Gå til indhold

Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

1. En oversigt over databeskyttelse

Generel information

Følgende oplysninger vil give dig et let at navigere i overblik over, hvad der vil ske med dine personlige data, når du besøger denne hjemmeside. Udtrykket "persondata" omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet for databeskyttelse, se venligst vores databeskyttelseserklæring, som vi har inkluderet under denne kopi.

Dataregistrering på denne hjemmeside

Hvem er den ansvarlige part for registreringen af ​​data på denne hjemmeside (dvs. "den registeransvarlige")?

Dataene på denne hjemmeside behandles af operatøren af ​​hjemmesiden, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige under afsnittet "Oplysninger om den ansvarlige part (omtalt som den "ansvarlige" i GDPR)" i denne privatlivspolitik.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som et resultat af din deling af dine data med os. Dette kan for eksempel være oplysninger, du indtaster i vores kontaktformular.

Andre data skal registreres af vores IT-systemer automatisk, eller efter du har givet samtykke til registreringen af ​​dem under dit besøg på webstedet. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunktet, hvor webstedet blev tilgået). Disse oplysninger registreres automatisk, når du går ind på denne hjemmeside.

Hvad er de formål, vi bruger dine data til?

En del af informationen genereres for at garantere fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan blive brugt til at analysere dine brugermønstre.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?

Du har ret til at modtage information om kilden, modtagerne og formålene med dine arkiverede personlige data til enhver tid uden at skulle betale et gebyr for sådanne videregivelser. Du har også ret til at kræve dine data berigtiget eller slettet. Hvis du har givet samtykke til databehandling, har du til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dette samtykke, hvilket vil påvirke al fremtidig databehandling. Derudover har du ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine data begrænses under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at logge en klage til det kompetente tilsynsorgan.

Tøv ikke med at kontakte os til enhver tid, hvis du har spørgsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterede problemer.

Analyseværktøjer og værktøjer leveret af tredjeparter

Der er en mulighed for, at dine browsingmønstre vil blive statistisk analyseret, når du besøger denne hjemmeside. Sådanne analyser udføres primært med det, vi omtaler som analyseprogrammer.

For detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer, se venligst vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

2. Hosting

Shopify

Vi hoster vores hjemmeside hos Shopify International Limited, Victoria Building, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (herefter: "Shopify").

Shopify er et værktøj til at oprette og hoste websteder. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler Shopify din IP-adresse og oplysninger om den enhed og browser, du bruger. Shopify analyserer også antallet af besøgende, besøgskilder og kundeadfærd og udarbejder brugerstatistik. Når du foretager et køb på vores websted, indsamler Shopify også dit navn, e-mailadresse, forsendelses- og faktureringsadresser, betalingsoplysninger og andre oplysninger relateret til købet (f.eks. telefonnummer, antal foretagne salg osv.). Shopify gemmer cookies i din browser med henblik på analyse.

Se venligst Shopifys privatlivspolitik for detaljer: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Brugen af ​​Shopify er baseret på Art. 6(1)(f) GDPR. Vi har en legitim interesse i den mest pålidelige præsentation af vores hjemmeside. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Data beskyttelse

Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider tager beskyttelsen af ​​dine personlige data meget alvorligt. Derfor behandler vi dine personoplysninger som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, vil en række personlige oplysninger blive indsamlet. Personoplysninger omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, samt de formål, vi bruger disse data til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi anbefaler dig hermed, at transmission af data via internettet (dvs. via e-mail-kommunikation) kan være tilbøjelig til sikkerhedshuller. Det er ikke muligt fuldstændigt at beskytte data mod tredjepartsadgang.

Oplysninger om den ansvarlige part (benævnt "kontrollant" i GDPR)

Den databehandler på denne hjemmeside er:

Aerofoils GmbH
Brauneckweg 14
85748 Garching

Telefon: +49 9251 438890-0
E-mail: info@aerofoils.de

Den dataansvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der på egen hånd eller sammen med andre træffer beslutninger om formål og ressourcer til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaringsvarighed

Medmindre en mere specifik opbevaringsperiode er angivet i denne privatlivspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet, som de blev indsamlet til, ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen ske efter, at disse grunde ophører med at gælde.

Generel information om retsgrundlaget for databehandlingen på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a), GDPR, hvis særlige kategorier af data behandles i henhold til art. 9 (1) DSGVO. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande er databehandlingen også baseret på art. 49 (1)(a) GDPR. Hvis du har givet samtykke til opbevaring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedsfingeraftryk), er databehandlingen desuden baseret på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af prækontraktuelle foranstaltninger, behandler vi dine data på grundlag af art. 6(1)(b) GDPR. Ydermere, hvis dine data er nødvendige for at opfylde en juridisk forpligtelse, behandler vi dem på grundlag af art. 6(1)(c) GDPR. Endvidere kan databehandlingen foretages på baggrund af vores legitime interesse i henhold til art. 6(1)(f) GDPR. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde er givet i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Oplysninger om dataoverførsel til USA og andre lande uden for EU

Vi bruger blandt andet værktøjer fra virksomheder, der er hjemmehørende i USA eller andet ud fra et databeskyttelsesperspektiv usikre ikke-EU-lande. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data potentielt blive overført til disse ikke-EU-lande og kan blive behandlet der. Vi skal påpege, at i disse lande kan et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU, ikke garanteres. For eksempel er amerikanske virksomheder under et mandat til at frigive personlige data til sikkerhedsagenturerne, og du som den registrerede har ingen retssagsmuligheder for at forsvare dig selv i retten. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske agenturer (f.eks. Secret Service) kan behandle, analysere og permanent arkivere dine personlige data til overvågningsformål. Vi har ingen kontrol over disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af data

En bred vifte af databehandlingstransaktioner er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan også til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet os. Dette berører ikke lovligheden af ​​enhver dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (Art. 21 GDPR)

I TILFÆLDE, AT DATA BEHANDLES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, DU HAR RET TIL TIL ETHVERT TIDSPUNKT INDVENDIG MOT BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA BASEREDE PÅ GRUNDE, DER OPSTÅR AF DIN UNIKE SITUATION. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILERING BASEREDE PÅ DISSE BESTEMMELSER. FOR AT BESTEMME DET JURIDISKE GRUNDLAG, SOM ENHVER BEHANDLING AF DATA ER BASEREDE PÅ, VENLIGST KONSENTRES DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU LOGGER EN INDsigelse, BEHANDLER VI IKKE LÆNGER DINE PÅREGREDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI ER I EN POSITION TIL AT PRESENTERE OVERVÆNDENDE BESKYTTELSE VÆRDIG BEGRUNDELSE FOR BEHANDLING AF DINE DATA, SOM OPVØJER DINE INTERESSER, ER KRAV, UDØVELSE ELLER FORSVAR AF JURIDISKE RETTIGHEDER (INDSENDELSE I HENHOLD TIL ART. 21(1) GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BLEV BEHANDLET FOR AT DELAGE I DIREKTE ANNONCER, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD BEHANDLING AF DINE PÅGÅREDE PERSONOPLYSNINGER MED FORMÅL MED SÅDANNE ANNONCER. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, I DET OMFANG DEN ER TILKNYTTET SÅDAN DIREKTE ANNONCER. HVIS DU INDVENDER, BLIVER DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGER BRUGT TIL DIREKTE ANNONCEFORMÅL (INDSIGTIG I HENHOLD TIL ART. 21(2) GDPR).

Ret til at registrere en klage til det kompetente tilsynsorgan

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at registrere en klage til et tilsynsorgan, især i den medlemsstat, hvor de normalt har deres hjemsted, arbejdsplads eller på det sted, hvor den påståede krænkelse fandt sted. Retten til at registrere en klage er gældende uanset andre administrative eller retslige procedurer, der er tilgængelige som retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at vi udleverer alle data, vi automatisk behandler på baggrund af dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt, udleveres til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du skulle kræve direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af ​​fortroligt indhold, såsom indkøbsordrer eller forespørgsler, du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne hjemmeside enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og også ved udseendet af låseikonet i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypterede betalingstransaktioner på denne hjemmeside

Hvis du er forpligtet til at dele dine betalingsoplysninger (f.eks. kontonummer, hvis du giver os bemyndigelse til at debitere din bankkonto) med os, efter at du har indgået en gebyrbaseret kontrakt med os, er disse oplysninger nødvendige for at behandle betalinger.

