Preskoči na sadržaj

Opći uvjeti i odredbe

Opći uvjeti i odredbe

Aerofoils GmbH

Karl-Reichel-Straße 27

95237 Weißdorf

 Direktori: Franz Hofmann i Christian Rößler

 

Telefon: 09251 4388900

Pošta: shop@aerofoils.de

 

Članak 1. Područje primjene

 (1) Za pravne odnose uspostavljene putem ove internetske trgovine (uključujući našu aplikaciju) između Aerofoils GmbH i njegovih kupaca vrijede isključivo sljedeći Opći uvjeti u verziji koja je važeća u trenutku narudžbe.

 (2) Odstupajući opći uvjeti kupca se odbijaju.

 

Članak 2 Zaključenje ugovora

 (1) Predstavljanje proizvoda u internetskoj trgovini ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu, već samo poziv na narudžbu.

 (2) Klikom na gumb (kupi/naruči s troškovima) vršite obvezujuću narudžbu za odabranu robu.

 (3) Kupoprodajni ugovor sklopljen je tako što s jedne strane personalizirate i naručite proizvode na aerofoils.de, a s druge strane Aerofoils GmbH prihvaća vašu narudžbu slanjem potvrde narudžbe e-poštom odmah nakon primitka vaše narudžbe.

 

§ 3 Proizvodi

 (1) Kupac se može upoznati s glavnim karakteristikama proizvoda klikom na detaljni list proizvoda na web stranici. U slučaju neispravnosti proizvoda, kupac će biti obaviješten u e-poruci s potvrdom narudžbe i potvrđuje da Aerofoils GmbH ima pravo otkazati narudžbu. Aerofoils GmbH ima pravo promijeniti ponudu proizvoda ponuđenih za prodaju na web stranici u bilo kojem trenutku.

(2) Materijali korišteni u našim početnim materijalima i procesima proizvodnje mogu se mijenjati tijekom vremena, npr. boje kada su izložene sunčevoj svjetlosti.

 

§ 4 Obveze kupca za suradnju

 (1) U ovom kontekstu, obratite pozornost na našu politiku privatnosti.

 

Članak 5. Cijene i plaćanje

 (1) Vrijede cijene navedene na web stranici u trenutku narudžbe.

 (2) Potvrdom narudžbe vrijednost narudžbe dospijeva na naplatu. Plaćanje se vrši online, npr. kreditnom karticom. Plaćanje kupoprodajne cijene mora se izvršiti odmah i bez ikakvih odbitaka nakon primitka potvrde narudžbe.

 (3) Proizvodnja neće započeti dok ne platite u cijelosti; to može dovesti do odgovarajućih kašnjenja u isporuci.

 (4) Naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu tvrtke Aerofoils GmbH do primitka pune uplate.

 (5) U slučaju povrata plaćanja od strane vaše banke, daljnja obrada transakcije može se prenijeti na tvrtku partnera. Kupac će se teretiti za sve povratne debitne troškove, zatezne kamate i sve troškove trećih strana kao što su odvjetnički troškovi.

(6) Kupac mora platiti odgovarajuće carinske pristojbe i državne poreze.

 

§ 6 Dostava

 

(1) Nakon primitka uplate i izrade, roba će biti otpremljena na navedenu adresu za dostavu. Trenutačno moguće zemlje dostave postaju vidljive u aplikaciji kada se unese adresa dostave. Nakon isporuke primit ćete e-mail potvrde od nas. Vrijeme isporuke obično je oko 3-10 radnih dana, ovisno o zemlji isporuke i mjestu proizvodnje. O dužim rokovima isporuke obavijestit ćemo vas u pojedinačnim slučajevima.

 Za više informacija pogledajte našu politiku dostave.

 (2) Standardne isporuke vrše se po troškovima dostave navedenim na web stranici. Troškovi dostave mogu varirati ovisno o proizvodu i zemlji isporuke.

(3) Svi ostali troškovi dostave, npr. za ekspresne dostave potrebno je dogovoriti s Aerofoils GmbH telefonom ili e-poštom.

 (4) Pojava kašnjenja u isporuci od strane Aerofoils GmbH određena je zakonskim odredbama, s tim da je u svakom slučaju potreban vaš podsjetnik, a naknadni rok isporuke mora biti najmanje 14 dana.

 Osim toga, kako se virus Corona širi svijetom i utječe na proizvodne pogone i teretni promet, može doći do daljnjih značajnih kašnjenja u isporukama i sukladno tome dužih rokova isporuke.

