Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információ

Az alábbi információk könnyen áttekinthető áttekintést nyújtanak arról, hogy mi fog történni az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. A „személyes adat” kifejezés magában foglal minden olyan adatot, amely felhasználható az Ön személyes azonosítására. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg Adatvédelmi Nyilatkozatunkat, amelyet jelen példány alatt mellékeltünk.

Adatrögzítés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatok ezen a weboldalon történő rögzítéséért (azaz az „adatkezelő”)?

Az ezen a weboldalon található adatokat a weboldal üzemeltetője kezeli, akinek elérhetőségei a jelen Adatvédelmi nyilatkozat „A felelős félről (a GDPR-ban „adatkezelő”) pontjában találhatók.

Hogyan rögzítjük adatait?

Adatait az Ön velünk való megosztása eredményeként gyűjtjük. Ez lehet például a kapcsolatfelvételi űrlapunkon megadott információ.

Az egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan, vagy azt követően rögzítik, hogy a weboldal látogatása során a rögzítéshez hozzájárult. Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (pl. webböngésző, operációs rendszer vagy az oldal elérési ideje). Ezeket az információkat a rendszer automatikusan rögzíti, amikor belép erre a webhelyre.

Milyen célokra használjuk fel adatait?

Az információk egy része a weboldal hibamentes szolgáltatásának garantálása érdekében jön létre. Más adatok felhasználhatók a felhasználói minták elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kapni archivált személyes adatainak forrásáról, címzettjeiről és céljairól anélkül, hogy díjat kellene fizetnie az ilyen közzétételekért. Joga van továbbá kérni adatai helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, bármikor lehetősége van visszavonni ezt a hozzájárulást, amely minden jövőbeni adatkezelést érint. Ezen túlmenően jogában áll kérni az adatai kezelésének korlátozását bizonyos körülmények között. Ezenkívül Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervhez.

Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármikor, ha kérdése van ezzel vagy bármely más adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban.

Elemző eszközök és harmadik felek által biztosított eszközök

Előfordulhat, hogy böngészési szokásait statisztikailag elemzik, amikor felkeresi ezt a webhelyet. Az ilyen elemzéseket elsősorban az általunk nevezett elemző programokkal végezzük.

Az elemzési programokkal kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el az alábbi Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

2. Tárhely

Shopify

Weboldalunkat a Shopify International Limited, Victoria Building, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írország (a továbbiakban: „Shopify”) üzemelteti.

A Shopify egy webhelyek létrehozására és tárolására szolgáló eszköz. Amikor meglátogatja weboldalunkat, a Shopify összegyűjti az Ön IP-címét és az Ön által használt eszközzel és böngészővel kapcsolatos információkat. A Shopify emellett elemzi a látogatók számát, a látogatói forrásokat és az ügyfelek viselkedését, valamint felhasználói statisztikákat készít. Amikor vásárol az oldalunkon, a Shopify ezenkívül begyűjti az Ön nevét, e-mail címét, szállítási és számlázási címét, fizetési adatait és a vásárlással kapcsolatos egyéb információkat (pl. telefonszám, eladások száma stb.). A Shopify cookie-kat tárol a böngészőjében elemzési célból.

A részletekért tekintse meg a Shopify adatvédelmi szabályzatát: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

A Shopify használata az Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk a weboldalunk legmegbízhatóbb megjelenítése. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végeszközén lévő információkhoz való hozzáférést (például az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

3. Általános információk és kötelező információk

Adat védelem

A weboldal és oldalainak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért az Ön személyes adatait bizalmas információként, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor ezt a webhelyet használja, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok az Ön személyes azonosítására használható adatok. Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és milyen célokra használjuk fel ezeket az adatokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból gyűjtik az információkat.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az adatok interneten (azaz e-mailes kommunikáción keresztül) történő továbbítása biztonsági hiányosságokat okozhat. Nem lehetséges az adatok teljes védelme harmadik fél hozzáférésével szemben.

Információ a felelős félről (a GDPR-ban „adatkezelőként” hivatkozunk)

Az adatkezelő ezen a weboldalon:

Aerofoils GmbH
Brauneckweg 14
85748 Garching

Telefon: +49 9251 438890-0
E-mail: info@aerofoils.de

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljairól és forrásairól.

Tárolási időtartam

Hacsak ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrétabb tárolási időtartamot nem határoztak meg, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az a cél, amelyre azokat gyűjtötték, megszűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet érvényesít, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha a személyes adatok tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (pl. adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési időszak); az utóbbi esetben a törlésre ezen okok megszűnése után kerül sor.

Általános tájékoztató az ezen a weboldalon található adatkezelés jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a Ptk. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy a GDPR 9. (2) bekezdés a) pontja, ha speciális adatkategóriák kezelése a GDPR. 9 (1) DSGVO. A személyes adatok harmadik országba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatkezelés is a Ptk. GDPR 49. (1) bekezdés a) pontja. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy az információkhoz való hozzáféréshez a végkészülékén (pl. eszköz ujjlenyomat-vétellel), az adatkezelés ezenkívül a TTDSG 25. § (1) bekezdésén alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben az Ön adatai szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, az Ön adatait a Kbt. GDPR 6. (1) bekezdés b) pontja. Továbbá, ha adataira jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, azokat a Ptk. GDPR 6. (1) bekezdés c) pontja. Továbbá az adatkezelés történhet jogos érdekünk alapján a Ptk. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. Az egyes esetek vonatkozó jogalapjáról az adatvédelmi szabályzat következő bekezdései találhatók.

Tájékoztatás az USA-ba és más EU-n kívüli országokba irányuló adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy adatvédelmi szempontból nem biztonságos, EU-n kívüli országokban székhellyel rendelkező cégek eszközeit használjuk. Ha ezek az eszközök aktívak, akkor az Ön személyes adatai esetleg ezekbe az EU-n kívüli országokba továbbíthatók és ott feldolgozhatók. Hangsúlyoznunk kell, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-hoz hasonló adatvédelmi szint. Például az egyesült államokbeli vállalatoknak felhatalmazása van arra, hogy személyes adatokat adjanak ki a biztonsági ügynökségeknek, és Önnek, mint érintettnek, nincs peres lehetősége arra, hogy megvédje magát a bíróság előtt. Ezért nem zárható ki, hogy az egyesült államokbeli ügynökségek (pl. a titkosszolgálat) megfigyelési célból feldolgozhatják, elemezhetik és tartósan archiválhatják az Ön személyes adatait. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Az adatkezelési tranzakciók széles köre csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Bármikor visszavonhatja a már nekünk adott hozzájárulását. Ez nem érinti az Ön visszavonását megelőzően végzett adatgyűjtés jogszerűségét.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben; a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

AZ ESETBEN, HA AZ ADATOK MŰVÉSZET ALAPJÁN VÉGZETT FELDOLGOZÁSRA. A GDPR 6(1)(E) VAGY (F) PONTJÁBÓL AZ ÖN EGYEDI HELYZETÉBŐL KERÜLŐ OKOK ALAPJÁN JOGA VAN SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSA ELŐTT BÁRMIKOR KITISZTANI. EZ AZ EZEN RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ BÁRMELY PROFILRA IS VONATKOZIK. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJÁNAK JOGI ALAPJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ KÉRJÜK, EZT AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT TEKINTSE MEG. HA ÖN NAPLÓLÁST NYILVÁNÍT, TÖBBÉ NEM FELDOLGOZUNK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOKAT, HA NEM VAGYUNK AZ ÖN JOGAI FELDOLGOZÁSÁNAK MÉRETŰ INDOKOLÁSÁT NYÚJTÓ VÉDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA FELDOLGOZÁS A JOGI JOGOSULTSÁGOK IGÉNYELÉSE, GYAKORLÁSA VAGY VÉDELME (KITAKTATÁS A GDPR 21. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINT).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN HIRDETÉSBEN FELDOLGOZNI FELDOLGOZIK, AZ ÖN JOGA BÁRMIKOR TISZTATANI AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK ILYEN HIRDETÉSEK CÉLJA ELŐTT. EZ A PROFILOZÁSRA IS VONATKOZIK, HOGY AZ ILYEN KÖZVETLEN HIRDETÉSHEZ KAPCSOLATOS MÉRTÉKBEN. HA TILTAKOZNAK, SZEMÉLYES ADATAIT KÖVETŐBEN MÁR NEM FELHASZNÁLJUK KÖZVETLEN HIRDETÉSI CÉLOKRA (TITAKOZÁS A GDPR 21. CIKK (2) ALAPJÁN).

Joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti szervnél

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni egy felügyeleti szervnél, különösen abban a tagállamban, ahol általában lakhelyük, munkahelyük van, vagy ahol az állítólagos jogsértés történt. A panasz naplózásának joga minden egyéb, jogi úton igénybe vehető közigazgatási vagy bírósági eljárástól függetlenül fennáll.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van kérni, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében általunk automatikusan feldolgozott adatokat általánosan használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok másik adatkezelőhöz való közvetlen továbbítását, erre csak akkor kerül sor, ha az technikailag kivitelezhető.

SSL és/vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, mint például a vásárlási rendelések vagy az Ön, mint weboldal üzemeltetője felénk benyújtott megkeresések, ez a webhely SSL vagy TLS titkosító programot használ. A titkosított kapcsolatot úgy ismerheti fel, ha megnézi, hogy a böngésző címsora „http://”-ről „https://”-re vált-e, valamint a lakat ikon megjelenése alapján a böngészősorban.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem olvashatja.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a webhelyen

Ha Ön köteles megosztani velünk fizetési adatait (pl. számlaszámot, ha felhatalmazást ad nekünk bankszámlája megterhelésére) miután kötött velünk díjalapú szerződést, akkor ez az információ szükséges a kifizetések feldolgozásához.