Betalingstransaktioner ved hjælp af almindelige betalingsmåder (Visa/MasterCard, debet til din bankkonto) behandles udelukkende via krypterede SSL- eller TLS-forbindelser. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og også ved udseendet af låseikonet i browserlinjen.

Hvis kommunikationen med os er krypteret, vil tredjeparter ikke være i stand til at læse de betalingsoplysninger, du deler med os.

Information om, berigtigelse og udryddelse af data

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at kræve oplysninger om dine arkiverede persondata, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af ​​dine data. Du kan også have ret til at få dine data berigtiget eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om personlige data, så tøv ikke med at kontakte os til enhver tid.

Ret til at kræve behandlingsrestriktioner

Du har ret til at kræve indførelse af begrænsninger for så vidt angår behandlingen af ​​dine personoplysninger. For at gøre det kan du til enhver tid kontakte os. Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

 • I tilfælde af at du skulle bestride rigtigheden af ​​dine data, der er arkiveret af os, vil vi normalt bruge lidt tid til at bekræfte denne påstand. I den tid, denne undersøgelse pågår, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af ​​dine personoplysninger.
 • Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger blev/er udført på en ulovlig måde, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af ​​dine data i stedet for at kræve udryddelse af disse data.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, og du har brug for dem for at udøve, forsvare eller påberåbe sig juridiske rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger i stedet for at fjerne dem.
 • Hvis du har gjort indsigelse efter art. 21(1) GDPR, vil dine rettigheder og vores rettigheder skulle vejes op mod hinanden. Så længe det ikke er fastlagt, hvis interesser er gældende, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger, må disse data – med undtagelse af deres arkivering – kun behandles med dit samtykke eller for at kræve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige almene hensyn, som er nævnt af Den Europæiske Union eller en medlemsstat i EU.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af ​​kontaktoplysninger offentliggjort i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal angives i vores webstedsmeddelelse, for at sende os reklame- og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider forbeholder sig den udtrykkelige ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af salgsfremmende oplysninger, for eksempel via SPAM-meddelelser.

4. Registrering af data på denne hjemmeside

Cookies

Vores websteder og sider bruger det, industrien omtaler som "cookies". Cookies er små tekstfiler, der ikke forårsager nogen skade på din enhed. De gemmes enten midlertidigt i løbet af en session (sessionscookies), eller de arkiveres permanent på din enhed (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Permanente cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du aktivt sletter dem, eller de slettes automatisk af din webbrowser.

I nogle tilfælde er det muligt, at tredjepartscookies gemmes på din enhed, når du går ind på vores side (tredjepartscookies). Disse cookies gør det muligt for dig eller os at drage fordel af visse tjenester, der tilbydes af tredjeparten (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har en række funktioner. Mange cookies er teknisk essentielle, da visse webstedsfunktioner ikke ville fungere i fravær af cookies (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Formålet med andre cookies kan være analyse af brugermønstre eller visning af salgsfremmende meddelelser.

Cookies, som er nødvendige for at udføre elektroniske kommunikationstransaktioner eller til at levere visse funktioner, du ønsker at bruge (f.eks. til indkøbskurvfunktionen), eller dem, der er nødvendige for optimering (påkrævede cookies) af webstedet (f.eks. , cookies, der giver målbar indsigt i webpublikummet), skal opbevares på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f, GDPR, medmindre der er anført et andet retsgrundlag. Operatøren af ​​hjemmesiden har en legitim interesse i lagring af nødvendige cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis dit samtykke til opbevaring af cookies og lignende genkendelsesteknologier er blevet anmodet om, sker behandlingen udelukkende på grundlag af det opnåede samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG); dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du har mulighed for at indstille din browser på en sådan måde, at du vil blive underrettet, hver gang der placeres cookies, og kun tillade accept af cookies i specifikke tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt eller aktivere slettefunktionen for automatisk fjernelse af cookies, når browseren lukker. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænset.

I tilfælde af, at tredjepartscookies bruges, eller hvis cookies bruges til analytiske formål, vil vi separat underrette dig i forbindelse med denne databeskyttelsespolitik og, hvis det er relevant, bede om dit samtykke.

Samtykke med Usercentrics

Denne hjemmeside bruger samtykketeknologien fra Usercentrics til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din enhed eller til brug af specifikke teknologier og til at dokumentere førstnævnte på en databeskyttelseskompatibel måde. Parten, der tilbyder denne teknologi, er Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, hjemmeside: https://usercentrics.com/ (herefter benævnt "Usercentrics").

Når du besøger vores hjemmeside, vil følgende personlige data blive overført til Usercentrics:

 • Dine samtykkeerklæring(er) eller din tilbagekaldelse af din(e) samtykkeerklæring(er).
 • Din IP-adresse
 • Oplysninger om din browser
 • Oplysninger om din enhed
 • Dato og tidspunkt, hvor du besøgte vores hjemmeside

Desuden skal Usercentrics gemme en cookie i din browser for at kunne tildele din(e) samtykkeerklæring(er) eller eventuelle tilbagekaldelser af førstnævnte. De data, der registreres på denne måde, vil blive opbevaret, indtil du beder os om at udrydde dem, slette Usercentrics-cookien eller indtil formålet med at arkivere dataene ikke længere eksisterer. Dette berører ikke eventuelle obligatoriske juridiske opbevaringsperioder.

Usercentrics bruger cookies til at indhente samtykkeerklæringer påbudt ved lov. Retsgrundlaget for brugen af ​​specifikke teknologier er art. 6(1)(c) GDPR.

Samtykke med Cookiebot

Vores hjemmeside bruger samtykketeknologi fra Cookiebot til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din slutenhed eller til brug af visse teknologier og til at dokumentere dette på en databeskyttelseskompatibel måde. Udbyderen af ​​denne teknologi er Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark (herefter "Cookiebot").

Når du går ind på vores hjemmeside, etableres en forbindelse med Cookiebot-serverne for at indhente dit samtykke og give dig andre forklaringer vedrørende brugen af ​​cookies. Cookiebot vil derefter gemme en cookie i din browser for at identificere det samtykke, du har givet, eller dets tilbagekaldelse. De data, der indsamles på denne måde, opbevares, indtil du anmoder os om at slette dem, sletter selve Cookiebot-cookien eller formålet, som dataene gemmes til, ikke længere gælder. Obligatoriske lovlige opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirkede.

Cookiebot bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brugen af ​​cookies. Retsgrundlaget herfor er art. 6(1)(c) GDPR.

Serverlogfiler

Udbyderen af ​​denne hjemmeside og dens sider indsamler og gemmer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk kommunikerer til os. Informationen omfatter:

 • Den anvendte browsertype og version
 • Det brugte operativsystem
 • Henvisnings-URL
 • Værtsnavnet på den adgangsgivende computer
 • Tidspunktet for serverforespørgslen
 • IP-adressen

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse data er registreret på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR. Operatøren af ​​hjemmesiden har en legitim interesse i den teknisk fejlfri afbildning og optimering af operatørens hjemmeside. For at opnå dette skal serverlogfiler registreres.

Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via vores kontaktformular, vil oplysningerne i kontaktformularen samt eventuelle kontaktoplysninger deri blive opbevaret af os for at kunne håndtere din henvendelse og i tilfælde af, at vi har yderligere spørgsmål. Vi deler ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af ​​disse data er baseret på art. 6(1)(b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af ​​en kontrakt, eller hvis det er nødvendigt at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (Art. 6(1)(f) GDPR) eller på din aftale (Art. 6(1)(a) GDPR) hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De oplysninger, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dataene, tilbagekalde dit samtykke til arkivering af data, eller hvis formålet, hvortil oplysningerne arkiveres, ikke længere eksisterer (f.eks. efter at vi har afsluttede vores svar på din forespørgsel). Dette berører ikke eventuelle obligatoriske lovbestemmelser, især opbevaringsperioder.

