεδομένα στη διαδικασία.

Η χρήση του Zapier βασίζεται στο Art. 6(1)(στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Εάν έχει ληφθεί η κατάλληλη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθρο. 6(1)(α) GDPR και § 25 (1) TTDSG, στο μέτρο που η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookie ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τελική συσκευή του χρήστη (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής) κατά την έννοια του TTDSG. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ: https://zapier.com/tos.

8. πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και πληρωμών

Επεξεργασία Δεδομένων Πελάτη και Σύμβασης

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα πελατών και συμβολαίων για τη δημιουργία, τη ρύθμιση περιεχομένου και την τροποποίηση των συμβατικών μας σχέσεων. Δεδομένα με προσωπικές αναφορές στη χρήση αυτού του ιστότοπου (δεδομένα χρήσης) θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιηθούν μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας ή απαιτείται για λόγους χρέωσης. Η νομική βάση για αυτές τις διαδικασίες είναι το άρθρο. 6(1)(β) GDPR.

Τα δεδομένα πελατών που συλλέγονται θα διαγράφονται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τον τερματισμό της επιχειρηματικής σχέσης και με τη λήξη τυχόν υφιστάμενων νόμιμων περιόδων αρχειοθέτησης. Αυτό δεν θίγει τυχόν νόμιμες περιόδους αρχειοθέτησης.

Μεταφορά δεδομένων κατά το κλείσιμο των συμβολαίων για ηλεκτρονικά καταστήματα, λιανοπωλητές και την αποστολή εμπορευμάτων

Κάθε φορά που παραγγέλνετε εμπορεύματα από εμάς, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη μεταφορική εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η παράδοση καθώς και η υπηρεσία πληρωμών που έχει αναθέσει τη διαχείριση των συναλλαγών πληρωμής. Θα κοινοποιηθούν μόνο τα δεδομένα που απαιτούν αυτοί οι αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Η νομική βάση για αυτήν την κοινή χρήση είναι το άρθρο. 6 (1)(β) GDPR, ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση συμβατικών ή προσυμβατικών υποχρεώσεων. Εάν μας δώσετε την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1)(α) GDPR, θα κοινοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας με τη μεταφορική εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η παράδοση, έτσι ώστε αυτή η εταιρεία να σας ενημερώσει για την κατάσταση αποστολής της παραγγελίας σας μέσω email. Έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Πιστωτικές επιταγές

Ενδέχεται να διεξαγάγουμε πιστωτικό έλεγχο σε περίπτωση που οι αγορές πραγματοποιούνται για λογαριασμό ή βάσει άλλων όρων πληρωμής που απαιτούν από εμάς να επεκτείνουμε την πίστωση (βαθμολόγηση). Για το σκοπό αυτό, διαβιβάζουμε τα δεδομένα που έχετε εισαγάγει (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλικία ή τραπεζικά στοιχεία) σε μια εταιρεία πιστωτικών πληροφοριών. Με βάση αυτά τα δεδομένα προσδιορίζεται η πιθανότητα μη πληρωμής. Εάν η πιθανότητα μη πληρωμής είναι υπερβολική, ενδέχεται να απορρίψουμε τον αντίστοιχο όρο πληρωμής.

Ο πιστωτικός έλεγχος διενεργείται βάσει της συμβατικής εκπλήρωσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ) και για να αποτραπεί η μη πληρωμή (δικαιολογημένος τόκος σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ). Εάν έχει ληφθεί η συγκατάθεση, ο πιστωτικός έλεγχος διενεργείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR). η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Υπηρεσίες πληρωμών

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνουμε υπηρεσίες πληρωμών τρίτων εταιρειών. Όταν κάνετε μια αγορά από εμάς, τα δεδομένα πληρωμής σας (π.χ. όνομα, ποσό πληρωμής, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας) υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για σκοπούς επεξεργασίας πληρωμών. Για τις συναλλαγές αυτές ισχύουν οι αντίστοιχες συμβατικές διατάξεις και διατάξεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων παρόχων. Η χρήση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών βασίζεται στο άρθρο. 6(1)(β) GDPR (επεξεργασία συμβάσεων) και προς το συμφέρον μιας ομαλής, βολικής και ασφαλούς συναλλαγής πληρωμής (άρθρο 6(1)(στ) GDPR). Εφόσον ζητείται η συγκατάθεσή σας για ορισμένες ενέργειες, το άρθ. 6(1)(α) Ο GDPR είναι η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή για το μέλλον.

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες πληρωμών / παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εντός του πεδίου εφαρμογής αυτού του ιστότοπου:

PayPal

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής «PayPal»).

