Ugrás a tartalomra

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek a

Aerofoils GmbH

Karl-Reichel-Strasse 27

95237 Weißdorf

 Ügyvezető igazgatók: Franz Hofmann és Christian Rößler

 

Telefon: 09251 4388900

E-mail: shop@aerofoils.de

 

1. § Alkalmazási kör

 (1) Az Aerofoils GmbH és ügyfelei között ezen internetes áruházon keresztül (beleértve az alkalmazásunkat is) létrejött jogviszonyokra kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek érvényesek a megrendelés időpontjában érvényes változatban.

 (2) Az ügyfél általános szerződési feltételeitől eltérő általános szerződési feltételeket elutasítjuk.

 

2. § A szerződés megkötése

 (1) A termékek webáruházban történő bemutatása nem minősül jogilag kötelező erejű ajánlatnak, csak rendelésre való felhívásnak.

 (2) A (vásárlás/megrendelés költséggel) gombra kattintva Ön kötelező érvényű rendelést ad le a kiválasztott árura.

 (3) Az adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy Ön egyrészt személyre szabja és megrendeli a termékeket az aerofoils.de oldalon, másrészt az Aerofoils GmbH a megrendelés kézhezvételét követően azonnal e-mailben küldött megrendelés-visszaigazolással elfogadja megrendelését.

 

§ 3 Termékek

 (1) A vásárló a termékek főbb jellemzőit a weboldalon található részletes terméklapra kattintva ismerheti meg. A termék meghibásodása esetén a vásárlót a rendelést visszaigazoló e-mailben értesítjük, és tudomásul veszi, hogy az Aerofoils GmbH-nak jogában áll elállni a rendelésétől. Az Aerofoils GmbH-nak joga van bármikor megváltoztatni a weboldalon eladásra kínált termékek körét.

(2) A kiindulási anyagokban és a gyártási folyamatainkban használt anyagok idővel változhatnak, például a színek napfény hatására.

 

4. § Az ügyfél együttműködési kötelezettségei

 (1) Ezzel összefüggésben kérjük, vegye figyelembe adatvédelmi szabályzatunkat.

 

5. § Árak és fizetés

 (1) A megrendeléskor a weboldalon feltüntetett árak érvényesek.

 (2) A megrendelés visszaigazolásával a rendelési érték esedékes fizetésre. A fizetés online történik, pl. hitelkártyával. A vételár kifizetését a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételét követően haladéktalanul és levonás nélkül kell teljesíteni.

 (3) A gyártás mindaddig nem indul el, amíg a teljes fizetést nem teljesítette; ez megfelelő szállítási késéseket eredményezhet.

 (4) A megrendelt termékek a teljes fizetés beérkezéséig az Aerofoils GmbH tulajdonában maradnak.

 (5) Az Ön bankja általi visszaterhelés esetén a tranzakció további feldolgozása átruházható egy partnercégre. Az ügyfelet terhelik minden visszaküldési terhelés, késedelmi kamatok és minden harmadik fél költsége, például ügyvédi díj.

(6) A mindenkori országvámokat és országadókat a vevőnek kell megfizetnie.

 

§ 6 Szállítás

 

(1) A fizetés és a gyártás kézhezvétele után az árut a megadott szállítási címre szállítjuk. Az aktuálisan lehetséges szállítási országok a szállítási cím megadásakor válnak láthatóvá az alkalmazásban. A kiszállítást követően visszaigazoló e-mailt kap tőlünk. A szállítási idő általában körülbelül 3-10 munkanap, a szállítási országtól és a gyártási helytől függően. A hosszabb szállítási határidőkről egyedi esetekben tájékoztatjuk Önt.

 További információért kérjük, tekintse meg szállítási szabályzatunkat.

 (2) A szabványos szállítások a weboldalon feltüntetett szállítási költségek mellett történnek. A szállítási költségek a terméktől és a szállítás országától függően változhatnak.

(3) Minden egyéb szállítási költség, pl. expressz kézbesítés esetén telefonon vagy e-mailben egyeztetni kell az Aerofoils GmbH-val.

 (4) Az Aerofoils GmbH szállítási késedelmét a jogszabályi rendelkezések határozzák meg, azzal a feltétellel, hogy minden esetben emlékeztető szükséges, és az ezt követő szállítási határidőnek legalább 14 napnak kell lennie.