Anmodning via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, inklusive alle resulterende personlige data (navn, anmodning) blive opbevaret og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6(1)(b) GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af ​​en kontrakt eller er nødvendig for udførelsen af ​​prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde behandles dataene på baggrund af vores legitime interesse i en effektiv håndtering af henvendelser indgivet til os (Art. 6(1)(f) GDPR) eller på baggrund af dit samtykke (Art. 6(1) )(a) GDPR), hvis den er opnået; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, som du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette, tilbagekalde dit samtykke til opbevaringen eller formålet med datalagringen bortfalder (f.eks. efter at din anmodning er gennemført). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Kommunikation via WhatsApp

Til kommunikation med vores kunder og andre tredjeparter er en af ​​de tjenester, vi bruger, instant messaging-tjenesten WhatsApp. Udbyderen er WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Kommunikationen er krypteret end-to-end (peer-to-peer), hvilket forhindrer WhatsApp eller andre tredjeparter i at få adgang til kommunikationsindholdet. WhatsApp får dog adgang til metadata oprettet under kommunikationsprocessen (for eksempel afsender, modtager og tidspunkt). Vi vil også gerne påpege, at WhatsApp har udtalt, at det deler personlige data om sine brugere med sit USA-baserede moderselskab Meta. Yderligere oplysninger om databehandling kan findes i WhatsApps privatlivspolitik på: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Brugen af ​​WhatsApp er baseret på vores legitime interesse i at kommunikere så hurtigt og effektivt som muligt med kunder, interesserede parter og andre forretnings- og kontraktlige partnere (Art. 6(1)(f) GDPR). Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres databehandling udelukkende på baggrund af samtykket; dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

Kommunikationsindholdet, der udveksles mellem og på WhatsApp, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette det, tilbagekalde dit samtykke til lagring eller formålet, som dataene opbevares til, ophører med at gælde (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser, især opbevaringsperioder, forbliver upåvirkede.

Vi bruger WhatsApp i "WhatsApp Business"-varianten.

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum?lang=en.

Vi har sat vores WhatsApp-konti op på en sådan måde, at der ikke er nogen automatisk synkronisering af data med adressebogen på de smartphones, der er i brug.

Typeform

Vi har integreret Typeform på denne hjemmeside. Udbyderen er TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, ​​Spanien (herefter "Typeform").

Typeform gør det muligt for os at oprette online formularer og integrere dem på vores hjemmeside. De data, du indtaster i vores Typeform-formularer, gemmes på Typeforms servere, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet til at gemme dem, eller formålet med at opbevare dataene ikke længere gælder (f.eks. efter vi har afsluttet behandlingen af ​​dine data). anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket af dette.

Brugen af ​​Typeform er baseret på Art. 6(1)(f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i fungerende onlineformularer. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Google Forms

Vi har integreret Google Forms på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (i det følgende benævnt "Google").

Google Forms gør det muligt for os at generere onlineformularer til at registrere beskeder, forespørgsler og andre indtastninger, der er indtastet af besøgende på vores websted. Alle indtastninger, du foretager, vil blive behandlet på Googles servere. Google Forms gemmer en cookie i din browser, der indeholder et unikt ID (NID-cookie). Denne cookie gemmer en bred vifte af oplysninger, herunder for eksempel dine sprogindstillinger.

Vi bruger Google Forms på grundlag af vores legitime interesse i at afgøre dine behov så effektivt som muligt (Art. 6(1)(f) GDPR). Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du indtaster i formularen, forbliver i vores besiddelse, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til arkivering af dine data, eller indtil formålet med at arkivere dataene ikke længere eksisterer (f.eks. efter afslutning af behandlingen af ​​dine data forespørgsel). Dette påvirker ikke ufravigelige lovbestemmelser – især dem, der regulerer opbevaringsperioder.

For mere information, se venligst Googles databeskyttelsespolitik på https://policies.google.com/.

Calendly

Du kan bestille tid hos os på vores hjemmeside. Vi bruger "Calendly"-værktøjet til at booke tider. Udbyderen er Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (herefter "Calendly").

For at bestille en tid skal du indtaste de ønskede data og den ønskede dato på det viste skærmbillede. De indtastede data vil blive brugt til planlægning, udførelse og om nødvendigt til opfølgning på aftalen. Aftaledataene gemmes for os på Calendlys servere, hvis privatlivspolitik kan ses her: https://calendly.com/de/pages/privacy.

De data, du har indtastet, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller det formål, som dataene blev opbevaret til, ophører med at gælde. Obligatoriske lovbestemmelser, især opbevaringsperioder, forbliver upåvirkede.

Retsgrundlaget for databehandling er art. 6(1)(f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en berettiget interesse i at lave aftaler med interesserede og kunder på en så ukompliceret måde som muligt. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførslen til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://calendly.com/pages/dpa.

Hubspot CRM

Vi bruger Hubspot CRM på denne hjemmeside. Udbyderen er Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (herefter Hubspot CRM).

Hubspot CRM gør os blandt andet i stand til at administrere eksisterende og potentielle kunder og kundekontakter, at kommunikere med dig og at planlægge og udføre marketingaktiviteter i overensstemmelse med dine interesser. Hubspot CRM gør det muligt for os at fange, sortere og analysere kundeinteraktioner via e-mail, sociale medier eller telefon på tværs af flere kanaler. De personlige data, der indsamles på denne måde, kan evalueres og bruges til kommunikation med den potentielle kunde eller markedsføringstiltag (f.eks. nyhedsbreve). Hubspot CRM giver os også mulighed for at indsamle og analysere brugeradfærden for vores kontakter på vores hjemmeside.

Brugen af ​​Hubspot CRM er baseret på Art. 6(1)(f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i den mest effektive kundestyring og kundekommunikation. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

For detaljer henvises til Hubspots privatlivspolitik: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Datatransmission til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Tilmelding på denne hjemmeside

Du har mulighed for at registrere dig på denne hjemmeside for at kunne bruge yderligere hjemmesidefunktioner. Vi vil kun bruge de data, du indtaster, med det formål at bruge det respektive tilbud eller den tjeneste, du har tilmeldt dig. De påkrævede oplysninger, vi anmoder om ved tilmelding, skal indtastes fuldt ud. Ellers afviser vi registreringen.

For at informere dig om eventuelle vigtige ændringer i omfanget af vores portefølje eller i tilfælde af tekniske ændringer, bruger vi den e-mailadresse, der er angivet under registreringsprocessen.

Vi behandler de data, der er indtastet under registreringsprocessen på grundlag af dit samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR).

De data, der registreres under registreringsprocessen, opbevares af os, så længe du er registreret på denne hjemmeside. Efterfølgende slettes sådanne data. Dette berører ikke lovpligtige opbevaringsforpligtelser.

5. Analyseværktøjer og annoncering

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Tag Manager er et værktøj, der giver os mulighed for at integrere sporings- eller statistiske værktøjer og andre teknologier på vores websted. Google Tag Manager selv opretter ingen brugerprofiler, gemmer ikke cookies og udfører ingen uafhængige analyser. Den administrerer og kører kun de integrerede værktøjer via den. Google Tag Manager indsamler dog din IP-adresse, som også kan overføres til Googles moderselskab i USA.

Google Tag Manager bruges på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i hurtig og ukompliceret integration og administration af forskellige værktøjer på sin hjemmeside. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen af ​​denne tjeneste er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærdsmønstre for besøgende på webstedet. Til det formål modtager webstedsoperatøren en række brugerdata, såsom sider, der er tilgået, tid brugt på siden, det anvendte operativsystem og brugerens oprindelse. Disse data opsummeres i et bruger-ID og tildeles den respektive slutenhed for den besøgende på webstedet.

Ydermere giver Google Analytics os mulighed for blandt andet at registrere dine muse- og rullebevægelser og klik. Google Analytics bruger forskellige modelleringstilgange til at udvide de indsamlede datasæt og bruger maskinlæringsteknologier i dataanalyse.

Google Analytics bruger teknologier, der gør brugerens genkendelse med det formål at analysere brugeradfærdsmønstre (f.eks. cookies eller fingeraftryk på enheden). Hjemmesidens brugsoplysninger registreret af Google overføres som udgangspunkt til en Google-server i USA, hvor de opbevares.

