Preskoči na sadržaj

Politika privatnosti

Politika privatnosti

1. Pregled zaštite podataka

Opće informacije

Sljedeće informacije pružit će vam jednostavan pregled onoga što će se dogoditi s vašim osobnim podacima kada posjetite ovo web mjesto. Pojam “osobni podaci” obuhvaća sve podatke koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Za detaljne informacije o predmetu zaštite podataka, pogledajte našu Izjavu o zaštiti podataka, koju smo uključili ispod ove kopije.

Snimanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovorna strana za bilježenje podataka na ovoj web stranici (tj. "kontrolor")?

Podatke na ovom web-mjestu obrađuje operater web-mjesta, čiji su podaci za kontakt dostupni u odjeljku „Podaci o odgovornoj strani (u GDPR-u „kontrolor”)” u ovoj Politici privatnosti.

Kako bilježimo vaše podatke?

Vaše podatke prikupljamo kao rezultat vašeg dijeljenja podataka s nama. To mogu, na primjer, biti informacije koje unesete u naš obrazac za kontakt.

Ostale podatke naši informatički sustavi bilježe automatski ili nakon što pristanete na njihovo snimanje tijekom posjeta web stranici. Ovi podaci sadržavaju prvenstveno tehničke informacije (npr. web preglednik, operativni sustav ili vrijeme pristupa stranici). Ovi se podaci automatski bilježe kada pristupite ovoj web stranici.

U koje svrhe koristimo vaše podatke?

Dio informacija generira se kako bi se zajamčilo pružanje web stranice bez pogrešaka. Drugi podaci mogu se koristiti za analizu vaših korisničkih obrazaca.

Koja prava imate što se tiče vaših podataka?

Imate pravo primiti informacije o izvoru, primateljima i namjeni svojih arhiviranih osobnih podataka u bilo kojem trenutku bez plaćanja naknade za takva otkrivanja. Također imate pravo zahtijevati da se vaši podaci isprave ili izbrišu. Ako ste dali privolu za obradu podataka, u svakom trenutku imate mogućnost povući tu privolu, što će utjecati na sve buduće obrade podataka. Štoviše, imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših podataka ograniči pod određenim okolnostima. Nadalje, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

Nemojte se ustručavati kontaktirati nas u bilo kojem trenutku ako imate pitanja o ovom ili bilo kojem drugom problemu vezanom uz zaštitu podataka.

Alati za analizu i alati koje pružaju treće strane

Postoji mogućnost da će vaši obrasci pregledavanja biti statistički analizirani kada posjetite ovo web mjesto. Takve se analize provode prvenstveno s onim što nazivamo programima za analizu.

Za detaljne informacije o ovim programima analize pogledajte našu Izjavu o zaštiti podataka u nastavku.

2. Hosting

Shopify

Našu web stranicu hostiramo kod Shopify International Limited, Victoria Building, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irska (u daljnjem tekstu: “Shopify”).

Shopify je alat za izradu i hosting web stranica. Kada posjetite našu web stranicu, Shopify prikuplja vašu IP adresu i podatke o uređaju i pregledniku koji koristite. Shopify također analizira broj posjetitelja, izvore posjetitelja i ponašanje kupaca te sastavlja korisničku statistiku. Kada obavite kupnju na našoj stranici, Shopify također prikuplja vaše ime, adresu e-pošte, adresu za dostavu i naplatu, podatke o plaćanju i druge informacije povezane s kupnjom (npr. broj telefona, broj obavljenih prodaja itd.). Shopify pohranjuje kolačiće u vaš preglednik u svrhu analize.

Pojedinosti potražite u pravilima o privatnosti Shopifyja: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Korištenje Shopifyja temelji se na čl. 6(1)(f) GDPR. Imamo legitiman interes za najpouzdaniju prezentaciju naše web stranice. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

3. Opći podaci i obvezni podaci

Zaštita podataka

Operateri ove web stranice i njezinih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu Vaših osobnih podataka. Stoga s vašim osobnim podacima postupamo kao s povjerljivim podacima iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Kad god koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci. Osobni podaci obuhvaćaju podatke koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Ova Izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo kao i svrhe za koje te podatke koristimo. Također objašnjava kako iu koju svrhu se podaci prikupljaju.

Ovime vas obavještavamo da prijenos podataka putem interneta (tj. putem komunikacije e-poštom) može biti podložan sigurnosnim propustima. Nije moguće potpuno zaštititi podatke od pristupa trećih strana.

Podaci o odgovornoj strani (naziva se "kontrolor" u GDPR-u)

Voditelj obrade podataka na ovoj web stranici je:

Aerofoils GmbH
Brauneckweg 14
85748 Garching

Telefon: +49 9251 438890-0
E-pošta: info@aerofoils.de

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima donosi odluke o namjeni i sredstvima za obradu osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese, itd.).

Trajanje skladištenja

Osim ako u ovim pravilima o privatnosti nije navedeno određenije razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas sve dok svrha za koju su prikupljeni više ne bude primjenjiva. Ako podnesete opravdani zahtjev za brisanje ili opozovete privolu za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani, osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranu vaših osobnih podataka (npr. razdoblja čuvanja poreznih ili trgovačkih prava); u potonjem slučaju, brisanje će se dogoditi nakon što ovi razlozi prestanu važiti.

Opće informacije o pravnoj osnovi za obradu podataka na ovoj web stranici

Ako ste dali privolu za obradu podataka, Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR ili čl. 9 (2) (a) GDPR, ako se posebne kategorije podataka obrađuju prema čl. 9 (1) DSGVO. U slučaju izričitog pristanka na prijenos osobnih podataka u treće zemlje, obrada podataka također se temelji na čl. 49 (1) (a) GDPR. Ako ste pristali na pohranjivanje kolačića ili na pristup informacijama na vašem krajnjem uređaju (npr. putem otiska prsta uređaja), obrada podataka dodatno se temelji na § 25 (1) TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku. Ukoliko su Vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili za provedbu predugovornih mjera, Vaše podatke obrađujemo na temelju čl. 6(1)(b) GDPR. Nadalje, ukoliko su Vaši podaci potrebni za ispunjenje zakonske obveze, obrađujemo ih temeljem čl. 6(1)(c) GDPR. Nadalje, obrada podataka može se provoditi na temelju našeg legitimnog interesa prema čl. 6(1)(f) GDPR. Informacije o relevantnoj pravnoj osnovi u svakom pojedinačnom slučaju navedene su u sljedećim stavcima ove politike privatnosti.

Informacije o prijenosu podataka u SAD i ostale zemlje izvan EU

Između ostalog, koristimo se alatima tvrtki sa sjedištem u Sjedinjenim Državama ili drugim nesigurnim zemljama koje nisu članice EU-a iz perspektive zaštite podataka. Ako su ovi alati aktivni, vaši osobni podaci mogu se potencijalno prenijeti u te zemlje izvan EU-a i tamo se mogu obrađivati. Moramo istaknuti da se u ovim zemljama ne može jamčiti razina zaštite podataka koja bi bila usporediva s onom u EU. Na primjer, poduzeća u SAD-u imaju mandat da daju osobne podatke sigurnosnim agencijama, a vi kao osoba na koju se podaci odnose nemate nikakve mogućnosti za obranu na sudu. Stoga se ne može isključiti mogućnost da američke agencije (npr. Tajna služba) obrađuju, analiziraju i trajno arhiviraju vaše osobne podatke u svrhu nadzora. Nemamo kontrolu nad tim aktivnostima obrade.

Opoziv Vaše suglasnosti za obradu podataka

Širok raspon transakcija obrade podataka moguć je samo uz vaš izričiti pristanak. Također možete u bilo kojem trenutku opozvati bilo koji pristanak koji ste nam već dali. To ne dovodi u pitanje zakonitost prikupljanja podataka do kojeg je došlo prije vašeg opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima; pravo na prigovor na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR)

U SLUČAJU DA SE PODACI OBRAĐUJU NA TEMELJU ČL. 6(1)(E) ILI (F) GDPR, IMATE PRAVO U SVAKOM TRENUTKU ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE JEDINSTVENE SITUACIJE. OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA SVAKO PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH ODREDBI. ZA UTVRĐIVANJE PRAVNE OSNOVE NA KOJOJ SE TEMELI BILO KAKVA OBRADA PODATAKA, MOLIMO VAS PROVIDITE OVU IZJAVU O ZAŠTITI PODATAKA. AKO PRIJAVITE PRIGOVOR, VIŠE NEĆEMO OBRAĐIVATI VAŠE ODGOVARAJUĆE OSOBNE PODATKE, OSIM AKO SMO U POLOŽAJU PREDSTAVITI UVRHODNE ZAŠTITE VREDNE RAZLOGE ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA, KOJI NADLAŽUJU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI AKO JE SVRHA PRODAJE PRESTANAK JE POTRAŽIVANJE, OSTVARIVANJE ILI OBRANA ZAKONSKIH PRAVA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21(1) GDPR).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU U CILJU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, IMATE PRAVO PRIGOVORITI SE OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA U SVAKOM TRENUTKU. OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE U MJERI U KOJOJ JE POVEZANO S TAKVIM IZRAVNIM OGLAŠAVANJEM. AKO SE PROTIVITE, VAŠI OSOBNI PODACI SE NAKNADNO VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21(2) GDPR).

Pravo na prijavu prigovora nadležnom nadzornom organu

U slučaju kršenja GDPR-a, subjekti podataka imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornoj agenciji, posebno u državi članici u kojoj obično imaju prebivalište, mjesto rada ili na mjestu gdje se navodno kršenje dogodilo. Pravo na prijavu pritužbe na snazi ​​je bez obzira na bilo koji drugi upravni ili sudski postupak koji je dostupan kao pravni lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zahtijevati da sve podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u svrhu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajeno korištenom, strojno čitljivom formatu. Ako zahtijevate izravan prijenos podataka drugom voditelju obrade, to će biti učinjeno samo ako je to tehnički izvedivo.

SSL i/ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su narudžbenice ili upiti koje nam šaljete kao operateru web stranice, ova web stranica koristi ili SSL ili TLS enkripcijski program. Šifriranu vezu možete prepoznati provjerom mijenja li se adresni redak preglednika s “http://” na “https://” te pojavom ikone lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam pošaljete.