Az általános fizetési módokat (Visa/MasterCard, bankszámlájára történő terhelés) használó fizetési tranzakciók feldolgozása kizárólag titkosított SSL- vagy TLS-kapcsolaton keresztül történik. A titkosított kapcsolatot úgy ismerheti fel, ha megnézi, hogy a böngésző címsora „http://”-ről „https://”-re vált-e, valamint a lakat ikon megjelenése alapján a böngészősorban.

Ha a velünk folytatott kommunikáció titkosított, harmadik felek nem tudják elolvasni az Ön által velünk megosztott fizetési információkat.

Tájékoztatás az adatokról, helyesbítésről és törlésről

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni archivált személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint adatai kezelésének céljáról. Joga lehet arra is, hogy adatait helyesbítsék vagy töröljék. Ha kérdése van ezzel a témával kapcsolatban, vagy bármilyen más kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármikor.

Adatkezelési korlátozások követeléséhez való jog

Önnek jogában áll korlátozások bevezetését követelni a személyes adatainak feldolgozását illetően. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásának követelésének joga a következő esetekben áll fenn:

 • Abban az esetben, ha vitatja az általunk archivált adatainak helyességét, általában szükségünk van egy kis időre az állítás ellenőrzésére. A vizsgálat időtartama alatt Önnek jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai kezelését.
 • Ha az Ön személyes adatainak kezelése jogellenesen történt/folytatják, Önnek lehetősége van arra, hogy kérje adatai kezelésének korlátozását az adatok törlésének követelése helyett.
 • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, és Ön jogos jogosultságok gyakorlásához, védelméhez vagy érvényesítéséhez van szüksége rájuk, akkor jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását azok törlése helyett.
 • Ha Ön kifogást emelt a Kbt. A GDPR 21(1) bekezdése értelmében az Ön jogait és a mi jogainkat mérlegelni kell egymással. Amíg nem határozták meg, hogy kinek az érdeke érvényesül, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.

Ha korlátozta személyes adatainak kezelését, ezek az adatok – archiválásuk kivételével – csak az Ön hozzájárulása esetén kezelhetők, illetve jogosítványok érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében. vagy az Európai Unió vagy az EU valamely tagállama által hivatkozott fontos közérdekű okok miatt.

A kéretlen e-mailek elutasítása

Ezúton tiltakozunk az oldalról szóló közleményünkben kötelezően megadandó információkkal együtt közzétett elérhetőségi adatok felhasználása ellen olyan promóciós és információs anyagok küldésére, amelyeket nem kifejezetten kértünk. A weboldal és oldalai üzemeltetői fenntartják a kifejezett jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek promóciós információk kéretlen, például SPAM üzenetek útján történő küldése esetén.

4. Adatok rögzítése ezen a weboldalon

Cookie-k

Weboldalaink és oldalaink az iparág által „cookie-kként” emlegetett tartalmat használnak. A sütik kis szöveges fájlok, amelyek nem okoznak kárt az Ön készülékében. Ezeket vagy ideiglenesen egy munkamenet időtartamára tárolják (munkamenet cookie-k), vagy véglegesen archiválják az Ön eszközén (állandó cookie-k). A munkamenet-cookie-k automatikusan törlődnek, amint befejezi látogatását. Az állandó cookie-k mindaddig archiválva maradnak az Ön eszközén, amíg Ön aktívan nem törli őket, vagy a böngésző automatikusan törli őket.

Egyes esetekben előfordulhat, hogy harmadik féltől származó cookie-k tárolódnak az Ön eszközén, miután belép az oldalunkra (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy Ön vagy mi kihasználjuk a harmadik fél által kínált bizonyos szolgáltatásokat (például a fizetési szolgáltatások feldolgozásához használt cookie-kat).

A sütiknek sokféle funkciója van. Sok cookie technikailag elengedhetetlen, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének a cookie-k hiányában (például a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Az egyéb cookie-k célja lehet felhasználói minták elemzése vagy promóciós üzenetek megjelenítése.

Cookie-k, amelyek az elektronikus kommunikációs tranzakciók lebonyolításához, vagy bizonyos használni kívánt funkciók biztosításához szükségesek (pl. kosár funkció), vagy olyanok, amelyek a weboldal optimalizálásához (szükséges cookie-k) (pl. , cookie-k, amelyek mérhető betekintést nyújtanak a webes közönségbe) alapján kell tárolni. A GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja, kivéve, ha más jogalapot említenek. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szükséges cookie-k tárolásához, hogy biztosítsa az üzemeltető szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtását. Ha az Ön hozzájárulását kérték a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához, az adatfeldolgozás kizárólag a kapott hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és TTDSG 25. § (1) bekezdés); ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy a cookie-k elhelyezéséről minden alkalommal értesítést kapjon, és csak meghatározott esetekben engedélyezze a cookie-k elfogadását. Ön bizonyos esetekben vagy általánosságban kizárhatja a cookie-k elfogadását, vagy aktiválhatja a törlés funkciót a cookie-k automatikus törlésére a böngésző bezárásakor. A cookie-k kikapcsolása esetén a weboldal funkciói korlátozottak lehetnek.

Abban az esetben, ha harmadik féltől származó sütiket használnak, vagy ha a cookie-kat elemzési célokra használjuk, erről a jelen Adatvédelmi szabályzattal összefüggésben külön értesítjük, és adott esetben az Ön hozzájárulását is kérjük.

Hozzájárulás a Usercentrics-szel

Ez a weboldal a Usercentrics hozzájárulási technológiáját használja arra, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k készülékén történő tárolásához vagy meghatározott technológiák használatához, és az előbbieket adatvédelmi előírásoknak megfelelően dokumentálja. A technológiát kínáló fél a Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Németország, webhely: https://usercentrics.com/ (a továbbiakban: „Felhasználóközpontok”).

Amikor meglátogatja weboldalunkat, a következő személyes adatok kerülnek továbbításra a Usercentrics részére:

 • Hozzájárulási nyilatkozata(i) vagy hozzájárulási nyilatkozat(ok) visszavonása
 • Az Ön IP-címe
 • Információk a böngészőjéről
 • Információk a készülékről
 • A dátum és időpont, amikor meglátogatta weboldalunkat

Ezen túlmenően, a Usercentrics egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy hozzárendelhesse az Ön beleegyező nyilatkozata(i)t vagy azok visszavonását. Az így rögzített adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri azok törlését, a Usercentrics cookie törlését, vagy amíg az adatok archiválásának célja megszűnik. Ez nem érinti a kötelező törvényi megőrzési időszakokat.

A Usercentrics sütiket használ a törvény által előírt hozzájáruló nyilatkozatok beszerzéséhez. Az egyes technológiák alkalmazásának jogalapja az Art. GDPR 6. (1) bekezdés c) pontja.

Hozzájárulás a Cookiebottal

Weboldalunk a Cookiebot hozzájárulási technológiáját használja, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k végkészülékén történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelemnek megfelelő módon dokumentálja. A technológia szolgáltatója a Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Koppenhága, Dánia (a továbbiakban „Cookiebot”).

Amikor belép a weboldalunkra, kapcsolat jön létre a Cookiebot szervereivel, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását és egyéb magyarázatokat adjon a cookie-k használatával kapcsolatban. A Cookiebot ezután egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy azonosítsa az Ön hozzájárulását vagy annak visszavonását. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, magát a Cookiebot cookie-t, vagy az adatok tárolásának célja már nem érvényesül. A kötelező törvényi tárolási kötelezettségek változatlanok maradnak.

A Cookiebot a cookie-k használatához szükséges, törvényileg előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja az Art. GDPR 6. (1) bekezdés c) pontja.

Szerver naplófájlok

A weboldal és oldalai szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan közöl velünk. Az információ a következőket tartalmazza:

 • A használt böngésző típusa és verziója
 • A használt operációs rendszer
 • Hivatkozó URL
 • A hozzáférő számítógép gazdagépneve
 • A szerver lekérdezésének időpontja
 • Az IP-cím

Ezek az adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal.

Ezen adatok rögzítése a Kbt. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik az üzemeltető weboldalának műszakilag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához. Ennek eléréséhez a szerver naplófájljait rögzíteni kell.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül küldi meg érdeklődését, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat, valamint az ott megadott elérhetőségeket tároljuk az Ön megkeresésének kezelése és további kérdéseink esetén. Ezeket az információkat az Ön hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg.

Ezen adatok kezelése a Kbt. GDPR 6. (1) bekezdés b) pontja alapján, ha kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy ha szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása szükséges. Minden más esetben az adatkezelés alapja a hozzánk intézett kérelmek hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy az Ön beleegyezése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) ha ezt kérték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk az adatok törlését, visszavonja az adatok archiválásához adott hozzájárulását, vagy ha az információ archiválásának célja már nem áll fenn (pl. megkeresésére adott válaszunkat). Ez nem érinti a kötelező jogi rendelkezéseket, különösen a megőrzési időszakokat.