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonymisering

På denne hjemmeside har vi aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen. Som et resultat heraf vil din IP-adresse blive forkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der har ratificeret konventionen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde forud for dens overførsel til USA. Den fulde IP-adresse vil blive overført til en af ​​Googles servere i USA og kun forkortet der i undtagelsestilfælde. På vegne af operatøren af ​​denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af denne hjemmeside til at generere rapporter om hjemmesidens aktiviteter og til at levere andre tjenester til operatøren af ​​denne hjemmeside, der er relateret til brugen af ​​hjemmesiden og internettet . Den IP-adresse, der overføres i forbindelse med Google Analytics fra din browser, skal ikke flettes sammen med andre data i Googles besiddelse.

Browser plug-in

Du kan forhindre registrering og behandling af dine data af Google ved at downloade og installere browser-pluginet, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

For mere information om Google Analytics' håndtering af brugerdata, se venligst Googles databeskyttelseserklæring på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google-signaler

Vi bruger Google Signals. Når du besøger vores hjemmeside, registrerer Google Analytics blandt andet din placering, progressionen af ​​din søgning og YouTube-progression samt demografiske data (data for besøgende på webstedet). Disse data kan blive brugt til tilpasset annoncering med hjælp fra Google Signal. Hvis du har en Google-konto, vil dine besøgendes oplysninger blive knyttet til din Google-konto af Google Signal og brugt til at sende dig tilpassede salgsfremmende meddelelser. Dataene bruges også til at udarbejde anonymiseret statistik over vores brugeres onlinemønstre.

Demografiske parametre leveret af Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktionen "demografiske karakteristika" i Google Analytics for at kunne vise de besøgende kompatible annoncer på Googles annonceringsnetværk. Dette gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder oplysninger om alder, køn og interesser hos de besøgende på webstedet. Kilderne til disse oplysninger er interesserelateret annoncering fra Google samt besøgsdata indhentet fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke allokeres til en bestemt person. Du har mulighed for at deaktivere denne funktion til enhver tid ved at foretage relevante indstillinger for annoncering på din Google-konto, eller du kan generelt forbyde registrering af dine data af Google Analytics som forklaret i afsnittet "Indsigelse mod registrering af data".

Google Analytics e-handelssporing

Denne hjemmeside bruger funktionen "E-Commerce Tracking" i Google Analytics. Ved hjælp af E-Commerce Tracking er webstedsoperatøren i stand til at analysere købsmønstrene for webstedsbesøgende med det formål at forbedre operatørens online marketingkampagner. I denne sammenhæng spores oplysninger, såsom de afgivne ordrer, de gennemsnitlige ordreværdier, forsendelsesomkostninger og tiden fra visning af produktet til købsbeslutningen. Disse data kan konsolideres af Google under et transaktions-id, som tildeles den respektive bruger eller brugerens enhed.

Hotjar

Denne hjemmeside bruger Hotjar. Udbyderen er Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (websted: https://www.hotjar.com).

Hotjar er et værktøj, der bruges til at analysere dine brugermønstre på denne hjemmeside. Hotjar giver os mulighed for for eksempel at optage dine muse- og scrollbevægelser samt dit klik. Under denne proces har Hotjar også mulighed for at bestemme, hvor længe din markør forblev i en bestemt position. Baseret på denne information udarbejder Hotjar såkaldte Heatmaps, der gør det muligt at bestemme, hvilke dele af hjemmesiden den besøgende anmelder med præference.

Vi er også i stand til at bestemme, hvor længe du har opholdt dig på en side på denne hjemmeside, og hvornår du forlod den. Vi kan også bestemme, på hvilket tidspunkt du har suspenderet indtastningen af ​​en kontaktformular (såkaldte konverteringstragte).

Derudover kan Hotjar implementeres for at få direkte feedback fra besøgende på webstedet. Denne funktion har til formål at forbedre webstedets tilbud fra webstedsoperatøren.

Hotjar bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med det formål at analysere brugermønstrene (f.eks. cookies eller implementering af enhedsfingeraftryk).

Hvis din godkendelse (samtykke) er opnået, skal brugen af ​​ovennævnte service ske på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke blev indhentet, vil brugen af ​​tjenesten ske på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR; webstedsoperatøren har en legitim interesse i analyse af brugermønstre for at optimere både webpræsentationen og operatørens annonceringsaktiviteter.

Deaktivering af Hotjar

Hvis du ønsker at deaktivere registreringen af ​​data fra Hotjar, skal du klikke på linket nedenfor og følge instruktionerne under linket: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Husk, at du skal deaktivere Hotjar separat for hver browser og hver enhed.

For mere detaljeret information om Hotjar og de data, der skal registreres, se venligst Hotjars databeskyttelseserklæring under følgende link: https://www.hotjar.com/privacy.

Synlig

Denne hjemmeside bruger open source webanalysetjenesten Matomo. Matomo bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren på tværs af flere sider med det formål at analysere brugermønstrene (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk). Oplysningerne registreret af Matomo om brugen af ​​denne hjemmeside vil blive gemt på vores server. Inden arkivering vil IP-adressen først blive anonymiseret.

Gennem Matomo er vi i stand til at indsamle og analysere data om brugen af ​​vores website-for-website besøgende. Dette gør os i stand til for eksempel at finde ud af, hvornår hvilke sidevisninger fandt sted, og fra hvilken region de kom. Derudover indsamler vi forskellige logfiler (f.eks. IP-adresse, referrer, browser og anvendt operativsystem) og kan måle, om besøgende på vores websted udfører bestemte handlinger (f.eks. klik, køb osv.).

Brugen af ​​dette analyseværktøj er baseret på art. 6(1)(f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i analyse af brugermønstre for at optimere operatørens webtilbud og annoncering. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hosting

Vi hoster udelukkende Matomo på vores egne servere, så al analysedata forbliver hos os og ikke videregives.

Klarhed

Denne hjemmeside bruger Clarity. Udbyderen er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 (USA), https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (herefter benævnt "Klarhed").

Clarity er et værktøj til at analysere brugermønstre på denne hjemmeside. Clarity registrerer især markørbevægelser og kompilerer grafik, der viser, på hvilke dele af hjemmesiden brugerne scroller med stor frekvens (heatmaps). Clarity kan også optage sessioner, så vi kan se brugen af ​​siden i form af videoer. Desuden modtager vi information om den generelle brugeradfærd på vores hjemmeside.

Clarity bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugere med det formål at analysere brugermønstre (f.eks. cookies eller brug af enhedsfingeraftryk). Dine personlige data vil blive arkiveret på Microsoft-servere (Microsoft Azure Cloud Service) i USA.

Hvis din godkendelse (samtykke) er opnået, skal brugen af ​​ovennævnte service ske på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke blev indhentet, vil brugen af ​​tjenesten ske på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR; webstedsoperatøren har en legitim interesse i en effektiv analyse af brugermønstre.

For flere detaljer om Claritys databeskyttelsespolitik, se venligst: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Google Ads

Webstedsoperatøren bruger Google Ads. Google Ads er et online kampagneprogram tilhørende Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gør det muligt for os at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, hvis brugeren indtaster bestemte søgeord i Google (søgeordsmålretning). Det er også muligt at placere målrettede annoncer baseret på de brugerdata, Google er i besiddelse af (f.eks. lokalitetsdata og interesser; målgruppemålretning). Som webstedsoperatør kan vi analysere disse data kvantitativt, for eksempel ved at analysere, hvilke søgetermer der resulterede i visningen af ​​vores annoncer, og hvor mange annoncer der førte til de respektive klik.

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (ikke personlig)

Denne hjemmeside bruger Google AdSense, en annonceindlejringstjeneste leveret af Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger Google AdSense i "ikke-tilpasset" tilstand. I modsætning til den personlige tilstand er annoncerne ikke baseret på dine tidligere brugermønstre, og tjenesten genererer ikke en brugerprofil til dig. Tjenesten bruger i stedet såkaldte "kontekstoplysninger" til at vælge de annoncer, som du kan se. De valgte annoncer er således f.eks. baseret på din placering, indholdet på den hjemmeside, du besøger på det tidspunkt, eller de søgetermer, du bruger. Hvis du vil vide mere om de forskellige forskelle mellem personlig målretning og målretning, der ikke er blevet tilpasset af Google AdSense, skal du klikke på følgende link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Vær opmærksom på, at hvis Google Adsense bruges i den ikke-tilpassede tilstand, er det muligt, at der lagres cookies, eller at der bruges sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk).