Šifrirane platne transakcije na ovoj web stranici

Ako ste pod obvezom podijeliti svoje podatke o plaćanju (npr. broj računa ako nam date ovlast da teretimo vaš bankovni račun) s nama nakon što ste s nama sklopili ugovor temeljen na naknadi, ti su podaci potrebni za obradu plaćanja.

Platne transakcije uobičajenim načinima plaćanja (Visa/MasterCard, terećenje Vašeg bankovnog računa) obrađuju se isključivo putem kriptiranih SSL ili TLS veza. Šifriranu vezu možete prepoznati provjerom mijenja li se adresni redak preglednika s “http://” na “https://” te pojavom ikone lokota u retku preglednika.

Ako je komunikacija s nama šifrirana, treće strane neće moći pročitati podatke o plaćanju koje podijelite s nama.

Informacije o, ispravak i brisanje podataka

U okviru važećih zakonskih odredbi imate pravo u bilo kojem trenutku zahtijevati informacije o svojim arhiviranim osobnim podacima, njihovom izvoru i primateljima kao i svrsi obrade vaših podataka. Također možete imati pravo na ispravak ili brisanje vaših podataka. Ako imate pitanja o ovoj temi ili bilo kakva druga pitanja o osobnim podacima, slobodno nam se obratite u bilo kojem trenutku.

Pravo zahtijevati ograničenja obrade

Imate pravo zahtijevati uvođenje ograničenja u pogledu obrade Vaših osobnih podataka. Da biste to učinili, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku. Pravo zahtijevati ograničenje obrade primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

 • U slučaju da osporite točnost svojih podataka koje smo mi arhivirali, obično će nam trebati neko vrijeme da provjerimo tu tvrdnju. Za vrijeme dok traje ova istraga, imate pravo zahtijevati da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka.
 • Ako je obrada Vaših osobnih podataka bila/se provodi na nezakonit način, imate mogućnost zahtijevati ograničenje obrade Vaših podataka umjesto da zahtijevate brisanje tih podataka.
 • Ako nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni, a potrebni su Vam za ostvarivanje, obranu ili traženje zakonskih prava, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka umjesto njihovog brisanja.
 • Ukoliko ste podnijeli prigovor temeljem čl. 21(1) GDPR-a, vaša prava i naša prava morat će se međusobno odvagati. Sve dok se ne utvrdi čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu Vaših osobnih podataka, ti se podaci – s iznimkom njihovog arhiviranja – mogu obrađivati ​​samo uz Vašu privolu ili radi traženja, ostvarivanja ili obrane zakonskih ovlaštenja ili radi zaštite prava drugih fizičkih ili pravnih osoba ili iz važnih razloga od javnog interesa koje navodi Europska unija ili država članica EU.

Odbijanje neželjene e-pošte

Ovime se protivimo korištenju podataka o kontaktu objavljenih zajedno s obveznim informacijama koje treba navesti u našoj Obavijesti o web-mjestu kako bismo nam poslali promotivni i informativni materijal koji nismo izričito zatražili. Operateri ove web stranice i njezinih stranica zadržavaju izričito pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju neželjenog slanja promotivnih informacija, na primjer putem SPAM poruka.

4. Snimanje podataka na ovoj web stranici

Kolačići

Naše web stranice i stranice koriste ono što industrija naziva "kolačićima". Kolačići su male tekstualne datoteke koje ne oštećuju vaš uređaj. Oni se ili privremeno pohranjuju tijekom trajanja sesije (kolačići sesije) ili se trajno arhiviraju na vašem uređaju (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišu nakon što prekinete posjet. Trajni kolačići ostaju arhivirani na vašem uređaju sve dok ih aktivno ne izbrišete ili ih vaš web preglednik automatski ne izbriše.

U nekim slučajevima moguće je da se kolačići treće strane pohrane na vaš uređaj nakon što uđete na našu stranicu (kolačići treće strane). Ovi kolačići omogućuju vama ili nama da iskoristimo određene usluge koje nudi treća strana (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Mnogi su kolačići tehnički bitni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez kolačića (npr. funkcija košarice za kupnju ili prikaz videozapisa). Svrha ostalih kolačića može biti analiza korisničkih obrazaca ili prikaz promotivnih poruka.

Kolačići, koji su potrebni za obavljanje elektroničkih komunikacijskih transakcija ili za pružanje određenih funkcija koje želite koristiti (npr. za funkciju košarice) ili onih koji su potrebni za optimizaciju (potrebni kolačići) web stranice (npr. , kolačići koji pružaju mjerljive uvide u web publiku), pohranjuju se na temelju čl. 6(1)(f) GDPR, osim ako je navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranjivanje potrebnih kolačića kako bi se osiguralo tehnički bezgrešno i optimizirano pružanje usluga operatera. Ako je zatražen vaš pristanak za pohranjivanje kolačića i sličnih tehnologija prepoznavanja, obrada se odvija isključivo na temelju dobivenog pristanka (čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG); ova se suglasnost može opozvati u bilo kojem trenutku.

Imate mogućnost postaviti svoj preglednik na takav način da budete obaviješteni svaki put kada se kolačići postavljaju i dopustiti prihvaćanje kolačića samo u određenim slučajevima. Također možete isključiti prihvaćanje kolačića u određenim slučajevima ili općenito ili aktivirati funkciju brisanja za automatsko brisanje kolačića kada se preglednik zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcije ove web stranice mogu biti ograničene.

U slučaju da se koriste kolačići trećih strana ili ako se kolačići koriste u analitičke svrhe, zasebno ćemo vas obavijestiti u vezi s ovom Politikom zaštite podataka i, ako je primjenjivo, zatražiti vaš pristanak.

Suglasnost s Usercentrics

Ova web stranica koristi tehnologiju pristanka Usercentrics za dobivanje vašeg pristanka za pohranjivanje određenih kolačića na vašem uređaju ili za korištenje određenih tehnologija, te za dokumentiranje prvog na način usklađen sa zaštitom podataka. Strana koja nudi ovu tehnologiju je Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Njemačka, web stranica: https://usercentrics.com/ (u daljnjem tekstu "Usercentrics").

Kad god posjetite našu web stranicu, sljedeći će se osobni podaci prenijeti na Usercentrics:

 • Vaša izjava(e) o pristanku ili vaš opoziv vaše izjave(a) o pristanku
 • Vaša IP adresa
 • Informacije o vašem pregledniku
 • Informacije o vašem uređaju
 • Datum i vrijeme kada ste posjetili našu web stranicu

Štoviše, Usercentrics će pohraniti kolačić u vaš preglednik kako bi mogao dodijeliti vašu izjavu(e) o pristanku ili bilo kakva opoziva prethodnog. Podaci koji su snimljeni na ovaj način bit će pohranjeni sve dok ne zatražite njihovo brisanje, brisanje Usercentrics kolačića ili dok svrha arhiviranja podataka više ne postoji. To ne dovodi u pitanje bilo koja obvezna zakonska razdoblja čuvanja.

Usercentrics koristi kolačiće za dobivanje izjava o pristanku propisanih zakonom. Pravna osnova za korištenje specifičnih tehnologija je čl. 6(1)(c) GDPR.

Suglasnost s Cookiebotom

Naša web stranica koristi Cookiebot tehnologiju pristanka za dobivanje vašeg pristanka na pohranjivanje određenih kolačića na vaš krajnji uređaj ili za korištenje određenih tehnologija te da to dokumentira na način usklađen sa zaštitom podataka. Pružatelj ove tehnologije je Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danska (u daljnjem tekstu "Cookiebot").

Kada uđete na našu web stranicu, uspostavlja se veza s Cookiebot poslužiteljima kako bismo dobili vaš pristanak i pružili vam ostala objašnjenja u vezi s korištenjem kolačića. Cookiebot će zatim pohraniti kolačić u vaš preglednik kako bi identificirao privolu koju ste dali ili njezin opoziv. Podaci prikupljeni na ovaj način pohranjuju se sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, izbrišemo sam Cookiebot kolačić ili više ne vrijedi svrha za koju su podaci pohranjeni. Obvezne zakonske obveze skladištenja ostaju nepromijenjene.

Cookiebot se koristi za dobivanje zakonski potrebne suglasnosti za korištenje kolačića. Pravna osnova za to je čl. 6(1)(c) GDPR.

Log datoteke poslužitelja

Pružatelj ove web stranice i njezinih stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane log datoteke poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski priopćava. Informacije se sastoje od:

 • Vrsta i verzija korištenog preglednika
 • Korišteni operativni sustav
 • URL preporuke
 • Naziv računala koje pristupa
 • Vrijeme upita poslužitelja
 • IP adresa

Ovi se podaci ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovaj podatak evidentiran je temeljem čl. 6(1)(f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički bezgrešan prikaz i optimizaciju web stranice operatera. Kako bi se to postiglo, datoteke dnevnika poslužitelja moraju biti snimljene.

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem našeg obrasca za kontakt, podatke navedene u obrascu za kontakt kao i sve kontakt podatke navedene u njemu pohranit ćemo kako bismo obradili vaš upit i u slučaju da imamo dodatnih pitanja. Nećemo dijeliti ove podatke bez vašeg pristanka.

Obrada ovih podataka temelji se na čl. 6(1)(b) GDPR, ako se vaš zahtjev odnosi na izvršenje ugovora ili ako je potrebno provesti predugovorne mjere. U svim drugim slučajevima obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu zahtjeva upućenih nama (čl. 6(1)(f) GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6(1)(a) GDPR) ako je to zatraženo; privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje ste unijeli u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite brisanje podataka, opozovete privolu za arhiviranje podataka ili ako više ne postoji svrha zbog koje se podaci arhiviraju (npr. nakon što smo zaključio naš odgovor na vaš upit). To ne dovodi u pitanje bilo koje obvezujuće zakonske odredbe, posebno razdoblja čuvanja.

Zahtjev putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, vaš zahtjev, uključujući sve proizašle osobne podatke (ime, zahtjev) pohranit ćemo i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Te podatke ne prosljeđujemo dalje bez vašeg pristanka.

Ovi podaci se obrađuju na temelju čl. 6(1)(b) GDPR ako se vaš upit odnosi na ispunjenje ugovora ili je potreban za izvođenje predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, podaci se obrađuju na temelju našeg legitimnog interesa za učinkovito postupanje s upitima koji su nam dostavljeni (čl. 6(1)(f) GDPR) ili na temelju vašeg pristanka (čl. 6(1) )(a) GDPR) ako je dobiven; privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje ste nam poslali putem zahtjeva za kontakt ostaju s nama dok ne zatražite brisanje, opozovete svoj pristanak na pohranu ili ne prestane svrha pohrane podataka (npr. nakon završetka vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe - posebice zakonska razdoblja čuvanja - ostaju nepromijenjena.