 Ezen túlmenően, mivel a koronavírus világszerte terjed, és hatással van a termelési létesítményekre és a teherforgalomra, további jelentős késések léphetnek fel a szállításokban, és ennek megfelelően meghosszabbodhatnak a szállítási határidők.

 (5) Ha a megrendelt termékek nem szállíthatók olyan okból, amelyekért az Aerofoils GmbH nem felelős, az Aerofoils GmbH jogosult részben vagy egészben elállni az adásvételi szerződéstől, és ennek megfelelően visszatéríteni az Öntől már befizetett összegeket.

 (6) Az Aerofoils GmbH bármikor jogosult részszállításokra és részszolgáltatásokra.

 (7) Ha Ön nem veszi át a leszállított árut, az Aerofoils GmbH-nak jogában áll elállni a megrendeléstől, vagy a nem teljesítés miatti kártérítést követelni a kitűzött kéthetes türelmi idő eredménytelen lejárta után.

 

§ 7 Elfogadás

 (1) Az átvétel tárgya a fizikai termékek. Önnek, mint vásárlónak a megrendelt termékek sikeres kiszállítását követő öt napon belül ellenőriznie kell, hogy a gyártás a megrendelésének alapjául szolgáló előírásoknak és adatoknak megfelelően történt-e.

 (2) Ha úgy érzi, akadályozva van a leszállított termékek átvételében, köteles az érintett termékeket az (1) pontból eredő határidőn belül az Aerofoils GmbH-hoz az átvételt akadályozó hibák rögzítése érdekében együttműködési kötelezettsége keretében benyújtani. pl. digitális fotók segítségével) és szükség esetén gondoskodni az érintett termékek visszaküldéséről. Az Aerofoils GmbH által végzett ellenőrzés során csak azokat a hibákat veszik figyelembe, amelyeket Ön az átvételi teszt során reklamált. A jelentéktelen hibákat nem lehet az átvételi teszt ellen tenni.

 

§ 8 Anyaghibákra vonatkozó jótállás

 (1) Nem áll fenn szavatossági eset, ha a megrendelt termékeket a vevő specifikációi szerint gyártották és gyártották. A termékhibák, amelyek különösen hibás specifikáción vagy adatokon alapulnak, a vásárlót terhelik.

 (2) Az áru véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata, valamint a késedelem kockázata a Vevőre száll át, amikor az árut a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy bármely más, a fuvarozás végrehajtására kijelölt személynek vagy intézménynek átadják. . A személyre szabott termékekre a munkavégzésre és szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés (munka- és anyagszerződés) törvény jogszabályi előírásai érvényesek.

 (3) A leszállított termékekre az esetleges törvényi garancián túli bármilyen formájú jótállás csak akkor áll fenn, ha ez az adott termékre vonatkozó rendelési visszaigazolásban kifejezetten szerepelt.

 (4) Bármilyen hibáról írásban értesíteni kell az Aerofoils GmbH-t a hibás termékek Aerofoils GmbH-nak történő bemutatásával (pl. digitális fényképek vagy visszaküldés útján).

 

9. § Utólagos kézbesítés joga

 (1) A szállítási határidő lejárta után az Aerofoils GmbH legfeljebb 20 napos utólagos szállítási időszakra jogosult. A további szállítási határidő lejárta után a szerződéstől való elállást megtörténtnek kell tekinteni, a kártérítési igények kizárásával.

 (2) A határozott időpontig történő szállításra vonatkozó ügyletek nem hajthatók végre.

 (3) Az Aerofoils GmbH-nak jogos hibareklamáció esetén a visszaküldött áru kézhezvételétől számított 20 napon belül hibajavításra vagy hibamentes csereáru leszállítására van joga.

 

10. § Felelősség és kártérítés

 (1) Ön, mint vásárló kártérítési igénye kizárt. Nem tartoznak ide a vevőnek élet-, testi- vagy egészségsérülésből vagy lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséből eredő kártérítési igényei (főkötelezettségek), valamint az egyéb károkért való felelőssége, amely a vevő szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapul. Az Aerofoils GmbH, jogi képviselői vagy helyettes ügynökei.