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Du har mulighed for selvstændigt at justere annonceringsindstillingerne på din brugerkonto. For at gøre det skal du klikke på linket nedenfor og logge ind: https://adssettings.google.com/authenticated.

For mere information om Googles annonceringsteknologier, klik venligst her: https://policies.google.com/technologies/ads og https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Remarketing

Denne hjemmeside bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing. Udbyderen af ​​disse løsninger er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserer dine brugermønstre på vores hjemmeside (f.eks. klik på specifikke produkter), for at allokere en bestemt annoncemålgruppe til dig og for efterfølgende at vise matchende online tilbud til dig, når du besøger andre online tilbud (remarketing eller retargeting).

Desuden er det muligt at linke de annonceringsmålgrupper, der genereres med Google Remarketing, til enheder, der omfatter funktioner fra Google. Dette gør det muligt at vise interessebaserede tilpassede reklamebeskeder afhængigt af din tidligere brug og browsermønstre på en enhed (f.eks. mobiltelefon) på en måde, der er skræddersyet til dig såvel som på enhver af dine enheder (f.eks. tablet eller pc) ).

Hvis du har en Google-konto, har du mulighed for at gøre indsigelse mod personlig annoncering under følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

For yderligere information og de relevante databeskyttelsesbestemmelser, se venligst Googles databeskyttelsespolitikker på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Dannelse af målgrupper med kundeafstemning

Til dannelsen af ​​målgrupper bruger vi blandt andet Google Remarketing kundeafstemningsfunktionen. For at opnå dette overfører vi visse kundedata (f.eks. e-mailadresser) fra vores kundelister til Google. Hvis de respektive kunder er Google-brugere og er logget ind på deres Google-konti, vises matchende reklamebeskeder på Google-netværket (f.eks. YouTube, Gmail eller i en søgemaskine), så de kan se dem.

Google Konverteringssporing

Denne hjemmeside bruger Google Konverteringssporing. Udbyderen af ​​denne tjeneste er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjælp fra Google Konverteringssporing er vi i stand til at genkende, om brugeren har gennemført bestemte handlinger. For eksempel kan vi analysere, hvor ofte hvilke knapper på vores hjemmeside er blevet klikket på, og hvilke produkter der bliver anmeldt eller købt med særlig hyppighed. Formålet med denne information er at udarbejde konverteringsstatistik. Vi lærer, hvor mange brugere der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har udført. Vi modtager ingen information, der gør det muligt for os at identificere brugerne personligt. Google bruger som sådan cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier til identifikationsformål.

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

For flere oplysninger om Google Konverteringssporing, se venligst Googles databeskyttelsespolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google DoubleClick

Denne hjemmeside bruger funktionerne i Google DoubleClick. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (herefter "DoubleClick").

DoubleClick bruges til at vise dig interessebaserede annoncer på tværs af Google-netværket. Annoncer kan skræddersyes til seerens interesser ved hjælp af DoubleClick. For eksempel kan vores annoncer blive vist i Googles søgeresultater eller i bannere, der er knyttet til DoubleClick.

For at være i stand til at vise tilstrækkeligt kampagneindhold til brugerne, skal DoubleClick genkende den respektive besøgende, så den kan tildele brugeren de besøgte websteder, klikkene og andre brugermønsteroplysninger. For at gøre dette implementerer DoubleClick cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk). De registrerede oplysninger konsolideres til en pseudonymbrugerprofil, så den respektive bruger kan blive vist interessemæssigt passende annoncering.

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

For yderligere information om, hvordan du gør indsigelse mod de annoncer, der vises af Google, se venligst følgende links: https://policies.google.com/technologies/ads og https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

Til at måle konverteringsrater bruger denne hjemmeside besøgsaktivitetspixel på Facebook. Udbyderen af ​​denne service er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebooks erklæring vil de indsamlede data også blive overført til USA og andre tredjepartslande.

Dette værktøj gør det muligt at spore besøgende på siden, efter at de er blevet linket til udbyderens hjemmeside efter at have klikket på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at analysere effektiviteten af ​​Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelsesformål og for at optimere fremtidige annoncekampagner.

For os som operatører af denne hjemmeside er de indsamlede data anonyme. Vi er ikke i stand til at nå frem til nogen konklusioner om brugernes identitet. Facebook arkiverer dog oplysningerne og behandler dem, så det er muligt at oprette forbindelse til den respektive brugerprofil, og Facebook er i stand til at bruge dataene til egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks databrugspolitik . Dette gør det muligt for Facebook at vise annoncer på Facebook-sider såvel som på steder uden for Facebook. Vi som operatør af denne hjemmeside har ingen kontrol over brugen af sådanne data.

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I det omfang persondata indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af værktøjet beskrevet her og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling ( Art. 26 DSGVO). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af data og videregivelse heraf til Facebook. Behandlingen af ​​Facebook, der finder sted efter den videre overførsel, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Aftalens ordlyd kan findes under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give privatlivsoplysningerne ved brug af Facebook-værktøjet og for den privatlivssikre implementering af værktøjet på vores hjemmeside. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden af ​​Facebook-produkter. Du kan hævde registrerede rettigheder (f.eks. anmodninger om information) vedrørende data, der behandles af Facebook direkte med Facebook. Hvis du hævder de registrerede rettigheder hos os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

I Facebooks databeskyttelsespolitikker finder du yderligere information om beskyttelsen af ​​dit privatliv på: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du har også mulighed for at deaktivere remarketingfunktionen "Custom Audiences" i afsnittet om annonceindstillinger under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For at gøre dette skal du først logge ind på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere enhver brugerbaseret annoncering fra Facebook på webstedet for European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook tilpassede målgrupper

Vi bruger Facebook Custom Audiences. Udbyderen af ​​denne service er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Når du besøger eller bruger vores hjemmeside og apps, bruger vores portefølje (f.eks. deltagelse i konkurrencer), overfører data til os eller interagerer med Facebook-indholdet i vores virksomhed, registrerer vi relaterede personlige data. I tilfælde af at du har givet os dit samtykke til brugen af ​​Facebook Custom Audiences, deler vi disse data med Facebook for at sætte Facebook i stand til at sende dig kompatible annoncer. Disse data kan også bruges til definerede målgrupper (Lookalike Audiences).

Facebook behandler disse data som vores kontraktbehandler. For detaljer, se venligst brugeraftalen for Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Brugen af ​​disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Overførslen af ​​dato til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. For detaljer se venligst: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience og https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

LinkedIn Insight Tag

Denne hjemmeside bruger Insight-tagget fra LinkedIn. Denne service leveres af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Databehandling af LinkedIn Insight tag

Vi bruger LinkedIn Insight-tagget til at få oplysninger om besøgende på vores hjemmeside. Når en besøgende på et websted er registreret hos LinkedIn, kan vi analysere de vigtigste erhvervsmæssige data (f.eks. karriereniveau, virksomhedsstørrelse, land, placering, branche, jobtitel) for besøgende på vores websted for at hjælpe os med at målrette vores websted bedre til den relevante målgruppe. Vi kan også bruge LinkedIn Insight-tags til at måle, om besøgende på vores hjemmesider foretager et køb eller udfører andre handlinger (konverteringsmåling). Konverteringsmåling kan også udføres på tværs af enheder (fx fra pc til tablet). LinkedIn Insight Tag har også en retargeting-funktion, der giver os mulighed for at vise målrettet annoncering til besøgende på vores hjemmeside uden for hjemmesiden. Ifølge LinkedIn sker der ingen identifikation af annoncemodtageren.

LinkedIn indsamler også selv logfiler (URL, henvisnings-URL, IP-adresse, enheds- og browseregenskaber og tidspunkt for adgang). IP-adresserne forkortes eller (hvis de bruges til at nå LinkedIn-medlemmer på tværs af enheder) hashkrypteres (pseudonymiseret). LinkedIn-medlemmers direkte identifikatorer slettes af LinkedIn efter syv dage. De resterende pseudonymiserede data vil derefter blive slettet inden for 180 dage.