 (5) Ako se naručeni proizvodi ne mogu isporučiti iz razloga za koje Aerofoils GmbH nije odgovoran, Aerofoils GmbH ima pravo djelomično ili u cijelosti odustati od kupoprodajnog ugovora te u skladu s tim nadoknaditi uplate koje je već primio od vas.

 (6) Aerofoils GmbH ima pravo na djelomične isporuke i djelomične usluge u bilo kojem trenutku.

 (7) Ako ne prihvatite isporučenu robu, Aerofoils GmbH ima pravo odustati od narudžbe ili zahtijevati naknadu štete zbog neizvršenja nakon bezuspješnog isteka razdoblja odgode od dva tjedna koje treba postaviti.

 

Članak 7 Prihvaćanje

 (1) Predmet prihvaćanja su fizički proizvodi. Vi kao kupac morate u roku od pet dana nakon uspješne isporuke naručenih proizvoda provjeriti je li proizvodnja obavljena prema specifikacijama i podacima na kojima ste temeljili narudžbu.

 (2) Ako se osjećate spriječenim u prihvaćanju isporučenih proizvoda, dužni ste predmetne proizvode predati Aerofoils GmbH u roku koji proizlazi iz (1) u okviru vaših obveza suradnje kako biste zabilježili nedostatke koji sprječavaju prihvaćanje ( npr. putem digitalnih fotografija) i, ako je potrebno, organizirati povrat oštećenih proizvoda. Tijekom inspekcije od strane Aerofoils GmbH, u obzir će se uzeti samo nedostaci na koje ste se žalili tijekom testa prihvaćanja. Beznačajni nedostaci ne mogu se protiviti testu prihvaćanja.

 

Jamstvo za materijalne nedostatke članka 8

 (1) Jamstvo ne postoji ako su naručeni proizvodi proizvedeni i izrađeni prema specifikaciji kupca. Kvarove na proizvodima, koji se temelje posebno na pogrešnim specifikacijama ili podacima, snosi kupac.

 (2) Rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja robe kao i rizik od kašnjenja prelazi na Kupca nakon isporuke robe špediteru, prijevozniku ili bilo kojoj drugoj osobi ili instituciji određenoj da izvrši otpremu. . Za personalizirane proizvode primjenjuju se zakonske odredbe Zakona o ugovorima o djelu i uslugama (ugovor o djelu i materijalu).

 (3) Jamstvo u bilo kojem obliku za isporučene proizvode izvan moguće zakonske garancije postoji samo ako je to izričito navedeno u potvrdi narudžbe za dotične proizvode.

 (4) O svim nedostacima potrebno je pismeno obavijestiti Aerofoils GmbH tako da se neispravni proizvodi predstave Aerofoils GmbH (npr. putem digitalnih fotografija ili povratne pošiljke).

 

Članak 9. Pravo naknadne isporuke

 (1) Nakon isteka roka isporuke, Aerofoils GmbH ima pravo na naknadni rok isporuke od maksimalno 20 dana. Nakon isteka dodatnog roka isporuke smatra se da je došlo do odustajanja od ugovora uz isključenje zahtjeva za naknadu štete.

 (2) Transakcije za isporuku na fiksni datum se ne izvršavaju.

 (3) U slučaju opravdanih reklamacija nedostataka, Aerofoils GmbH ima pravo na otklanjanje nedostataka ili isporuku zamjenske robe bez nedostataka u roku od 20 dana od dana primitka vraćene robe.

 

Članak 10 Odgovornost i naknada štete

 (1) Isključeni su vaši zahtjevi za naknadu štete kao kupca. Iz ovoga su isključeni zahtjevi za naknadu štete od strane kupca koji proizlaze iz ozljeda života, udova ili zdravlja ili zbog kršenja bitnih ugovornih obveza (kardinalne obveze), kao i odgovornosti za druge štete temeljene na namjeri ili krajnje nemarno kršenju dužnosti od strane Aerofoils GmbH, njegovi pravni zastupnici ili posrednici.

 (2) U slučaju kršenja temeljnih ugovornih obveza, Aerofoils GmbH je odgovoran samo za predvidljivu štetu tipičnu za ugovor ako je ona uzrokovana jednostavnom nepažnjom, osim ako se zahtjevi kupca za štetu temelje na povredi života, tijela ili zdravlje.