Komunikacija putem WhatsAppa

Za komunikaciju s našim kupcima i ostalim trećim stranama, jedna od usluga koju koristimo je usluga instant poruka WhatsApp. Davatelj je WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Komunikacija je kriptirana end-to-end (peer-to-peer), što sprječava WhatsApp ili druge treće strane da dobiju pristup sadržaju komunikacije. Međutim, WhatsApp ima pristup metapodacima stvorenim tijekom procesa komunikacije (na primjer, pošiljatelj, primatelj i vrijeme). Također želimo istaknuti da je WhatsApp izjavio da dijeli osobne podatke svojih korisnika sa svojom matičnom tvrtkom Meta sa sjedištem u SAD-u. Dodatne pojedinosti o obradi podataka možete pronaći u politici privatnosti WhatsAppa na: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Korištenje WhatsAppa temelji se na našem legitimnom interesu za što bržu i učinkovitiju komunikaciju s klijentima, zainteresiranim stranama i drugim poslovnim i ugovornim partnerima (čl. 6(1)(f) GDPR). Ukoliko je zatražena odgovarajuća privola, obrada podataka se provodi isključivo na temelju privole; ovaj se pristanak može opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.

Komunikacijski sadržaj razmijenjen između i na WhatsAppu ostaje s nama sve dok ne zatražite da ga izbrišemo, opozovete svoj pristanak za pohranu ili svrha za koju su podaci pohranjeni prestane vrijediti (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe, posebice razdoblja čuvanja, ostaju nepromijenjene.

WhatsApp koristimo u varijanti “WhatsApp Business”.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum?lang=en.

Postavili smo svoje WhatsApp račune na takav način da nema automatske sinkronizacije podataka s adresarom na pametnim telefonima koji se koriste.

Tipski oblik

Integrirali smo Typeform na ovu web stranicu. Pružatelj je TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, ​​Španjolska (u daljnjem tekstu "Typeform").

Typeform nam omogućuje izradu online obrazaca i njihovu integraciju u našu web stranicu. Podaci koje unesete u naše Typeform obrasce pohranjuju se na poslužiteljima tvrtke Typeform sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, dok ne opozovete bilo koji pristanak koji ste dali za njihovo pohranjivanje ili svrha pohranjivanja podataka više ne vrijedi (npr. nakon što završimo s obradom vašeg zahtjev). Ovo ne utječe na obvezne zakonske odredbe – posebno na razdoblja čuvanja.

Korištenje Typeform-a temelji se na čl. 6(1)(f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za funkcioniranje online obrazaca. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama u krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Google obrasci

Integrirali smo Google obrasce na ovu web stranicu. Davatelj je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (u daljnjem tekstu „Google”).

Google Forms nam omogućuje generiranje online obrazaca za bilježenje poruka, upita i drugih unosa koje unose posjetitelji naše web stranice. Svi unosi koje napravite bit će obrađeni na Googleovim poslužiteljima. Google Forms sprema kolačić u vaš preglednik koji sadrži jedinstveni ID (NID kolačić). Ovaj kolačić pohranjuje širok raspon informacija, uključujući, na primjer, vaše jezične postavke.

Koristimo se Google obrascima na temelju našeg legitimnog interesa za što učinkovitije određivanje vaših potreba (čl. 6(1)(f) GDPR). Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama u krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje unesete u obrazac ostat će u našem posjedu sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete privolu za arhiviranje Vaših podataka ili dok više ne postoji svrha arhiviranja podataka (npr. nakon završetka obrade Vaših podataka upit). To ne utječe na obvezne zakonske odredbe – posebice one koje uređuju razdoblja čuvanja.

Za više informacija pogledajte Googleova pravila o privatnosti podataka na https://policies.google.com/.

Calendly

Termine možete zakazati s nama na našoj web stranici. Za rezervaciju termina koristimo alat “Calendly”. Davatelj je Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, SAD (u daljnjem tekstu "Calendly").

Za rezervaciju termina u ponuđeni ekran unesite tražene podatke i željeni datum. Uneseni podaci koristit će se za planiranje, izvođenje i, ako je potrebno, za praćenje termina. Podaci o terminima pohranjuju se za nas na poslužiteljima tvrtke Calendly, čiju politiku privatnosti možete pogledati ovdje: https://calendly.com/de/pages/privacy.

Podaci koje ste unijeli ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete privolu za pohranu ili dok ne prestane vrijediti svrha za koju su podaci pohranjeni. Obvezne zakonske odredbe, posebice razdoblja čuvanja, ostaju nepromijenjene.

Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6(1)(f) GDPR. Operater web stranice ima opravdan interes da se termini sa zainteresiranim stranama i kupcima obavljaju na što jednostavniji način. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama u krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://calendly.com/pages/dpa.

Hubspot CRM

Na ovoj web stranici koristimo Hubspot CRM. Pružatelj je Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 SAD (u daljnjem tekstu Hubspot CRM).

Hubspot CRM omogućuje nam, između ostalog, upravljanje postojećim i potencijalnim kupcima i kontaktima s kupcima, komunikaciju s vama te planiranje i provođenje marketinških aktivnosti u skladu s vašim interesima. Hubspot CRM omogućuje nam snimanje, sortiranje i analizu interakcija korisnika putem e-pošte, društvenih medija ili telefona na više kanala. Ovako prikupljeni osobni podaci mogu se procijeniti i koristiti za komunikaciju s potencijalnim kupcem ili marketinške mjere (npr. slanje newslettera). Hubspot CRM također nam omogućuje prikupljanje i analizu ponašanja korisnika naših kontakata na našoj web stranici.

Korištenje Hubspot CRM-a temelji se na čl. 6(1)(f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za najučinkovitije upravljanje klijentima i komunikaciju s njima. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama u krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Pojedinosti potražite u Hubspotovoj politici privatnosti: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Komisije EU. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Registracija na ovoj web stranici

Imate mogućnost registracije na ovoj web stranici kako biste mogli koristiti dodatne funkcije web stranice. Podatke koje unesete koristit ćemo samo u svrhu korištenja pojedine ponude ili usluge za koju ste se registrirali. Tražene podatke koje tražimo prilikom registracije potrebno je unijeti u cijelosti. U protivnom ćemo odbiti registraciju.

Kako bismo vas obavijestili o svim važnim promjenama u opsegu našeg portfelja ili u slučaju tehničkih izmjena, koristit ćemo adresu e-pošte koju ste naveli tijekom procesa registracije.

Podatke unesene tijekom postupka registracije obradit ćemo na temelju vašeg pristanka (čl. 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a).

Podatke zabilježene tijekom postupka registracije čuvat ćemo sve dok ste registrirani na ovoj web stranici. Naknadno se takvi podaci brišu. To ne dovodi u pitanje obvezne zakonske obveze zadržavanja.

5. Alati za analizu i oglašavanje

Google upravitelj oznaka

Koristimo Google Tag Manager. Davatelj je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

Google Tag Manager alat je koji nam omogućuje integraciju alata za praćenje ili statistike i drugih tehnologija na našoj web stranici. Sam Google Tag Manager ne stvara nikakve korisničke profile, ne pohranjuje kolačiće i ne provodi nikakve neovisne analize. Samo upravlja i pokreće alate integrirane preko njega. Međutim, Google Tag Manager prikuplja vašu IP adresu, koja se također može prenijeti na Googleovu matičnu tvrtku u Sjedinjenim Državama.

Google Tag Manager koristi se temeljem čl. 6(1)(f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za brzu i nekompliciranu integraciju i administraciju raznih alata na svojoj web stranici. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije usluge web analize Google Analytics. Pružatelj ove usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućuje operateru web stranice analizu obrazaca ponašanja posjetitelja web stranice. U tu svrhu operater web stranice prima razne korisničke podatke, kao što su stranice kojima je pristupljeno, vrijeme provedeno na stranici, operativni sustav koji se koristi i podrijetlo korisnika. Ovi podaci sažeti su u korisničkom ID-u i dodijeljeni krajnjem uređaju posjetitelja web stranice.

Nadalje, Google Analytics nam između ostalog omogućuje snimanje pokreta miša i pomicanja te klikova. Google Analytics koristi različite pristupe modeliranju kako bi povećao prikupljene skupove podataka i koristi tehnologije strojnog učenja u analizi podataka.

Google Analytics koristi tehnologije koje vrše prepoznavanje korisnika u svrhu analize obrazaca ponašanja korisnika (npr. kolačići ili otisak prsta uređaja). Podaci o korištenju web stranice koje bilježi Google u pravilu se prenose na Google poslužitelj u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se pohranjuju.

Korištenje ovih usluga nastaje na temelju vaše suglasnosti sukladno čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimizacija

Na ovoj web stranici aktivirali smo funkciju IP anonimizacije. Kao rezultat toga, Google će vašu IP adresu skratiti u državama članicama Europske unije ili u drugim državama koje su ratificirale Konvenciju o Europskom gospodarskom prostoru prije njezinog prijenosa u Sjedinjene Države. Puna IP adresa bit će poslana na jedan od Googleovih poslužitelja u Sjedinjenim Državama i tamo skraćena samo u iznimnim slučajevima. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove podatke za analizu vaše upotrebe ove web stranice za generiranje izvješća o aktivnostima na web stranici i pružanje drugih usluga operateru ove web stranice koje su povezane s korištenjem web stranice i interneta. . IP adresa koja se zajedno s Google Analyticsom prenosi iz vašeg preglednika neće se spajati s drugim podacima u posjedu Googlea.

Dodatak za preglednik

Možete spriječiti snimanje i obradu vaših podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Za više informacija o rukovanju korisničkim podacima od strane Google Analyticsa, pogledajte Googleovu Izjavu o privatnosti podataka na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google signali

Koristimo Google signale. Kad god posjetite našu web stranicu, Google Analytics bilježi, između ostalog, vašu lokaciju, napredak vaše pretrage i napredak na YouTubeu kao i demografske podatke (podatke o posjetiteljima stranice). Ovi se podaci mogu koristiti za prilagođeno oglašavanje uz pomoć Google Signala. Ako imate Google račun, podaci o posjetiteljima vaše stranice bit će povezani s vašim Google računom putem Google Signala i korišteni za slanje prilagođenih promotivnih poruka. Podaci se također koriste za prikupljanje anonimizirane statistike online obrazaca naših korisnika.

Demografske parametre pruža Google Analytics

Ova web stranica koristi funkciju "demografskih karakteristika" Google Analyticsa kako bi posjetitelju web stranice mogla prikazati kompatibilne oglase unutar Google oglašivačke mreže. To omogućuje izradu izvješća koja sadrže podatke o dobi, spolu i interesima posjetitelja web stranice. Izvori ovih informacija su Google oglašavanje povezano s interesima, kao i podaci o posjetiteljima dobiveni od trećih strana. Ovi se podaci ne mogu dodijeliti određenoj osobi. Ovu funkciju možete deaktivirati u bilo kojem trenutku odgovarajućim promjenama postavki za oglašavanje na svom Google računu ili možete općenito zabraniti bilježenje vaših podataka od strane Google Analytics kao što je objašnjeno u odjeljku „Prigovor na bilježenje podataka“.

Google Analytics praćenje e-trgovine

Ova web stranica koristi funkciju "Praćenje e-trgovine" Google Analyticsa. Uz pomoć E-Commerce Trackinga, operater web stranice je u poziciji analizirati kupovne obrasce posjetitelja web stranice s ciljem poboljšanja mrežnih marketinških kampanja operatera. U tom kontekstu prate se informacije kao što su poslane narudžbe, prosječne vrijednosti narudžbi, troškovi dostave i vrijeme od pregledavanja proizvoda do donošenja odluke o kupnji. Google može konsolidirati ove podatke pod ID-om transakcije koji se dodjeljuje dotičnom korisniku ili korisnikovom uređaju.

Hotjar

Ova web stranica koristi Hotjar. Pružatelj je Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (web stranica: https://www.hotjar.com).

Hotjar je alat koji se koristi za analizu vaših korisničkih obrazaca na ovoj web stranici. Hotjar nam omogućuje da, na primjer, snimimo vaše pokrete miša i pomicanja, kao i vaš klik. Tijekom ovog procesa, Hotjar također ima mogućnost odrediti koliko je dugo vaš kursor ostao na određenom položaju. Na temelju tih informacija, Hotjar sastavlja tzv. Heatmaps, koji omogućuju određivanje koje dijelove web stranice posjetitelj web stranice preferira.

Također možemo utvrditi koliko dugo ste ostali na stranici ove web stranice i kada ste otišli. Također možemo utvrditi u kojem ste trenutku obustavili unose u obrazac za kontakt (tzv. tokovi konverzije).

Nadalje, Hotjar se može primijeniti za dobivanje izravnih povratnih informacija od posjetitelja web stranice. Ova funkcija ima za cilj poboljšati ponudu web stranice operatera web stranice.

Hotjar koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize korisničkih obrazaca (npr. kolačići ili implementacija otiska prsta uređaja).

Ukoliko je dobiveno vaše odobrenje (suglasnost) korištenje gore navedene usluge će se dogoditi temeljem čl. 6(1)(a) GDPR i § 25 TTDSG (Njemački zakon o telekomunikacijama). Takav se pristanak može opozvati u bilo kojem trenutku. Ukoliko vaša suglasnost nije dobivena, do korištenja usluge će doći temeljem čl. 6(1)(f) GDPR; operater web stranice ima legitiman interes za analizu korisničkih obrazaca kako bi optimizirao web prezentaciju i oglašivačke aktivnosti operatera.

Deaktivacija Hotjara

Ako želite deaktivirati snimanje podataka od strane Hotjara, kliknite na donju poveznicu i slijedite upute ispod ove poveznice: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Imajte na umu da ćete morati posebno deaktivirati Hotjar za svaki preglednik i svaki uređaj.

Za detaljnije informacije o Hotjaru i podacima koji se bilježe, pogledajte Izjavu o privatnosti podataka Hotjara na sljedećoj poveznici: https://www.hotjar.com/privacy.

Vidljivo

Ova web stranica koristi uslugu web analize otvorenog koda Matomo. Matomo koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika na više stranica s ciljem analize korisničkih obrazaca (npr. kolačići ili otisak prsta uređaja). Podaci koje Matomo bilježi o korištenju ove web stranice bit će pohranjeni na našem poslužitelju. Prije arhiviranja, IP adresa će se prvo anonimizirati.

Putem Matoma, u mogućnosti smo prikupljati i analizirati podatke o korištenju naše web stranice od posjetitelja web stranice. To nam omogućuje da saznamo, na primjer, kada su se koji pregledi stranica dogodili i iz koje regije dolaze. Osim toga, prikupljamo različite datoteke dnevnika (npr. IP adresu, preporuku, preglednik i korišteni operativni sustav) i možemo mjeriti vrše li posjetitelji naše web stranice određene radnje (npr. klikovi, kupnje itd.).

Korištenje ovog alata za analizu temelji se na čl. 6(1)(f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za analizu korisničkih obrazaca, kako bi optimizirao web ponudu i oglašavanje operatera. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Usluge poslužitelja

Matomo hostiramo isključivo na vlastitim poslužiteljima tako da svi podaci analize ostaju kod nas i ne prosljeđuju se dalje.

Jasnoća

Ova web stranica koristi Clarity. Davatelj je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 (SAD), https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (u daljnjem tekstu "Jasnoća").

Clarity je alat za analizu korisničkih obrazaca na ovoj web stranici. Clarity posebno bilježi kretanje pokazivača i kompilira grafike koje pokazuju na kojim se dijelovima web stranice korisnici pomiču s velikom učestalošću (heatmaps). Clarity također može snimati sesije kako bismo mogli gledati korištenje stranice u obliku videa. Štoviše, primamo informacije o općem ponašanju korisnika unutar naše web stranice.

Clarity koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize korisničkih obrazaca (npr. kolačići ili korištenje otiska prsta uređaja). Vaši osobni podaci bit će arhivirani na Microsoftovim poslužiteljima (Microsoft Azure Cloud Service) u Sjedinjenim Državama.

Ukoliko je vaše odobrenje (suglasnost) dobiveno korištenje gore navedene usluge će se dogoditi temeljem čl. 6(1)(a) GDPR i § 25 TTDSG (Njemački zakon o telekomunikacijama). Takav se pristanak može opozvati u bilo kojem trenutku. Ukoliko vaša suglasnost nije dobivena, do korištenja usluge će doći temeljem čl. 6(1)(f) GDPR; operater web stranice ima legitiman interes za učinkovitu analizu korisničkih obrazaca.

Za više pojedinosti o politici privatnosti podataka tvrtke Clarity pogledajte: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Google Ads

Operater web stranice koristi Google Ads. Google Ads je online promotivni program Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogućuje prikazivanje oglasa u Google tražilici ili na web stranicama trećih strana, ako korisnik unese određene pojmove za pretraživanje u Google (keyword targeting). Također je moguće postaviti ciljane oglase na temelju korisničkih podataka koje Google posjeduje (npr. podaci o lokaciji i interesi; ciljanje ciljne skupine). Kao operater web stranice, možemo kvantitativno analizirati te podatke, na primjer analizirajući koji su pojmovi za pretraživanje doveli do prikazivanja naših oglasa i koliko je oglasa dovelo do odgovarajućih klikova.

Korištenje ovih usluga nastaje na temelju vaše suglasnosti sukladno čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (nije personalizirano)

Ova web stranica koristi Google AdSense, uslugu ugrađivanja oglasa koju pruža Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google AdSense koristimo u "nepersonaliziranom" načinu rada. Za razliku od personaliziranog načina, oglasi se ne temelje na vašim prethodnim korisničkim obrascima i usluga ne generira korisnički profil za vas. Umjesto toga, usluga koristi takozvane "informacije o kontekstu" kako bi odabrala oglase koji su objavljeni kako biste ih vidjeli. Odabrani oglasi stoga se temelje npr. na vašoj lokaciji, sadržaju web stranice koju u to vrijeme posjećujete ili pojmovima za pretraživanje koje koristite. Da biste saznali više o različitim razlikama između personaliziranog ciljanja i ciljanja koje Google AdSense nije personalizirao, kliknite na sljedeću vezu: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Imajte na umu da ako se Google Adsense koristi u nepersonaliziranom načinu rada, moguće je da su kolačići pohranjeni ili da se koriste usporedive tehnologije prepoznavanja (npr. otisak prsta uređaja).

Korištenje ovih usluga nastaje na temelju vaše suglasnosti sukladno čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Imate mogućnost samostalnog prilagođavanja postavki oglašavanja na svom korisničkom računu. Da biste to učinili, kliknite na donju poveznicu i prijavite se: https://adssettings.google.com/authenticated.

Za više informacija o Googleovim tehnologijama oglašavanja kliknite ovdje: https://policies.google.com/technologies/ads i https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google remarketing

Ova web stranica koristi funkcije Google Analytics remarketinga. Pružatelj ovih rješenja je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Remarketing analizira vaše korisničke obrasce na našoj web stranici (npr. klikove na određene proizvode), kako bi vam dodijelio određene ciljne skupine oglašavanja i naknadno vam prikazao odgovarajuće online ponude kada posjetite druge online ponude (remarketing ili retargeting).

Štoviše, moguće je povezati ciljne skupine oglašavanja generirane pomoću Google Remarketinga s uređajima koji obuhvaćaju funkcije Googlea. To omogućuje prikazivanje prilagođenih reklamnih poruka na temelju interesa, ovisno o vašem prethodnom korištenju i obrascima pregledavanja na uređaju (npr. mobitelu) na način prilagođen vama, kao i na bilo kojem od vaših uređaja (npr. tablet ili računalo ).

Ako imate Google račun, imate mogućnost prigovora na personalizirano oglašavanje na sljedećoj poveznici: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korištenje ovih usluga nastaje na temelju vaše suglasnosti sukladno čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Za daljnje informacije i relevantne propise o zaštiti podataka pogledajte Pravila o privatnosti podataka Googlea na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Formiranje ciljnih skupina uz usklađivanje kupaca

Za formiranje ciljnih skupina koristimo, između ostalog, Google Remarketing značajku usklađivanja kupaca. Da bismo to postigli, Googleu prenosimo određene podatke o korisnicima (npr. adrese e-pošte) s naših popisa korisnika. Ako su dotični korisnici korisnici Googlea i prijavljeni su na svoje Google račune, odgovarajuće reklamne poruke unutar Google mreže (npr. YouTube, Gmail ili u tražilici) prikazuju se kako bi ih vidjeli.