De data, der indsamles af LinkedIn, kan ikke tildeles af os som webstedsoperatør til bestemte personer. LinkedIn vil gemme de personlige data indsamlet fra besøgende på webstedet på sine servere i USA og bruge dem til sine egne salgsfremmende aktiviteter. For detaljer, se venligst LinkedIns privatlivspolitik på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Retsgrundlag

Hvis din godkendelse (samtykke) er opnået, skal brugen af ​​ovennævnte service ske på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dit samtykke ikke blev indhentet, vil brugen af ​​tjenesten ske på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR; webstedsoperatøren har en legitim interesse i effektive reklamekampagner, der omfatter brugen af ​​sociale medier.

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa og https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Indsigelse mod brugen af ​​LinkedIn Insight Tag

Du kan gøre indsigelse mod LinkedIns analyse af brugeradfærd og målrettet annoncering på følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Derudover kan LinkedIn-medlemmer kontrollere brugen af ​​deres personlige oplysninger til salgsfremmende formål i kontoindstillingerne. For at forhindre LinkedIn i at linke oplysninger indsamlet på vores websted til din LinkedIn-konto, skal du logge ud af din LinkedIn-konto, før du besøger vores websted.

6. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev data

Hvis du gerne vil abonnere på nyhedsbrevet, der tilbydes på denne hjemmeside, skal vi have en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejer af den oplyste e-mailadresse og samtykke til kvitteringen af nyhedsbrevet. Der må ikke indsamles yderligere data eller indsamles kun på frivillig basis. Vi bruger kun sådanne data til afsendelse af de ønskede oplysninger og deler ikke sådanne data med nogen tredjepart.

Behandlingen af ​​de oplysninger, der indtastes i nyhedsbrevets tilmeldingsformular, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet til arkivering af data, e-mailadressen og brugen af ​​disse oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet, for eksempel ved at klikke på linket "Afmeld" i nyhedsbrevet. Dette berører ikke lovligheden af ​​eventuelle databehandlingstransaktioner, der har fundet sted til dato.

De data, der deponeres hos os med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller nyhedsbrevsudbyderen og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter du afmelder dig nyhedsbrevet eller efter formålet er ophørt med at gælde. . Vi forbeholder os retten til at slette eller blokere e-mail-adresser fra vores distributionsliste for nyhedsbreve efter eget skøn inden for rammerne af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6(1)(f) GDPR.

Data gemt til andre formål hos os forbliver upåvirket.

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevets distributionsliste, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen på en sortliste, hvis en sådan handling er nødvendig for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra sortlisten bruges kun til dette formål og ikke slået sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6(1)(f) GDPR). Opbevaringen på sortlisten er ubestemt. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser opvejer vores legitime interesse.

7. Plug-ins og værktøjer

Youtube

Denne hjemmeside integrerer videoer af hjemmesiden YouTube. Webstedets operatør er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis du besøger en side på denne hjemmeside, hvor en YouTube er blevet integreret, vil der blive etableret en forbindelse til YouTubes servere. Som et resultat vil YouTube-serveren få besked om, hvilke af vores sider du har besøgt.

Ydermere vil YouTube være i stand til at placere forskellige cookies på din enhed eller sammenlignelige teknologier til genkendelse (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde vil YouTube være i stand til at få information om denne hjemmesides besøgende. Disse oplysninger vil blandt andet blive brugt til at generere videostatistik med det formål at forbedre sidens brugervenlighed og forhindre forsøg på at begå svindel.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, mens du besøger vores websted, sætter du YouTube i stand til at allokere dine browsingmønstre direkte til din personlige profil. Du har mulighed for at forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Brugen af ​​YouTube er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde. I henhold til art. 6(1)(f) GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

For mere information om, hvordan YouTube håndterer brugerdata, se venligst YouTubes databeskyttelsespolitik under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Denne hjemmeside bruger plug-ins til videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hvis du besøger en af ​​siderne på vores hjemmeside, hvori en Vimeo-video er integreret, etableres en forbindelse til Vimeos servere. Som en konsekvens heraf vil Vimeo-serveren modtage information om, hvilke af vores sider du har besøgt. Desuden vil Vimeo modtage din IP-adresse. Dette vil også ske, hvis du ikke er logget ind på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. De oplysninger, der registreres af Vimeo, vil blive transmitteret til Vimeos server i USA.

Hvis du er logget ind på din Vimeo-konto, aktiverer du Vimeo til direkte at allokere dine browsingmønstre til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din Vimeo-konto.

Vimeo bruger cookies eller sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk) til at genkende besøgende på webstedet.

Brugen af ​​Vimeo er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde. I henhold til art. 6(1)(f) GDPR, er dette en legitim interesse. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen og ifølge Vimeo på "legitime forretningsinteresser". Detaljer kan findes her: https://vimeo.com/privacy.

For mere information om, hvordan Vimeo håndterer brugerdata, se venligst Vimeos databeskyttelsespolitik under: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts (lokal indlejring)

Denne hjemmeside bruger såkaldte webfonte leveret af Google for at sikre ensartet brug af skrifttyper på denne side. Disse Google-skrifttyper er lokalt installeret, så der ikke oprettes forbindelse til Googles servere i forbindelse med denne applikation.

For mere information om Google Web Fonts, følg venligst dette link: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles databeskyttelseserklæring under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe skrifttyper

For at sikre en ensartet afbildning af visse skrifttyper, bruger denne hjemmeside skrifttyper kaldet Adobe Fonts leveret af Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Når du tilgår sider på denne hjemmeside, indlæser din browser automatisk de nødvendige skrifttyper direkte fra Adobe-webstedet for at kunne vise dem korrekt på din enhed. Som et resultat vil din browser oprette forbindelse til Adobes servere i USA. Derfor erfarer Adobe, at din IP-adresse blev brugt til at få adgang til denne hjemmeside. Ifølge oplysningerne fra Adobe vil der ikke blive gemt cookies i forbindelse med leveringen af ​​skrifttyperne.

Data opbevares og analyseres på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i en ensartet præsentation af skrifttypen på operatørens hjemmeside. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

For mere information om Adobe Fonts, læs venligst politikkerne under: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobes databeskyttelseserklæring kan gennemgås under: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google kort

Denne hjemmeside bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at aktivere brugen af ​​Google Maps-funktionerne skal din IP-adresse gemmes. Disse oplysninger overføres som regel til en af ​​Googles servere i USA, hvor de arkiveres. Operatøren af ​​denne hjemmeside har ingen kontrol over dataoverførslen. I tilfælde af at Google Maps er blevet aktiveret, har Google mulighed for at bruge Google-webfonte med henblik på den ensartede afbildning af skrifttyper. Når du åbner Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekst og skrifttyper korrekt.

Vi bruger Google Maps til at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde og til at gøre de steder, der oplyses på vores hjemmeside, nemme at finde. Dette udgør en legitim interesse som defineret i art. 6(1)(f) GDPR. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

For mere information om håndtering af brugerdata, bedes du læse Googles databeskyttelseserklæring under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Vi bruger "Google reCAPTCHA" (herefter benævnt "reCAPTCHA") på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at afgøre, om data indtastet på denne hjemmeside (f.eks. oplysninger indtastet i en kontaktformular) leveres af en menneskelig bruger eller af et automatiseret program. For at bestemme dette, analyserer reCAPTCHA adfærden hos de besøgende på webstedet baseret på en række parametre. Denne analyse udløses automatisk, så snart den besøgende kommer ind på siden. Til denne analyse evaluerer reCAPTCHA en række data (f.eks. IP-adresse, tid, den besøgende på webstedet brugte på webstedet eller markørbevægelser, som brugeren har iværksat). De data, der spores under sådanne analyser, videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyser kører helt i baggrunden. Besøgende på webstedet bliver ikke advaret om, at en analyse er i gang.

Data opbevares og analyseres på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte operatørens websteder mod misbrug af automatisk spionage og mod SPAM. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

For mere information om Google reCAPTCHA henvises til Googles databeskyttelseserklæring og vilkår for brug under følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en og https://policies.google.com/terms?hl=en.