(3) Ograničenja u stavcima (1) i (2) također se primjenjuju u korist pravnih zastupnika i posrednika tvrtke Aerofoils GmbH ako se zahtjevi podnose izravno protiv njih.

 (4) Odredbe Zakona o odgovornosti za proizvode ostaju nepromijenjene.

 

Članak 11. Pravo na odustajanje

 (za proizvode bez personalizacije)

 (1) Imate pravo opozvati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Razdoblje opoziva je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste odredili, a koja nije prijevoznik, preuzeli ili preuzeli robu.

 (2) Kako biste iskoristili svoje pravo na opoziv, morate nas obavijestiti (Aerofoils GmbH, Karl-Reichel-Straße 27, 95237 Weißdorf, telefon: 09251 4388900, e-pošta: shop@aerofoils.de) putem jasnog izjavu (npr. pismom ili e-poštom poslanom poštom) o vašoj odluci o opozivu ovog ugovora.

 (3) Za poštivanje opozivnog roka dovoljno je da obavijest o ostvarivanju prava na opoziv pošaljete prije isteka opozivnog roka.

 

Članak 12 Posljedice opoziva

 (1) Ako opozovete ovaj ugovor, Aerofoils GmbH mora vam nadoknaditi sva plaćanja primljena od vas, uključujući troškove dostave (uz iznimku ostalih troškova dostave), odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada Aerofoils GmbH primi obavijest o vašem opozivu ovog ugovora.

 (2) Za ovaj povrat novca, Aerofoils GmbH će koristiti ista sredstva plaćanja koja ste koristili za izvornu transakciju (osim ako nije izričito drugačije dogovoreno s vama; Aerofoils GmbH vam ni pod kojim okolnostima neće naplatiti ovaj povrat).

 (3) Aerofoils GmbH može odbiti povrat novca sve dok Aerofoils GmbH ne primi robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili (ovisno o tome što je ranije).

 (4) Proizvode morate vratiti ili predati Aerofoils GmbH bez odlaganja, au svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste obavijestili Aerofoils GmbH o raskidu ovog ugovora. Rok se smatra ispunjenim ako robu otpremite prije isteka roka od četrnaest dana. Vi ćete snositi izravne troškove povrata proizvoda.

 (5) Vi ćete biti odgovorni samo za bilo kakav gubitak vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti nastao zbog rukovanja s vaše strane koje nije potrebno za testiranje prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

 

§ 13 Iznimke od prava na povlačenje

 (1) Ako ste poduzetnik u smislu § 14 Njemačkog građanskog zakonika (BGB) i pri sklapanju ugovora djelujete kao trgovački ili samozaposleni, nemate pravo na opoziv.

 

Članak 14. Primjenjivo pravo

 (1) Ugovori između Aerofoils GmbH i vas kao kupca bit će regulirani isključivo zakonima Savezne Republike Njemačke, isključujući Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Svi sporovi koji nastanu u vezi s narudžbom bit će regulirani isključivo njemačkim pravom isključujući UN-ovu Konvenciju o prodaji.

 (2) Ako pojedine odredbe ovih Općih uvjeta i/ili njima dopunjenog ugovora jesu ili postanu nevaljane, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi, a ugovor i ovi Opći uvjeti u suprotnom ostaju valjani do obje stranke.

 

§ 15 Mjesto / upotreba AUDI e-tron folije

 Na kojim vodama je dopušteno surfati s folijom AUDI e-tron?

Molimo da se pridržavate zakonskih propisa. Ovisno o zemlji i regiji, vožnja s e-folijama može biti zabranjena u dotičnim vodama. Odgovornost kupca je provjeriti zakonske propise prije korištenja folije AUDI e-tron. U slučaju sumnje obratite se izravno nadležnim tijelima. Aerofoils GmbH ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakve kazne ili štete proizašle iz nedopuštene uporabe e-folije.

 

Usklađenost s ekologijom

Njemačka

Broj WEEE-Reg. DE 67246208 na računu

Batt-Reg.-Br. DE 60596943 na računu

ZSVR-Registrierungsnummer : DE1715075052486 na fakturi

Francuska

Jedinstveni identifikacijski broj registra Syderep (IDU): FR331553_05SGOM

RCS – PARIS Company Register 422 582 072

Jedinstveni identifikacijski broj (UIN) za prijenosne baterije: FR331553_06FKQK

FR340141_01YVIB