Gå til indhold

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for

Aerofoils GmbH

Karl-Reichel-Strasse 27

95237 Weißdorf

 Administrerende direktører: Franz Hofmann & Christian Rößler

 

Telefon: 09251 4388900

Mail: shop@aerofoils.de

 

§ 1 Anvendelsesområde

 (1) For de juridiske forhold, der er etableret via denne internetbutik (inklusive vores app) mellem Aerofoils GmbH og dets kunder, gælder de følgende generelle vilkår og betingelser i den version, der er gældende på ordretidspunktet.

 (2) Kundens afvigende generelle vilkår og betingelser afvises.

 

§ 2 Indgåelse af kontrakten

 (1) Præsentationen af ​​produkterne i netbutikken repræsenterer ikke et juridisk bindende tilbud, men kun en opfordring til at bestille.

 (2) Ved at klikke på knappen (køb/bestil med omkostninger) afgiver du en bindende ordre på de valgte varer.

 (3) Købekontrakten indgås ved, at du på den ene side personaliserer og bestiller produkterne på aerofoils.de og på den anden side, at Aerofoils GmbH accepterer din ordre ved at sende en ordrebekræftelse på e-mail umiddelbart efter modtagelse af din ordre.

 

§ 3 Produkter

 (1) Køberen kan lære om produkternes hovedegenskaber ved at klikke på det detaljerede produktblad på hjemmesiden. I tilfælde af produktfejl vil køber blive informeret i ordrebekræftelsesmailen og anerkender, at Aerofoils GmbH har ret til at annullere ordren. Aerofoils GmbH har til enhver tid ret til at ændre sortimentet af produkter, der udbydes til salg på hjemmesiden.

(2) De materialer, der bruges i vores udgangsmaterialer og fremstillingsprocesser, kan ændre sig over tid, f.eks. farver, når de udsættes for sollys.

 

§ 4 Kundens forpligtelser til at samarbejde

 (1) Bemærk venligst vores privatlivspolitik i denne sammenhæng.

 

§ 5 Priser og betaling

 (1) Gyldige er de priser, der er angivet på hjemmesiden på ordretidspunktet.

 (2) Med bekræftelsen af ​​ordren forfalder ordreværdien til betaling. Betaling sker online, f.eks. med kreditkort. Betaling af købesummen skal ske straks og uden fradrag efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

 (3) Produktionen begynder ikke, før du har foretaget den fulde betaling; dette kan resultere i tilsvarende forsendelsesforsinkelser.

 (4) De bestilte produkter forbliver Aerofoils GmbH's ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.

 (5) I tilfælde af tilbageførsler fra din bank, kan den videre behandling af transaktionen overføres til en partnervirksomhed. Kunden vil blive opkrævet for alle returdebiteringer, morarenter og alle tredjepartsomkostninger såsom advokatsalærer.

(6) De respektive landetoldgebyrer og landeskatter skal betales af køberen.

 

§ 6 Forsendelse

 

(1) Efter modtagelse af betaling og produktion vil varerne blive sendt til den angivne forsendelsesadresse. De aktuelt mulige leveringslande bliver synlige på appen, når leveringsadressen indtastes. Efter levering vil du modtage en bekræftelsesmail fra os. Leveringstiden er normalt omkring 3-10 arbejdsdage, afhængig af leveringsland og produktionssted. Længere leveringstider vil blive meddelt dig i enkelte tilfælde.

 For mere information henvises til vores forsendelsespolitik.

 (2) Standardleverancer sker til de fragtomkostninger, der er angivet på hjemmesiden. Forsendelsesomkostningerne kan variere afhængigt af produktet og leveringslandet.

(3) Alle andre forsendelsesomkostninger, f.eks. for ekspresleveringer, skal aftales med Aerofoils GmbH via telefon eller e-mail.

 (4) Forekomsten af ​​en forsinkelse i leveringen fra Aerofoils GmbH er bestemt af de lovbestemte bestemmelser, med det forbehold, at en påmindelse fra dig under alle omstændigheder er påkrævet, og den efterfølgende leveringsperiode skal være mindst 14 dage.