Érdeklődni e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon fordul hozzánk, kérését, beleértve az ebből eredő összes személyes adatot (név, kérés), tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok kezelése a Kbt. GDPR 6. (1) bekezdés b) pontja, ha megkeresése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden egyéb esetben az adatok kezelése a hozzánk benyújtott megkeresések eredményes kezeléséhez fűződő jogos érdekünk alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy az Ön hozzájárulása alapján (6. cikk (1) bekezdés). )(a) GDPR), ha megszerezték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Ön által nekünk kapcsolatfelvételi kéréssel küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk a törlést, a tároláshoz adott hozzájárulásának visszavonását, vagy az adattárolás célja el nem tűnik (pl. kérésének teljesítését követően). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a törvényi megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

Kommunikáció WhatsApp-on keresztül

Az ügyfeleinkkel és más harmadik felekkel folytatott kommunikációhoz az általunk használt szolgáltatások egyike a WhatsApp azonnali üzenetküldő szolgáltatás. A szolgáltató a WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

A kommunikáció végponttól végpontig titkosított (peer-to-peer), ami megakadályozza, hogy a WhatsApp vagy más harmadik felek hozzáférjenek a kommunikációs tartalomhoz. A WhatsApp azonban hozzáfér a kommunikációs folyamat során létrehozott metaadatokhoz (például a feladóhoz, a címzetthez és az időhöz). Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a WhatsApp kijelentette, hogy megosztja felhasználóinak személyes adatait egyesült államokbeli székhelyű anyavállalatával, a Metával. Az adatkezeléssel kapcsolatos további részletek a WhatsApp adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

A WhatsApp használata azon jogos érdekünkön alapul, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kommunikáljunk az ügyfelekkel, az érdekelt felekkel és más üzleti és szerződéses partnerekkel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a hozzájárulás alapján történik; ez a hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható.

A WhatsApp között és a WhatsApp-on kicserélt kommunikációs tartalom mindaddig nálunk marad, amíg nem kéri tőlünk annak törlését, visszavonja a tároláshoz való hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja meg nem szűnik (például kérésének feldolgozása után). A kötelező jogi rendelkezések, különösen a megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

A WhatsApp-ot a „WhatsApp Business” változatban használjuk.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum?lang=en.

WhatsApp fiókjainkat úgy állítottuk be, hogy a használt okostelefonokon ne legyen automatikus adatszinkronizálás a címjegyzékkel.

Típusforma

A Typeformot integráltuk erre a webhelyre. A szolgáltató a TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, ​​Spanyolország (a továbbiakban: „Típusforma”).

A Typeform lehetővé teszi számunkra, hogy online űrlapokat hozzunk létre, és integráljuk azokat weboldalunkba. A Typeform űrlapokon megadott adatokat a Typeform szerverein tároljuk mindaddig, amíg nem kér tőlünk azok törlését, visszavonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. miután befejeztük az Ön adatainak feldolgozását). kérés). A kötelező jogszabályi rendelkezéseket – különösen a megőrzési időszakokat – ez nem érinti.

A Typeform használata az Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik az online űrlapok működéséhez. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végeszközén lévő információkhoz való hozzáférést (például az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Google Forms

A Google Forms-t integráltuk ebbe a webhelybe. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: „Google”).

A Google Űrlapok lehetővé teszik számunkra, hogy online űrlapokat készítsünk a látogatók által a webhelyünkre bevitt üzenetek, kérdések és egyéb bejegyzések rögzítésére. Minden bejegyzést a Google szerverein dolgozunk fel. A Google Forms egy cookie-t tárol a böngészőjében, amely egyedi azonosítót (NID cookie) tartalmaz. Ez a süti sokféle információt tárol, beleértve például az Ön nyelvi beállításait.

A Google Űrlapokat az Ön igényeinek lehető leghatékonyabb meghatározásához fűződő jogos érdekünk alapján használjuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végeszközén lévő információkhoz való hozzáférést (például az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az űrlapon megadott adatok mindaddig a birtokunkban maradnak, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, visszavonja az adatok archiválásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok archiválásának célja megszűnik (pl. az Ön adatainak feldolgozásának befejeződéséig vizsgálat). Ez nem érinti a kötelező törvényi rendelkezéseket – különösen azokat, amelyek a megőrzési időszakra vonatkoznak.

További információért tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit a következő címen: https://policies.google.com/.

Calendly

Weboldalunkon tudtok időpontot egyeztetni velünk. Az időpontfoglaláshoz a „Calendly” eszközt használjuk. A szolgáltató a Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (a továbbiakban: „Calendly”).

Időpont foglalásához adja meg a kért adatokat és a kívánt dátumot a megjelenő képernyőn. A megadott adatokat az időpont megtervezésére, lebonyolítására, illetve szükség esetén nyomon követésére használjuk fel. Az időpont-egyeztetési adatokat a Calendly szerverein tároljuk számunkra, melynek adatvédelmi szabályzata itt tekinthető meg: https://calendly.com/de/pages/privacy.

Az Ön által megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk azok törlését, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja meg nem szűnik. A kötelező jogi rendelkezések, különösen a megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

Az adatkezelés jogalapja az Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az érdeklődőkkel és ügyfelekkel a lehető legbonyolultabb időpontban egyeztessen. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végkészülékén lévő információkhoz való hozzáférést (pl. az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találjátok: https://calendly.com/pages/dpa.

Hubspot CRM

Ezen a webhelyen a Hubspot CRM-et használjuk. A szolgáltató a Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (a továbbiakban: Hubspot CRM).

A Hubspot CRM többek között lehetővé teszi számunkra, hogy meglévő és potenciális ügyfeleinket és ügyfélkapcsolatainkat kezeljük, kommunikáljunk Önnel, valamint az Ön érdeklődésének megfelelő marketingtevékenységeket tervezzünk és hajtsunk végre. A Hubspot CRM lehetővé teszi számunkra, hogy rögzítsük, rendezzük és elemezzük az ügyfelek e-mailben, közösségi médiában vagy telefonon keresztüli interakcióit több csatornán keresztül. Az így gyűjtött személyes adatok kiértékelhetők és felhasználhatók a potenciális ügyféllel való kommunikációhoz vagy marketing intézkedésekhez (pl. hírlevél-küldés). A Hubspot CRM azt is lehetővé teszi, hogy összegyűjtsük és elemezzük kapcsolataink felhasználói viselkedését a webhelyünkön.

A Hubspot CRM használata az Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a leghatékonyabb ügyfélkezelés és ügyfélkommunikáció. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végeszközén lévő információkhoz való hozzáférést (például az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A részletekért tekintse meg a Hubspot adatvédelmi szabályzatát: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződéses kikötésein alapul. A részleteket itt találjátok: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Regisztráció ezen a weboldalon

Lehetősége van regisztrálni ezen a weboldalon, hogy további webhelyfunkciókat tudjon használni. Az Ön által megadott adatokat kizárólag az Ön által regisztrált ajánlat vagy szolgáltatás igénybevétele céljából használjuk fel. A regisztrációkor kért adatokat teljes egészében meg kell adni. Ellenkező esetben a regisztrációt elutasítjuk.

A portfóliónk körét érintő fontos változásokról vagy technikai változtatásokról a regisztráció során megadott e-mail címen értesítjük.

A regisztráció során megadott adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A regisztráció során rögzített adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön regisztrálva van ezen a weboldalon. Ezt követően az ilyen adatokat törölni kell. Ez nem érinti a kötelező törvényi megőrzési kötelezettségeket.

5. Elemző eszközök és reklám

Google Címkekezelő

A Google Címkekezelőt használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

A Google Címkekezelő egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomkövető vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat integráljunk webhelyünkbe. Maga a Google Címkekezelő nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol cookie-kat, és nem végez független elemzéseket. Csak a rajta keresztül integrált eszközöket kezeli és futtatja. A Google Címkekezelő azonban begyűjti az Ön IP-címét, amely átkerülhet a Google egyesült államokbeli anyavállalatához is.

A Google Címkekezelő az Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldalán található különféle eszközök gyors és zökkenőmentes integrálásához és adminisztrálásához. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végeszközén lévő információkhoz való hozzáférést (például az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltatás szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a webhely üzemeltetőjének, hogy elemezze a webhely látogatóinak viselkedési mintáit. Ennek érdekében a weboldal üzemeltetője különféle felhasználói adatokat kap, mint például a felkeresett oldalak, az oldalon eltöltött idő, a használt operációs rendszer és a felhasználó származása. Ezeket az adatokat egy felhasználói azonosítóban összesítjük, és hozzárendeljük a webhely látogatójának megfelelő végkészülékéhez.

Ezenkívül a Google Analytics többek között lehetővé teszi számunkra, hogy rögzítsük az egér és a görgetés mozgásait és kattintásait. A Google Analytics különféle modellezési megközelítéseket használ az összegyűjtött adatkészletek bővítésére, és gépi tanulási technológiákat használ az adatelemzésben.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedési minták elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz ujjlenyomat). A Google által rögzített weboldalhasználati információk főszabály szerint a Google egyesült államokbeli szerverére kerülnek, ahol tárolják azokat.

