Gå til indhold

Forordning om bortskaffelse af batterier

Kære kunde, du har købt et batteri/et batteridrevet produkt hos os.
Selvom batterilevetiden er meget lang, skal den på et tidspunkt bortskaffes.


I forbindelse med salg af batterier eller levering af enheder, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at gøre dig opmærksom på følgende:


Som slutbruger er du juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan gratis returnere gamle batterier, som vi har eller har haft i vores sortiment som nye batterier, til vores forsendelseslager "Aerofoils GmbH, Brauneckweg 14, D-85748 Garching".


Skraldespanden betyder: Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Symbolet på den overstregede skraldespand betyder, at batteriet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.


Symbolerne vist på batterierne har følgende betydning:


Pb = batteri indeholder mere end 0,004 vægtprocent bly
Cd = batteri indeholder mere end 0,002 vægtprocent cadmium
Hg = batteri indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv.