Preskoči na sadržaj

Uredba o odlaganju baterija

Poštovani kupče, od nas ste kupili bateriju/proizvod na baterije.
Iako je vijek trajanja baterije vrlo dug, u jednom trenutku mora se baciti.


U vezi s prodajom baterija ili isporukom uređaja koji sadrže baterije, dužni smo Vam skrenuti pozornost na sljedeće:


Kao krajnji korisnik, zakonski ste obvezni vratiti iskorištene baterije. Stare baterije, koje imamo ili smo imali u našem asortimanu kao nove baterije, možete besplatno vratiti u naše otpremno skladište "Aerofoils GmbH, Brauneckweg 14, D-85748 Garching".


Kanta za smeće znači: Baterije i akumulatori ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Simbol prekrižene kante za smeće znači da se baterija ne smije odlagati s kućnim otpadom.


Simboli prikazani na baterijama imaju sljedeće značenje:


Pb = baterija sadrži više od 0,004% olova po masi
Cd = baterija sadrži više od 0,002 posto mase kadmija
Hg = baterija sadrži više od 0,0005 posto mase žive.