 I takt med, at Corona-virussen spreder sig over hele verden og påvirker produktionsfaciliteter og fragttrafik, kan der desuden være yderligere betydelige forsinkelser i leverancer og tilsvarende længere leveringstider.

 (5) Hvis de bestilte produkter ikke kan leveres af årsager, som Aerofoils GmbH ikke er ansvarlig for, er Aerofoils GmbH berettiget til at fortryde købsaftalen helt eller delvist og tilbagebetale allerede modtagne betalinger fra dig i overensstemmelse hermed.

 (6) Aerofoils GmbH er til enhver tid berettiget til delleverancer og delydelser.

 (7) Hvis du ikke accepterer de leverede varer, har Aerofoils GmbH ret til at fortryde ordren eller kræve erstatning for manglende opfyldelse efter det frugtesløse udløb af en henstandsperiode på to uger, der skal fastsættes.

 

§ 7 Accept

 (1) Genstand for accepten er de fysiske produkter. Du som køber skal inden for fem dage efter vellykket levering af de bestilte produkter kontrollere, om produktionen er udført i henhold til de specifikationer og data, som du baserede din ordre på.

 (2) Hvis du føler dig forhindret i at acceptere de leverede produkter, er du forpligtet til at indsende de berørte produkter til Aerofoils GmbH inden for den periode, der følger af (1) inden for rammerne af dine forpligtelser til at samarbejde for at registrere de mangler, der forhindrer accept ( ved hjælp af digitale fotos) og om nødvendigt sørge for returnering af de berørte produkter. I forbindelse med inspektionen fra Aerofoils GmbH tages der kun hensyn til de mangler, som du har klaget over under godkendelsestesten. Uvæsentlige mangler kan ikke stilles til ansvar for en accepttest.

 

§ 8 Garanti for materialefejl

 (1) Et tilfælde af garanti eksisterer ikke, hvis de bestilte produkter er produceret og fremstillet i henhold til kundens specifikationer. Fejl ved produkter, som især er baseret på fejlagtige specifikationer eller data, afholdes af kunden.

 (2) Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af varerne samt risikoen for forsinkelse overgår til Køber ved levering af varerne til speditøren, transportøren eller enhver anden person eller institution udpeget til at udføre forsendelsen. . For personaliserede produkter gælder lovbestemmelserne i loven om kontrakter om arbejde og tjenesteydelser (kontrakt om arbejde og materialer).

 (3) En garanti i enhver form for leverede produkter ud over en eventuel lovlig garanti eksisterer kun, hvis dette udtrykkeligt er angivet i ordrebekræftelsen for de respektive produkter.

 (4) Eventuelle fejl skal meddeles Aerofoils GmbH skriftligt ved at præsentere de defekte produkter til Aerofoils GmbH (f.eks. ved hjælp af digitale fotos eller returforsendelse).

 

§ 9 Ret til efterfølgende levering

 (1) Efter leveringsperiodens udløb er Aerofoils GmbH berettiget til en efterfølgende leveringsperiode på maksimalt 20 dage. Efter udløbet af den yderligere leveringsperiode anses fortrydelse af kontrakten for at være sket med udelukkelse af erstatningskrav.

 Stk. 2. Transaktioner til levering til en fastsat dato må ikke gennemføres.

 (3) I tilfælde af berettigede reklamationer over mangler har Aerofoils GmbH ret til afhjælpning af mangler eller levering af fejlfri erstatningsvarer inden for 20 dage efter modtagelsen af ​​de returnerede varer.

 

§ 10 Ansvar og erstatning

 (1) Erstatningskrav fra dig som kunde er udelukket. Undtaget herfra er erstatningskrav fra købers side, som skyldes skade på liv, lemmer eller helbred eller fra misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (kardinalforpligtelser) samt erstatningsansvar for andre skader baseret på forsætligt eller groft uagtsomt pligtbrud af Aerofoils GmbH, dets juridiske repræsentanter eller stedfortrædere.

 (2) I tilfælde af misligholdelse af grundlæggende kontraktlige forpligtelser er Aerofoils GmbH kun ansvarlig for den kontrakttypiske forudsigelige skade, hvis denne er forårsaget af simpel uagtsomhed, medmindre kundens erstatningskrav er baseret på skade på liv, krop eller sundhed.