Google praćenje konverzija

Ova web stranica koristi Google praćenje konverzija. Pružatelj ove usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Uz pomoć Google Conversion Trackinga, u poziciji smo prepoznati je li korisnik izvršio određene radnje. Na primjer, možemo analizirati koliko se često koji gumbi na našoj web stranici klikaju i koji se proizvodi recenziraju ili kupuju s određenom učestalošću. Svrha ovih podataka je sastaviti statistiku pretvorbe. Saznajemo koliko je korisnika kliknulo na naše oglase i koje su radnje poduzeli. Ne primamo nikakve informacije koje bi nam omogućile osobnu identifikaciju korisnika. Google kao takav koristi kolačiće ili slične tehnologije prepoznavanja u svrhu identifikacije.

Korištenje ovih usluga nastaje na temelju vaše suglasnosti sukladno čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Za više informacija o Google praćenju konverzija, pogledajte Googleovu politiku zaštite podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google DoubleClick

Ova web stranica koristi značajke Google DoubleClicka. Pružatelj je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, (u daljnjem tekstu "DoubleClick").

DoubleClick se koristi za prikazivanje oglasa temeljenih na interesu na Google mreži. Oglasi se mogu prilagoditi interesima gledatelja pomoću DoubleClicka. Na primjer, naši se oglasi mogu pojaviti u rezultatima Google pretraživanja ili u natpisima povezanim s DoubleClickom.

Kako bi mogao prikazati promotivni sadržaj primjeren interesu korisnika, DoubleClick mora prepoznati dotičnog posjetitelja kako bi korisniku mogao dodijeliti posjećene web stranice, klikove i druge informacije o korisničkom uzorku. Da bi to učinio, DoubleClick postavlja kolačiće ili usporedive tehnologije prepoznavanja (npr. otisak prsta uređaja). Snimljene informacije objedinjuju se u korisnički profil pod pseudonimom kako bi se dotičnom korisniku moglo pokazati interes za odgovarajuće oglašavanje.

Korištenje ovih usluga nastaje na temelju vaše suglasnosti sukladno čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Za dodatne informacije o tome kako uložiti prigovor na oglase koje prikazuje Google, pogledajte sljedeće poveznice: https://policies.google.com/technologies/ads i https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

Za mjerenje stopa konverzije, ova web stranica koristi piksel aktivnosti posjetitelja na Facebooku. Pružatelj ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Prema izjavi Facebooka, prikupljeni podaci bit će prebačeni u SAD i druge zemlje treće strane.

Ovaj alat omogućuje praćenje posjetitelja stranice nakon što su bili povezani na web mjesto pružatelja nakon klika na Facebook oglas. To omogućuje analizu učinkovitosti Facebook oglasa u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta te optimiziranje budućih reklamnih kampanja.

Za nas kao operatere ove web stranice prikupljeni podaci su anonimni. Nismo u poziciji donositi nikakve zaključke o identitetu korisnika. Međutim, Facebook arhivira podatke i obrađuje ih, tako da je moguće uspostaviti vezu s odgovarajućim korisničkim profilom, a Facebook je u poziciji koristiti podatke u vlastite promidžbene svrhe u skladu s Facebook Politika korištenja podataka . To omogućuje Facebooku da prikazuje oglase na Facebook stranicama, kao i na lokacijama izvan Facebooka. Mi kao operater ove web stranice nemamo kontrolu nad korištenjem takvih podataka.

Korištenje ovih usluga nastaje na temelju vaše suglasnosti sukladno čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

U mjeri u kojoj se osobni podaci prikupljaju na našoj web stranici uz pomoć ovdje opisanog alata i prosljeđuju Facebooku, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajednički smo odgovorni za ovu obradu podataka ( čl. 26 DSGVO). Zajednička odgovornost ograničena je isključivo na prikupljanje podataka i njihovo prosljeđivanje Facebooku. Obrada od strane Facebooka koja se odvija nakon daljnjeg prijenosa nije dio zajedničke odgovornosti. Zajedničke obveze koje imamo utvrđene su u ugovoru o zajedničkoj obradi. Tekst sporazuma nalazi se pod: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru, odgovorni smo za pružanje informacija o privatnosti prilikom korištenja Facebook alata i za sigurnu implementaciju alata na našoj web stranici. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka Facebook proizvoda. Možete ostvariti prava nositelja podataka (npr. zahtjeve za informacijama) u vezi s podacima koje obrađuje Facebook izravno s Facebookom. Ako prava nositelja podataka ostvarite kod nas, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

U Facebookovim Pravilima privatnosti podataka pronaći ćete dodatne informacije o zaštiti vaše privatnosti na: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Također imate opciju deaktiviranja funkcije remarketinga "Prilagođena publika" u odjeljku postavki oglasa ispod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Da biste to učinili, prvo se morate prijaviti na Facebook.

Ako nemate Facebook račun, možete deaktivirati bilo koje korisničko oglašavanje putem Facebooka na web stranici European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook prilagođena publika

Koristimo Facebook Custom Audiences. Pružatelj ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska.

Kad god posjetite ili koristite našu web stranicu i aplikacije, koristite naš portfelj (npr. sudjelovanje u nagradnim igrama), prenosite nam podatke ili komunicirate s Facebook sadržajem naše tvrtke, bilježimo povezane osobne podatke. U slučaju da ste nam dali svoj pristanak za korištenje Facebook Custom Audiences, podijelit ćemo te podatke s Facebookom kako bismo omogućili Facebooku da vam šalje kompatibilne oglase. Ovi se podaci također mogu koristiti za definiranu ciljanu publiku (Lookalike Audiences).

Facebook te podatke obrađuje kao naš ugovorni procesor. Za detalje pogledajte korisnički ugovor Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Korištenje ovih usluga nastaje na temelju vaše suglasnosti sukladno čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos datuma u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Komisije EU. Za detalje pogledajte: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience i https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

LinkedIn Insight Tag

Ova web stranica koristi oznaku Insight s LinkedIna. Ovu uslugu pruža LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Obrada podataka pomoću LinkedIn Insight oznake

Koristimo oznaku LinkedIn Insight za dobivanje informacija o posjetiteljima naše web stranice. Nakon što se posjetitelj web stranice registrira na LinkedInu, možemo analizirati ključne podatke o zanimanju (npr. razina karijere, veličina tvrtke, država, lokacija, industrija, naziv posla) posjetitelja naše web stranice kako bismo nam pomogli da bolje usmjerimo našu stranicu na relevantnu publiku. Također možemo koristiti LinkedIn Insight oznake za mjerenje vrše li posjetitelji naših web stranica kupnju ili obavljaju druge radnje (mjerenje konverzije). Mjerenje konverzije također se može provesti na svim uređajima (npr. s računala na tablet). LinkedIn Insight Tag također ima funkciju ponovnog ciljanja koja nam omogućuje prikazivanje ciljanog oglašavanja posjetiteljima naše web stranice izvan web stranice. Prema LinkedInu, ne dolazi do identifikacije primatelja oglašavanja.

Sam LinkedIn također prikuplja datoteke dnevnika (URL, URL preporuke, IP adresu, karakteristike uređaja i preglednika te vrijeme pristupa). IP adrese su skraćene ili (ako se koriste za dopiranje do članova LinkedIna na više uređaja) raspršene (pseudonimizirane). LinkedIn briše izravne identifikatore članova LinkedIna nakon sedam dana. Preostali pseudonimizirani podaci bit će izbrisani u roku od 180 dana.

Podatke koje prikuplja LinkedIn ne možemo dodijeliti određenim pojedincima kao operater web stranice. LinkedIn će osobne podatke prikupljene od posjetitelja web stranice pohranjivati ​​na svojim poslužiteljima u SAD-u i koristiti ih za vlastite promotivne aktivnosti. Za pojedinosti pogledajte pravila o privatnosti LinkedIna na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Pravna osnova

Ukoliko je vaše odobrenje (suglasnost) dobiveno korištenje gore navedene usluge će se dogoditi temeljem čl. 6(1)(a) GDPR i § 25 TTDSG (Njemački zakon o telekomunikacijama). Takav se pristanak može opozvati u bilo kojem trenutku. Ukoliko vaša suglasnost nije dobivena, do korištenja usluge će doći temeljem čl. 6(1)(f) GDPR; operater web stranice ima legitiman interes za učinkovite reklamne promocije koje uključuju korištenje društvenih medija.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Prigovor na korištenje LinkedIn Insight Taga

Možete se usprotiviti LinkedIn analizi ponašanja korisnika i ciljanom oglašavanju na sljedećoj poveznici: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Osim toga, članovi LinkedIna mogu kontrolirati korištenje svojih osobnih podataka u promotivne svrhe u postavkama računa. Kako biste spriječili LinkedIn da poveže podatke prikupljene na našoj stranici s vašim LinkedIn računom, morate se odjaviti sa svog LinkedIn računa prije nego što posjetite našu stranicu.

6. Newsletter

Podaci o biltenu

Ako se želite pretplatiti na newsletter koji se nudi na ovoj web stranici, trebat ćemo vašu adresu e-pošte kao i informacije koje nam omogućuju da potvrdimo da ste vlasnik navedene adrese e-pošte i da pristanete na primanje biltena. Neće se prikupljati daljnji podaci ili će se prikupljati samo na dobrovoljnoj osnovi. Takve ćemo podatke koristiti samo za slanje traženih informacija i nećemo ih dijeliti s trećim stranama.

Obrada podataka unesenih u obrazac za pretplatu na newsletter odvija se isključivo na temelju Vašeg pristanka (čl. 6(1)(a) GDPR). Privolu koju ste dali za arhiviranje podataka, e-mail adresu i korištenje tih podataka za slanje newslettera možete opozvati u bilo kojem trenutku, na primjer klikom na poveznicu “Odjava” u newsletteru. To ne dovodi u pitanje zakonitost bilo koje transakcije obrade podataka koja je izvršena do danas.

Podatke pohranjene kod nas u svrhu pretplate na newsletter mi ćemo pohraniti dok se ne odjavite s newslettera ili pružatelj usluge newslettera i izbrisati ih s popisa za distribuciju newslettera nakon što odjavite pretplatu na newsletter ili nakon što svrha prestane vrijediti . Zadržavamo pravo da prema vlastitom nahođenju izbrišemo ili blokiramo e-mail adrese s liste za distribuciju newslettera u okviru našeg legitimnog interesa u skladu s čl. 6(1)(f) GDPR.