Ezen szolgáltatások igénybevétele az Ön hozzájárulása alapján történik. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP anonimizálás funkciót. Ennek eredményeként az Ön IP-címét a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy más olyan államokban, amelyek ratifikálták az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt, mielőtt azt az Egyesült Államokba továbbítják. A teljes IP-címet a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítják, és ott csak kivételes esetekben rövidítik. A webhely üzemeltetője nevében a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy elemezze a webhely Ön általi használatát, hogy jelentéseket készítsen a webhelyen végzett tevékenységekről, és hogy a webhely és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a webhely üzemeltetője számára. . Az Ön böngészőjéből a Google Analytics szolgáltatással együtt továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Böngésző beépülő modul

Az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja adatainak Google általi rögzítését és feldolgozását: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi nyilatkozatát a következő címen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Signals

Google jeleket használunk. Amikor meglátogatja webhelyünket, a Google Analytics rögzíti többek között az Ön tartózkodási helyét, a keresés előrehaladását és a YouTube előrehaladását, valamint demográfiai adatokat (webhelylátogatói adatokat). Ezeket az adatokat a Google Signal segítségével személyre szabott hirdetésekhez használhatjuk fel. Ha rendelkezik Google-fiókkal, a webhely látogatói adatait a Google Signal összekapcsolja az Ön Google-fiókjával, és testreszabott promóciós üzenetek küldésére használja fel. Az adatokat a felhasználóink ​​online szokásairól szóló anonim statisztikák összeállítására is használják.

A Google Analytics által biztosított demográfiai paraméterek

Ez a weboldal a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját használja, hogy a webhelylátogató számára kompatibilis hirdetéseket jelenítsen meg a Google hirdetési hálózatán belül. Ez lehetővé teszi olyan jelentések készítését, amelyek információkat tartalmaznak a webhely látogatóinak életkoráról, neméről és érdeklődési köréről. Ennek az információnak a forrása a Google érdeklődési köréhez kapcsolódó hirdetései, valamint harmadik féltől származó látogatói adatok. Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyhez rendelni. Lehetősége van bármikor kikapcsolni ezt a funkciót, ha módosítja a hirdetési beállításokat a Google-fiókjában, vagy általánosságban megtilthatja adatainak a Google Analytics általi rögzítését az „Adatrögzítés elleni tiltakozás” részben leírtak szerint.

Google Analytics e-kereskedelem-követés

Ez a weboldal a Google Analytics „E-kereskedelem követése” funkcióját használja. Az E-Commerce Tracking segítségével a weboldal üzemeltetője képes elemezni a weboldal látogatóinak vásárlási szokásait azzal a céllal, hogy javítsa az üzemeltető online marketing kampányait. Ebben az összefüggésben nyomon követik az olyan információkat, mint a megrendelések, az átlagos rendelési értékek, a szállítási költségek és a termék megtekintésétől a vásárlási döntésig eltelt idő. Ezeket az adatokat a Google egy tranzakcióazonosító alatt egyesítheti, amelyet az adott felhasználóhoz vagy a felhasználó eszközéhez rendelnek.

Hotjar

Ez a webhely a Hotjart használja. A szolgáltató a Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta, Európa (webhely: https://www.hotjar.com).

A Hotjar egy olyan eszköz, amellyel elemezheti felhasználói mintáit ezen a webhelyen. A Hotjar lehetővé teszi, hogy rögzítsük például az egér és a görgetés mozgását, valamint a kattintását. A folyamat során a Hotjar arra is képes, hogy meghatározza, mennyi ideig marad a kurzor egy adott pozícióban. Ezen információk alapján a Hotjar úgynevezett hőtérképeket állít össze, amelyek lehetővé teszik annak meghatározását, hogy a weboldal mely részeit értékeli előszeretettel a látogató.

Azt is meg tudjuk határozni, hogy mennyi ideig tartózkodott a webhely egy oldalán, és mikor hagyta el. Azt is meghatározhatjuk, hogy mikor függesztette fel a kapcsolatfelvételi űrlapon (úgynevezett konverziós csatornák) történő bejegyzéseket.

Ezenkívül a Hotjar telepíthető arra, hogy közvetlen visszajelzést kapjon a webhely látogatóitól. Ennek a funkciónak a célja a weboldal üzemeltetője weboldalkínálatának javítása.

A Hotjar olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói minták elemzése céljából (pl. cookie-k vagy az eszköz ujjlenyomatának telepítése).

Az Ön jóváhagyása (hozzájárulása) megszerzése esetén a fent említett szolgáltatás igénybevétele a Ptk. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG (német távközlési törvény) 25. §-a. Az ilyen hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben az Ön hozzájárulása nem történt meg, a szolgáltatás igénybevétele a Ptk. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói minták elemzéséhez, hogy optimalizálja a webes prezentációt és az üzemeltető hirdetési tevékenységét.

A Hotjar deaktiválása

Ha szeretné kikapcsolni az adatok Hotjar általi rögzítését, kattintson az alábbi linkre, és kövesse a link alatt található utasításokat: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Ne feledje, hogy a Hotjart minden böngészőben és eszközön külön kell deaktiválnia.

A Hotjarral és a rögzítendő adatokkal kapcsolatos részletesebb információkért tekintse meg a Hotjar Adatvédelmi Nyilatkozatát az alábbi linken: https://www.hotjar.com/privacy.

Látható

Ez a webhely a Matomo nyílt forráskódú webelemző szolgáltatást használja. A Matomo olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését több oldalon keresztül a felhasználói minták elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz ujjlenyomat). A Matomo által a weboldal használatával kapcsolatos információkat a szerverünkön tároljuk. Az archiválás előtt az IP-címet először anonimizáljuk.

A Matomo-n keresztül adatokat tudunk gyűjteni és elemezni weboldalunk látogatóinak használatával kapcsolatban. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megtudjuk például, hogy mikor történtek oldalmegtekintések, és melyik régióból származtak. Ezenkívül különféle naplófájlokat gyűjtünk (pl. IP-cím, hivatkozó, böngésző és használt operációs rendszer), és mérni tudjuk, hogy weboldalunk látogatói végrehajtanak-e bizonyos műveleteket (pl. kattintások, vásárlások stb.).

Ennek az elemző eszköznek a használata az 1. sz. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói minták elemzéséhez, az üzemeltető webes kínálatának és hirdetéseinek optimalizálása érdekében. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végeszközén lévő információkhoz való hozzáférést (például az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Tárhely

A Matomót kizárólag saját szervereinken tároljuk, így minden elemzési adat nálunk marad, és nem kerül továbbadásra.

Világosság

Ez a weboldal a Clarity-t használja. A szolgáltató a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 (USA), https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (a továbbiakban: „Egyértelműség”).

A Clarity egy eszköz a felhasználói minták elemzésére ezen a webhelyen. A Clarity különösen a kurzormozgásokat rögzíti, és grafikákat állít össze, amelyek megmutatják, hogy a webhely mely részein görgetnek nagy gyakorisággal a felhasználók (hőtérképek). A Clarity munkameneteket is rögzíthet, így videók formájában megtekinthetjük az oldal használatát. Ezen túlmenően információkat kapunk a weboldalunkon belüli általános felhasználói magatartásról.

A Clarity olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználók felismerését a felhasználói minták elemzése céljából (pl. cookie-k vagy az eszköz ujjlenyomatának használata). Személyes adatait a Microsoft egyesült államokbeli szerverein (Microsoft Azure Cloud Service) archiváljuk.

Az Ön jóváhagyása (hozzájárulása) megszerzése esetén a fent említett szolgáltatás igénybevétele a Ptk. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG (német távközlési törvény) 25. §-a. Az ilyen hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben az Ön hozzájárulása nem történt meg, a szolgáltatás igénybevétele a Ptk. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói szokások hatékony elemzéséhez.

A Clarity adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos további részletekért lásd: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Google Ads

A weboldal üzemeltetője a Google Ads szolgáltatást használja. A Google Ads a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország online promóciós programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőmotorjában vagy harmadik felek webhelyein, ha a felhasználó bizonyos keresési kifejezéseket ír be a Google-ba (kulcsszó szerinti célzás). Lehetőség van célzott hirdetések elhelyezésére a Google birtokában lévő felhasználói adatok (pl. helyadatok és érdeklődési körök; célcsoport szerinti célzás) alapján is. Weboldal üzemeltetőjeként ezeket az adatokat mennyiségileg is elemezhetjük, például annak elemzésével, hogy mely keresési kifejezések eredményezték hirdetéseink megjelenítését, és hány hirdetés vezetett a megfelelő kattintáshoz.

Ezen szolgáltatások igénybevétele az Ön hozzájárulása alapján történik. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://policies.google.com/privacy/frameworks és https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (nem személyre szabott)

Ez a webhely a Google AdSense szolgáltatást használja, amely a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország által nyújtott hirdetésbeágyazási szolgáltatása.

A Google AdSense szolgáltatást „nem személyre szabott” módban használjuk. A személyre szabott móddal ellentétben a hirdetések nem az Ön korábbi felhasználói mintái alapján jelennek meg, és a szolgáltatás nem generál Önnek felhasználói profilt. Ehelyett a szolgáltatás úgynevezett „kontextus-információkat” használ a megtekintés céljából közzétett hirdetések kiválasztásához. A kiválasztott hirdetések így például az Ön tartózkodási helyén, az éppen meglátogatott webhely tartalmán vagy az Ön által használt keresési kifejezéseken alapulnak. Ha többet szeretne megtudni a személyre szabott célzás és a Google AdSense által nem személyre szabott célzás közötti különbségekről, kattintson a következő linkre: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Kérjük, ne feledje, hogy ha a Google Adsense-t nem személyre szabott módban használja, lehetséges, hogy cookie-kat tárolnak, vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. az eszköz ujjlenyomatát) használnak.

Ezen szolgáltatások igénybevétele az Ön hozzájárulása alapján történik. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Lehetősége van önállóan módosítani a hirdetési beállításokat felhasználói fiókjában. Ehhez kattintson az alábbi linkre, és jelentkezzen be: https://adssettings.google.com/authenticated.