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στην πολιτική απορρήτου του PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι η Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, ΗΠΑ. Η πολιτική απορρήτου της Apple βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου της Google εδώ: https://policies.google.com/privacy.

Ταινία

Ο πάροχος για πελάτες εντός της ΕΕ είναι η Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (εφεξής «Stripe»).

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://stripe.com/de/privacy και https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στην Πολιτική Απορρήτου της Stripe στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://stripe.com/de/privacy.

Κλάρνα

Ο προμηθευτής είναι η Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία (εφεξής «Klarna»). Η Klarna προσφέρει διάφορες επιλογές πληρωμής (π.χ. αγορά ενοικίασης). Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με Klarna (λύση ταμείου Klarna), η Klarna θα συλλέξει διάφορα προσωπικά δεδομένα από εσάς. Η Klarna χρησιμοποιεί cookies για να βελτιστοποιήσει τη χρήση της λύσης αγοράς Klarna. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των cookies Klarna, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στην πολιτική απορρήτου της Klarna στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Γερμανία (εφεξής «Paydirekt»). Εάν πραγματοποιείτε πληρωμή μέσω Paydirekt, το Paydirekt συλλέγει διάφορα δεδομένα συναλλαγών και τα προωθεί στην τράπεζα στην οποία είστε εγγεγραμμένος στο Paydirekt. Εκτός από τα δεδομένα που απαιτούνται για την πληρωμή, η Paydirekt μπορεί επίσης να συλλέξει περαιτέρω δεδομένα, όπως διεύθυνση παράδοσης ή μεμονωμένα είδη στο καλάθι αγορών ως μέρος της επεξεργασίας της συναλλαγής. Στη συνέχεια, το Paydirekt επαληθεύει τη συναλλαγή μέσω της διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας που είναι αποθηκευμένη στην τράπεζα. Στη συνέχεια, το ποσό πληρωμής μεταφέρεται από τον λογαριασμό σας στον λογαριασμό μας. Ούτε εμείς ούτε τρίτα μέρη έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα του λογαριασμού σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή με Paydirekt, ανατρέξτε στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στην Πολιτική Απορρήτου του Paydirekt στη διεύθυνση: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Άμεση μεταφορά Άμεση

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής «Sofort GmbH»). Με τη βοήθεια της διαδικασίας «Sofortüberweisung», λαμβάνουμε μια επιβεβαίωση πληρωμής από τη Sofort GmbH σε πραγματικό χρόνο και μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Εάν έχετε επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής «Sofortüberweisung», στείλτε το PIN και ένα έγκυρο TAN στη Sofort GmbH, με το οποίο μπορεί να συνδεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας στο διαδίκτυο. Η Sofort GmbH ελέγχει αυτόματα το υπόλοιπο του λογαριασμού σας μετά τη σύνδεση και πραγματοποιεί τη μεταφορά σε εμάς με τη βοήθεια του TAN που έχετε μεταδώσει. Στη συνέχεια, μας στέλνει αμέσως μια επιβεβαίωση συναλλαγής. Αφού συνδεθείτε, ελέγχονται επίσης αυτόματα ο κύκλος εργασιών σας, το πιστωτικό όριο της διευκόλυνσης υπερανάληψης και η ύπαρξη άλλων λογαριασμών και των υπολοίπων τους. Εκτός από το PIN και το TAN, τα δεδομένα πληρωμής που έχετε καταχωρίσει καθώς και προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στη Sofort GmbH. Τα δεδομένα σχετικά με το άτομό σας είναι το όνομα και το επίθετο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email, η διεύθυνση IP και πιθανώς άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών. Η μετάδοση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας χωρίς αμφιβολία και για την αποτροπή απόπειρες απάτης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή με άμεση τραπεζική κατάθεση, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους: https://www.sofort.de/datenschutz.html και https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου του Amazon Pay στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

giropay

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (εφεξής «giropay»).

Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων του giropay στη διεύθυνση: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Πληρωμή Shopify

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών στην ΕΕ είναι η Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland (εφεξής «Shopify Payment»).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Shopify Payment: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

American Express

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Γερμανία (εφεξής «American Express»).

Η American Express μπορεί να μεταφέρει δεδομένα στη μητρική της εταιρεία στις ΗΠΑ. Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

MasterCard

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Βέλγιο (εφεξής «Mastercard»).

Η Mastercard μπορεί να μεταφέρει δεδομένα στη μητρική της εταιρεία στις ΗΠΑ. Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της Mastercard. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html και https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας πληρωμών είναι η Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής «VISA»).

