Meteen naar de content

Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht

(voor niet-gepersonaliseerde producten)

(1) U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen of heeft genomen.

(2) Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Aerofoils GmbH, Karl-Reichel-Straße 27, 95237 Weißdorf, telefoon: 09251 4388900, e-mail: shop@aerofoils.de) op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen.

(3) Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

 

Gevolgen van intrekking

(1) Als u deze overeenkomst herroept, moet Aerofoils GmbH u alle van u ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van andere verzendkosten), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop Aerofoils GmbH de bestelling ontvangt, terugbetalen. kennisgeving van uw herroeping van dit contract.

(2) Voor deze terugbetaling zal Aerofoils GmbH hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt (tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zal Aerofoils GmbH u voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen).

(3) Aerofoils GmbH kan een terugbetaling weigeren totdat Aerofoils GmbH de goederen heeft teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet).

(4) U moet de producten onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u Aerofoils GmbH op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan Aerofoils GmbH retourneren of overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de producten.

(5) U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan handelingen van uw kant die niet noodzakelijk zijn voor het testen van de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen.

 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

(1) Als u ondernemer bent in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en bij het sluiten van de overeenkomst in commerciële of zelfstandige hoedanigheid handelt, bestaat er geen herroepingsrecht.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan Aerofoils GmbH, Brauneckweg 14, 85748 Garching, Duitsland, info@aerofoils.de

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

- Datum

(*) Schrap wat niet van toepassing is.