A Google hirdetési technológiáival kapcsolatos további információkért kattintson ide: https://policies.google.com/technologies/ads és https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Remarketing

Ez a weboldal a Google Analytics Remarketing funkcióit használja. E megoldások szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Remarketing elemzi az Ön felhasználói szokásait a webhelyünkön (pl. bizonyos termékekre leadott kattintások), hogy kijelöljön Önnek egy bizonyos hirdetési célcsoportot, és ezt követően megfelelő online ajánlatokat jelenítsen meg Önnek, amikor más online ajánlatokat látogat meg (remarketing vagy újracélzás).

Ezen kívül lehetőség van a Google Remarketinggel generált hirdetési célcsoportok összekapcsolására a Google készüléket átfogó funkcióival. Ez lehetővé teszi érdeklődésen alapuló, személyre szabott hirdetési üzenetek megjelenítését korábbi használatától és böngészési szokásaitól függően egy eszközön (pl. mobiltelefonon) az Önre szabott módon, valamint bármely eszközén (pl. táblagépen vagy PC-n) ).

Ha rendelkezik Google-fiókkal, a következő linken lehetősége van kifogásolni a személyre szabott hirdetéseket: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Ezen szolgáltatások igénybevétele az Ön hozzájárulása alapján történik. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

További információkért és a vonatkozó adatvédelmi előírásokért tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Célcsoportok kialakítása ügyfélegyeztetéssel

A célcsoportok kialakításához többek között a Google Remarketing ügyfélegyeztetés funkcióját használjuk. Ennek elérése érdekében ügyfeleink bizonyos adatait (pl. e-mail címeket) továbbítjuk a Google-nek az ügyféllistáinkról. Ha az érintett ügyfelek Google-felhasználók, és be vannak jelentkezve Google-fiókjukba, akkor a Google hálózaton belül (pl. YouTube, Gmail vagy egy keresőmotorban) megfelelő hirdetési üzenetek jelennek meg számukra, hogy megtekinthessék.

Google konverziókövetés

Ez a webhely a Google konverziókövetést használja. A szolgáltatás szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Konverziókövetés segítségével képesek vagyunk felismerni, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Például elemezhetjük, hogy milyen gyakran kattintottak a weboldalunkon található gombokra, és mely termékeket tekintik át vagy vásárolják meg bizonyos gyakorisággal. Ezen információk célja a konverziós statisztikák összeállítása. Megtudjuk, hány felhasználó kattintott a hirdetéseinkre, és milyen műveleteket hajtottak végre. Nem kapunk olyan információt, amely lehetővé tenné a felhasználók személyes azonosítását. A Google mint olyan cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat használ azonosítás céljából.

Ezen szolgáltatások igénybevétele az Ön hozzájárulása alapján történik. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A Google konverziókövetéssel kapcsolatos további információkért tekintse át a Google adatvédelmi irányelveit a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google DoubleClick

Ez a webhely a Google DoubleClick szolgáltatásait használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: „DoubleClick”).

A DoubleClick az érdeklődésen alapuló hirdetések megjelenítésére szolgál a Google Hálózaton. A hirdetések a DoubleClick segítségével a néző érdeklődésére szabhatók. Hirdetéseink például megjelenhetnek a Google keresési eredményei között vagy a DoubleClickhez kapcsolódó szalaghirdetésekben.

Ahhoz, hogy érdeklődést kielégítő promóciós tartalmat tudjon megjeleníteni a felhasználók számára, a DoubleClicknek fel kell ismernie az adott látogatót, hogy a meglátogatott webhelyeket, a kattintásokat és egyéb felhasználói mintázatokat hozzárendelhesse a felhasználóhoz. Ennek érdekében a DoubleClick cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat (például az eszköz ujjlenyomatát) telepít. A rögzített információkat egy álnevű felhasználói profilba tömörítjük, így az adott felhasználó érdeklődését megfelelő reklámozással lehet kimutatni.

Ezen szolgáltatások igénybevétele az Ön hozzájárulása alapján történik. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A Google által megjelenített hirdetések elleni tiltakozással kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi linkeket: https://policies.google.com/technologies/ads és https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

A konverziós arány mérésére ez a weboldal a Facebook látogatói aktivitási képpontját használja. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook közleménye szerint az összegyűjtött adatokat továbbítják az Egyesült Államokba és más harmadik országokba is.

Ez az eszköz lehetővé teszi az oldal látogatóinak nyomon követését, miután egy Facebook-hirdetésre kattintás után linkre kerültek a szolgáltató webhelyére. Ez lehetővé teszi a Facebook hirdetések hatékonyságának statisztikai és piackutatási célú elemzését és a jövőbeni reklámkampányok optimalizálását.

Számunkra, mint a weboldal üzemeltetőire az összegyűjtött adatok anonim jellegűek. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy következtetéseket vonjunk le a felhasználók személyazonosságát illetően. A Facebook azonban archiválja és feldolgozza az információkat annak érdekében, hogy az adott felhasználói profilhoz kapcsolódni lehessen, és a Facebook képes legyen az adatokat saját promóciós céljaira felhasználni a Facebook adathasználati szabályzat . Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Facebook oldalain, valamint a Facebookon kívüli helyeken. Mi, mint a weboldal üzemeltetője, nincs befolyásunk az ilyen adatok felhasználására.

Ezen szolgáltatások igénybevétele az Ön hozzájárulása alapján történik. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Amennyiben a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével személyes adatokat gyűjtünk és továbbítunk a Facebooknak, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen felelősek ezen adatkezelésért ( DSGVO 26. cikk). Az együttes felelősség kizárólag az adatok összegyűjtésére és a Facebook felé történő továbbítására korlátozódik. A Facebook általi feldolgozás, amely a továbbküldést követően történik, nem képezi a közös felelősség részét. A ránk háruló kötelezettségeket közös feldolgozási megállapodásban rögzítettük. A megállapodás szövege az alábbi címen található: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Jelen megállapodás értelmében felelősséggel tartozunk az adatvédelmi információk megadása a Facebook eszköz használata során, valamint az eszköz adatvédelmi szempontból biztonságos megvalósítása weboldalunkon. A Facebook felelős a Facebook-termékek adatbiztonságáért. A Facebook által kezelt adatokkal kapcsolatban az érintettek jogait (pl. tájékoztatáskérés) közvetlenül a Facebookkal érvényesítheti. Ha Ön az érintett jogait velünk érvényesíti, kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

A Facebook adatvédelmi szabályzatában további információkat találhat személyes adatainak védelméről: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Lehetősége van deaktiválni az „Egyéni közönségek” remarketing funkciót is a hirdetésbeállítások részben. https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ehhez először be kell jelentkeznie a Facebookra.

Ha nem rendelkezik Facebook-fiókkal, akkor a European Interactive Digital Advertising Alliance weboldalán letilthatja a Facebook felhasználói alapú hirdetéseit: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook egyéni közönségek

Facebook egyéni közönségeket használunk. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország.

Amikor meglátogatja vagy használja weboldalunkat és alkalmazásainkat, használja portfóliónkat (pl. nyereményjátékban való részvétel), adatokat továbbít számunkra, vagy kapcsolatba lép cégünk Facebook-tartalmával, a kapcsolódó személyes adatokat rögzítjük. Abban az esetben, ha hozzájárulását adta a Facebook egyéni közönségeinek használatához, megosztjuk ezeket az adatokat a Facebookkal, hogy a Facebook kompatibilis hirdetéseket küldhessen Önnek. Ezek az adatok meghatározott célközönségekhez is felhasználhatók (hasonló közönségek).

A Facebook szerződéses adatfeldolgozóként dolgozza fel ezeket az adatokat. A részletekért olvassa el a Facebook felhasználói szerződését: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Ezen szolgáltatások igénybevétele az Ön hozzájárulása alapján történik. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A dátum áthelyezése az USA-ba az EU Bizottság szabványos szerződési feltételein alapul. A részletekért lásd: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience és https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

LinkedIn Insight címke

Ez a webhely a LinkedIn Insight címkéjét használja. Ezt a szolgáltatást a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország nyújtja.

Adatfeldolgozás LinkedIn Insight címkével

A LinkedIn Insight címkét használjuk, hogy információkat szerezzünk webhelyünk látogatóiról. Miután egy weboldal látogatója regisztrált a LinkedIn-en, elemezhetjük weboldalunk látogatóinak legfontosabb foglalkozási adatait (pl. karrierszint, cégméret, ország, hely, iparág, munkakör), hogy jobban megcélozhassuk oldalunkat az érintett közönséghez. A LinkedIn Insight címkék segítségével mérhetjük azt is, hogy a webhelyeink látogatói vásárolnak-e, vagy végeznek-e egyéb műveleteket (konverziómérés). A konverziómérés eszközök között is elvégezhető (például számítógépről táblagépre). A LinkedIn Insight Tag tartalmaz egy újracélzási funkciót is, amely lehetővé teszi, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg a webhelyünk látogatói számára a webhelyen kívül. A LinkedIn szerint nem történik meg a hirdetés címzettjének azonosítása.

Maga a LinkedIn naplófájlokat is gyűjt (URL, hivatkozó URL, IP-cím, eszköz és böngésző jellemzői, valamint a hozzáférés ideje). Az IP-címek lerövidülnek, vagy (ha a LinkedIn-tagok különböző eszközökön keresztüli elérésére használják őket) kivonatosan (álnéven). A LinkedIn tagok közvetlen azonosítóit hét nap elteltével törli a LinkedIn. A fennmaradó álnevesített adatokat 180 napon belül töröljük.