Podaci pohranjeni kod nas u druge svrhe ostaju nepromijenjeni.

Nakon što se odjavite s popisa za distribuciju newslettera, vašu e-mail adresu možemo pohraniti mi ili pružatelj usluge newslettera na crnu listu, ako je takva radnja neophodna za sprječavanje budućih slanja. Podaci s crne liste koriste se samo u tu svrhu i ne spajaju se s drugim podacima. To služi i vašem i našem interesu u skladu sa zakonskim zahtjevima prilikom slanja biltena (legitiman interes u smislu članka 6(1)(f) GDPR). Pohrana na crnoj listi je neograničena. Možete se usprotiviti pohrani ako vaši interesi prevladaju nad našim legitimnim interesom.

7. Dodaci i alati

YouTube

Ovo web mjesto ugrađuje videozapise web mjesta YouTube. Operater web stranice je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Ako posjetite stranicu na ovoj web stranici u koju je ugrađen YouTube, uspostavit će se veza s YouTubeovim poslužiteljima. Kao rezultat toga, YouTube poslužitelj će biti obaviješten koju ste od naših stranica posjetili.

Nadalje, YouTube će moći postaviti različite kolačiće na vaš uređaj ili usporedive tehnologije za prepoznavanje (npr. otisak prsta uređaja). Na taj način YouTube će moći dobiti informacije o posjetiteljima ove web stranice. Između ostalog, ove informacije će se koristiti za generiranje video statistike s ciljem poboljšanja korisničkog pristupa stranice i sprječavanja pokušaja prijevare.

Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun dok posjećujete našu stranicu, omogućujete YouTubeu da izravno dodijeli vaše obrasce pregledavanja vašem osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite sa svog YouTube računa.

Korištenje YouTubea temelji se na našem interesu za prezentaciju našeg online sadržaja na privlačan način. Sukladno čl. 6(1)(f) GDPR, ovo je legitiman interes. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Za više informacija o tome kako YouTube postupa s korisničkim podacima, pogledajte YouTube Pravila o privatnosti podataka pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Ova web stranica koristi dodatke video portala Vimeo. Davatelj je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD.

Ako posjetite jednu od stranica na našoj web stranici u koju je integriran Vimeo video, uspostavit će se veza s Vimeovim poslužiteljima. Kao posljedica toga, Vimeo poslužitelj će primiti informacije o tome koje ste naše stranice posjetili. Štoviše, Vimeo će primiti vašu IP adresu. To će se dogoditi i ako niste prijavljeni na Vimeo ili nemate račun na Vimeu. Informacije koje je snimio Vimeo bit će poslane na Vimeov poslužitelj u Sjedinjenim Državama.

Ako ste prijavljeni na svoj Vimeo račun, Vimeu omogućujete da izravno dodijeli vaše obrasce pregledavanja vašem osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite sa svog Vimeo računa.

Vimeo koristi kolačiće ili slične tehnologije prepoznavanja (npr. otisak prsta uređaja) za prepoznavanje posjetitelja web stranice.

Korištenje Vimea temelji se na našem interesu za prezentaciju našeg online sadržaja na privlačan način. Sukladno čl. 6(1)(f) GDPR, ovo je legitiman interes. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Europske komisije i, prema Vimeu, na "legitimnim poslovnim interesima". Detalje možete pronaći ovdje: https://vimeo.com/privacy.

Za više informacija o tome kako Vimeo postupa s korisničkim podacima, pogledajte Politiku privatnosti Vimeo podataka pod: https://vimeo.com/privacy.

Google web fontovi (lokalno ugrađivanje)

Ova web stranica koristi takozvane web fontove koje osigurava Google kako bi se osigurala ujednačena upotreba fontova na ovoj stranici. Ovi Google fontovi su lokalno instalirani tako da veza s Googleovim poslužiteljima neće biti uspostavljena zajedno s ovom aplikacijom.

Za više informacija o Google Web Fontovima, molimo slijedite ovu vezu: https://developers.google.com/fonts/faq i pogledajte Googleovu Izjavu o privatnosti podataka pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe Fontovi

Kako bi se osigurao ujednačen prikaz određenih fontova, ova web stranica koristi fontove pod nazivom Adobe Fontovi koje osigurava Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SAD (Adobe).

Kada pristupite stranicama ove web stranice, vaš će preglednik automatski učitati tražene fontove izravno s Adobe stranice kako bi ih mogao ispravno prikazati na vašem uređaju. Kao rezultat toga, vaš će preglednik uspostaviti vezu s Adobeovim poslužiteljima u Sjedinjenim Državama. Stoga Adobe doznaje da je vaša IP adresa korištena za pristup ovoj web stranici. Prema informacijama koje je dostavio Adobe, nikakvi kolačići neće biti pohranjeni u vezi s pružanjem fontova.

Podaci se pohranjuju i analiziraju na temelju čl. 6(1)(f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za jedinstvenu prezentaciju fonta na web stranici operatera. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama u krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Za više informacija o Adobe Fontovima pročitajte pravila pod: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobeova Izjava o privatnosti podataka može se pregledati pod: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google karte

Ova web stranica koristi uslugu kartiranja Google Maps. Davatelj je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Kako biste omogućili korištenje značajki Google Maps, vaša IP adresa mora biti pohranjena. Ti se podaci u pravilu prenose na jedan od Googleovih poslužitelja u Sjedinjenim Državama, gdje se arhiviraju. Operater ove web stranice nema kontrolu nad prijenosom podataka. U slučaju da je Google Maps aktiviran, Google ima mogućnost koristiti Google web fontove u svrhu ujednačenog prikaza fontova. Kada pristupite Google kartama, vaš će preglednik učitati tražene web fontove u predmemoriju preglednika kako bi ispravno prikazao tekst i fontove.

Koristimo Google Maps kako bismo predstavili naš online sadržaj na privlačan način i kako bismo lakše pronašli lokacije objavljene na našoj web stranici. To predstavlja legitimni interes definiran u čl. 6(1)(f) GDPR. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Za više informacija o rukovanju korisničkim podacima, pogledajte Googleovu Izjavu o privatnosti podataka pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Na ovoj web stranici koristimo “Google reCAPTCHA” (u daljnjem tekstu “reCAPTCHA”). Davatelj je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Svrha reCAPTCHA je utvrditi jesu li podaci uneseni na ovoj web stranici (npr. informacije unesene u obrazac za kontakt) uneseni od strane ljudskog korisnika ili automatiziranog programa. Kako bi to utvrdio, reCAPTCHA analizira ponašanje posjetitelja web stranice na temelju niza parametara. Ova se analiza automatski pokreće čim posjetitelj web stranice uđe na web mjesto. Za ovu analizu, reCAPTCHA procjenjuje različite podatke (npr. IP adresu, vrijeme koje je posjetitelj web stranice proveo na web stranici ili pomicanje kursora koje je inicirao korisnik). Podaci koji se prate tijekom takvih analiza prosljeđuju se Googleu.

reCAPTCHA analize rade u potpunosti u pozadini. Posjetitelji web stranice nisu upozoreni da je analiza u tijeku.

Podaci se pohranjuju i analiziraju na temelju čl. 6(1)(f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za zaštitu web stranica operatera od zlonamjernog automatiziranog špijuniranja i protiv SPAM-a. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Za više informacija o Google reCAPTCHA-i pogledajte Googleovu Izjavu o privatnosti podataka i Uvjete korištenja na sljedećim vezama: https://policies.google.com/privacy?hl=en i https://policies.google.com/terms?hl=en.

Korisnički s proširenim načinom privatnosti podataka

Koristimo Userlike (u daljnjem tekstu "Userlike") za obradu upita korisnika putem naših kanala podrške ili sustava za chat uživo. Pružatelj je Userlike UG (društvo s ograničenom odgovornošću), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Köln, Njemačka.

Poruke koje nam šaljete mogu biti pohranjene u sustavu Userlike ticket ili na njih može odgovoriti naše osoblje u chatu uživo. Kada komunicirate s nama putem Userlikea, mi i Userlike pohranjujemo, između ostalog, vaše ime i adresu e-pošte, ako ste ih dali, te vašu povijest razgovora. Ovi podaci su sažeti u profilu.

Poruke koje su nam upućene ostaju u našem posjedu dok ne zatražite da ih izbrišemo ili dok razlog za pohranjivanje podataka više ne bude učinkovit (npr. nakon obrade vašeg upita). To ne dovodi u pitanje zakonske odredbe – posebno zakonske obveze obveznog zadržavanja.

Userlike je raspoređen na temelju čl. 6(1)(f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za marketinške aktivnosti koje su što učinkovitije. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Za više informacija pogledajte Userlike izjavu o zaštiti podataka: https://www.userlike.com/de/data-privacy i https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Zapier

Integrirali smo Zapier na ovu web stranicu. Davatelj je Zapier Inc, Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, SAD (u daljnjem tekstu "Zapier").

Zapier nam omogućuje povezivanje i sinkronizaciju različitih funkcionalnosti, baza podataka i alata s našim web mjestom. Na taj način moguće je, primjerice, automatski reproducirati sadržaj koji objavljujemo na našoj web stranici na našim kanalima društvenih medija ili izvoziti sadržaj iz marketinških i analitičkih alata. Ovisno o funkcionalnosti, Zapier također može prikupljati različite osobne podatke u procesu.

Korištenje Zapiera temelji se na čl. 6(1)(f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za najučinkovitiju integraciju korištenih alata. Ako je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR i § 25(1) TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranjivanje kolačića ili pristup informacijama u krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Ova suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Komisije EU. Detalje možete pronaći ovdje: https://zapier.com/tos.

8. Pružatelji usluga e-trgovine i plaćanja

Obrada podataka o kupcima i ugovoru

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo osobne podatke o kupcima i ugovorima za uspostavu, sadržaj i izmjenu naših ugovornih odnosa. Podaci s osobnim referencama na korištenje ove web stranice (podaci o korištenju) prikupljat će se, obrađivati ​​i koristiti samo ako je to neophodno kako bi se korisniku omogućilo korištenje naših usluga ili potrebno za potrebe naplate. Pravni temelj ovih procesa je čl. 6(1)(b) GDPR.

Prikupljeni podaci o kupcima brišu se po završetku narudžbe ili raskida poslovnog odnosa te po isteku svih postojećih zakonskih rokova arhiviranja. To ne dovodi u pitanje zakonska razdoblja arhiviranja.

