Ugrás a tartalomra

Pénzvisszatérítési eljárás

Elállási jog

(nem személyre szabott termékek esetén)

(1) Ön jogosult a jelen szerződést tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni. Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átvette vagy birtokba vette az árut.

(2) Elállási jogának gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozattal értesítenie kell minket (Aerofoils GmbH, Karl-Reichel-Straße 27, 95237 Weißdorf, Telefon: 09251 4388900, E-mail: shop@aerofoils.de). nyilatkozatot (pl. postai úton küldött levél vagy e-mail) a szerződés visszavonására vonatkozó döntéséről.

(3) A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

 

A visszavonás következményei

(1) Ha visszavonja ezt a szerződést, az Aerofoils GmbH köteles visszatéríteni Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket (az egyéb szállítási költségek kivételével), haladéktalanul, de legkésőbb az Aerofoils GmbH kézhezvételétől számított tizennégy napon belül. értesítést a jelen szerződés visszavonásáról.

(2) Ennél a visszatérítésnél az Aerofoils GmbH ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet az eredeti tranzakcióhoz használt (kivéve, ha kifejezetten másként állapodtak meg Önnel; az Aerofoils GmbH semmilyen körülmények között nem számít fel Önnek ezt a visszatérítést).

(3) Az Aerofoils GmbH megtagadhatja a visszatérítést mindaddig, amíg az Aerofoils GmbH vissza nem kapta az árut, vagy amíg Ön nem igazolta, hogy visszaküldte az árut (amelyik korábban történt).

(4) A termékeket haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia az Aerofoils GmbH-nak attól a naptól számítva, amikor az Aerofoils GmbH-t a jelen szerződés elállásáról tájékoztatta. A határidőt betartottnak kell tekinteni, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt feladja az árut. A termékek visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.

(5) Ön csak akkor felel az áru értékvesztéséért, ha az értékvesztés az Ön részéről az áru jellegének, tulajdonságainak és működőképességének teszteléséhez nem szükséges kezelésből ered.

 

Kivételek az elállási jog alól

(1) Ha Ön a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 14. §-a értelmében vállalkozó, és a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy egyéni vállalkozói minőségében jár el, nincs elállási joga.

Lemondási űrlap minta

(Ha el kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza.)

– Az Aerofoils GmbH-nak, Brauneckweg 14, 85748 Garching, Németország, info@aerofoils.de

– Én/mi (*) ezúton visszavonom az általam/általunk (*) az alábbiak megvásárlására kötött szerződést
Áruk (*)/a következő szolgáltatás nyújtása (*)

– Megrendelés dátuma (*) / átvétel dátuma (*)

– a fogyasztó(k) neve

– a fogyasztó(k) címe

– A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú bejelentés esetén)

- Dátum

(*) A nem kívánt rész törlendő.