Brugeragtig med udvidet databeskyttelsestilstand

Vi bruger Userlike (herefter kaldet "Userlike") til at behandle brugerforespørgsler via vores supportkanaler eller live chat-systemer. Udbyderen er Userlike UG (et selskab med begrænset ansvar), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Köln, Tyskland.

Beskeder, du sender til os, kan blive gemt i brugerlignende billetsystem eller besvaret af vores personale i live chat. Når du kommunikerer med os gennem Userlike, gemmer vi og Userlike blandt andet dit navn og e-mailadresse, hvis du har oplyst dem, og din chathistorik. Disse data er opsummeret i en profil.

Meddelelser, der er adresseret til os, forbliver i vores besiddelse, indtil du beder os om at slette dem, eller årsagen til datalagringen ikke længere er effektiv (f.eks. efter din forespørgsel er blevet behandlet). Dette berører ikke eventuelle lovbestemmelser – især lovpligtige obligatoriske opbevaringsforpligtelser.

Userlike er implementeret på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i markedsføringsaktiviteter, der er så effektive som muligt. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

For mere information, se venligst Brugerlignende databeskyttelseserklæring: https://www.userlike.com/de/data-privacy og https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Zapier

Vi har integreret Zapier på denne hjemmeside. Udbyderen er Zapier Inc, Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, USA (herefter "Zapier").

Zapier giver os mulighed for at linke og synkronisere forskellige funktioner, databaser og værktøjer med vores hjemmeside. På den måde er det fx muligt automatisk at afspille indhold, som vi udgiver på vores hjemmeside på vores sociale mediekanaler eller at eksportere indhold fra marketing- og analyseværktøjer. Afhængigt af funktionaliteten kan Zapier også indsamle forskellige personlige data i processen.

Brugen af ​​Zapier er baseret på art. 6(1)(f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den mest effektive integration af de anvendte værktøjer. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til information i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Du kan finde detaljer her: https://zapier.com/tos.

8. Udbydere af e-handel og betalingstjenester

Behandling af kunde- og kontraktdata

Vi indsamler, behandler og bruger personlige kunde- og kontraktdata til etablering, indholdsarrangement og ændring af vores kontraktforhold. Data med personlige referencer til brugen af ​​denne hjemmeside (brugsdata) vil kun blive indsamlet, behandlet og brugt, hvis dette er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge vores tjenester eller kræves til faktureringsformål. Retsgrundlaget for disse processer er art. 6(1)(b) GDPR.

De indsamlede kundedata slettes ved afslutning af ordren eller ophør af forretningsforholdet og ved udløb af eventuelle eksisterende lovpligtige arkiveringsperioder. Dette berører ikke eventuelle lovbestemte arkiveringsperioder.

Dataoverførsel ved lukning af kontrakter for onlinebutikker, forhandlere og forsendelse af varer

Hver gang du bestiller varer fra os, deler vi dine personlige data med det transportfirma, der er betroet leveringen, samt den betalingstjeneste, der har fået til opgave at håndtere betalingstransaktionerne. Kun de data, som disse respektive tjenesteudbydere kræver for at opfylde deres forpligtelser, vil blive delt. Retsgrundlaget for denne deling er art. 6 (1)(b) GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af kontraktlige eller prækontraktuelle forpligtelser. Hvis du giver os dit respektive samtykke i henhold til art. 6 (1)(a) GDPR, deler vi din e-mailadresse med det transportfirma, der er betroet leveringen, så dette firma kan give dig besked om forsendelsesstatus for din ordre via e-mail. Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke.

Kredittjek

Vi kan foretage en kreditkontrol i tilfælde af, at køb foretages på konto eller baseret på andre betalingsbetingelser, der kræver, at vi forlænger kredit (scoring). Til dette formål overfører vi de data, du har indtastet (f.eks. navn, adresse, alder eller bankoplysninger) til et kreditoplysningsbureau. Baseret på disse data bestemmes sandsynligheden for manglende betaling. Hvis sandsynligheden for manglende betaling er for stor, kan vi afvise den respektive betalingsperiode.

Kredittjekket udføres på grundlag af kontraktmæssig opfyldelse (Art. 6(1)(b) GDPR) og for at undgå manglende betaling (begrundet rente i henhold til Art. 6(1)(f) GDPR). Hvis der er indhentet samtykke, skal kredittjekket udføres på grundlag af dette samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsvirksomheder på vores hjemmeside. Når du foretager et køb hos os, behandles dine betalingsdata (f.eks. navn, betalingsbeløb, bankkontooplysninger, kreditkortnummer) af betalingstjenesteudbyderen med henblik på betalingsbehandling. For disse transaktioner gælder de respektive udbyderes kontraktlige og databeskyttelsesbestemmelser. Brugen af ​​betalingstjenesteudbyderne er baseret på art. 6(1)(b) GDPR (kontraktbehandling) og af hensyn til en smidig, bekvem og sikker betalingstransaktion (Art. 6(1)(f) GDPR). For så vidt der anmodes om dit samtykke til visse handlinger, art. 6(1)(a) GDPR er retsgrundlaget for databehandling; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes for fremtiden.

Vi bruger følgende betalingstjenester / betalingstjenesteudbydere inden for rammerne af denne hjemmeside:

PayPal

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal").

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detaljer kan findes i PayPals privatlivspolitik: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Udbyderen af ​​betalingstjenester er Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Apples privatlivspolitik kan findes på: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du kan finde Googles privatlivspolitik her: https://policies.google.com/privacy.

Stribe

Udbyderen for kunder inden for EU er Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (herefter "Stripe").

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://stripe.com/de/privacy og https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Detaljer kan findes i Stripes privatlivspolitik på følgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

Leverandøren er Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (herefter "Klarna"). Klarna tilbyder forskellige betalingsmuligheder (f.eks. lejekøb). Hvis du vælger at betale med Klarna (Klarna kasseløsning), vil Klarna indsamle forskellige personlige data fra dig. Klarna bruger cookies til at optimere brugen af ​​Klarnas betalingsløsning. For detaljer om brugen af ​​Klarna cookies, se venligst følgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Detaljer kan findes i Klarnas privatlivspolitik under følgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (i det følgende benævnt "Paydirekt"). Hvis du foretager betaling via Paydirekt, indsamler Paydirekt forskellige transaktionsdata og videresender dem til den bank, du er tilmeldt Paydirekt hos. Ud over de data, der kræves til betaling, kan Paydirekt også indsamle yderligere data såsom leveringsadresse eller enkelte varer i indkøbskurven som led i transaktionsbehandlingen. Paydirekt autentificerer derefter transaktionen ved hjælp af den autentificeringsprocedure, der er gemt i banken. Betalingsbeløbet overføres herefter fra din konto til vores konto. Hverken vi eller tredjeparter har adgang til dine kontodata. For detaljer om betaling med Paydirekt henvises til de generelle vilkår og betingelser og Paydirekts privatlivspolitik på: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

øjeblikkelig overførsel Øjeblikkelig

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (herefter "Sofort GmbH"). Ved hjælp af "Sofortüberweisung"-proceduren modtager vi en betalingsbekræftelse fra Sofort GmbH i realtid og kan straks begynde at opfylde vores forpligtelser. Hvis du har valgt betalingsmetoden "Sofortüberweisung", bedes du sende PIN-koden og et gyldigt TAN til Sofort GmbH, som det kan logge ind på din netbankkonto med. Sofort GmbH kontrollerer automatisk din kontosaldo efter login og udfører overførslen til os ved hjælp af det TAN, du har indsendt. Bagefter sender den os straks en transaktionsbekræftelse. Efter du har logget ind, kontrolleres din omsætning, kassekredittens kreditmaksimum og eksistensen af ​​andre konti og deres saldi også automatisk. Ud over PIN-koden og TAN'et vil de af dig indtastede betalingsdata samt personlige data blive overført til Sofort GmbH. Dataene om din person er for- og efternavn, adresse, telefonnummer(e), e-mailadresse, IP-adresse og eventuelt andre data, der kræves til betalingsbehandling. Overførslen af ​​disse data er nødvendig for at fastslå din identitet uden tvivl og for at forhindre svindelforsøg. For detaljer om betaling med øjeblikkelig bankoverførsel henvises til følgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html og https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Pay

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Detaljer vedrørende brugen af ​​dine data kan findes i Amazon Pays privatlivspolitik på følgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

giropay

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (i det følgende benævnt "giropay").