Prijenos podataka po sklapanju ugovora za online trgovine, trgovce i otpremu robe

Kad god od nas naručite robu, vaše ćemo osobne podatke podijeliti s prijevozničkom tvrtkom kojoj je povjerena dostava, kao i platnom službom zaduženom za obradu platnih transakcija. Dijelit će se samo podaci koji su ovi pružatelji usluga potrebni za ispunjavanje svojih obveza. Pravna osnova za ovo dijeljenje je čl. 6 (1) (b) GDPR, koji dopušta obradu podataka za ispunjenje ugovornih ili predugovornih obveza. Ako nam date svoj pristanak u skladu s čl. 6 (1) (a) GDPR-a, podijelit ćemo vašu adresu e-pošte s prijevozničkom tvrtkom kojoj je povjerena isporuka kako bi vas ta tvrtka putem e-pošte mogla obavijestiti o statusu otpreme za vašu narudžbu. U svakom trenutku imate mogućnost opozvati svoj pristanak.

Provjere kreditne sposobnosti

Možemo provesti provjeru kreditne sposobnosti u slučaju da se kupnja vrši na račun ili na temelju drugih uvjeta plaćanja koji od nas zahtijevaju produljenje kredita (bodovanje). U tu svrhu prenosimo podatke koje ste unijeli (npr. ime, adresu, dob ili bankovne podatke) agenciji za kreditne informacije. Na temelju tih podataka utvrđuje se vjerojatnost neplaćanja. Ako je vjerojatnost neplaćanja prevelika, možemo odbiti odgovarajući rok plaćanja.

Provjera kreditne sposobnosti provodi se na temelju ispunjenja ugovora (čl. 6(1)(b) GDPR) i radi sprječavanja neplaćanja (opravdane kamate u skladu s čl. 6(1)(f) GDPR). Ako je suglasnost dobivena, kreditna provjera će se izvršiti na temelju te suglasnosti (čl. 6(1)(a) GDPR); suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Usluge plaćanja

Na našu web stranicu integriramo usluge plaćanja tvrtki trećih strana. Kada kupujete od nas, vaše podatke o plaćanju (npr. ime, iznos plaćanja, podatke o bankovnom računu, broj kreditne kartice) obrađuje pružatelj usluga plaćanja u svrhu obrade plaćanja. Za te se transakcije primjenjuju ugovorne odredbe i odredbe o zaštiti podataka dotičnih pružatelja usluga. Korištenje pružatelja platnih usluga temelji se na čl. 6(1)(b) GDPR (obrada ugovora) iu interesu glatke, prikladne i sigurne platne transakcije (čl. 6(1)(f) GDPR). Ukoliko se za određene radnje traži vaš pristanak, čl. 6(1)(a) GDPR je pravna osnova za obradu podataka; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku za budućnost.

Koristimo sljedeće usluge plaćanja / pružatelje usluga plaćanja u okviru ove web stranice:

PayPal

Pružatelj ove usluge plaćanja je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljnjem tekstu "PayPal").

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Pojedinosti se mogu pronaći u PayPalovoj politici privatnosti: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Pružatelj usluga plaćanja je Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, SAD. Pravila o privatnosti tvrtke Apple mogu se pronaći na: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Davatelj je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Ovdje možete pronaći Googleova pravila o privatnosti: https://policies.google.com/privacy.

Pruga

Pružatelj za korisnike unutar EU je Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (u daljnjem tekstu "Stripe").

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://stripe.com/de/privacy i https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Pojedinosti se mogu pronaći u Politici privatnosti tvrtke Stripe na sljedećoj poveznici: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

Dobavljač je Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska (u daljnjem tekstu „Klarna“). Klarna nudi različite mogućnosti plaćanja (npr. kupnja na rate). Ako odaberete plaćanje putem Klarne (Klarna checkout rješenje), Klarna će od Vas prikupljati razne osobne podatke. Klarna koristi kolačiće za optimizaciju korištenja Klarna rješenja za naplatu. Za detalje o korištenju Klarna kolačića, pogledajte sljedeću poveznicu: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Pojedinosti se mogu pronaći u Klarninoj politici privatnosti na sljedećoj poveznici: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Pružatelj ove usluge plaćanja je Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Njemačka (u daljnjem tekstu "Paydirekt"). Ako plaćate putem Paydirekta, Paydirekt prikuplja razne transakcijske podatke i prosljeđuje ih banci kod koje ste registrirani na Paydirektu. Uz podatke potrebne za plaćanje, Paydirekt također može prikupljati dodatne podatke kao što su adresa dostave ili pojedinačni artikli u košarici za kupnju kao dio obrade transakcije. Paydirekt zatim provjerava autentičnost transakcije pomoću procedure provjere autentičnosti pohranjene u banci. Iznos uplate se potom prenosi s vašeg računa na naš račun. Ni mi ni treće strane nemamo pristup podacima vašeg računa. Za pojedinosti o plaćanju putem Paydirekta, molimo pogledajte Opće uvjete i Politiku privatnosti Paydirekta na: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

trenutni prijenos Odmah

Pružatelj ove usluge plaćanja je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Njemačka (u daljnjem tekstu “Sofort GmbH”). Uz pomoć postupka “Sofortüberweisung” dobivamo potvrdu plaćanja od Sofort GmbH u stvarnom vremenu i možemo odmah početi ispunjavati svoje obveze. Ako ste odabrali način plaćanja „Sofortüberweisung“, pošaljite PIN i važeći TAN tvrtki Sofort GmbH, pomoću kojih se može prijaviti na vaš račun za internet bankarstvo. Sofort GmbH automatski provjerava stanje na Vašem računu nakon prijave i vrši prijenos do nas uz pomoć TAN-a koji ste prenijeli. Nakon toga, odmah nam šalje potvrdu transakcije. Nakon što se prijavite automatski se provjerava vaš promet, kreditni limit prekoračenja te postojanje drugih računa i njihova stanja. Osim PIN-a i TAN-a, podaci o plaćanju koje ste unijeli kao i osobni podaci bit će proslijeđeni Sofort GmbH. Podaci o Vašoj osobi su ime i prezime, adresa, broj(evi) telefona, email adresa, IP adresa i eventualno drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Prijenos ovih podataka je neophodan kako bi se bez sumnje utvrdio vaš identitet i spriječili pokušaji prijevare. Za detalje o plaćanju s trenutnom bankovnom doznakom, pogledajte sljedeće poveznice: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Pružatelj ove usluge plaćanja je Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pojedinosti o korištenju vaših podataka mogu se pronaći u Politici privatnosti Amazon Paya na sljedećoj poveznici: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

giropay

Pružatelj ove usluge plaćanja je paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt na Majni (u daljnjem tekstu „giropay”).

Pojedinosti potražite u Politici privatnosti podataka tvrtke Giropay na: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Shopify plaćanje

Pružatelj ove usluge plaćanja u EU je Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irska (u daljnjem tekstu "Shopify Payment").

Za više informacija pogledajte pravila o privatnosti Shopify Paymenta: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

American Express

Pružatelj ove usluge plaćanja je American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt na Majni, Njemačka (u daljnjem tekstu “American Express”).

American Express može prenositi podatke svojoj matičnoj tvrtki u SAD-u. Prijenos podataka u SAD temelji se na Obvezujućim korporativnim pravilima. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Za više informacija pogledajte pravila privatnosti American Expressa: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

MasterCard

Pružatelj ove usluge plaćanja je Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgija (u daljnjem tekstu "Mastercard").

Mastercard može prenositi podatke svojoj matičnoj tvrtki u SAD-u. Prijenos podataka u SAD temelji se na Obvezujućim korporativnim pravilima Mastercarda. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html i https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Pružatelj ove usluge plaćanja je Visa Europe Services Inc, podružnica u Londonu, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ujedinjeno Kraljevstvo (u daljnjem tekstu "VISA").

Velika Britanija se smatra sigurnom zemljom izvan EU-a što se tiče zakonodavstva o zaštiti podataka. To znači da je razina zaštite podataka u Velikoj Britaniji jednaka razini zaštite podataka Europske unije.

VISA može prenijeti podatke svojoj matičnoj tvrtki u SAD-u. Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Komisije EU. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Za više informacija pogledajte VISA politiku privatnosti: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

9. Internetske audio i video konferencije (konferencijski alati)

Obrada podataka

Alate za online konferencije koristimo, između ostalog, za komunikaciju s našim korisnicima. Alati koje koristimo detaljno su navedeni u nastavku. Ako s nama komunicirate putem video ili audio konferencije putem interneta, vaše osobne podatke ćemo prikupljati i obrađivati ​​od strane pružatelja dotičnog konferencijskog alata i mi. Konferencijski alati prikupljaju sve informacije koje pružite/pristupite za korištenje alata (adresa e-pošte i/ili vaš telefonski broj). Nadalje, konferencijski alati obrađuju trajanje konferencije, početak i završetak (vrijeme) sudjelovanja na konferenciji, broj sudionika i ostale „informacije o kontekstu“ vezane uz komunikacijski proces (metapodaci).

Nadalje, pružatelj alata obrađuje sve tehničke podatke potrebne za obradu online komunikacije. To posebno uključuje IP adrese, MAC adrese, ID-ove uređaja, vrstu uređaja, vrstu i verziju operativnog sustava, verziju klijenta, vrstu kamere, mikrofona ili zvučnika i vrstu veze.

Ako se sadržaj razmijeni, prenese ili na drugi način učini dostupnim unutar alata, on se također pohranjuje na poslužiteljima pružatelja alata. Takav sadržaj uključuje, ali nije ograničen na, snimke u oblaku, chat/direktne poruke, fotografije i videozapise prenesene govornom poštom, datoteke, bijele ploče i druge informacije koje se dijele tijekom korištenja usluge.

Imajte na umu da nemamo potpuni utjecaj na postupke obrade podataka korištenih alata. Naše mogućnosti uvelike su određene korporativnom politikom dotičnog pružatelja usluga. Dodatne informacije o obradi podataka konferencijskim alatima možete pronaći u izjavama o zaštiti podataka korištenih alata, a koje smo naveli ispod ovog teksta.

Namjena i pravni temelji

Konferencijski alati koriste se za komunikaciju s potencijalnim ili postojećim ugovornim partnerima ili za ponudu određenih usluga našim klijentima (čl. 6(1)(b) GDPR). Nadalje, korištenje alata služi za općenito pojednostavljenje i ubrzanje komunikacije s nama ili našom tvrtkom (legitimni interes u smislu čl. 6(1)(f) GDPR). Ukoliko je zatražen pristanak, predmetni alati koristit će se na temelju tog pristanka; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom od tog datuma.