Η Μεγάλη Βρετανία θεωρείται ασφαλής χώρα εκτός ΕΕ όσον αφορά τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων στη Μεγάλη Βρετανία είναι ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η VISA μπορεί να μεταφέρει δεδομένα στη μητρική της εταιρεία στις ΗΠΑ. Η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

9. Διασκέψεις ήχου και βίντεο που βασίζονται στο Διαδίκτυο (εργαλεία συνεδρίων)

Επεξεργασία δεδομένων

Χρησιμοποιούμε διαδικτυακά εργαλεία συνεδρίων, μεταξύ άλλων, για την επικοινωνία με τους πελάτες μας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω. Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω διάσκεψης βίντεο ή ήχου χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πάροχο του αντίστοιχου εργαλείου συνδιάσκεψης και από εμάς. Τα εργαλεία διάσκεψης συλλέγουν όλες τις πληροφορίες που παρέχετε/ έχετε πρόσβαση για να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία (διεύθυνση email ή/και τον αριθμό τηλεφώνου σας). Επιπλέον, τα εργαλεία του συνεδρίου επεξεργάζονται τη διάρκεια του συνεδρίου, την έναρξη και τη λήξη (ώρα) της συμμετοχής στο συνέδριο, τον αριθμό των συμμετεχόντων και άλλες «πληροφορίες περιβάλλοντος» που σχετίζονται με τη διαδικασία επικοινωνίας (μεταδεδομένα).

Επιπλέον, ο πάροχος του εργαλείου επεξεργάζεται όλα τα τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία της διαδικτυακής επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, διευθύνσεις IP, διευθύνσεις MAC, αναγνωριστικά συσκευών, τύπο συσκευής, τύπο και έκδοση λειτουργικού συστήματος, έκδοση πελάτη, τύπο κάμερας, μικρόφωνο ή μεγάφωνο και τον τύπο σύνδεσης.

Εάν το περιεχόμενο ανταλλάσσεται, μεταφορτώνεται ή καθίσταται διαθέσιμο με άλλον τρόπο εντός του εργαλείου, αποθηκεύεται επίσης στους διακομιστές του παρόχου του εργαλείου. Τέτοιο περιεχόμενο περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, εγγραφές στο cloud, συνομιλίες/άμεσα μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο που έχουν μεταφορτωθεί με τηλεφωνητή, αρχεία, λευκούς πίνακες και άλλες πληροφορίες που κοινοποιούνται κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε πλήρη επιρροή στις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Οι δυνατότητές μας καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρική πολιτική του εκάστοτε παρόχου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τα εργαλεία του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται και τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω σε αυτό το κείμενο.

Σκοπός και νομικές βάσεις

Τα εργαλεία του συνεδρίου χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με υποψήφιους ή υπάρχοντες συμβατικούς συνεργάτες ή για την προσφορά ορισμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR). Επιπλέον, η χρήση των εργαλείων εξυπηρετεί γενικά για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της επικοινωνίας με εμάς ή την εταιρεία μας (νόμιμο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR). Εφόσον έχει ζητηθεί η συναίνεση, τα εν λόγω εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν βάσει αυτής της συγκατάθεσης. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ από την ημερομηνία αυτή.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εμάς μέσω των εργαλείων βίντεο και διάσκεψης θα διαγραφούν από τα συστήματά μας αμέσως αφού μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή ο λόγος για την αποθήκευση των δεδομένων δεν ισχύει πλέον. Τα αποθηκευμένα cookie παραμένουν στην τελική συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Οι υποχρεωτικές νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Δεν έχουμε καμία επιρροή στη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων σας που αποθηκεύονται από τους χειριστές των εργαλείων διάσκεψης για τους δικούς τους σκοπούς. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε απευθείας με τους χειριστές των εργαλείων του συνεδρίου.

Χρησιμοποιούνται εργαλεία συνεδρίου

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα εργαλεία συνεδρίων:

Ανίπταμαι διαγωνίως

Χρησιμοποιούμε Zoom. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Για λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Zoom: https://zoom.us/en-us/privacy.html.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες (SCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Ομάδες της Microsoft

Χρησιμοποιούμε Microsoft Teams. Ο πάροχος είναι η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ. Για λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

10. Προσαρμοσμένες Υπηρεσίες

Χειρισμός δεδομένων αιτούντων

Προσφέρουμε στους επισκέπτες του ιστότοπου τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις εργασίας σε εμάς (π.χ. μέσω e-mail, μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εργασίας). Παρακάτω, θα σας ενημερώσουμε για το εύρος, τον σκοπό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς σε συνδυασμό με τη διαδικασία αίτησης. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων σας θα γίνει σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα δικαιώματα απορρήτου δεδομένων και όλες τις άλλες νομοθετικές διατάξεις και ότι τα δεδομένα σας θα αντιμετωπίζονται πάντα ως αυστηρά εμπιστευτικά.