A LinkedIn által gyűjtött adatokat mi, mint weboldal üzemeltetője nem rendelhetjük hozzá meghatározott személyekhez. A LinkedIn a weboldal látogatóitól gyűjtött személyes adatokat az USA-ban lévő szerverein tárolja, és saját promóciós tevékenységeihez használja fel. A részletekért tekintse meg a LinkedIn adatvédelmi szabályzatát a címen https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Jogi alap

Az Ön jóváhagyása (beleegyezése) megszerzése esetén a fent említett szolgáltatás igénybevétele a Ptk. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG (német távközlési törvény) 25. §-a. Az ilyen hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben az Ön hozzájárulása nem történt meg, a szolgáltatás igénybevétele a Ptk. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi média felhasználását is magában foglaló hatékony reklámpromóciókhoz.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa és https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Kifogás a LinkedIn Insight Tag használatával szemben

Az alábbi linken kifogásolhatja a LinkedIn felhasználói viselkedésre vonatkozó elemzését és a célzott hirdetéseket: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ezenkívül a LinkedIn-tagok a fiókbeállításokban szabályozhatják személyes adataik promóciós célú felhasználását. Annak megakadályozása érdekében, hogy a LinkedIn összekapcsolja a webhelyünkön gyűjtött információkat az Ön LinkedIn-fiókjával, ki kell jelentkeznie LinkedIn-fiókjából, mielőtt felkeresné oldalunkat.

6. Hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretne feliratkozni az ezen a weboldalon kínált hírlevélre, szükségünk lesz egy e-mail címre, valamint olyan információkra, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy igazoljuk, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hozzájárul az átvételhez. a hírlevélről. További adatok nem gyűjthetők, vagy csak önkéntes alapon gyűjthetők. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, harmadik féllel nem osztjuk meg.

A hírlevél feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történhet (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatok archiválásához, az e-mail címhez, valamint ezen információknak a hírlevél küldéséhez való felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva. Ez nem érinti az eddig lezajlott adatkezelési tranzakciók jogszerűségét.

A hírlevélre való feliratkozás céljából nálunk elhelyezett adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön a hírlevélről vagy a hírlevél szolgáltatótól le nem iratkozik, és a hírlevélről való leiratkozást követően, vagy a cél megszűnését követően törlődik a hírlevél terjesztési listáról. . Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint töröljük vagy blokkoljuk az e-mail címeket hírlevél terjesztési listánkról, jogos érdekünk körében a Ptk. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja.

Az egyéb célokra nálunk tárolt adatok változatlanok maradnak.

A hírlevél terjesztési listáról való leiratkozást követően az Ön e-mail címét mi vagy a hírlevél szolgáltató egy tiltólistán tárolhatja, ha ez a későbbi levelek megelőzése érdekében szükséges. A feketelistán szereplő adatokat kizárólag erre a célra használjuk fel, más adatokkal nem egyesítjük. Ez mind az Ön érdekét, mind a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor betartsuk a törvényi előírásokat (jogos érdek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A tiltólistán szereplő tárolás határozatlan időre szól. A tárolás ellen tiltakozhat, ha az Ön érdeke meghaladja jogos érdekeinket.

7. Beépülő modulok és eszközök

Youtube

Ez a webhely a YouTube webhely videóit ágyazza be. A webhely üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Ha meglátogat egy olyan oldalt ezen a webhelyen, amelybe beágyazták a YouTube-ot, a kapcsolat létrejön a YouTube szervereivel. Ennek eredményeként a YouTube szerver értesítést kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg.

Ezenkívül a YouTube különféle cookie-kat vagy hasonló technológiákat helyezhet el az Ön eszközén a felismerés érdekében (pl. az eszköz ujjlenyomata). Ily módon a YouTube információkat szerezhet a webhely látogatóiról. Többek között ezeket az információkat videóstatisztikák készítésére használjuk fel azzal a céllal, hogy javítsuk az oldal felhasználóbarát jellegét és megakadályozzuk a csalási kísérleteket.

Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, miközben felkeresi webhelyünket, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészési mintáit közvetlenül hozzárendelje személyes profiljához. Lehetőséged van ennek megakadályozására, ha kijelentkezel YouTube-fiókodból.

A YouTube használata azon az érdeklődésünkön alapul, hogy online tartalmainkat vonzó módon mutassuk be. Az Art. 6. (1) bekezdés f) pontja alapján ez jogos érdek. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végkészülékén lévő információkhoz való hozzáférést (pl. az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a YouTube hogyan kezeli a felhasználói adatokat, kérjük, tekintse meg a YouTube adatvédelmi irányelveit a következő helyen: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Ez a webhely a Vimeo videóportál beépülő moduljait használja. A szolgáltató a Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ha meglátogatja weboldalunk egyik oldalát, amelybe Vimeo videót integráltak, a kapcsolat létrejön a Vimeo szervereivel. Ennek következtében a Vimeo szerver tájékoztatást kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Ezenkívül a Vimeo megkapja az Ön IP-címét. Ez akkor is megtörténik, ha nincs bejelentkezve a Vimeo-ba, vagy nincs Vimeo-fiókja. A Vimeo által rögzített információkat a Vimeo egyesült államokbeli szerverére továbbítják.

Ha be van jelentkezve Vimeo-fiókjába, engedélyezi a Vimeo számára, hogy böngészési mintáit közvetlenül hozzárendelje személyes profiljához. Ezt megelőzheti, ha kijelentkezik Vimeo-fiókjából.

A Vimeo cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat (például az eszköz ujjlenyomatát) használ a webhely látogatóinak felismerésére.

A Vimeo használata azon az érdeklődésünkön alapul, hogy online tartalmainkat vonzó módon mutassuk be. Az Art. 6. (1) bekezdés f) pontja alapján ez jogos érdek. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végeszközén lévő információkhoz való hozzáférést (például az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) és a Vimeo szerint „jogos üzleti érdekeken” alapul. Részletek itt találhatók: https://vimeo.com/privacy.

A Vimeo felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Vimeo adatvédelmi szabályzatát az alábbi címen: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts (helyi beágyazás)

Ez a weboldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja, hogy biztosítsa a betűtípusok egységes használatát ezen az oldalon. Ezek a Google betűtípusok helyileg vannak telepítve, így ezzel az alkalmazással nem jön létre kapcsolat a Google szervereivel.

További információért a Google Web Fontsról, kérjük, kövesse ezt a linket: https://developers.google.com/fonts/faq és olvassa el a Google adatvédelmi nyilatkozatát a következő helyen: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe Fonts

Bizonyos betűtípusok egységes ábrázolásának biztosítása érdekében ez a webhely az Adobe Fonts nevű betűtípusokat használja, amelyeket az Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe) biztosít.

Amikor belép ennek a webhelynek az oldalaira, a böngészője automatikusan betölti a szükséges betűtípusokat közvetlenül az Adobe webhelyéről, hogy megfelelően tudja megjeleníteni azokat az Ön készülékén. Ennek eredményeként a böngészője kapcsolatot létesít az Adobe egyesült államokbeli szervereivel. Ezért az Adobe tudomást szerzett arról, hogy az Ön IP-címét használták a webhely eléréséhez. Az Adobe tájékoztatása szerint a betűtípusok biztosításával összefüggésben nem kerül tárolásra cookie-k.

Az adatok tárolása és elemzése a Ptk. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a betűtípus egységes megjelenítéséhez az üzemeltető honlapján. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végeszközén lévő információkhoz való hozzáférést (például az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Az Adobe Fonts szolgáltatással kapcsolatos további információkért olvassa el az alábbi irányelveket: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Az Adobe Adatvédelmi Nyilatkozata a következő helyen tekinthető meg: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google térkép

Ez a weboldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Térkép funkcióinak használatához el kell menteni az IP-címét. Ezeket az információkat rendszerint a Google egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítják, ahol archiválják. A weboldal üzemeltetője nem rendelkezik befolyással az adattovábbításra. Abban az esetben, ha a Google Térkép aktiválva van, a Google-nak lehetősége van a Google webes betűtípusait használni a betűtípusok egységes ábrázolása céljából. Amikor megnyitja a Google Térképet, böngészője betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy helyesen jelenítse meg a szöveget és a betűtípusokat.

A Google Térképet arra használjuk, hogy online tartalmainkat tetszetős módon mutassuk be, és hogy a weboldalunkon közzétett helyeket könnyen megtaláljuk. pontjában meghatározott jogos érdeknek minősül. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végkészülékén lévő információkhoz való hozzáférést (pl. az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse át a Google Adatvédelmi Nyilatkozatát az alábbiakban: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a „Google reCAPTCHA”-t (a továbbiakban: „reCAPTCHA”) használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak meghatározása, hogy az ezen a weboldalon megadott adatokat (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információkat) emberi felhasználó vagy automatizált program szolgáltatja-e. Ennek megállapítására a reCAPTCHA különféle paraméterek alapján elemzi a webhely látogatóinak viselkedését. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a webhely látogatója belép az oldalra. Ehhez az elemzéshez a reCAPTCHA számos adatot (például IP-címet, a webhely látogatója által a webhelyen eltöltött időt vagy a felhasználó által kezdeményezett kurzormozgásokat) értékel ki. Az ilyen elemzések során nyomon követett adatokat a Google továbbítja.