Trajanje skladištenja

Podaci koje prikupljamo izravno putem video i konferencijskih alata bit će izbrisani iz naših sustava odmah nakon što zatražite da ih izbrišemo, opozovete svoj pristanak za pohranu ili više ne postoji razlog za pohranu podataka. Pohranjeni kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju dok ih ne izbrišete. Obvezna zakonska razdoblja zadržavanja ostaju nepromijenjena.

Nemamo utjecaja na trajanje pohrane vaših podataka koje operateri konferencijskih alata pohranjuju za vlastite potrebe. Za detalje, obratite se izravno operaterima konferencijskih alata.

Korišteni konferencijski alati

Koristimo sljedeće konferencijske alate:

Zum

Koristimo Zoom. Pružatelj ove usluge je Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, SAD. Pojedinosti o obradi podataka potražite u Zoomovoj politici privatnosti: https://zoom.us/en-us/privacy.html.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Microsoftovi timovi

Koristimo Microsoft Teams. Davatelj je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD. Pojedinosti o obradi podataka potražite u pravilima o privatnosti Microsoft Teamsa: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

10. Carinske usluge

Rukovanje podacima podnositelja zahtjeva

Posjetiteljima web stranica nudimo mogućnost podnošenja prijava za posao (npr. putem e-maila, poštanskih usluga ili podnošenjem online obrasca za prijavu za posao). U nastavku ćemo vas ukratko upoznati s opsegom, svrhom i korištenjem osobnih podataka prikupljenih od vas u vezi s postupkom prijave. Uvjeravamo vas da će se prikupljanje, obrada i korištenje vaših podataka odvijati u skladu s važećim pravima na privatnost podataka i svim drugim zakonskim odredbama te da će se vaši podaci uvijek tretirati kao strogo povjerljivi.

Opseg i svrha prikupljanja podataka

Ako nam podnesete prijavu za posao, obradit ćemo sve povezane osobne podatke (npr. podatke za kontakt i komunikaciju, dokumente za prijavu, bilješke tijekom razgovora za posao itd.), ako su potrebni za donošenje odluke u vezi s osnivanjem ili radni odnos. Pravna osnova za gore navedeno je § 26 GDPR prema njemačkom zakonu (Pregovaranje o radnom odnosu), čl. 6(1)(b) GDPR (Opći ugovorni pregovori) i – pod uvjetom da ste nam dali svoj pristanak – čl. 6(1)(a) GDPR. Svaki dani pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku. Unutar naše tvrtke, vaši osobni podaci bit će podijeljeni samo s pojedincima koji su uključeni u obradu vaše prijave za posao.

Ako vaša prijava za posao rezultira vašim zapošljavanjem, podaci koje ste dostavili bit će arhivirani na temelju § 26 GDPR i čl. 6(1)(b) GDPR u svrhu implementacije radnog odnosa u našem sustavu obrade podataka.

Razdoblje arhiviranja podataka

Ako vam ne možemo dati ponudu za posao ili odbijete ponudu za posao ili povučete svoju prijavu, zadržavamo pravo zadržati podatke koje ste poslali na temelju naših legitimnih interesa (čl. 6(1)(f) GDPR ) do 6 mjeseci od završetka postupka prijave (odbijanje ili povlačenje prijave). Nakon toga podaci će biti izbrisani, a fizički dokumenti prijave bit će uništeni. Ostava služi posebno kao dokaz u slučaju pravnog spora. Ako je evidentno da će podaci biti potrebni nakon isteka razdoblja od 6 mjeseci (npr. zbog predstojećeg ili neriješenog pravnog spora), brisanje će se dogoditi tek kada svrha daljnje pohrane više ne vrijedi.

Može doći i do dulje pohrane ako ste dali svoj pristanak (članak 6(1)(a) GDPR) ili ako zakonski zahtjevi za zadržavanje podataka isključuju brisanje.

OneDrive

Integrirali smo OneDrive na ovu web stranicu. Davatelj je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD (u daljnjem tekstu "OneDrive").

OneDrive nam omogućuje da uključimo područje za učitavanje na našoj web stranici gdje možete učitavati sadržaj. Kada učitate sadržaj, on se pohranjuje na poslužiteljima OneDrive. Kada pristupite našoj web stranici, također se uspostavlja veza s OneDriveom kako bi OneDrive mogao utvrditi da ste posjetili našu web stranicu.

Korištenje OneDrivea temelji se na čl. 6(1)(f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za pouzdano područje za učitavanje na svojoj web stranici. Ako je tražena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Google vožnja

Integrirali smo Google Drive na ovu web stranicu. Davatelj je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Drive nam omogućuje da uključimo područje za učitavanje na našoj web stranici gdje možete učitavati sadržaj. Kada prenesete sadržaj, on se pohranjuje na poslužitelje Google diska. Kada posjetite našu web stranicu, dodatno se uspostavlja veza s Google Driveom kako bi Google Drive mogao utvrditi da ste posjetili našu web stranicu.

Korištenje Google diska temelji se na čl. 6(1)(f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes imati pouzdano područje za učitavanje na svojoj web stranici. Ukoliko je dobivena odgovarajuća suglasnost, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6(1)(a) GDPR; privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

11. Pravila o privatnosti aplikacije Aerofoils

Opće informacije

Aplikacija Aerofoils, kojom upravlja Aerofoils GmbH sa sjedištem u Garchingu (Brauneckweg 14,

85748 Garching, Njemačka), upisano u trgovački registar okruga München

Sud pod brojem HRB 246469, a zastupaju ga Christian Rößler i Franz

Hofmann, proširuje funkcionalnost naših glavnih proizvoda – Efoils – i ponude

dodatni sadržaj.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

U Aerofoilsu prikupljamo različite vrste podataka kako bismo poboljšali svoje usluge i prilagodili ih

vaše potrebe.

Prikupljanje i obrada općih podataka

 • Osobni podaci: Ovo uključuje vaše ime i adresu e-pošte.
 • Demografski podaci: dob, spol i težina.
 • Opći podaci o lokaciji: poput vaše zemlje.
 • Tehnički podaci: Uključujući IP adrese, podatke senzora iz Efoila, zapise vožnje, serijski

brojevima i drugim tehničkim detaljima kada se uspostavi Bluetooth veza između vaših

Efoil i aplikacija je uspostavljena.

Koristimo prikupljene podatke kako bismo osigurali funkcionalnost naše aplikacije, kontinuirano je poboljšavamo

kvalitetu naših usluga i podršku ciljanim marketinškim aktivnostima.

Svrhe i pravna osnova za obradu podataka

Koristimo prikupljene podatke kako bismo osigurali funkcionalnost naše aplikacije, kontinuirano je poboljšavamo

kvalitetu naših usluga i podršku ciljanim marketinškim aktivnostima. Pravna osnova za

obrada Vaših podataka uključuje Vašu privolu, nužnost ispunjenja ugovora,

poštivanje zakonskih obveza i naših legitimnih interesa.

Dijeljenje podataka

Vaši se podaci mogu dijeliti s vanjskim pružateljima usluga radi podrške našim uslugama. Ovaj

uključuje AWS i Supabase za pohranu i obradu Efoil podataka, Auth0 za

usluge autentifikacije i Sentry za upravljanje pogreškama. Poslužitelji ovih usluga

nalaze se u Europi, uglavnom u Frankfurtu. Ako se podaci prenose izvan EU, mi

osigurati odgovarajuće zaštitne mjere, kao što su standardne ugovorne klauzule.

Sigurnost podataka

Sigurnost vaših podataka nam je važna. Stoga implementiramo razna osiguranja

mjere za zaštitu vaših podataka od neovlaštenog pristupa. Pristup funkcijama aplikacije

moguće je samo preko osobnog računa, a podaci drugih korisnika mogu samo

pristupiti ako je potrebno za određene funkcije aplikacije.

Vaša prava

Imate pravo pristupiti, ispraviti, izbrisati svoje podatke ili zatražiti prijenos podataka. Vas

također može prigovoriti obradi Vaših podataka. Ta prava mogu ostvariti

kontaktirajte nas putem e-pošte na info@aerofoils.de. Također imate pravo podnijeti a

žalba nadzornom tijelu.

Zadržavanje podataka

Zadržavamo vaše podatke sve dok je vaš račun aktivan, plus tri mjeseca nakon vašeg

račun je ukinut radi rješavanja bilo kakvih upita ili pravnih zahtjeva. Podaci prikupljeni

od Efoils će se i dalje koristiti anonimno za poboljšanje naših usluga. Konkretni podaci

razdoblja čuvanja za različite vrste podataka dostupna su na zahtjev.

Korištenje aplikacije od strane djece

Korištenje naše aplikacije dopušteno je samo odraslima ili djeci koja imaju izričito dopuštenje

od svog zakonskog skrbnika.

Kolačići i slične tehnologije

Iako naša mobilna aplikacija ne koristi kolačiće, koristimo slične tehnologije za poboljšanje

Vaše iskustvo i poboljšati naše usluge. Te tehnologije uključuju lokalnu pohranu,

identifikatore uređaja i komplete za razvoj softvera (SDK). Ovi nam alati pomažu u prikupljanju

i pohranjujte podatke izravno unutar aplikacije i na svom uređaju, omogućujući

funkcionalnosti kao što su provjera autentičnosti korisnika, praćenje pogrešaka i poboljšanje usluge.

Vrste podataka prikupljenih putem kolačića i sličnih tehnologija

 • Lokalna pohrana: Koristi se za pohranjivanje korisničkih postavki i postavki aplikacije na vašem uređaju.
 • Identifikatori uređaja: korišteni jedinstveni identifikatori povezani s vašim mobilnim uređajem

za provjeru autentičnosti i praćenje obrazaca korištenja.

 • SDK (komplet za razvoj softvera): alati trećih strana integrirani u našu aplikaciju za

svrhe kao što su analitika, autentifikacija i praćenje pogrešaka.

Promjene ovih Pravila privatnosti

Promjene ovih pravila o privatnosti bit će vam priopćene putem e-pošte čim budu

pojaviti se.

Žalbeni postupak

Za pritužbe ili upite u vezi s obradom Vaših podataka možete nas kontaktirati na

bilo kada putem e-pošte na info@aerofoils.de.