Πεδίο και σκοπός της συλλογής δεδομένων

Εάν υποβάλετε αίτηση εργασίας σε εμάς, θα επεξεργαστούμε τυχόν συνδεδεμένα προσωπικά δεδομένα (π.χ. δεδομένα επικοινωνίας και επικοινωνίας, έγγραφα αίτησης, σημειώσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για εργασία κ.λπ.), εάν απαιτείται να λάβουν απόφαση σχετικά με την εγκατάσταση ή εργασιακή σχέση. Οι νομικοί λόγοι για τα προαναφερθέντα είναι § 26 GDPR σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο (Διαπραγμάτευση εργασιακής σχέσης), άρθρο. 6(1)(β) GDPR (Γενικές Διαπραγματεύσεις Συμβάσεων) και – εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας – Άρθ. 6(1)(α) GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που δόθηκε ανά πάσα στιγμή. Μέσα στην εταιρεία μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο σε άτομα που εμπλέκονται στην επεξεργασία της αίτησής σας για εργασία.

Εάν η αίτησή σας για εργασία καταλήξει στην πρόσληψή σας, τα δεδομένα που έχετε υποβάλει θα αρχειοθετηθούν με βάση την § 26 GDPR και το άρθρο. 6(1)(β) GDPR για σκοπούς εφαρμογής της εργασιακής σχέσης στο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων μας.

Περίοδος αρχειοθέτησης δεδομένων

Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας κάνουμε μια προσφορά εργασίας ή απορρίψετε μια προσφορά εργασίας ή αποσύρετε την αίτησή σας, διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε τα δεδομένα που έχετε υποβάλει βάσει των έννομων συμφερόντων μας (άρθρο 6(1)(στ) GDPR ) έως και 6 μήνες από τη λήξη της διαδικασίας αίτησης (απόρριψη ή απόσυρση της αίτησης). Στη συνέχεια τα δεδομένα θα διαγραφούν και τα φυσικά έγγραφα της αίτησης θα καταστραφούν. Η αποθήκευση χρησιμεύει ιδίως ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς. Εάν είναι προφανές ότι τα δεδομένα θα απαιτηθούν μετά τη λήξη της περιόδου των 6 μηνών (π.χ. λόγω επικείμενης ή εκκρεμούς δικαστικής διαφοράς), η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ο σκοπός για περαιτέρω αποθήκευση δεν ισχύει πλέον.

Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μεγαλύτερη αποθήκευση εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) GDPR) ή εάν οι νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων αποκλείουν τη διαγραφή.

OneDrive

Έχουμε ενσωματώσει το OneDrive σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ (εφεξής «OneDrive»).

Το OneDrive μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε μια περιοχή μεταφόρτωσης στον ιστότοπό μας όπου μπορείτε να ανεβάσετε περιεχόμενο. Όταν ανεβάζετε περιεχόμενο, αυτό αποθηκεύεται στους διακομιστές OneDrive. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, δημιουργείται επίσης μια σύνδεση με το OneDrive, ώστε το OneDrive να μπορεί να προσδιορίσει ότι έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας.

Η χρήση του OneDrive βασίζεται στο Art. 6(1)(στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για μια αξιόπιστη περιοχή μεταφόρτωσης στον ιστότοπό του. Εφόσον έχει ζητηθεί η σχετική συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθ. 6(1)(α) GDPR. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Google Drive

Έχουμε ενσωματώσει το Google Drive σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Το Google Drive μας επιτρέπει να συμπεριλάβουμε μια περιοχή μεταφόρτωσης στον ιστότοπό μας όπου μπορείτε να ανεβάσετε περιεχόμενο. Όταν ανεβάζετε περιεχόμενο, αυτό αποθηκεύεται στους διακομιστές του Google Drive. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δημιουργείται επιπλέον σύνδεση με το Google Drive, ώστε το Google Drive να μπορεί να προσδιορίσει ότι έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας.

Η χρήση του Google Drive βασίζεται στο Art. 6(1)(στ) GDPR. Ο χειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να έχει μια αξιόπιστη περιοχή μεταφόρτωσης στον ιστότοπό του. Εάν έχει ληφθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το άρθ. 6(1)(α) GDPR. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.