Meteen naar de content

Verordening voor het weggooien van batterijen

Geachte klant, u heeft bij ons een batterij/een product met batterijvoeding gekocht.
Hoewel de levensduur van de batterij erg lang is, moet deze op een gegeven moment worden weggegooid.


In verband met de verkoop van batterijen of de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht uw aandacht te vestigen op het volgende:


Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. Oude batterijen, die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gehad, kunt u gratis retourneren naar ons verzendmagazijn "Aerofoils GmbH, Brauneckweg 14, D-85748 Garching".


De prullenbak betekent: Batterijen en accu's mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Het symbool van de doorgekruiste afvalbak betekent dat de batterij niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid.


De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:


Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.