Meteen naar de content

Garantievoorwaarden

De fabrikant Aerofoils GmbH verleent 2 jaar garantie op het met de garantiebelofte geadverteerde product. De termijn voor het berekenen van de garantietermijn begint op de factuurdatum. Het territoriale toepassingsgebied van de fabrieksgarantie strekt zich uit tot de Bondsrepubliek Duitsland.
Als er tijdens deze periode materiaal- of fabricagefouten optreden in de goederen die u hebt gekocht, zal de fabrikant, als garantiegever, u naar eigen goeddunken een van de volgende diensten verlenen in het kader van deze garantie:
gratis reparatie van de goederen of
gratis ruilen van de goederen voor een gelijkwaardig artikel

In geval van een garantieclaim kunt u contact opnemen met de garantiegever:
Aerofoils GmbH
Brauneckweg 14
D-85748 Garching
Telefoon: 0049 9251 438890-0
E-mail: kontakt@aerofoils.de

Garantieclaims zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen
normale slijtage
onjuiste of onrechtmatige behandeling
Het niet in acht nemen van eventuele veiligheidsmaatregelen
gebruik van geweld (bijvoorbeeld slagen)
Doe-het-zelf-reparatiepogingen
Omgevingsinvloeden (hitte, vochtigheid, etc.)

Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de garantie is dat de garant het garantiegeval kan controleren (bijvoorbeeld door het opsturen van de goederen). Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat schade aan de goederen tijdens het transport wordt vermeden door gebruik te maken van een veilige verpakking. Bij het aanvragen van de garantie dient een kopie van de factuur bij de zending te worden gevoegd, zodat de garant kan controleren of de garantietermijn is nageleefd. Zonder kopie van de factuur kan de garant de garantieservice weigeren. U moet ook de naam en het adres van de verkoper opgeven als deze gegevens niet op de kopie van de factuur voorkomen.

Bij gerechtvaardigde garantieaanspraken wordt de garantie in ieder geval kosteloos voor u afgehandeld, d.w.z. dat de garant de eventuele verzendkosten voor de heenzending vergoedt. Indien het noodzakelijk is de goederen tegen vergoeding weg te halen om ze naar de borg te kunnen verzenden, draagt ​​de borg de voor de verhuizing noodzakelijke kosten.

Belangrijke opmerking: Deze fabrieksgarantie beperkt uw wettelijke rechten bij defecten niet en u kunt er gratis gebruik van maken. Eventuele bestaande wettelijke garantierechten jegens ons blijven door deze garantiebelofte onaangetast. Deze garantiebelofte van de fabrikant schendt uw wettelijke rechten niet, maar breidt eerder uw rechtspositie uit.

Als het gekochte artikel defect is, kunt u binnen de reikwijdte van de wettelijke garantie altijd contact met ons opnemen, ongeacht of er sprake is van een garantieclaim of dat er aanspraak wordt gemaakt op de garantie.