For detaljer, se venligst giropays databeskyttelsespolitik på: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Shopify-betaling

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste i EU er Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (herefter "Shopify Payment").

For mere information, se Shopify Payments privatlivspolitik: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

American Express

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (herefter "American Express").

American Express kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførslen til USA er baseret på de bindende virksomhedsregler. Detaljer kan findes her: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

For mere information, se venligst American Express privatlivspolitik: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (herefter "Mastercard").

Mastercard kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførslen til USA er baseret på Mastercards bindende virksomhedsregler. Detaljer kan findes her: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html og https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISUM

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien (herefter "VISA").

Storbritannien anses for at være et sikkert ikke-EU-land, hvad angår databeskyttelseslovgivningen. Det betyder, at databeskyttelsesniveauet i Storbritannien svarer til databeskyttelsesniveauet i EU.

VISA kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførslen til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

For mere information henvises til VISAs privatlivspolitik: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

9. Online-baserede lyd- og videokonferencer (konferenceværktøjer)

Databehandling

Vi bruger blandt andet online konferenceværktøjer til kommunikation med vores kunder. De værktøjer, vi bruger, er angivet i detaljer nedenfor. Hvis du kommunikerer med os via video- eller lydkonference ved hjælp af internettet, vil dine personlige data blive indsamlet og behandlet af udbyderen af ​​det respektive konferenceværktøj og af os. Konferenceværktøjerne indsamler alle oplysninger, som du giver/adgang til for at bruge værktøjerne (e-mailadresse og/eller dit telefonnummer). Endvidere behandler konferenceværktøjerne konferencens varighed, start og slut (tidspunkt) for deltagelse i konferencen, antal deltagere og anden "kontekstinformation" relateret til kommunikationsprocessen (metadata).

Ydermere behandler udbyderen af ​​værktøjet alle de tekniske data, der er nødvendige for behandlingen af ​​onlinekommunikationen. Dette omfatter især IP-adresser, MAC-adresser, enheds-id'er, enhedstype, operativsystemtype og version, klientversion, kameratype, mikrofon eller højttaler og forbindelsestypen.

Skulle indhold udveksles, uploades eller på anden måde gøres tilgængeligt i værktøjet, gemmes det også på værktøjsudbyderens servere. Sådant indhold inkluderer, men er ikke begrænset til, cloud-optagelser, chat/instant-beskeder, voicemail-uploadede billeder og videoer, filer, whiteboards og andre oplysninger, der deles, mens du bruger tjenesten.

Bemærk venligst, at vi ikke har fuld indflydelse på databehandlingsprocedurerne for de anvendte værktøjer. Vores muligheder er i høj grad bestemt af den respektive udbyders virksomhedspolitik. Yderligere information om databehandling af konferenceværktøjerne kan findes i databeskyttelseserklæringerne for de anvendte værktøjer, og som vi har anført nedenfor i denne tekst.

Formål og retsgrundlag

Konferenceværktøjerne bruges til at kommunikere med potentielle eller eksisterende kontraktlige partnere eller til at tilbyde visse tjenester til vores kunder (Art. 6(1)(b) GDPR). Desuden tjener brugen af ​​værktøjerne til generelt at forenkle og fremskynde kommunikationen med os eller vores virksomhed (legitim interesse i betydningen af ​​art. 6(1)(f) GDPR). I det omfang der er anmodet om samtykke, vil de pågældende værktøjer blive brugt på baggrund af dette samtykke; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning fra denne dato.

Varighed af opbevaring

Data indsamlet direkte af os via video- og konferenceværktøjerne vil blive slettet fra vores systemer, umiddelbart efter du har anmodet os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring, eller årsagen til lagring af dataene ikke længere gælder. Gemte cookies forbliver på din slutenhed, indtil du sletter dem. Obligatoriske juridiske opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Vi har ingen indflydelse på varigheden af ​​lagringen af ​​dine data, som opbevares af operatørerne af konferenceværktøjerne til deres egne formål. For detaljer, kontakt venligst operatørerne af konferenceværktøjerne direkte.

Anvendte konferenceværktøjer

Vi anvender følgende konferenceværktøjer:

Zoom

Vi bruger Zoom. Udbyderen af ​​denne service er Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. For detaljer om databehandling henvises til Zooms privatlivspolitik: https://zoom.us/en-us/privacy.html.

Datatransmission til USA er baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) fra Europa-Kommissionen. Detaljer kan findes her: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Microsoft Teams

Vi bruger Microsoft Teams. Udbyderen er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. For detaljer om databehandling henvises til Microsoft Teams privatlivspolitik: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

10. Brugerdefinerede tjenester

Håndtering af ansøgerdata

Vi tilbyder besøgende på webstedet mulighed for at indsende jobansøgninger til os (f.eks. via e-mail, via posttjenester ved at indsende online jobansøgningsformularen). Nedenfor vil vi orientere dig om omfanget, formålet og brugen af ​​de personoplysninger, der indsamles fra dig i forbindelse med ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at indsamling, behandling og brug af dine data vil ske i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesrettigheder og alle andre lovbestemte bestemmelser, og at dine data altid vil blive behandlet som strengt fortroligt.

Omfang og formål med indsamlingen af ​​data

Hvis du indsender en jobansøgning til os, behandler vi alle tilknyttede personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, notater taget under jobsamtaler osv.), hvis de er forpligtet til at træffe en beslutning vedrørende etableringen eller en ansættelsesforhold. De juridiske grunde for ovennævnte er § 26 GDPR i henhold til tysk lov (Forhandling af et ansættelsesforhold), art. 6(1)(b) GDPR (General Contract Negotiations) og – forudsat at du har givet os dit samtykke – Art. 6(1)(a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde et givet samtykke. Inden for vores virksomhed vil dine personoplysninger kun blive delt med personer, der er involveret i behandlingen af ​​din jobansøgning.

Hvis din jobansøgning skulle resultere i din rekruttering, vil de data, du har indsendt, blive arkiveret på baggrund af § 26 GDPR og art. 6(1)(b) GDPR med det formål at implementere ansættelsesforholdet i vores databehandlingssystem.

Dataarkiveringsperiode

Hvis vi ikke er i stand til at give dig et jobtilbud, eller du afviser et jobtilbud eller trækker din ansøgning tilbage, forbeholder vi os retten til at beholde de data, du har indsendt på grundlag af vores legitime interesser (Art. 6(1)(f) GDPR ) i op til 6 måneder fra afslutningen af ​​ansøgningsproceduren (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen). Herefter slettes dataene, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Opbevaringen tjener især som bevis i tilfælde af en juridisk tvist. Hvis det er indlysende, at oplysningerne vil blive påkrævet efter udløbet af 6-måneders perioden (f.eks. på grund af en forestående eller verserende retstvist), vil sletning først finde sted, når formålet med yderligere opbevaring ikke længere er gældende.

Længere opbevaring kan også finde sted, hvis du har givet dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR), eller hvis lovpligtige datalagringskrav udelukker sletningen.

OneDrive

Vi har integreret OneDrive på denne hjemmeside. Udbyderen er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (herefter "OneDrive").

OneDrive giver os mulighed for at inkludere et uploadområde på vores hjemmeside, hvor du kan uploade indhold. Når du uploader indhold, gemmes det på OneDrive-serverne. Når du tilgår vores hjemmeside, etableres der også en forbindelse til OneDrive, så OneDrive kan fastslå, at du har besøgt vores hjemmeside.

Brugen af ​​OneDrive er baseret på art. 6(1)(f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i et pålideligt uploadområde på sin hjemmeside. Hvis der er anmodet om det relevante samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Google Drev

Vi har integreret Google Drev på denne hjemmeside. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Drev giver os mulighed for at inkludere et uploadområde på vores hjemmeside, hvor du kan uploade indhold. Når du uploader indhold, gemmes det på Google Drevs servere. Når du besøger vores hjemmeside, etableres der desuden en forbindelse til Google Drive, så Google Drive kan fastslå, at du har besøgt vores hjemmeside.

Brugen af ​​Google Drev er baseret på art. 6(1)(f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at have et pålideligt uploadområde på sin hjemmeside. Hvis der er indhentet et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.