A reCAPTCHA elemzések teljes mértékben a háttérben futnak. A webhely látogatói nem kapnak figyelmeztetést, hogy elemzés folyik.

Az adatok tárolása és elemzése a Ptk. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik az üzemeltető weboldalainak védelméhez a visszaélésszerű automatizált kémkedéssel és a SPAM-mel szemben. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végeszközén lévő információkhoz való hozzáférést (például az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google Adatvédelmi Nyilatkozatát és a Felhasználási feltételeket az alábbi linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=en és https://policies.google.com/terms?hl=en.

Felhasználóbarát kiterjesztett adatvédelmi móddal

A Userlike-ot (a továbbiakban: „Userlike”) használjuk a felhasználói megkeresések feldolgozására támogatási csatornáinkon vagy élő chat-rendszereinken keresztül. A szolgáltató a Userlike UG (korlátolt felelősségű társaság), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Köln, Németország.

Az Ön által nekünk küldött üzenetek a Userlike jegyrendszerben tárolódnak, vagy munkatársaink élő chaten válaszolhatnak rájuk. Amikor a Userlike-on keresztül kommunikál velünk, mi és a Userlike tároljuk többek között az Ön nevét és e-mail címét, ha megadta, valamint chatelőzményeit. Ezek az adatok egy profilban vannak összefoglalva.

A nekünk címzett üzenetek mindaddig a birtokunkban maradnak, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy az adattárolás oka megszűnik (pl. megkeresése feldolgozása után). Ez nem érinti a törvényi rendelkezéseket – különösen a törvényi kötelező megőrzési kötelezettségeket.

A Userlike az Art. alapján kerül telepítésre. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a lehető leghatékonyabb marketingtevékenységhez. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végeszközén lévő információkhoz való hozzáférést (például az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információért kérjük, olvassa el a Userlike adatvédelmi nyilatkozatot: https://www.userlike.com/de/data-privacy és https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Zapier

A Zapiert integráltuk erre a weboldalra. A szolgáltató a Zapier Inc, Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, USA (a továbbiakban: Zapier).

A Zapier lehetővé teszi, hogy különféle funkciókat, adatbázisokat és eszközöket összekapcsoljunk és szinkronizáljunk webhelyünkkel. Így lehetőség nyílik például a weboldalunkon közzétett tartalom automatikus lejátszására közösségi média csatornáinkon, vagy tartalom exportálása marketing és elemző eszközökből. A funkcionalitástól függően a Zapier különféle személyes adatokat is gyűjthet a folyamat során.

A Zapier használata az Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a használt eszközök minél hatékonyabb integrációjához. Megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végeszközén lévő információkhoz való hozzáférést (például az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részleteket itt találsz: https://zapier.com/tos.

8. e-kereskedelmi és fizetési szolgáltatók

Ügyfél- és szerződésadatok feldolgozása

Személyes ügyfél- és szerződésadatokat gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk szerződéses kapcsolataink kialakításához, tartalmi rendezéséhez és módosításához. A weboldal használatára vonatkozó személyes hivatkozásokat tartalmazó adatokat (használati adatok) csak akkor gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, ha ez szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges, vagy számlázási célból szükséges. Ezen folyamatok jogalapja az Art. GDPR 6. (1) bekezdés b) pontja.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítésével vagy az üzleti kapcsolat megszűnésével, valamint a jogszabályban előírt archiválási határidők lejártakor töröljük. Ez nem érinti a törvényes archiválási időszakokat.

Adattovábbítás webáruházak, kiskereskedők szerződéseinek lezárásakor és áruszállításkor

Amikor árut rendel tőlünk, személyes adatait megosztjuk a szállítással megbízott szállítmányozó céggel, valamint a fizetési tranzakciók lebonyolításával megbízott fizetési szolgáltatóval. Csak azokat az adatokat osztjuk meg, amelyekre ezeknek a szolgáltatóknak szüksége van kötelezettségeik teljesítéséhez. E megosztás jogalapja az Art. 6. (1) bekezdés b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítése érdekében. Ha Ön ehhez hozzájárulását adja az Art. A GDPR 6 (1)(a) pontja értelmében megosztjuk az Ön e-mail címét a szállítással megbízott szállítmányozó céggel, hogy ez a cég e-mailben értesítse Önt a megrendelés szállítási állapotáról. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Hitelellenőrzés

Hitelvizsgálatot végezhetünk abban az esetben, ha a vásárlások számláról vagy más fizetési feltételek alapján történtek, amelyek megkövetelik tőlünk a hitel meghosszabbítását (pontozás). Ebből a célból az Ön által megadott adatokat (pl. név, cím, életkor vagy banki adatok) továbbítjuk egy hitelinformációs ügynökségnek. Ezen adatok alapján kerül meghatározásra a nemfizetés valószínűsége. Ha a nemfizetés valószínűsége túlzott, elutasíthatjuk a vonatkozó fizetési határidőt.

A hitelellenőrzés a szerződés teljesítése alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) és a nemfizetés elkerülése érdekében (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján indokolt kamat). A hozzájárulás megszerzése esetén a hitelképesség-ellenőrzést e hozzájárulás alapján kell elvégezni (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Fizetési szolgáltatások

Weboldalunkon harmadik felek fizetési szolgáltatásait integráljuk. Amikor nálunk vásárol, fizetési adatait (pl. név, fizetési összeg, bankszámla adatok, hitelkártyaszám) a fizetési szolgáltató kezeli a fizetés feldolgozása céljából. Ezekre a tranzakciókra az adott szolgáltató szerződéses és adatvédelmi rendelkezései érvényesek. A pénzforgalmi szolgáltatók igénybevétele a Ptk. A GDPR 6. (1) bekezdésének b) pontja (szerződésfeldolgozás), valamint a zökkenőmentes, kényelmes és biztonságos fizetési művelet érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Amennyiben bizonyos cselekményekhez az Ön hozzájárulását kérik, az Art. 6. (1) bekezdés a) pontja a GDPR az adatkezelés jogalapja; hozzájárulása a jövőre nézve bármikor visszavonható.

Az alábbi fizetési szolgáltatásokat/pénzforgalmi szolgáltatókat használjuk a weboldal keretein belül:

PayPal

Ennek a fizetési szolgáltatásnak a szolgáltatója a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban „PayPal”).

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

A részletek a PayPal adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

A fizetési szolgáltató az Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Az Apple adatvédelmi szabályzata itt található: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A Google adatvédelmi szabályzatát itt találja: https://policies.google.com/privacy.

Csík

Az EU-n belüli ügyfelek számára a szolgáltató a Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban: Stripe).

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://stripe.com/de/privacy és https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

A részletek a Stripe adatvédelmi szabályzatában találhatók az alábbi linken: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

A szállító a Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország (a továbbiakban „Klarna“). A Klarna különféle fizetési lehetőségeket kínál (pl. részletfizetés). Ha úgy dönt, hogy a Klarnával (Klarna fizetési megoldás) fizet, a Klarna különféle személyes adatokat gyűjt Öntől. A Klarna cookie-kat használ a Klarna fizetési megoldás használatának optimalizálása érdekében. A Klarna cookie-k használatának részleteit az alábbi linken találja: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

A részletek a Klarna adatvédelmi szabályzatában találhatók az alábbi linken: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Németország (a továbbiakban: „Paydirekt”). Ha Paydirekten keresztül fizet, a Paydirekt összegyűjti a különböző tranzakciós adatokat, és továbbítja azokat annak a banknak, amelynél Ön a Paydirekten regisztrált. A fizetéshez szükséges adatokon kívül a Paydirekt további adatokat is gyűjthet, például a szállítási címet vagy a bevásárlókosárban lévő egyes tételeket a tranzakció feldolgozása során. A Paydirekt ezután hitelesíti a tranzakciót a banknál tárolt hitelesítési eljárással. A befizetés összege ezután átutalásra kerül az Ön számlájáról a mi számlánkra. Sem mi, sem harmadik felek nem férnek hozzá az Ön fiókadataihoz. A Paydirekt fizetéssel kapcsolatos részletekért tekintse meg az Általános Szerződési Feltételeket és a Paydirekt adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

azonnali átvitel Azonnal

Ennek a fizetési szolgáltatásnak a szolgáltatója a Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Németország (a továbbiakban „Sofort GmbH”). A „Sofortüberweisung” eljárás segítségével valós időben kapunk fizetési visszaigazolást a Sofort GmbH-tól, és azonnal megkezdhetjük kötelezettségeink teljesítését. Ha a „Sofortüberweisung” fizetési módot választotta, kérjük, küldje el a PIN-kódot és az érvényes TAN-t a Sofort GmbH-nak, amellyel bejelentkezhet online bankszámlájára. A Sofort GmbH bejelentkezés után automatikusan ellenőrzi számlaegyenlegét, és az Ön által továbbított TAN segítségével végrehajtja részünkre az utalást. Ezt követően azonnal küldi nekünk a tranzakció visszaigazolását. A bejelentkezést követően automatikusan ellenőrzik a forgalmát, a folyószámlahitel hitelkeretét, valamint a további számlák meglétét és azok egyenlegét is. A PIN-kódon és a TAN-on kívül az Ön által megadott fizetési adatok, valamint személyes adatok is továbbításra kerülnek a Sofort GmbH-hoz. Az Ön személyére vonatkozó adatok a vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám(ok), e-mail cím, IP cím és esetlegesen a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adatok. Ezen adatok továbbítása az Ön személyazonosságának minden kétséget kizáróan megállapításához és a csalási kísérletek megakadályozásához szükséges. Az azonnali banki átutalással történő fizetés részleteiről az alábbi linkeken tájékozódhat: https://www.sofort.de/datenschutz.html és https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója az Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Az adatok felhasználásával kapcsolatos részletek az Amazon Pay adatvédelmi szabályzatában találhatók az alábbi linken: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

giropay

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (a továbbiakban: „giropay”).