(3) Begrænsningerne i paragraf (1) og (2) gælder også til fordel for Aerofoils GmbH's juridiske repræsentanter og stedfortrædere, hvis krav rettes direkte mod dem.

 4. Bestemmelserne i produktansvarsloven forbliver upåvirkede.

 

§ 11 Fortrydelsesret

 (for ikke-personlige produkter)

 (1) Du har ret til at tilbagekalde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive grunde. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig udpeget tredjepart, som ikke er transportør, har taget eller har taget varen i besiddelse.

 (2) For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Aerofoils GmbH, Karl-Reichel-Straße 27, 95237 Weißdorf, Telefon: 09251 4388900, E-Mail: shop@aerofoils.de) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev eller en e-mail sendt med posten) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt.

 3. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udnyttelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

 

§ 12 Konsekvenser af tilbagekaldelse

 (1) Hvis du tilbagekalder denne kontrakt, skal Aerofoils GmbH refundere dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive forsendelsesomkostninger (med undtagelse af andre forsendelsesomkostninger), straks og senest inden fjorten dage efter den dag, hvor Aerofoils GmbH modtager meddelelse om din tilbagekaldelse af denne kontrakt.

 (2) Til denne refusion vil Aerofoils GmbH bruge det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion (medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil Aerofoils GmbH opkræve dig for denne refusion).

 (3) Aerofoils GmbH kan nægte tilbagebetaling, indtil Aerofoils GmbH har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne (alt efter hvad der er tidligere).

 (4) Du skal returnere eller aflevere produkterne til Aerofoils GmbH uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerede Aerofoils GmbH om annulleringen af ​​denne kontrakt. Fristen anses for overholdt, hvis du afsender varerne inden udløbet af fjorten dages fristen. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af produkterne.

 (5) Du er kun ansvarlig for værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering fra din side, som ikke er nødvendig for at teste varernes art, egenskaber og funktionalitet.

 

§ 13 Undtagelser fra fortrydelsesretten

 (1) Hvis du er iværksætter i henhold til § 14 i den tyske civillovbog (BGB) og handler i din kommercielle eller selvstændige egenskab ved indgåelse af kontrakten, er der ingen fortrydelsesret.

 

§ 14 Gældende lov

 (1) Kontrakter mellem Aerofoils GmbH og dig som køber er udelukkende underlagt lovene i Forbundsrepublikken Tyskland, med undtagelse af FN-konventionen om kontrakter om internationale køb af varer. Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med ordren, er udelukkende underlagt tysk lov med undtagelse af FN's salgskonvention.

 (2) Hvis individuelle bestemmelser i disse almindelige vilkår og betingelser og/eller kontrakten suppleret med dem er eller bliver ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​de øvrige bestemmelser, og kontrakten og disse generelle betingelser forbliver i øvrigt gyldige i begge fester.

 

§ 15 Placering/brug af AUDI e-tron-folien

 På hvilke farvande er det tilladt at surfe med en AUDI e-tron Foil?

Overhold venligst de lovmæssige bestemmelser. Afhængigt af land og region kan kørsel på e-foils være forbudt på de respektive farvande. Det er kundens ansvar at kontrollere de lovmæssige bestemmelser, før AUDI e-tron-folien tages i brug. I tvivlstilfælde kontaktes de ansvarlige myndigheder direkte. Aerofoils GmbH påtager sig intet ansvar for sanktioner eller skader som følge af ikke-tilladt brug af en e-folie.

 

ØKO-overholdelse

Tyskland

WEEE-Reg.-Nr. DE 67246208 på faktura

Batt-Reg.-Nr. DE 60596943 på faktura

ZSVR-registreringsnummer: DE1715075052486 på faktura

Frankrig

Syderep Register Unique Identifier No. (IDU): FR331553_05SGOM

RCS – PARIS Company Register 422 582 072

Unique Identifier Number (UIN) for bærbare batterier: FR331553_06FKQK

FR340141_01YVIB