Μετάβαση στο περιεχόμενο

The Best Efoil in The World

Embark on a thrilling journey into the realm of eFoiling with "DiveIn's" comprehensive guide, featuring the cutting-edge AUDI e-tron foil by Aerofoils. From its inception to the latest advancements, we delve into the electrifying world of electric hydrofoiling, exploring how this innovative technology, is revolutionizing the boating industry. Whether you're a seasoned water enthusiast or a curious newcomer, join us as "DiveIn" uncover the magic of eFoiling and its potential to transform the way we experience the open water.
Aerofoils GmbH

Viva Technology 2022

Read More

2022, Jun 16

Aerofoils GmbH

Στο The Azimut Yacht! To The e-tron Foils! Ετοιμος? Πηγαίνω!

Read More

2022, Jun 16

Aerofoils GmbH

Multivan Kitesurf Masters στο St. Peter-Ording

Read More

2022, Oct 13

Aerofoils GmbH

Μάθετε να πετάτε: 5 λόγοι για τους οποίους το e-foiling μπορεί να γίνει πραγματική τάση

Read More

2022, Jun 16