A részletekért tekintse meg a giropay adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Shopify fizetés

Ennek a fizetési szolgáltatásnak az EU-ban a szolgáltatója a Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írország (a továbbiakban „Shopify fizetés”).

További információért lásd a Shopify Payment adatvédelmi szabályzatát: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

American Express

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója az American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Németország (a továbbiakban: American Express).

Az American Express adatokat továbbíthat egyesült államokbeli anyavállalatának. Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás a Kötelező Vállalati Szabályokon alapul. A részleteket itt találjátok: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

További információkért tekintse meg az American Express adatvédelmi szabályzatát: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

MasterCard

Ennek a fizetési szolgáltatásnak a szolgáltatója a Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium (a továbbiakban „Mastercard”).

A Mastercard adatokat továbbíthat egyesült államokbeli anyavállalatának. Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás a Mastercard kötelező érvényű vállalati szabályzatán alapul. A részleteket itt találjátok: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html és https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VÍZUM

Ennek a fizetési szolgáltatásnak a szolgáltatója a Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Egyesült Királyság (a továbbiakban: VISA).

Nagy-Britannia biztonságos, EU-n kívüli országnak számít, ami az adatvédelmi jogszabályokat illeti. Ez azt jelenti, hogy Nagy-Britanniában az adatvédelmi szint megegyezik az Európai Unió adatvédelmi szintjével.

A VISA adatokat továbbíthat egyesült államokbeli anyavállalatának. Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. A részleteket itt találjátok: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

További információkért tekintse meg a VISA adatvédelmi szabályzatát: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

9. Online alapú audio- és videokonferenciák (konferenciaeszközök)

Adatfeldolgozás

Az ügyfelekkel való kommunikációhoz többek között online konferenciaeszközöket használunk. Az általunk használt eszközöket az alábbiakban részletesen felsoroljuk. Ha az interneten keresztül video- vagy audiokonferencia útján kommunikál velünk, személyes adatait az adott konferenciaeszköz szolgáltatója és mi is gyűjtjük és feldolgozzuk. A konferenciaeszközök összegyűjtik az összes olyan információt, amelyet Ön az eszközök használatához megad/hozzáfér (e-mail cím és/vagy telefonszám). Továbbá a konferencia eszközök feldolgozzák a konferencia időtartamát, a konferencián való részvétel kezdetét és befejezését (időpontját), a résztvevők számát és a kommunikációs folyamathoz kapcsolódó egyéb „kontextus információkat” (metaadatokat).

Továbbá az eszköz szolgáltatója az online kommunikáció feldolgozásához szükséges összes technikai adatot feldolgozza. Ide tartoznak különösen az IP-címek, MAC-címek, eszközazonosítók, eszköztípus, operációs rendszer típusa és verziója, kliensverzió, kameratípus, mikrofon vagy hangszóró, valamint a kapcsolat típusa.

Ha tartalmat cserélnek, töltenek fel vagy más módon elérhetővé tesznek az eszközön belül, az az eszközszolgáltató szerverein is tárolódik. Ilyen tartalmak közé tartoznak többek között a felhőfelvételek, a csevegés/azonnali üzenetek, a hangpostára feltöltött fényképek és videók, a fájlok, a táblák és a szolgáltatás használata során megosztott egyéb információk.

Felhívjuk figyelmét, hogy nincs teljes befolyásunk a használt eszközök adatkezelési eljárásaira. Lehetőségeinket nagyban meghatározza az adott szolgáltató vállalati politikája. A konferencia eszközökkel történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk a használt eszközök adatvédelmi nyilatkozataiban találhatók, amelyeket jelen szöveg alatt felsorolunk.

Cél és jogalap

A konferencia eszközöket arra használjuk, hogy leendő vagy meglévő szerződéses partnerekkel kommunikáljanak, vagy bizonyos szolgáltatásokat kínáljanak ügyfeleinknek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Továbbá az eszközök használata a velünk vagy cégünkkel való kommunikáció általános egyszerűsítését és felgyorsítását szolgálja (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében). Amennyiben a hozzájárulást kérték, a szóban forgó eszközöket e hozzájárulás alapján kell használni; a hozzájárulás attól az időponttól kezdődő hatállyal bármikor visszavonható.

A tárolás időtartama

A közvetlenül általunk a video- és konferenciaeszközökön keresztül gyűjtött adatokat azonnal töröljük rendszereinkből, miután Ön kéri tőlünk a törlést, visszavonja a tárolási hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának oka megszűnt. A tárolt cookie-k mindaddig a végeszközön maradnak, amíg Ön nem törli őket. A kötelező törvényes megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

A konferenciaeszközök üzemeltetői által saját céljaira tárolt adatainak tárolási idejére nincs befolyásunk. A részletekért forduljon közvetlenül a konferenciaeszközök üzemeltetőihez.

Konferencia használt eszközök

Az alábbi konferenciaeszközöket alkalmazzuk:

Zoomolás

Zoomot használunk. A szolgáltatás szolgáltatója a Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletekért tekintse meg a Zoom adatvédelmi szabályzatát: https://zoom.us/en-us/privacy.html.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Microsoft Teams

Microsoft Teams-t használunk. A szolgáltató a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletekért tekintse meg a Microsoft Teams adatvédelmi szabályzatát: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

10. Egyedi szolgáltatások

A jelentkezők adatainak kezelése

Lehetőséget biztosítunk a honlap látogatóinak, hogy álláspályázatot nyújtsanak be hozzánk (például e-mailben, postai úton az online állásjelentkezési űrlap kitöltésével). Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a jelentkezési folyamat során Öntől gyűjtött személyes adatok köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása a vonatkozó adatvédelmi jogoknak és minden egyéb jogszabályi előírásnak megfelelően történik, és hogy adatait mindig szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés köre és célja

Ha álláspályázatot nyújt be hozzánk, minden kapcsolódó személyes adatot (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, pályázati dokumentumok, állásinterjún készült feljegyzések stb.) kezelünk, ha az az alapítással vagy az alapítással kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges. munkaviszony. A fent említettek jogalapja a GDPR 26. §-a a német törvény szerint (Munkaügyi kapcsolat tárgyalása), Art. 6. (1) bekezdés b) pontja GDPR (General Contract Negotiations), valamint – feltéve, hogy ehhez hozzájárult – az Art. GDPR 6. (1) bekezdés a) pontja. Bármilyen hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Cégünkön belül az Ön személyes adatait csak olyan személyekkel osztjuk meg, akik részt vesznek az Ön álláspályázatának feldolgozásában.

Ha az álláspályázat eredményeként felvételt nyer, az Ön által benyújtott adatokat a GDPR 26. §-a és az Art. alapján archiváljuk. 6. (1) bekezdés b) pontja szerinti munkaviszony adatkezelési rendszerünkben történő megvalósítása céljából.

Adatarchiválási időszak

Ha nem tudunk állásajánlatot tenni, vagy Ön elutasítja az állásajánlatot, vagy visszavonja jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján megőrizzük az Ön által megadott adatait (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) ) a pályázati eljárás befejezésétől (a kérelem elutasításától vagy visszavonásától) számított legfeljebb 6 hónapig. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek, a fizikai jelentkezési dokumentumok megsemmisülnek. A tárolás különösen bizonyítékként szolgál jogi vita esetén. Ha nyilvánvaló, hogy a 6 hónapos időszak lejártát követően az adatokra szükség lesz (pl. egy közelgő vagy függőben lévő jogi vita miatt), akkor a törlésre csak akkor kerül sor, ha a további tárolás célja már nem áll fenn.

Hosszabb tárolásra is sor kerülhet, ha Ön beleegyezett (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy ha a törvényes adatmegőrzési követelmények kizárják a törlést.

Egy meghajtó

A OneDrive-ot integráltuk erre a webhelyre. A szolgáltató a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (a továbbiakban: OneDrive).

A OneDrive lehetővé teszi, hogy webhelyünkön feltöltési területet helyezzünk el, ahová tartalmat tölthet fel. A tartalom feltöltésekor a rendszer a OneDrive-kiszolgálókon tárolja. Amikor belép weboldalunkra, a OneDrive-hoz is létrejön a kapcsolat, így a OneDrive megállapíthatja, hogy Ön felkereste webhelyünket.

A OneDrive használata az Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy weboldalán megbízható feltöltési terület legyen. Amennyiben az erre vonatkozó hozzájárulást kérték, az adatkezelés kizárólag a Ptk. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; hozzájárulása bármikor visszavonható.

Google Drive

Ezen a webhelyen integráltuk a Google Drive-ot. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Drive lehetővé teszi, hogy webhelyünkön feltöltési területet helyezzünk el, ahová tartalmat tölthet fel. Amikor tartalmat tölt fel, az a Google Drive szerverein tárolódik. Amikor meglátogatja weboldalunkat, a Google Drive-val is kapcsolat jön létre, hogy a Google Drive megállapíthassa, hogy Ön felkereste webhelyünket.

A Google Drive használata az Art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy weboldalán megbízható feltöltési terület legyen. A megfelelő hozzájárulás megszerzése esetén az adatkezelés kizárólag a Ptk. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; a hozzájárulás bármikor visszavonható.