 (2) Alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése esetén az Aerofoils GmbH csak abban az esetben felel a szerződésre jellemző előrelátható kárért, ha az egyszerű gondatlanságból következett be, kivéve, ha az ügyfél kártérítési igénye élet-, test-, ill. Egészség.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt korlátozások az Aerofoils GmbH törvényes képviselői és helyettes ügynökei javára is érvényesek, ha közvetlenül velük szemben érvényesítenek követelést.

 (4) A termékfelelősségi törvény rendelkezései változatlanok maradnak.

 

11. § Visszavonási jog

 (nem személyre szabott termékek esetén)

 (1) Ön jogosult a jelen szerződést tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni. Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átvette vagy birtokba vette az árut.

 (2) Elállási jogának gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozattal értesítenie kell minket (Aerofoils GmbH, Karl-Reichel-Straße 27, 95237 Weißdorf, Telefon: 09251 4388900, E-mail: shop@aerofoils.de). nyilatkozatot (pl. postai úton küldött levél vagy e-mail) a szerződés visszavonására vonatkozó döntéséről.

 (3) A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

 

12. § A visszavonás következményei

 (1) Ha visszavonja ezt a szerződést, az Aerofoils GmbH köteles visszatéríteni Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket (az egyéb szállítási költségek kivételével), haladéktalanul, de legkésőbb az Aerofoils GmbH kézhezvételétől számított tizennégy napon belül. értesítést a jelen szerződés visszavonásáról.

 (2) Ennél a visszatérítésnél az Aerofoils GmbH ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet az eredeti tranzakcióhoz használt (kivéve, ha kifejezetten másként állapodtak meg Önnel; az Aerofoils GmbH semmilyen körülmények között nem számít fel Önnek ezt a visszatérítést).

 (3) Az Aerofoils GmbH megtagadhatja a visszatérítést mindaddig, amíg az Aerofoils GmbH vissza nem kapta az árut, vagy amíg Ön nem igazolta, hogy visszaküldte az árut (amelyik korábban történt).

 (4) A termékeket haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia az Aerofoils GmbH-nak attól a naptól számítva, amikor az Aerofoils GmbH-t a jelen szerződés elállásáról tájékoztatta. A határidőt betartottnak kell tekinteni, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt feladja az árut. A termékek visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.

 (5) Ön csak akkor felel az áru értékvesztéséért, ha az értékvesztés az Ön részéről az áru jellegének, tulajdonságainak és működőképességének teszteléséhez nem szükséges kezelésből ered.

 

13. § Kivételek az elállási jog alól

 (1) Ha Ön a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 14. §-a értelmében vállalkozó, és a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy egyéni vállalkozói minőségében jár el, nincs elállási joga.

 

14. § Alkalmazandó jog

 (1) Az Aerofoils GmbH és Ön, mint vásárló közötti szerződésekre kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei az irányadók, kivéve az ENSZ-egyezményt az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről. A megrendeléssel kapcsolatban felmerülő vitákra kizárólag a német jog az irányadó, az ENSZ adásvételi egyezményének kizárásával.

 (2) Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek és/vagy az azokkal kiegészített szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti, a szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek egyébként érvényben maradnak. Mindkét fél.

 

15. § Az AUDI e-tron fólia helye/használata

 Mely vizeken szabad AUDI e-tron fóliával szörfözni?

Kérjük, tartsa be a törvényi előírásokat. Országtól és régiótól függően előfordulhat, hogy az e-fólián való vezetés tilos az adott vizeken. Az ügyfél felelőssége, hogy az AUDI e-tron Fólia használata előtt ellenőrizze a törvényi előírásokat. Kétség esetén forduljon közvetlenül az illetékes hatóságokhoz. Az Aerofoils GmbH nem vállal felelősséget az e-fólia nem megengedett használatából eredő büntetésekért vagy károkért.

 

ECO megfelelőség

Németország

WEEE-Reg.-Nr. DE 67246208 a számlán

Batt-Reg.-Nr. DE 60596943 a számlán

ZSVR-Registierungsnummer: DE1715075052486 a számlán

Franciaország

Syderep regisztrációs egyedi azonosítószám (IDU): FR331553_05SGOM

RCS – PARIS Cégjegyzék 422 582 072

Egyedi azonosítószám (UIN) hordozható akkumulátorokhoz: FR331553_06FKQK

FR340141_01YVIB